Visa ett inlägg
  #10  
Gammal 2011-11-29, 09:21
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Blink, blink Lägg ner Hyresnämnden! ;)

Problemet är att ingen egentligen kan svara på tjejens fråga (vilket Gusten redan varit inne på). Det finns nämligen inga klara gränser för vad som räknas som andrahandsuthyrning, om man inte kan bevisa att pengar bytt ägare för bostadsrätten mellan bostadsrättshavare och annan part, eller att bostadsrättshavaren öppet erkänner att denne hyr ut i andra hand. Detta bevisläge inträffar egentligen aldrig.

Vi har här i forumet lite olika åsikter om hur allvarligt man ska se på andrahandsuthyrning. Själv hör jag till den lite strängare kategorin.
Mina motiveringar för att att andrahandsuthyrning ska tillåtas endast under kortare perioder och endast om tydliga förutsättningar för uthyrningen finns är kanske framförallt;
- För att inte orsaka onödigt arbete för styrelsen.
- För att inte minska engagemanget ännu mer i föreningen.

Det är intressant att läsa hur hyresnämnden i Stockholm resonerat i ett enskilt fall, men det är viktigt att känna till att:
- det bara handlar om personligt tyckande
- varje hyresnämnd kan ha rakt motsatta åsikter (t.o.m. inom varje hyresnämnd)
- gällande regelverk är luddigt... och menlöst.

Jag måste erkänna att jag blev en aning ilsk när jag läste hur hyresnämnden resonerat. Hyresnämndens resonemang skulle jag kunna skjuta hål på, på tre röda sekunder!

Hyresnämnden till och med uttyckligen ställer sig över lagen, och det finner jag anmärkningsvärt.

Se även Faktabanken;
Om andrahandsuthyrning i brf
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2011-11-29 klockan 09:41.
Svara med citat