Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma
Valberedning, mötesordförande, dagordning, "omedelbart justerat", ansvarsfrihet, klander/ogiltigförklaring av stämma, votering, rösträtt, röstningsordning, fullmakt, röstlängd, medlemsförteckning, tolka årsredovisning, o.dyl. RSS-feed för detta forum om stämmor, motioner, etc som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!
Berätta gärna hur stämmorna går till i din brf. Vad fungerar bra/dåligt?

Fler nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2011-12-04, 10:04
mariamagdalena mariamagdalena är inte inloggad
Medlem
 
Reg.datum: Dec 2011
Inlägg: 1
Standard Stämmobeslut och hyresnämnden

Hej, Vi har haft stämmobeslut gällande försäljning av råvind för omgörning till bostadsrättslägenheter.
Motion på årsstämma, 2 stämmor där det enligt styrelsen blev ja av 2/3 av de röstande.
Efter stämman uppmanas vi som inte röstat eller röstat nej på någon av stämmorna att ge vårt medgivande till flytt av förrådd och försäljning. Som argument ges att om vi inte gör det kommer styrelsen att gå till hyresnämnden och samtidigt öka avgifterna med 25 %.
Därefter har jag blivit kontaktad igen och nu handlar det om att jag uppmanas att ge mitt medgivande då det handlar om att det är ett demokratiskt beslut som tagits med majoritet samt att genom att skria på godkänner jag att det inte fuskats och att allt skötts bra.
Vad gäller i detta läge? Jag ser inte varför jag ska skriva på och ge mitt medgivande om jag redan röstat nej. Hyresnämnden måste väl ändå godkänna stämmobeslutet? Och det handlar väl inte om några direkta kostnader att ta beslutet till Hyresnämnden? Tacksm för råd och info från er som vet.
Svara med citat
  #2  
Gammal 2011-12-04, 10:37
Gusten Gusten är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Nov 2008
Ort: Sundbyberg
Inlägg: 3 540
Standard

Vi hade en jurist från SBC som stämmoordförande vid beslut om en omstridd balkongutbyggnad. En sluten omröstning resulterade i 8 ja och 7 nej.
Det delades sedan ut en blankett i alla brevlådor där man skulle kryssa i om man samtyckte eller inte samtyckte till stämmobeslutet, och skriva under.

Den som röstat nej kan i efterhand kryssa i att man samtycker. Och den som röstat ja men sen ångrar sig kan kryssa i att man inte samtycker till stämmobeslutet.

Det styrelsen är ute efter är alltså att få ett samtycke från samtliga medlemmar (i hela föreningen). Annars avser dom alltså att försöka få beslutet godkänt i Hyresnämnden.
Svara med citat
  #3  
Gammal 2011-12-04, 10:38
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Glad Styrelse vill att medlem ska skriva under att stämmobeslut är rätt

Citat:
Ursprungligen skrivet av mariamagdalena Visa inlägg
Efter stämman uppmanas vi som inte röstat eller röstat nej på någon av stämmorna att ge vårt medgivande till flytt av förrådd och försäljning. Som argument ges att om vi inte gör det kommer styrelsen att gå till hyresnämnden och samtidigt öka avgifterna med 25 %.
Det är väl bra om styrelsen för frågan vidare till hyresnämnden. Tyvärr lär styrelsen inte göra detta eftersom det inte skulle hjälpa styrelsen på något sätt.

Hotet om att höja avgifterna med 25% är bara dumheter, och det är väl närmast straffbart att styrelsen hotar med detta. Utpressning!
Verkar som om det är dags att byta ut styrelsen i din brf.

Inga kostnader är förenade med ärenden i hyresnämnden, utöver att styrelsen kanske kommer att bränna en massa av dina och övriga medlemmars pengar på stöd från advokat (trots att jurist är meningslöst att ha med sig i hyresnämnden).

Citat:
Ursprungligen skrivet av mariamagdalena Visa inlägg
Därefter har jag blivit kontaktad igen och nu handlar det om att jag uppmanas att ge mitt medgivande då det handlar om att det är ett demokratiskt beslut som tagits med majoritet samt att genom att skria på godkänner jag att det inte fuskats och att allt skötts bra.
Ja, men så bra då om det är ett demokratiskt beslut på stämman. Då behövs inget mer.

Citat:
Ursprungligen skrivet av mariamagdalena Visa inlägg
Jag ser inte varför jag ska skriva på och ge mitt medgivande om jag redan röstat nej.
Det är väl solklart att du inte ska skriva under något medgivande.

Hur är texten formulerad exakt i detta medgivande som styrelsen vill att du ska skriva under?

Citat:
Ursprungligen skrivet av mariamagdalena Visa inlägg
Hej, Vi har haft stämmobeslut gällande försäljning av råvind för omgörning till bostadsrättslägenheter.
Motion på årsstämma, 2 stämmor där det enligt styrelsen blev ja av 2/3 av de röstande.
Be om en kopia av stämmoprotokollen från beslutet om att sälja råvinden.
Citera i denna tråd exakt vad som står i stämmoprotokollen om beslut att göra om råvind till bostadsrätter, så kan du kanske få fler tips.


