Visa ett inlägg
  #14  
Gammal 2012-06-05, 11:53
Korsdraget Korsdraget är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2009
Ort: Stockholm
Inlägg: 1 300
Fråga säkerhetsdörrar

Väldigt intressant argument Ford P.

Vi antar att du har en poäng här och att styrelsen känner sig nödgad att ta ansvar för fastigheten eftersom ägarna inte förstår. Det är bra. Du har därför hämtat in synpunkter och sen kommit fram till den modell du beskriver som den bästa för föreningen. Helt ok!

Frågor:
Menar du att det är god ekonomi för föreningen att kostnaderna läggs på fastigheten genom avskrivningarna och bakas in i avgifterna? Gäller detta resonemang endast dörrar, eller är det ett generellt resonemang?

Har du då tänkt bort att bostadsrättshavaren kan använda sig av ROT-avdrag, vilket styrelsen inte kan. Har den jämförelsen gjorts?

Avskrivning i fastigheter baseras på livstidskostnader. Gamla dörrar i K-märkt är färdigbetalda sedan länge. De står där helt gratis. Dvs ett ekonomiskt PLUS för föreningen enligt avskrivningsmodellen. Att riva ut dem inkl det affektionsvärde de har, är det verkligen god ekonomi för föreningen?

Ny investering: Gallergrind har troligtvis väldigt lång avskrivningstid och är därför en sundare investering jämfört med nya säkerhetsdörrar vars kvaliteter troligtvis ger avsevärt kortare livstidskostnader.
Har du räknat på det också?

K-märkt ger högt marknadsvärde. Den som bevarar och sätter in gallergrind på insidan ökar värdet i förhållande till de som river ut och ersätter med säkerhetsdörrar. Bevarat 20-tal ger extra högt marknadsvärde eftersom det är så få byggnader. Det kan vem som helst se i annonserna.

Säg nej! Låt dem ta dig till hyresnämnden. Det är lugnt!
Styrelsen ska inte ges ansvarsfrihet, så menar jag. De har skippat att rådgöra med ägarna, med kommun och med antikvarie. Dessutom ska kostnaderna inte bakas in i avgifterna. Kriminellt!

Fönster och dörrar är utpekade som särskilt värdefulla ur historisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt och får inte förvanskas.
Lagen: K-märkt faller inom "förvanskningsförbudet" och betyder att alla ändringar ska utföras "varsamt" i PBL 3 kap. 10-12 §§. Det gäller invändigt såväl som utvändigt oberoende av om bygglov eller bygganmälan krävs eller inte.
- Huvudkrav är att på ett tidigt stadium rådgöra med brukare, kommunen och antikvarisk expertis.
- Begränsa ingreppen. Bevara och reparera. Rivningsförbud råder, dvs när dörrar byts ut då ryker säkert dörrfodret också. Det ska dokumenteras, fotas och sparas t ex på vind, syftet är att det ska finnas möjlighet i framtiden att återskapa dessa värden.

1920-tals dörrar är platsbyggda, i homogen svensk furu. De nya är gjorda i fabrik och för nya hus. Rena röveriet av ert kapital.
Svara med citat