Visa ett inlägg
  #3  
Gammal 2014-05-17, 13:29
Korsdraget Korsdraget är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2009
Ort: Stockholm
Inlägg: 1 300
Meddelande Ombyggnad av källarutrymme till lägenhet

Förordning 1998:899 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska en bostad i syfte att hindra uppkomst av olägenhet för människors hälsa särskilt:

pkt 3: medge tillräckligt med dagsljus.

MB; 26: 21§ Lagen säger att verksamhetsutövaren(alltså styrelsen) har undersökningsplikt. Lagen är tvingande.
Det är förenad med vite (böter eller annan straff) om människors hälsa utsätts för skada.

Alltså att bygga om kräver bygganmälan.
1. Det är väsentlig förändring av anläggningens verksamhet.
2. Det är förändringar i andelarna.
3. Under jord och lite ljus skall prövas enligt MiljöBalken och PBL. Se ovan

Styrelsen ska visa, dels hur det är nu jämfört med hur det skall bli efter. Det heter före-efter-studie.
Var ligger fördelarna? Kostnader, eventuella vinster???
Hur skall detta göras, alltså utförare, kontrollplan och tidplan.

Dessutom skall ärendet ha 2/3 majoritet och gk av Hyresnämnden.
Stadgarna säger att brh svarar för sin lägenhet och föreningen det gemensamma. Men för att fatta detta beslut skall var och en som berörs av väsentlig förändring gett sitt godkännande.

Mitt förslag:
Återvis detta till styrelsen för färdigställande av underlaget. När det är färdigt förberett kan styrelsen ev (alltså om stämma vill det) ta upp detta på ny stämma.
Hälsningar korsdraget
Svara med citat