Visa ett inlägg
  #7  
Gammal 2012-02-05, 13:41
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 424
Glad Motion om avtal för bredband, TV, telefon

Bara några snabba kommentarer.

1.
Din formulering;
"Motion till Extra Föreningsstämma Brf xxxx
23 februari 2012"
innebär att om stämmans datum förändras kan styrelsen välja att inte ta med motionen.
Du får själv bestämma, men rubriken bör vara;
"Motion till föreningsstämma i Brf xxxx".
Och sedan skriver du i huvuddokumentet till styrelsen (mejlet);
"Motion till nästa stämma i föreningen."

2.
"Vi som köpte lägenheterna har aldrig tillfrågats, innan Ni tecknande detta avtal. Som enligt muntlig uppgift från andra i huset boende är på 2/3 år. Vill jag ha en redovisning på avtalet och varför Ni valde XX?"
kan enligt min mening hellre skrivas som;
"Vi som köpte lägenheterna har aldrig tillfrågats, innan interimstyrelsen tecknande ett avtal för Bredband, Telefon och TV. Enligt uppgift från andra i föreningen är avtalet på 2-3 år."

4.
Skriv t ex;
Vi köpare av lägenheterna borde givits möjlighet att deltaga i val av leverantör och påverka detta val utefter vad som är förmånligast.

3.
Du måste ha ett yrkande (tydligt) för att det ska kunna definieras som motion;
Jag yrkar att;
1. Styrelsen ska på stämman redovisa avtalet och varför interimstyrelsen valde XX.
2. Styrelsen ska förklara varför interimstyrelsen inte tillfrågade köparna av lägenheterna, innan avtalet skrevs.
3. Med hänvisning till att styrelsen förbigått oss köpare yrkas att avtalet hävs och att den nya styrelsen ska ges möjlighet att välja leverantör.

Avsluta motionen med ditt namn eller medlemsnummer (uppge alla dina personuppgifter i huvuddokumentet) samt datum.

Då har du i alla fall ett diskussionsunderlag till stämman, och möjlighet att beslut tas i frågan.

Citat:
Ursprungligen skrivet av justfaceit Visa inlägg
Tilläggas bör kanske, att Interimsstyrelsen består av "byggherrarna" och i kallelsen finns inga namn eller tfn, mailadresser, som ger möjlighet att få kontakt.
Klart oroväckande. Det kan du gärna tillägga som ett litet PS i din motion.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat