Visa ett inlägg
  #6  
Gammal 2008-09-10, 12:44
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Fråga Gemensam el med en elmätare mot elleverantör

Ja, en lösning där man har en mätare mot leverantören och sedan en mätare per lägenhet, är avsevärt bättre... det enda tänkbara alternativet.

Med denna lösning ska man få endast en ab.avgift/fast avgift mot elleverantören.

Men frågan är vilka andra kostnader man får?
Serviceavtal, fast avgift, löpande kostnader mot leverantör av system?

Hur ser garantier ut?

Hur ska varje enskild medlem kunna veta/kontrollera att föreningen debiterar rätt?

Sedan är frågan hur mycket man kan pressa priserna bara för att man är en större elkund?

Det är många frågor (säkert många fler utöver de jag tagit upp här).

Jag vet ingen som har ett sådant system, men det skulle vara intressant att höra erfarenheter, och vad kostnaderna egentligen blev i slutänden.

Den leverantör som erbjuder ett dylikt system måste uppge referenser som man kan kontakta.


Ett företag som sätter upp sådana system lär vara Iprobe.
Iprobe AB grundades år 2000 och är ett svenskt företag som utvecklar och säljer teknik, system och drifttjänster för automatiserad mätdatahantering. Bland Iprobes kunder finns både energibolag och organisationer som Riksbyggen, HSB.
Detta företag grundades år 2000, men köptes upp (2006) av elmätarkonsortiet Entity Group.
Enligt vissa uppgifter gick Iprobe i konkurs.

Se; Avläsning av mätarna sker via datakommunikation - HSB Östergötland (länk ej kvar)

Entity Group är ett av världens fem största elmätarkonsortier med över 2 000 anställda och global försäljning i 30 länder. Företagsgruppen omfattar produktion, ett antal utvecklingscenter samt global försäljning av energimätare och automatiska fjärravläsningssystem.


Iprobe saknar webbplats, och till min stora förvåning hittar jag ingen webbplats för Entity Group (de måste naturligtvis ha en webbplats någonstans, men det fantastiska är att den i alla fall inte går att hitta vid en snabb sökning).

I rapporten Individuell mätning och debitering i flerbostadshus (januari 2008) finns en hel del intressant information.
Bl.a. kan man se att en genomsnittsförbrukning på 165 kWh/m2 och år är ett för högt värde.

Av rapporten framgår saker som HSB inte informerar medlemmarna om;

Citat:
HSB är en kooperativ organisation med riksförbund, 33 regionala HSB-föreningar, 3.860 bostadsrättsföreningar och 357.000 lägenheter. När det gäller energifrågor har HSB centralt just nu ett interregnum sedan den mångårige energichefen Lennart Berndtsson lämnat sin post och någon efterträdare i skrivande stund inte tillträtt. HSB har ett påtagligt decentraliserad organisation, vilket bl a medfört att man har två olika hyresaviseringssystem (ett tredje är på väg ut) och att enskilda HSB-föreningar och bostadsrättsföreningar kan ha någon form av IMD, då oftast enbart el.

Påtagligast inom HSB är det utvecklingsarbete som bedrivs av en projektgrupp med företrädare för tolv av de regionala HSB-föreningarna. En av utgångspunkterna är att energin svarar för ca 25 % av de totala boendekostnaderna och att det finns stora möjligheter till energieffektivisering. En annan utgångspunkt är att de kommunikationslösningar som behövs för IMD kan användas för en rad andra tjänster som olika larm, bokning osv; på så sätt behöver IMD inte stå för hela investeringen. En tredje grundsten är att HSB genom sitt hyresdebiteringssystem också kan fakturera en lägenhets resursförbrukning på ett enkelt och billigt sätt.

Tanken är att HSB skall utveckla ett system som erbjuds HSB-föreningarna och bostadsrättsföreningarna, som själva har att avgöra om de vill använda systemet eller ej. I detta skall kunna ingå mätning av el, värme, varm- och kallvatten. Mätvärdena skall inte bara kunna överföras till HSBs hyresdebiteringssystem utan också finnas på varje boendes ”Mina sidor” på HSBs portal. För el och vattenmätning ser man inga problem, däremot är frågan om värmemätning betydligt svårare. När man i nyproduktion kan ordna värmetillförseln med en stam kan flödesmätning komma i fråga. För befintliga fastigheter väger man radiator- och temperaturmätning mot varandra och finner att det väger över till den senares fördel. Argumenten är dels att temperaturmätningen inte tar med värmeflöden som de boende inte kan påverka (främst transmission genom inner- och ytterväggar) och dels att den ger inte bara de boende utan också fastighetsägaren incitament att energieffektivisera.

Av projektrapporten (Olofsson, 2007) framgår att man lägger ner ett avsevärt arbete på att utveckla kravspecifikationer både för mätning, överföring, debitering och andra tjänster. Inte minst lägger man vikt vid att utveckla generella gränssnitt för att undvika inlåsningseffekter mot enskilda leverantörer. Man har också gått ut med en offertförfrågan baserad på en verklig fastighet och utifrån de erhållna svaren funnit att IMD är lönsamt redan vid 10 % minskning av förbrukningen.
En av HSB-föreningarna har kontaktats av regionens elnätsföretag, som vill byta tjänster med HSB. Elnätföretagen skulle inte bara läsa av sin egen elmätare utan också de andra mätarna i lägenheten. I gengäld skulle HSB svara för faktureringen också av el.
När man läser rapporten, som verkar vara späckad med fakta, så börjar man dock undra vad HSB (och de som skrivit rapporten) pratar om.
Citat:
Man har också gått ut med en offertförfrågan baserad på en verklig fastighet och utifrån de erhållna svaren funnit att IMD är lönsamt redan vid 10 % minskning av förbrukningen.
Jämför man äpplen med päron inom HSB?
Det blir inte någon minskad elförbrukning med mindre än att man jämför med ett system där alla medlemmar delar lika på elräkningen oavsett individuell förbrukning.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2014-07-22 klockan 00:24. Anledning: Tillägg om Iprobe, etc.
Svara med citat