Exempel på rättsfall om råvind

Försäljning av föreningens råvind godkänt i hovrätten

En bostadsrättsförenings stämmobeslut överklagades av flera medlemmar till hyresnämnden och sedan till hovrätten som nu har godkänt stämmobeslutet.

Medlemmarna motsatte sig beslutet med hänvisning till att det skulle leda till ökad insyn och betydande värdeminskning av deras bostadsrättslägenheter. Ett gemensamt pingisrum skulle också byggas om till förråd till de som förlorade sin vindsförråd. Hyresnämnden fann att stämmobeslutet var korrekt fattat och att insynen inte skulle bli större än vad man får räkna med i ett flerbostadshus i tätort. Beslutet överklagades till hovrätten som avslog överklagan och fastställde hyresnämndens beslut.


Exempel #2 - Rättsfall om råvind, år 2012

Bostadsrättsförening får sälja råvind - medlem får nöja sig med mindre källarförråd

En bostadsrättsförening i Göteborg som äger en fastighet beslutade att sälja fastighetens råvind till en medlem. En annan medlem motsatte sig förslaget som innebar att han liksom övriga skulle få ett något mindre källarförråd istället. Hovrätten avslår mannens överklagande.

Föreningen bildades 2004 och upplåter totalt nio lägenheter med bostadsrätt. Sex av lägenheterna har förråd på vinden, två i källaren och en saknar förråd.

Paret som bor under vinden har begärt att få köpa 45 kvadratmeter av vinden. Vid ett möte i juni 2011 beslutade stämman att paret skulle få köpa ytan för 360 000 kronor.

En av de andra medlemmarna, en 47-årig man, röstade emot förslaget som innebar att han liksom alla andra skulle få ett något mindre källarförråd istället. Föreningen har ansökt om att stämmans beslut ska godkännas.

Hyresnämnden konstaterade att ett byte från vindsförråd till källarförråd i rättspraxis ansetts vara en förändring av liten betydelse. Även byte till mindre förråd har ansett vara en förändring av liten betydelse. Nämnden gjorde motsvarande bedömning i mannens fall och godkände därför föreningsstämmans beslut om försäljning av yta på råvinden.

Hovrätten, som konstaterar att syftet med försäljningen, att ge ytterligare inkomster till föreningen, skäligen inte kan tillgodoses på något annat sätt. Överklagandet avslås nu därför.

Kommentar:
Eftersom alla medlemmar skulle få ett minskat förrådsutrymme bröts inte mot likhetsprincipen/generalklausulen.
Tydligen yrkande käranden inte på ersättning för att tvingas byta till ett mindre förrådsutrymme
.

MOMS

Moms vid ombyggnad och försäljning av bostadsrätt (2005)

Skatteverket (SKV) har i en skrivelse redovisat sin syn på om det föreligger skattskyldighet till moms när oinredda vindar, som är bostadsrätter, köps för att byggas om till lägenheter och därefter säljas.

Sammanfattning
SKV menar att det inte uppkommer någon skattepliktig omsättning i en verksamhet som innebär att oinredda vindar förvärvas i form av bostadsrätter och som efter ombyggnad säljs. Till följd härav föreligger det inte rätt till avdrag för ingående moms som är hänförlig till denna verksamhet.

Bakgrund
Fråga har uppkommit hur den momsskatterättsliga bedömningen skall ske av två olika situationer där företag förvärvar s.k. råvindar i form av andelar i bostadsrättsföreningar för att efter ombyggnad till bostäder sälja andelarna. Den ena situationen avser byggföretag med utåtriktad entreprenadverksamhet som förvärvar råvindarna inom ramen för denna verksamhet. Den andra situationen gäller ett företag som inte har någon utåtriktad verksamhet utan den enda verksamheten avser förvärv, ombyggnad och försäljning av råvindar i form av bostadsrätter.

Gällande rätt m.m.
Moms skall enligt mervärdesskattelagen (ML), betalas till staten vid sådan omsättning inom landet av varor och tjänster som är skattepliktig och görs i en yrkesmässig verksamhet.

Med omsättning av tjänst avses att en tjänst mot ersättning utförs, överlåts eller på annat sätt tillhandahålls någon, eller att en tjänst tas i anspråk genom uttag.

Uttagsbeskattning av tjänst kan ske på olika grunder. Exempel på detta är, enligt 2 kap. 7 § ML, då den skattskyldige utför eller förvärvar byggtjänster och tillför dessa en egen fastighet som enligt inkomstskattelagen utgör lagertillgång i byggnadsrörelse om den skattskyldige även bedriver utåtriktad byggverksamhet. Motsvarande gäller om tjänsterna utförs av den skattskyldige själv på en egen fastighetsom utgör tillgång i rörelsen men inte är en sådan lagertillgång i byggnadsrörelse.

Uttagsbeskattning skall också ske, enligt 2 kap. 8 § ML, då en fastighetsägare utför byggtjänster m.m. på en egen fastighet som utgör tillgång i en yrkesmässig verksamhet som varken medför skattskyldighet eller rätt till återbetalning av ingående moms. För att denna bestämmelse skall bli tillämplig krävs att lönekostnaderna för tjänsterna överstiger 150.000 kr under ett beskattningsår.

