Visa ett inlägg
  #21  
Gammal 2014-08-05, 12:40
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Standard MP kan tänka sig fortsatt bosparande

Bättre sent än aldrig. Per Bolund - riksdagsledamot och ekonomiskpolitisk talesperson (MP) - har idag, som första person, svarat på den fråga jag ställde den 4 juli. Svaret på min fråga om Per Bolund ställer sig positiv till bosparande är som lyder;

Vi har inget sånt förslag i vår budget. Det jag har sagt är att ett amorteringstvång som finansminnistern förslagit kan göra det svårare för unga att köpa en bostad och att vi om det införs behöver se om det finns åtgärder för att motverka det. En fråga som skulle kunna utredas är då stöd till bosparande.

Jag vet inte riktigt hur man ska tolka detta. Det är svårt med svar som bara handlar om att utreda istället för ett konkret ställningstagande baserat på sakliga fakta. Men av svaret att döma tycks det i alla fall som att Per Bolund inte ser nackdelarna med bosparande utan tror att bosparande kan vara en lösning på bostadsbristen för unga. Trots att det inte presenterats något som helst sakligt som ens indikerar att så skulle vara fallet.

Här ställdes dessutom frågan till en specifik grupp som specifikt diskuterat frågeställningen, dvs bosparande, och därför hade jag hoppats på ett lite mer konkret svar.

Väntar fortfarande på svar från övriga fyra personer.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat