Visa ett inlägg
  #2  
Gammal 2011-04-04, 09:16
kluringens avatar
kluringen kluringen är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Dec 2009
Ort: Stockholm
Inlägg: 1 608
Standard Underhållsplaner

Generellt

Kärt barn har många namn brukar man säga. Beträffande underhållsplaner är det istället kärt namn som har många barn. En underhållsplan kan vara allt mellan ett komplext dokument till en enkel lista till fastighetsskötaren. Det krävs med andra ord olika undehållsplaner för olika ändamål.

I detta avsnitt behandlas underhållsplanerna som har upprättats för den långsiktiga planeringen av föreningens ekonomi enligt stadgarna. För de faktiska renoveringarna som ska genomföras inom överskådlig tid bör andra planer upprättas.

Underhållsplaner ska inte fastsällas av stämman. Ett fastställt dokument kan inte uppdateras kontinuerligt och hållas aktuell.

Den första underhållsplanen 2002

xxxxxx xxxxxx har upprätta en mycket detaljerad underhållsplan 2002 tillsammans med xxxxx. Uppställningen omfattar alla byggnadsdelar och förväntade renoveringar från 2002 till 2102, där alla renoveringarna upprepades minst en gång. Syftet med planen var att få en uppfattning om föreningens totalt förväntade underhållskostnader de kommande 100 åren. Originaldokumentet finns inte bevarad, dokumentet var stort och svårhanterligt. Det finns en reducerad version i två delar. Grunduppställningen har kopierats till ett nytt blad, och slutsiffrorna till ett annat, och kan fortfarande användas i diverse kalkyler.

Underhållsplan upprättad av SBC 2007

En tidigare styrelse beslutade 2007 att låta en konsult från SBC upprätta en ny underhållsplan. SBC levererade ett mycket snygg dokument med mindre bra innehåll. Total avsaknad av relevans i rekommendationerna om vad som ska/bör renoveras de kommande 20 åren. T ex tätskiktsrenovering i samtliga badrum 2016 för 1,33 mille.

Underhållsplan 2008

Raderna i 2002 års underhållsplan sorterades om till att stå i samma ordning som i SBC konsultens plan för att kunna jämföras. I mån av avvikelser mellan våra egna och uppgifterna från SBC genomfördes en förnyade kontroller.

Underhållsplan/investeringskalkyl 2010

Utgör underlag för ny bedömning av föreningens avskrivningsplan i samband med beslut om ny redovisningsprincip. Finns med som Bokslutsbilaga 1 i 2011 års stämmohandligar och utgör underlag för kommande uppdateringar.

Riktlinjer för uppdateringar

Planen ska uppdateras efter genomförda renoveringar. Årtal, åtgärd, verklig kostnad och nyttjandetid ska anges. Planen ska även uppdateras efter genomförda konditionsbesiktningar. Eventuellt kan ny bedömning göras av byggnadsdelens avskrivningstid.
Svara med citat