Omsättning av fastigheter samt överlåtelse av bl.a. bostadsrätter är undantagen från skatteplikt enligt bestämmelserna i ML.

Av 8 kap. 3 § ML framgår vidare att den som bedriver en verksamhet som medför skattskyldighet får göra avdrag för den ingående skatt som hänför sig till förvärv i verksamheten.

Vid blandad verksamhet är avdragsrätten för ingående moms, enligt 8 kap. 13 § ML, begränsad till vad som är hänförligt till den del av verksamheten som medför skattskyldighet. För gemensamma förvärv, dvs. anskaffningar som skall användas eller förbrukas i båda verksamhetsgrenarna skall den ingående skatten bestämmas genom uppdelning efter skälig grund.

SKV:s bedömning
Avgörande för den momsskatterättsliga bedömningen av byggnadsarbeten som utförs i en bostadsrättslägenhet är om arbetena utförs på uppdrag av någon, exempelvis en bostadsrättsförening, eller om arbetena utförs i en bostadsrättsinnehavares egen bostadsrätt. En förutsättning som har angetts i den väckta frågeställningen är att företagen förvärvar bostadsrätterna innan byggnadsarbetena påbörjas.

För skattskyldighet för moms krävs att det verkligen föreligger en skattepliktig omsättning enligt den definition som finns i ML. Eftersom företagen i frågeställningen har förvärvat bostadsrätterna redan före det att ombyggnad till bostadslägenheter sker föreligger inte något tvåpartsförhållande vad gäller ombyggnadsarbetena. Tjänster har således inte tillhandahållits någon annan utan byggnadsarbetena sker inom ramen för den egna bostadsrätten. Omsättning på grund av att en skattepliktig byggtjänst tillhandahållits någon annan föreligger därför inte.

Enbart det förhållandet att en tjänst internt inom ett företag utförs för en verksamhetsgren som inte medför skattskyldighet innebär enligt ML:s allmänna bestämmelser inte att ett uttag anses föreligga. För tjänster inom byggsektorn finns särskilda bestämmelser.

För att uttagsbeskattning skall ske enligt bestämmelserna i 2 kap. 7 eller 8 §§ ML krävs att tjänsterna tillförs eller utförs på en egen fastighet. Enligt SKV är nämnda bestämmelser inte tillämpliga då byggtjänster utförs i en fastighet som ägs av en bostadsrättsförening även om byggtjänsterna görs i den del av fastigheten som innehas med bostadsrätt av den som tillför tjänsterna. SKV menar därför att utförandet av byggtjänsterna inte medför att någon uttagssituation uppkommer enligt 2 kap. 7 eller 8 §§ ML. Någon skattskyldighet för moms föreligger därför inte för de i frågeställningen avsedda tjänsterna. Detta gäller såväl det företag som annars bedriver en utåtriktad byggverksamhet som det företag som endast utför tjänster på egna bostadsrätter.

Företagens försäljning av bostadsrätterna utgör inte skattepliktiga omsättningar eftersom överlåtelse av bostadsrätt undantas från skatteplikt enligt bestämmelserna i ML. Den ingående moms som belöper på kostnader för att utföra ombyggnad av bostadsrätterna anses vara hänförlig till försäljningen. Som följd därav föreligger det inte någon avdragsrätt för ingående moms.

Ett företag, som enligt det ovan nämnda, inte alls är skattskyldigt för moms saknar rätt till avdrag för ingående skatt. För ett företag som endast till viss del är skattskyldigt för mervärdesskatt föreligger begränsningar i avdragsrätten för ingående skatt enligt vad som framgår av 8 kap. 3 och 13 §§ ML.

Det förekommer att företag dels tillhandahåller utåtriktade byggtjänster i en verksamhet som medför skattskyldighet och dels utför sådana byggtjänster som avses i den här belysta situationen dvs. så att skattskyldighet inte föreligger för den delen av verksamheten. Ett sådant företag har avdragsrätt för den ingående momsen på förvärvet av byggmaterial m.m. om varorna är avsedda för den verksamhet som medför skattskyldighet. Om sådana varor senare kommer att användas inom den verksamhetsdel som inte medför skattskyldighet föreligger ett skattepliktigt uttag av varor, i stället för en beskuren avdragsrätt, enligt bestämmelserna i ML.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2013-05-13 klockan 01:16.
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Hyresnämnden och bostadsrätt - Detta visste du inte !!! !!! !!! Admin Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 8 2013-05-22 09:16
HSBs renoveringsplaner för Ribershus på Tessins väg 1 godkända av hyresnämnden. Admin Senaste Nytt 0 2010-10-20 12:40
Bostadsombudsman, varför behövs det? - Hyresnämnden Admin Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 3 2010-09-03 13:31
Hyresnämnden - Vad gör de för bostadsrättshavare? Admin Faktabanken 0 2009-03-24 01:30
Hyresnämnden, vad gör de för en bostadsrättsägare? Admin Faktabanken 0 2008-03-13 17:23Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 21:33.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2021.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare