Visa ett inlägg
  #7  
Gammal 2008-07-01, 15:57
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Se här... Tidigare diskussion om betalningsförelägganden o.dyl. - del 2

Per (f.d. ordförande) replikerar, inlägg #2497 May 20 2007
Citat:
Till skillnad från Admin tycker jag INTE att kreditupplysning är bortkastade pengar.
Vår kostnad för kreditupplysningar är på mellan 1000 - 2000 kr per år. Våra totala kostnader är på cirka 8 miljoner. Kostnaden för kreditupplysning är försummbar.
Om en person inte har haft inkomst på två år och inte kommer med kompletterande upplysningar, och ej heller har några bankkontakter. Då är detta tillräckligt för avslag. Då är kreditupplysningen viktig.
Men kreditupplysningen är ett underlag för beslut och det är viktigt att man använder sunt förnuft.
Det är riktigt att om en bank har beviljat lån för köp av bostadsrätt så är det bara att godkänna medlemskapet.
Men, bankerna kan också ta fel beslut. Glöm ej vilka beslut som togs av bankerna under finanskrisens år!!!!!
Jag tyckte att det var till hjälp att får en kreditupplysning. Men det är inte alltid som detta är helt avgörande.
Min kommentar:
Jag håller med dig om att det måste finnas någon kontroll av de som flyttar in.
Vad jag menar är att det är helt orimligt att det fungerar som idag när det inte finns något klart och tydligt regelverk med exakta gränser, där en lekmannastyrelse ska ta beslut utifrån upplysningar, som kan vara både varierande och felaktiga.
Det måste finnas exakta regler, och de måste måste vara enhetliga för alla brf:ar, tvärtemot till hur det fungerar idag.. Enda sättet som klara gränsdragningar kan förekomma på är att en enhetlig blankett fylls i med något i stil med kryssrutor för svar med Ja eller Nej på frågor.
Dvs baserat på rena bevisbara fakta.
En kreditupplysning kan ge en fingervisning om ett ev. problem, men det behöver definitivt inte vara med verkligheten överensstämmande.
Du skriver;
Om en person inte har haft inkomst på två år och inte kommer med kompletterande upplysningar, och ej heller har några bankkontakter. Då är detta tillräckligt för avslag. Då är kreditupplysningen viktig.
Men då är det helt plötsligt en massa personliga bedömande involverade i denna process.
Exakt vilka kompletterande upplysningar ska t.ex. överrida att en person inte haft en inkomst på 2 år? Hur ska dessa kompletterande upplysningar kontrolleras, osv.
Visst! Även bankerna kan ta fel beslut. Så sker också säkert regelbundet även fortsatt idag. Men om inte ens proffsen kan göra rätt bedömningar, hur ska en lekmannastyrelse klara detta?

Per (f.d. ordförande) replikerar, inlägg #2498 May 20 2007
Citat:
I Helsingborgs Dagbland från 18 maj 07 står det bl a:
"De senaste två åren har 15 ärenden kommit in till hyresnämnden i Malmö från helsingborgare som nekats medlemskap i bostadsrättsföreningar. Elva av fallen handlar om två områden, Björka och Västergård. Köpare var i alla dessa fall personer med utländsk bakgrund.
1. Par med fasta anställningar, tjänar tillsammans över 420 000 kronor och saknar betalningsanmärkningar. Fick nej utan förklaring. Ansökan till hyresnämnden drogs tillbaka med motiveringen att köpet gått igenom. "Detta beror på hyresnämndens hjälp", skriver paret i sitt brev till nämnden.
Bostadsrättsförening: Helsingborgshus 46, Björka
2. Par med fasta anställningar, saknar betalningsanmärkningar. Får ingen förklaring till varför de nekas. Paret drar tillbaka ärendet. Lånar i stället en miljon kronor på banken utan problem och köper en villa utanför stan.
Brf: Helsingborgshus 46, Björka
............................"
Kommentar:
Styrelsen i Brf Helsingborgshus 46, har uppenbara problem med att förstå hur man ska hantera medlemsansökningar.
Med ledning av ovanstående information, fast inkomst inga betalningsanmärkningar och dessutom kunnat lån i bank, hade dessa köpare godkänts i den föreningen som jag bor i.
Min kommentar:
Intressant. Du tog upp ännu en viktig sak där!
Hur kränkande är det inte att en som söker medlemsskap inte ens får reda på skälet till att styrelsen nekat medlemsskap. Jag hade satt rättsmaskineriet i rullning om det hänt mig, och verkligen sett till att styrelsen fått stå till svars för sina handlingar, men de flesta orkar nog inte dra igång denna process.
I din förening så fungerar det säkert för att det finns en styrelse som är tillräckligt kompetent för att göra bedömningar och ta de rätta besluten. Men hur många styrelser klarar detta?
Och hur många ärenden är mer komplicerade än i ovanstående fall?


