Visa ett inlägg
  #6  
Gammal 2008-07-01, 15:44
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Se här... Tidigare diskussion om betalningsanmärkningar o.dyl.

Så här skriver Per (f.d. ordförande), inlägg #2489 20/05 2007
Citat:
Angående "Dansk nekades köp av bostadsrätt" i SDS 2007-05-20
Citat:
Så här behandlade vi en medlemsansökan när jag var ordförande.

Vi begärde alltid en kreditupplysning av köparen.

Fanns det någon tveksamhet, exempelvis för låg inkomst, begärde vi alltid in "kompletterande upplysningar". Inget avslag direkt alltså.

I de flesta fall återkom köparen med lönebesked eller annan information som gjorde att vi kunde bevilja ansökan.

Vid några enstaka fall återkom inte köparen med kompletternade upplysningar. I dessa fall hade de ingen taxerad inkomst eller väldigt låg inkomst som ej ens täckte årsavgiften. Vi misstänkte då att de höll på med svart jobb.

I Sydvsvenska Dagbladets artikel (20/5-07) om "Dansk nekades köp av bostadsrätt" med ett icke danskt namn och en ordförande som inte vågar diskutera skälen att avslå, luktar det diskriminering lång väg.

Min erfarenhet om invandrare som vi i vår förening har godkänt är att de har haft arbete och fått banklån. Vi hade vid några tillfällen haft tveksamheter när invandrare har sökt medlemskap, avseende inkomst uppgifter, men de har fått banklån. Vi kontaktade banken och fick uppgifter eller så fick vi kompletterande uppgifter från köparen själv vilket gjorde att de kunde godkännas.

Vid en medlemsansökan är det viktigt att sköta detta på ett korrekt sätt.

Precis som Ulrika Blomquist, Riksbyggen, påpekar så får man INTE ha några fixerade inkomstgränser som kriterie för att bevilja en medlem.
Denna information fick vi, i vår styrelse från vår förvaltare, Riksbyggen, i ett tidigt skede.

Det är därför märkligt att styrelseordföranden i BRF Helsingborgshus 46, Olle Ivö, inte har förstått detta. De har tydligen inte talat med Riksbyggens jurist om detta.
Min kommentar:
Nu tror jag att det är många styrelser som i och för sig inte känner till att man inte får ha några fasta inkomstgränser som skäl för avslag av inträde i en brf, men precis som du påpekar i detta fall så handlar det säkert om diskriminering av Olle Ivö och resten av styrelsen i Brf. Helsingborgshus 46. SDS har skrivit på ett listigt sätt så att folk ska förstå detta utan att SDS direkt riktar några anklagelser om detta.
Så här blir det när styrelser - tillsammans med sin bostadsorganisation - tror att de kan stå över lagen. De räds inte ens de straff som de kan drabbas av om en anmälan kommer in.

JA kommenterar (inlägg #2490) 20/05 2007
Citat:
Jag vet inte om vi borde vara mer noga men vi tar aldrig kreditupplysning och har alltid beviljat alla medlemskap. Vi träffar dock den som ansöker och beviljar på sittande möte. I 99% av fallen har de en bank som lånat ut pengarna med lägenheten som pant. Vi känner att vi knappast kan göra en bättre bedömning av sökandens ekonomi än hans bank.


Min kommentar:
I min förening tas aldrig kreditupplysningar. Bortkastade pengar! Denna kontroll säger ändå absolut ingenting. Precis som du säger; får en medlem banklån så är denna kontroll i stället gjord av proffs på att kontrollera en persons kreditvärdighet.
Om en person å andra sidan inte tar banklån eller betalar "cash", så säger det mer än vad någon kontroll kan göra.
Slutsatsen är faktiskt att en medlem aldrig kan vägras inträde i föreningen baserat på de ekonomiska förutsättningarna, i alla fall om man bortser om de specifika uppgifterna om betalningsanmärkningar (men här finns mig veterligen inga riktlinjer eller regleringar för var gränserna går). Eller hur?

Per (f.d. ordförande) replikerar, inlägg #2491 20/05 2007
Citat:
Ett av de få sätten att "sålla agnarna från vetet" är att ta kreditupplysning. Kreditupplysningen har dock vissa nackdelar. De är inte alltid aktuella. Men det löser man med "kompletterande upplysningar.
Alternativet är som JA skriver att ha ett möte med köparen. Men köparen kan vara hur trevlig som helst men slarvig med sin ekonomi.
Ett exempel: För flera år sedan hade jag (i egenskap av ordförande) ett personligt möte med en presumtiv köpare av en bostadsrätt. Det var en familj som verkade trevliga och intresserade. Innan vi skildes åtupplyste jag dem om att vi tar kreditupplysning. De sade att detta var inget problem.
Några dagar senare ringde förvaltningskontoristen upp mig och upplyste mig om att de hade ett 10-tal betalningsanmärkningar. Vi, styrelsen, avslog deras ansökan. De återkom inte.

Min kommentar:
Ja, men hur många betalningsanmärkningar är ok att ha för att inte nekas medlemsskap?
På hur stora summor ska dessa betalningsanmärkningar vara?
Vi vet att man kan få betalningsanmärkningar utan egen förskyllan. Vilka omständigheter ska man ta hänsyn till?
Och så vidare...
Lag och stadgar säger inget om detta. Det blir alltså upp till varje enskild styrelse att sätta de gränser som respektive styrelse vill göra. Hur bra är detta?

JA replikerar, inlägg #2492 20/05 2007
Citat:
Ja vi kanske bör omvärdera vår metod som du säger Per. Har inbillat oss att eftersom lägenheterna numera kostar ganska mycket i aktuellt hus så är det folk med hyfsad ekonomi som köper. Ska nog ta upp detta på nästa styrelsemöte i vart fall!Per (f.d. ordförande) replikerar, inlägg #2493 20/05 2007
Citat:
Som styrelse är man ansvarig inför medlemmarna.
Det är viktigt att ta detta ansvar på alvar.
Medlemmarna skulle säkert reagera om styrelsen godkände vem som helst.
Att få in problem personer är inte populärt och suger mycket energi från styrelsen och andra medlemmar. Detta skapar mycket irritation.
Som ordförande har jag precis som andra lärt mig av mina och andras misstag. Tvärr har man inget för att vara snäll.

Skulder till föreningen.
När det gäller medlemmar som släpar efter med månadsavgiften gäller det att vara korrekt och konsekvent.

För flera år sedan var jag på ett informations möte arrangerat av Riksbyggen. Bl a var det information från Kronofogdemyndigheten.
De berättade de skräck exempel på hur styrelsen av ren snällhet eller dumhet, stryk det som inte passar, kunde acceptera att medlemmar släpade efter med flera månader. Tillslut fick styrelsen agera och då var det försent. Föreningen förlorade en massa pengar på detta vilket kunde få till följd att de övriga medlemmarna fick betala skulderna.
Per (f.d. ordförande) replikerar, inlägg #2495, May 20 2007
Citat:
I vår förening gjorde vi så här när någon hade betalningsanmärkningar.

Vi avslog ansökan eller så gav vi ett informellt förhandsbesked om att vi skulle avslå.

Om köparen var seriös så återkom han/hon med mer information om betalningsanmärkningen.
Det flesta gångerna löste det sig med att köparen visade upp kvitto på att skulderna var betalda. Då godkände vi.

I några fall meddelade köparen redan från början att de hade betalningsanmärkning och då fick de visa upp kvitto på att de var betalda.

Slutsats, de som har betalningsanmärkningar och som har ordnat upp dessa och visade kvitton på att de var betalda, godkändes.

Exempel:
Vi hade ett fall där köparen hade beviljats lån i bank trots betalningsanmärkningar. Efter att vi varit i kontakt med banken fick vi en godtagbar förklaring, en skillsmässa låg bakom där frun varit slarvig med räkningar. Mannen fick betalningsanmärkningarna.
Detta klarades upp av banken tillsammans med mannen.
Vi godkände honom som medlem.
Per (f.d. ordförande) replikerar, inlägg #2496, May 20 2007
Citat:
Någon måste till sist ta ett beslut om en medlem ska godkännas eller ej.
Efter som styrelsen har fått förtroendet att sköta det löpande i föreningen, är det de som ska utföra detta.
Det är då viktigt att man har en rutin för detta och att man tar lärdom hur andra gör. Banker, företag och affärer måste också ta beslut där en kreditupplysning ligger som underlag.
Det är känt att en betalningsanmärkning ligger kvar några år. (Tror att det är tre år). Att be om kompletterande upplysningar om detta brukar lösa detta.

Men faktum kvarstår någon måste ta ett beslut. I en brf-förening så är det styrelsen. Vem annars ska göra detta?????????
Fortsättning följer...
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2008-07-01 klockan 16:18.
Svara med citat