Visa ett inlägg
  #7  
Gammal 2009-11-02, 12:54
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Glad Strategi: Minsta möjliga info inför möte

Det är bra.

Om styrelsen har synpunkter på innehållet på hemsidan så behövs naturligtvis inget möte för detta.

Styrelsen får framföra sina åsikter till valberedningen och sedan kan valberedningen i ett senare skede ta beslut på om ett möte mellan valberedning och styrelse kan tillföra något.

Som MikHo föreslår kan en dagordning för mötet vara lämpligt att ta fram för den som önskar ett möte.
Då måste ni i detta fall naturligtvis också samtidigt få information om vilka specifika texter på hemsidan som styrelsen har synpunkter på.
Detta så att ni kan komma i alla fall lite förberedda till mötet.

Många styrelser försöker tyvärr skaffa sig fördelar genom att ge motparten minsta möjliga information, för att på det sättet få ett övertag i en diskussion.
Denna metod understödjs av (och är i princip framtagen av) bostadsorganisationerna, HSB, Riksbyggen och SBC.

Det finns annars ett alternativ.
Gå en eller fler på mötet som styrelsen önskar.
Lyssna enbart på vad styrelsen säger, kommentera inget.
För varje punkt säg endast att ni ska ta frågan med er hem och diskutera saken för att sedan återkomma med svar till styrelsen.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat