Visa ett inlägg
  #2  
Gammal 2012-02-05, 11:27
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Fråga Vad är en interimstyrelses befogenheter?

Mig veterligen får en interimstyrelse ta exakt samma beslut som ligger inom en vanlig stämmovald föreningsstyrelses befogenheter. Sedan är det en annan sak att denna interimstyrelse visat på ett synnerligen dåligt beteende när de tecknat detta treårsavtal utan att först höra vad medlemmarna anser om saken.

En interimstyrelse i en brf ska självklart enbart syssla med det som är direkt akut för verksamheten i föreningen och ska i övrigt hålla en mycket bra kontakt med medlemmarna i allt vad interimnstyrelsen företar sig. Och medlemmarna måste ställa ett tydligt krav på detta!

Du skriver inte när extrastämman är (och du har inte fyllt i din profil i forumet) men om du nu kastar in en motion om detta så måste frågan tas upp på extrastämman om denna stämma inte ligger längre bort än en vecka.

Om du lägger upp ett utkast i forumet på denna motion får du säkert hjälp av forumet att förbättra motionen.

Interimstyrelsen kommer säkert att försvara sig med att om de inte tecknat detta avtal så hade föreningen blivit utan TV, etc. Det är naturligtvis inte sant, men räkna med detta svar från interimstyrelsen.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat