Visa ett inlägg
  #2  
Gammal 2012-05-16, 18:44
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Glad Ärende = motion = förslag att rösta om

Citat:
Ursprungligen skrivet av qada Visa inlägg
Han menar, att ett ärende=motion. Jag menar, att motion=ett förslag som kräver omröstning.
En motion är samma sak som ett ärende i dagordningen och ett förslag som stämman ska rösta om.

Citat:
Ursprungligen skrivet av qada Visa inlägg
Jag hävdar att ett ärende inte nödvändigtvis behöver vara en motion utan kan röra ifrågasättande av styrelsens arbete, bristande underhåll, berömlig insats etc etc, dvs inte alltid kräver omröstning.
Hmm, nu blir det krångligt med ord utan sammanhang.
Ett ärende behöver inte vara en motion, men enda sättet för en medlem utanför styrelsen att få ett ärende behandlat på en stämma är antingen via motion (eller tilläggsyrkande) eller via en av medlemmarna (alt. revisorn) påkallad stämma. Ärenden där beslut ska tas får nämligen inte behandlas på stämman om det inte ingår i dagordningen.

Citat:
Ursprungligen skrivet av qada Visa inlägg
Våra stadgar säger "övriga anmälda ärenden", som ordföranden menar alltid är detsamma som "övriga stadgeenligt inkomna motioner".
Ja, det är hur bostadsorganisationerna vill tolka detta.
Men du har hittat en lucka i regelverket.

Citat:
Ursprungligen skrivet av qada Visa inlägg
Dessutom hävdar föreningens ordförande att årsstämman endast skall behandla ekonomiska frågor förutom gängse val. Är det korrekt?
Det var något av det dummaste jag hört. Är det verkligen sant? Och hur motiverar styrelseordföranden denna helt galna åsikt? Den enda begränsning av ärenden som ska behandlas på en föreningsstämma är att frågan måste röra föreningen och ligga inom stämmans kompetens att ta beslut om (samt begränsningarna avseende vad stadgarna säger om tidsgräns för inlämnande av motioner).

Citat:
Ursprungligen skrivet av qada Visa inlägg
Gissa om jag inledningsvis sågades jäms med fotknölarna av ordföranden. Jag påpekade att jag ansåg att han var arrogant och fick stöd av en medlem. Efter mötet bad han mig om ursäkt. Ibland får man vara glad för det lilla!
Arrogans tycks tyvärr vara mer frekvent förekommande bland styrelser än respekt för medlemmarna.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2012-05-17 klockan 10:30.
Svara med citat