Visa ett inlägg
  #16  
Gammal 2011-03-23, 11:31
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
OBS! OBS! OBS!

När advokaten säger vad han sagt om hans "tolkning" av lagen, så gör han det i egenintresse, och vad jag kan se saknar han helt motivering för sitt beslut.

När länsstyrelsen säger vad de säger om sin "tolkning" av lagen så gör de det i sin okunskap.

Vad är det egentligen
de tolkar, exakt hur och varför?

Det räcker med att ställa två frågor;

1. Vem har begärt granskningen?
Svar: Stämman. Alltså är det stämman som - om någon - har första tjing på rapporten.

2. Vem är granskningen till för?
Svar: För stämman/medlemmarna, inte för styrelsen. Alltså är det stämman som - om någon - har första tjing på rapporten
.

Vad länsstyrelsen säger kan man bortse från för de saknar kompetens inom området, men jag håller med dig om att det finns ett stort tolkningsutrymme. Lagskrivarna har inte varit på medlemmarnas sida ens i denna lagtext som enbart ska vara till skydd för medlemmarna.
Vid en rättslig prövning av detta har jag dock mycket svårt att tro att rättssystemet skulle vara så sjukt att den som granskas får orimliga fördelar
.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat