Visa ett inlägg
  #1  
Gammal 2010-04-19, 12:39
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Olycklig Styrelsen i brf behöver ej följa lagen enligt HSB

Denna tråd är en del av tråden Medlem som hotar annan medlem, och som jag dragit ut från den ursprungliga tråden för att särskilt belysa problemet med HSB-ledamoten och det faktum att HSB i alla lägen - oavsett hur allvarliga lagbrott som begås av styrelsen - skyddar såväl brf-styrelse som HSB-ledamot till varje pris.

HSB Malmös VD är ansvarig för HSB-ledamöterna som ingår i varje HSB-brf.
I denna tråd tar jag enbart upp HSB Malmös VDs syn på saken att styrelsen inte har några skyldigheter vid störningar.

HSB Malmös ledning uttalar sig i frågan om störningar och uppger att de anser att styrelsen i en brf inte behöver följa lagen!

I mina ännu så länge fruktlösa försök att få HSB Malmö att ta någon form av ansvar för sin HSB-ledamot och för att lagen ska följas så har jag även tillskrivit HSB Malmös VD, Michael Carlsson, i denna fråga där en förtroendevald hotar och skrämmer andra medlemmar från att gå på stämmorna.
Citat:
Som ansvarig för HSB-ledamöterna och VD för HSB Malmö så vill jag ställa dig en fråga som jag hoppas du kan ge ett snabbt och konkret svar på.

Jag utsätts gång på gång av allvarliga hot av en medlem i min brf. Styrelsen i föreningen, med HSB-ledamot Bengt Skånhamre, lyfter inte ett finger.
Det innebär alltså att styrelsen - självfallet inkl. Bengt Skånhamre - stödjer att jag utsätts för hot för mitt engagemang i föreningen.

Fråga 1.
Är det även din åsikt att HSB ska stödja hot och trakasserier av medlemmar, eller vad anser du att HSB ska ta för ansvar i denna fråga?

Fråga 2.
Vad kommer du att vidtaga för åtgärder?

Eftersom det drog ut på tiden skickade jag även en påminnelse om ärendet;
Citat:
Du är nämnd som ansvarig för den nya policy som nu gäller för HSB-ledamöter.
Jag har några synpunkter där (bl.a. så är punkt 5 felaktig och inte med verkligheten överensstämmade, och det saknas en hel del) men sammanfattningsvis kan jag säga att du förbättrat denna policy, tack!

Som punkt 2 i policyn har du;
"HSB-ledamoten är ett kvalificerat stöd och bollplank för bostadsrättsföreningen i styrelsearbetet och föreningsverksamheten".
Detta har HSB-ledamot Bengt Skånhamre allvarligt misslyckats med i min brf.

Som punkt 3 i policyn har du;
"HSB-ledamoten företräder bostadsrättsföreningens medlemmar".
Trevligt. Det är rakt tvärtemot till hur det fungerar i verkligheten, men det är ju bra att (efter mina synpunkter om just detta) det i alla fall finns en tanke hos någon inom HSB att det är så det borde fungera.
Även detta har HSB-ledamot Bengt Skånhamre allvarligt misslyckats med i min brf.

Bengt bryter också mot de grundläggande värderingar som HSB påstår sig ha, ETHOS.
Han bryter mot i princip varje punkt där, och dessutom på ett gravt allvarligt sätt

När nu Bengt på ett synnerligen allvarligt sätt bryter mot bl.a. den policy som gäller för HSB-ledamoten så undrar jag vad detta får för konsekvenser för HSB-ledamoten i min brf?
Är det något som någon inom HSB bryr sig om, eller är policyn bara ett spel för galleriet, där ledamotspolicyn inte fyller någon som helst praktisk funktion?
Handlar det för HSB bara om att skydda HSB-ledamoten till varje pris, och helt strunta i konsekvenserna för medlemmarna?

Av tidigare erfarenhet så vet jag att HSB skyddar HSB-ledamöterna in i det sista, och under HSB:s beskyddande vingar pågår det säkert väldigt mycket oegentligheter.
Nu begår HSB-ledamoten lagbrott, men inte ens detta verkar HSB Malmö ta den minsta notis om.

Sedan undrar jag om det inte finns några som helst kompetenskrav på dem som agerar HSB-ledamöter?
Om inte Bengt, som arbetar på HSB (och gjort detta under många år), ens vet vad en styrelsens grundläggande skyldigheter är så undrar man hur illa ställt det är inom den kår av HSB-ledamöter som HSB Malmö omger sig med.
I policyn för HSB-ledamöter står det under punkt 8;
"HSB Malmö ansvarar för att HSB-ledamoten" kontinuerligt erhåller kompetensutveckling och information för sitt uppdrag".
Det känns som att om Bengt ska få fortsätta som HSB-ledamot så måste han omedelbart skickas på en grundkurs i styrelsearbete.
Behöver jag förklara för dig hur stor skada en inkompetent HSB-ledamot kan ställa till med i en brf?

I det senaste HSB Malmö Nytt, #2, står det;
"Om vi vill vara en livaktig organisation behövs medlemmarnas idéer och engagemang för att föra verksamheten framåt. Det finns flera sätt
att påverka den framtida utvecklingen för HSB Malmö och att delta på stämman är ett sätt, säger Bengt Skånhamre, medlemskoordinator på HSB
Malmö".
Men hur ser det då ut i verkligheten, och hur följer Bengt Skånhamre själv det han talar sig varm för i HSB:s tidning, för bara ett par dagar sedan?
Vi kan idag kallt konstatera att Bengt inte vill lyfta ett finger för att den aggressiva förtroendevalda i min brf inte ska lyckas med att skrämma medlemmar från att gå på stämmorna i föreningen.

Du är en av de få (den enda i hela HSB?) som i alla fall till viss del vågar gå ut med hur illa ställt det är i bostadsrättsföreningarna och dess styrelser.
Vad jag saknar är bara att du omsätter ord i handling, och visar att det måste till en skärpning.
Då kan det vara bra att börja såväl med HSB-ledamöterna som i det egna huset.

Finns det inte någon på HSB Malmö som ens öppet vågar ta avstånd från att medlemmar med hot skräms från att gå på stämmorna?

PS.
Jag väntar fortfarande, sedan några år tillbaka, på HSB Malmös svar angående mitt intresse för att bli HSB-ledamot.
Vad har du för svar till mig på detta?
Är det brukligt att de som söker till detta uppdrag måste vänta flera år på svar?
Svar från HSB Malmös VD;
Citat:
Jag beklagar den situation som uppkommit och har samma ståndpunkt som Claes Caroli, är du utsatt för hot så skall du anmäla detta till polismyndigheten!
När det gäller HSB ledamoten så pågår ett utvecklingsarbete. När det gäller Bengt Skånhamre så har han mitt fulla förtroende som HSB ledamot.
Mitt svar;
Citat:
Din inställning att styrelsen inte har något ansvar innebär därmed att du som VD för HSB Malmö stödjer en brottslig handling.
Jag hoppas du är fullt införstådd med detta.
Jag skulle gärna vilja höra din motivering till att du hellre stödjer en brottslig handling, och en HSB-ledamot som inte tar något ansvar, än att du agerar för medlemmarnas bästa. Hur resonerar du där?

Som jag redan förklarat så vill jag undvika en polisanmälan om det nu bara är möjligt eftersom jag tror och hoppas att situationen kan lösas utan detta.
Det förutsätter dock att styrelsen följer lagen.

Din inställning indikerar också att "det goda boendet" inte är mer än en reklamslogan för HSB, helt utan värde.
Så även ETHOS (Engagemang, Trygghet, Hållbarhet, Omtanke och Samverkan). Bara tomma ord.

Det är mycket tråkigt att alla bara svär sig fria från allt ansvar, och att HSB inte värnar det minsta om medlemmarna och deras bästa.

Om det är din inställning att styrelsen inte behöver följa lagen och att HSB-ledamoten inte har något ansvar för något (och absolut inte behöver följa varken den policy som gäller för HSB-ledamoten, eller HSB:s påstådda kärnvärderingar) så återstår det emellertid bara att göra en polisanmälan. Som du säkert förstår måste jag då även polisanmäla HSB/HSB-ledamoten, och är det något som kan beklagas så är det just detta.
Se även;
Ansvar vid störningar - HSB Malmös styrelse slår ifrån sig

Störningar i bostadsrätt
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2010-06-06 klockan 19:16.
Svara med citat