Per (f.d. ordförande) replikerar, inlägg #2499 May 20 2007
Citat:
Ang Admins svar på inlägg 2497
Citat:

Jag skrev följande:
"Om en person inte har haft inkomst på två år och inte kommer med kompletterande upplysningar, och ej heller har några bankkontakter. Då är detta tillräckligt för avslag. Då är kreditupplysningen viktig."

Admin svarade:
"Men då är det helt plötsligt en massa personliga bedömande involverade i denna process.
Exakt vilka kompletterande upplysningar ska t.ex. överrida att en person inte haft en inkomst på 2 år?
Hur ska dessa kompletterande upplysningar kontrolleras, osv?"

Mitt svar är följande:
Ett exempel från verkligheten.
En person ansöker om medlemskap. Vår försvaltning tar en kreditupplysning på denna person. Personen har obetydlig inkomst. Styrelsen begär in kompletterande upplysningar. Personen inkommer med ett färskt lönebesked. Detta eftersom personen sedan en kort tid tillbaka har avslutat sina studier och fått en anställning. Kreditupplysningsuppgifterna uppdateras inte så ofta. Detta måste man ha i åtanke vid medlemsansökan.
Föreningen ringer upp arbetsgivaren och denne bekräftar att personen är anställd.
Personen beviljas medlemskap.
Så gjorde vi i den styrelse som jag var med i och detta fungerade alldeles utmärkt.

Bäste Admin, man kommer i de flesta fall inte ifrån att det i slutändan måste göras en personlig bedömning. Det görs i många situationer i dagens samhälle. Styrelsen måste hela tiden fatta beslut. Vågar man inte fatta beslut så ska man inte sitta i en styrelse eller ha förtroende uppdrag.
Vi kanske har olika åsikter om detta men detta är min åsikt efter drygt 11 år som styrelseledamot 9 år som ordförande.

I vår tidigare styrelse hade vi en f.d tjänsteman som hade kompetens inom bl a detta område.
Han hade goda kunskaper av praktisk tillämpling av juridik i bl a kreditärenden.
Han lärde oss mycket.
Min kommentar:
Jo, men om vi strukturerar upp det här lite.
Det finns två alternativ.

Alternativ 1.
Kalle och Stina köper en bostadsrätt för ½ - några miljoner kronor.
De betalar hela köpet utan lån.

Utan att här ens behöva lägga in fler parametrar (vad annat är av intresse?), varför ska det göras någon form av kreditkontroll av personer som har minst en tillgång på bevisligen ½ - några miljoner kronor?

Alternativ 2.
Nisse och Berit köper en bostadsrätt för ½ - några miljoner kronor.
De betalar en del av egna pengar, och tar lån för resterande del.
Banken/kreditinstitutet sköter självfallet kreditkontrollen, precis som alltid annars.

Vad är det då lekmannastyrelsen ska kontrollera?
Om proffsen med utbildningen och erfarenheten på banken/kreditinstitutet gjort rätt eller fel när de lånar ut hundratusentals eller miljoner kronor?

OBS 1.
I bägge fallen finns det en tillgång på ½ - några miljoner kronor.
Det räcker till några månadsavgifter om problem skulle uppstå.

