Visa ett inlägg
  #1  
Gammal 2018-03-06, 07:58
Ulrik Ulrik är inte inloggad
Mega medlem
 
Reg.datum: Aug 2016
Inlägg: 56
Standard Reservfond - principer för avsättning

I min BRF har vi två olika fonder, dels en yttre reparationsfond, dels en så kallad reservfond. Dessa två fonder har hängt med sedan föreningens bildande på 50-talet. Stadgarna är lika gamla och anger hur dessa båda fonder bildas, men dessa beskrivningar är vad jag kan se totalt överspelade.

Så heter det, när det gäller reservfonden, att "Reservfonden bildas genom årlig avsättning av 5 procent av föreningens årsvinst enligt 17 § 1 mom. första stycket lagen om ekonomiska föreningar intill i samma mom. andra stycket angiven omfattning. Dock skall, intill dess reservfonden uppgår till ett belopp motsvarande 5 procent av samtliga andelsvärden i föreningen, årlig avsättning till reservfonden ske med belopp motsvarande minst 0,1 procent av sagda andelsvärde."

Någon som förstår någonting av detta?

Att ha en reservfond i en BRF tillhör väl inte vanligheterna idag, eller? Men när föreningen nu ändå har en sådan fond, vad är idag lagstadgat kring hur föreningens stadgar måste se ut med hänsyn taget till principerna för avsättning av medel till reservfonden?

Eftersom vår förening är så gammal, och stadgarna inte uppdaterats, förstår ju var och en att den vinstdisposition som görs på årsstämman, alltså där man av "årets vinst" avsätter medel både till yttre reparationsfonden och till reservfonden, frångått alla principer för hur dessa avsättningar ska tillgå. När jag tittar tillbaka på tidigare års årsredovisningar så ser jag dessutom att styrelsen under ett flertal år avsatt exakt samma belopp, varför man kan säga att de ursprungliga principerna för avsättning av medel ersatts av ett beloppstänkande. Sannolikt har man tänkt som så att huvudsaken är att medel avsätts.

Men om man ändå vill ha med någonting i stadgarna om principer för beräkning och avsättning av medel till reservfonden, vad bör då anges? Finns något lagutrymme som styr detta?

Jag tycker det är enklare med den yttre reparationsfonden eftersom stadgarna redan anger att "Styrelsen ska i enlighet med upprättad underhållsplan reservera respektive ta i anspråk medel för yttre underhåll."
Svara med citat