Visa ett inlägg
  #2  
Gammal 2008-10-19, 14:12
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Granskning Synd om medlemmarna i HSB Stockholm

HSB Stockholm är bara ett enda stort skämt. Denna organisation är helt bedrövlig, och jag kan bara säga att jag är glad över att jag i alla fall inte är medlem i HSB Stockholm. Mycket värre kan det inte bli i en organisation.

Nu är HSB Riksförbund och HSB Stockholm bundisar med varandra, men annars är det obegripligt att HSB Riksförbund inte går in och styr upp HSB Stockholm lite.

Sedan förstår jag inte varför du, Stephan, inte skickar in motioner till HSB Stockholm för att väcka dem lite. Du skulle kunna kopiera de flesta motioner som jag skrivit till HSB Malmö och justera dem lite, så fungerar de lika bra i HSB Stockholm som i HSB Malmö. Det gäller alla regioner i Sverige. Med ett yrkande per motion skulle du snabbt kunna få ihop flera hundra motioner bara utifrån mina motioner.

HSB Stockholms 8 motioner från 500 fullmäktigeledamöter;
Citat:
Motioner och beslut

Åtta motioner hade inkommit till stämman. De handlade bland annat om klimatförändringar, sjökommunikationer, tomträttens värde och satsning på vindkraft.

1. Klimatförändringar
I motionen om klimatförändringar föreslogs att HSB Stockholm ska utse en arbetsgrupp för att utforma en policy om hur nära vatten och var man kan bygga nya bostäder. Stämman beslutade att HSB Stockholms styrelse ska tillskriva styrelsen för HSB Bostad att beakta klimatförändringarnas effekter vid fortsatt planering av nyproduktionen.
Min kommentar:
HSB Stockholm informerar här om att HSB Stockholm ska skriva till HSB Bostad.
Ja, vilket meningsfullt resultat på motionen att HSB ska skriva till varandra att de ska beakta klimatfrågan!

2. Sjökommunikationer
Motionen om sjökommunikationer till och från HSBs nya bostadsområde Finnboda bifölls. HSB Stockholm kommer tillsammans med Stadshuset och Landstinget att försöka etablera en angöringsplats för båttrafik vid Finnboda.

3. Medlemsdemokrati och personuppgiftslagen
Motionen om att HSB ska utreda ämnet medlemsdemokrati och personuppgiftslagen och ge tydliga riktlinjer utifrån gällande lagstiftning och HSBs etikregler, samt att skapa bättre villkor och balans för enskilda medlemmars yttrandefrihet, avslogs. Detta motiverades bland annat med att styrelsen förväntar sig att de bostadsrättsföreningar som är medlemmar hos HSB behandlar sina medlemmar lika och följer de lagar och regler som finns i samhället samt respekterar rådande riktlinjer från exempelvis Datainspektionen.
Min kommentar:
Det är uppenbart att styrelserna inom HSB lär sig dumheter av varandra, i detta fall från HSB Malmö.
Styrelsens svar här är så rent ut sagt korkat att man häpnar.
Styrelsen "förväntar sig"? Alltså baserat på ingenting (dessutom vet vi med säkerhet att det inte är som styrelsen "förväntar sig")!
Ja, vad ska vi då med riktlinjer och regelverk till överhuvudtaget? Vi kan ju alla bara förvänta oss att alla gör rätt!

4. Andrahandsuthyrning
Motionen om andrahandsuthyrning föreslog bland annat att HSB Stockholm ska yttra sig allmänt om proceduren med tillstånd för andrahandsuthyrning, och göra en bedömning av långa uthyrningsperioder.
Motionen avslogs, bland annat med motiveringen att styrelsen förväntar sig att de bostadsrättsföreningar som är medlemmar hos HSB behandlar sina medlemmar lika och följer de lagar och regler som finns i samhället samt respekterar rådande rättspraxis.
Min kommentar:
Ännu ett rejält korkat svar från styrelsen!
Det är oförklarligt att fullmäktigeledamöterna finner sig i dessa "idiotsvar" från styrelsen!
Är det verkligen så att endast de absolut dummaste medlemmarna blir fullmäktigeledamöter?

5. HSBs och brf:s roll som samhällsekonomisk motor
Motionen om att HSB Stockholm ska utveckla insikten om bostadsrättsföreningars samhällsekonomiska roll besvarades bland annat med förklaringen att HSB engagerar sig i den bostadspolitiska debatten och även fortsättningsvis kommer att göra det.
På förbundsstämman har HSB-rörelsen gemensamt ställt sig bakom de gemensamma kärnvärderingarna Engagemang, Trygghet, Hållbarhet, Omtanke och Samverkan. Självklart grundar sig HSB Stockholms egen verksamhetsplan på dessa kärnvärderingar.
Min kommentar:
HSB Stockholm vill inte redovisa varken motioner eller ens motionernas yrkanden så det är svårt att förstå vad som menas, men från HSB Stockholms sammanfattning här kan vi i alla fall konstatera att motionen inte lett till något konkret.

6. Bygg energismartare hus
Motionen om att bygga energismartare hus ansågs besvarad med motiveringen att HSB Stockholm arbetar tillsammans med HSB Bostad för att få en så effektiv nyproduktion som möjligt ur miljö- och energisynpunkt och att målet är att överträffa myndigheternas krav inom dessa områden.
Min kommentar:
HSB Stockholm vill inte berätta resultatet så vi kan förutsätta att motionen avslogs (= "anse motionen besvarad")

7. Satsa på vindkraft
Motionen om att HSB Stockholm ska satsa på vindkraft och bland annat på lämpligt sätt underlätta för bostadsrättsföreningarna och för enskilda medlemmar att på ett bra sätt köpa vindkraftandelar, samt att själv överväga att köpa vindkraftandelar, bifölls. Styrelsen arbetar vidare enligt motionens instruktioner.
Min kommentar:
HSB Stockholm informerar här om att motionen faktiskt bifölls.
Men för den som är lite insatt i hur det fungerar inom HSB så har detta bifall till motionen ingen praktisk betydelse.

8. Tomträttens värde
Motionen om tomträttens värde, som bland annat föreslog att bostadsrättsföreningar vid ett eventuellt friköp av tomtmark ska ha minst samma rabatt som villaägare, bifölls. Styrelsen fick i uppdrag att med kraft fortsätta driva frågan.
Min kommentar:
HSB Stockholm informerar här om att motionen faktiskt bifölls.
Men för den som är lite insatt i hur det fungerar inom HSB så har detta bifall till motionen ingen praktisk betydelse.

2008-04-23
Se bl.a.;

Hur skriver man en motion?

HSB Malmö - Styrelsens svar på motion #1-15 med kommentarer till svaren
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2008-10-20 klockan 17:52.
Svara med citat