OBS 2.
I bägge fallen - och i alla övriga fall - finns det ingen garanti för att de sökande förlorar alla sina tillgångar (exkl. bostadsrätten) och blir fattiga som kyrkråttor över en natt.
Det finns ingen kontroll i världen som löser detta problem.
Inte ens om man dagligen gör en kreditkontroll av samtliga medlemmar i hela Sverige, och inte ens om uppgifterna i kreditupplysningarna hade varit aktuella.

OBS 3.
Ovanstående bortsett från allt annat som jag tidigare tagit upp, inte minst avsaknaden av riktlinjer, regler och enhetlighet i bedömningar. Med alla problem det leder till.
Jag tror inte styrelsen i t.ex. min förening är den enda styrelse som struntar i att göra kreditkontroll. Varför gör vissa styrelser en kreditkontroll medan andra inte gör det, kan man undra. Är det rimligt? Och varför är det så?
Vi pratar här t.o.m. om allvarliga lagbrott mot likhetsprincipen!

OBS 4.
I styrelsen i min förening sitter högsta ledningen inom HSB Malmö.
Om inte ens HSB tycker att det är meningsfullt att föreningen gör en kreditkontroll, varför ska då styrelsen ändå lägga ner tid och (om än lite) pengar på detta?

OBS 5.
Om styrelsen ska ägna sig åt att göra kreditkontroller, varför ska då styrelsen inte t.ex. kontrollera personens bakgrund? T.ex. straffregistret. Vi vill väl inte ha in brottslingar eller personer som åtalats för brott, t.ex. Johnny Örbäck, i vår förening?
Osv.

Nej, jag vill nog vidhålla min åsikt att de föreningar som än idag ägnar sig åt att göra kreditkontroller ska tvingas lägga ner detta, och att lagarna ändras. T.ex. att det t.o.m. blir förbjudet för styrelser att göra kreditkontroller.

Det är säljarens problem att få pengarna för det han säljer, och föreningens problem att få månadsavgiften är inget som någon kreditkontroll kan lösa utan det löses genom tillgången i form av själva bostadsrätten.

Ska någon vägras inträde i en förening ska det i stället göras baserat på klara och otvetydiga regler, som inte får stå i strid med lagen.

Att det i lag, och tydligen även i vissa stadgar, skulle stå att en brf kan kräva att en köpare ska ha "viljan och förmågan att betala för sig, samt sakna betalningsanmärkningar", som det står i SDS (jag har inte kollat upp de exakta formuleringarna som egentligen gäller, men jag är rätt säker på att juristen på Riksbyggen, Ulrika Blomqvist, har helt fel där), är inget annat än skrämmande.

Det är bara något som öppnar upp för missbruk och diskriminering utav styrelser och bostadsorganisationer. Vi ser en mängd hemska exempel på detta i media. Men hur mycket mer maktmissbruk i detta hänseende finns det som vi inte får reda på? Självklart mycket, mycket mer!

Dessutom faller det mesta på att lagen också säger att man inte kan ha krav på viss inkomst. Dvs man behöver inte ha tjänat en krona i nästan hela sitt liv, och man kan ändå inte vägras inträde pga detta!

Styrelseordförande Olle Ivös enda försvar för sitt agerande är "Så tolkar vi bostadsrättslagen! Punkt slut!".

I bostadsrättslagen, 2:a kapitlet, står det;
"1 § Fråga om att anta en medlem i en bostadsrättsförening avgörs av föreningens styrelse med iakttagande av de villkor för medlemskap som anges i föreningens stadgar och bestämmelserna i detta kapitel.
I stadgarna får föreskrivas att ansökan om inträde i föreningen skall göras skriftligen och att ansökningshandlingen skall vara försedd med sökandens bevittnade namnunderskrift.

2 § Sådana stadgevillkor för medlemskap är utan verkan som innebär
1. att ett visst medborgarskap eller en viss inkomst eller förmögenhet skall utgöra förutsättning för inträde i föreningen,
2. att den till vilken en bostadsrätt övergår skall utses av någon annan än bostadsrättshavaren eller godkännas enligt andra grunder än som gäller enligt denna lag för inträde i en bostadsrättsförening, eller
3. att villkoret annars med hänsyn till sitt innehåll eller på annat sätt är oskäligt mot den som vill vinna inträde i föreningen eller överlåta sin bostadsrätt."

Lagar är normalt luddiga, men kan något bli tydligare än detta? Att vägra medlemskap baserat på inkomst eller förmögenhet är solklart i strid mot lagen! Det är ingen tolkningsfråga!

En kreditupplysning blir därmed helt meningslös!
En styrelse som ändå vägrar medlemskap baserat på inkomst eller förmögenhet bryter mot lagen och kan åtalas för detta! Alltså, om det stämmer som står i SDS, så har styrelsen i brf Helsingborgshus 46, med Olle Ivö i spetsen, tveklöst brutit mot lagen!

På samma sätt så begår mäklare Fredrik Westensson på mäklarfirman Rickard Schoug regelbundet allvarliga fel när han begär in arbetsgivarintyg och kreditupplysning ("RKI") av spekulanter i Danmark.

I HSBs normalstadgar från 2003 står det följande;
§ 4
Inträde i föreningen kan beviljas den som är medlem i HSB och
1. kommer att erhålla bostadsrätt genom upplåtelse i föreningens hus, eller
2. övertar bostadsrätt i föreningens hus.
Annan juridisk person än kommun eller landsting som förvärvat
bostadsrätt till bostadslägenhet får vägras medlemskap.

§ 5
Fråga om att anta en medlem avgörs av styrelsen.
Styrelsen är skyldig att snarast, normalt inom en månad från det
att skriftlig ansökan om medlemskap kom in till föreningen, avgöra
frågan om medlemskap. Som underlag för medlemskapsprövningen
kan föreningen komma att begära kreditupplysning
avseende sökanden.

§ 6
Den som en bostadsrätt övergått till får inte vägras inträde i föreningen,
om de villkor för medlemskap som föreskrivs i § 4 är uppfyllda
och föreningen skäligen bör godta honom som bostadsrättshavare.
Om det kan antas att förvärvaren inte avser att bosätta
sig permanent i bostadslägenheten har föreningen i enlighet med
regleringen i § 1 rätt att vägra medlemskap.
Medlemskap får inte vägras på diskriminerande grund såsom
t.ex ras, hudfärg, nationalitet, etniskt ursprung, religion, övertygelse
eller sexuell läggning.

§ 7
Om en bostadsrätt har övergått till bostadsrättshavarens make
får maken vägras medlemskap i föreningen endast om maken
inte är medlem i HSB. Vad som nu sagts äger motsvarande
tillämpning om bostadsrätt till bostadslägenhet övergått till annan
närstående person som varaktigt sammanbodde med
bostadsrättshavaren.
För att den som förvärvat andel i bostadsrätt till bostadslägenhet
skall beviljas medlemskap gäller att bostadsrätten efter förvärvet
innehas av makar, sambor eller andra med varandra varaktigt
sammanboende närstående personer.

Tyvärr har HSB här missat att lägga in vad lagen säger om att medlemskap ej får vägras pga inkomst. Inte nog med detta. HSB lockar med sin formulering styrelser till att begå lagbrott!

Per (f.d. ordförande) replikerar, inlägg #2500 May 20 2007
Citat:
Ang Styrelsen i Brf Helsingborgshus 46 problem med att förstå hur man ska hantera medlemsansökningar.
Jag håller med dig Admin om att får du avslag från en medlemsansökan så SKA du få skälen till beslutet.
Då har du ju chansen att komma med kompletterande upplysningar. Exempelvis att du har betalt dina ev. betalninsganmärkningar och/eller att du har numera en anställning med rimlig inkomst. Dessa uppgifter kan göra att du beviljas medlemskap.
Jag anser att Helsingborgsföreningens beteende inte inger något förtroende.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2008-07-01 klockan 16:32.
Svara med citat