Visa ett inlägg
  #9  
Gammal 2012-02-28, 11:06
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Glad Vad är rätt och vad är fel?

Citat:
Ursprungligen skrivet av Harald Visa inlägg
Men sedan SKA föreningens vidarefakturera beloppet till medlemmen, om det är medlemmens arbeten som förorsakat besiktningen.
Föreningen ska vidarebefordra kostnader till medlemmen om juridisk rätt till detta finns, men i detta fall har det inte framkommit något som säger att föreningen har denna rätt. Däremot har det framkommit flera uppgifter som talar för att föreningen inte har denna rätt.

Citat:
Ursprungligen skrivet av Harald Visa inlägg
I ombyggnad av ett kök kan man tänka sig att föreningen vill besiktiga/kontrollera avlopp, vatten och ventilation.
Föreningen har alltid rätt att besiktiga det som ligger inom föreningens ansvarsområde, även om det endast/lättast är åtkomligt via en medlems lägenhet. Men det är helt och hållet uteslutet att föreningen under givna omständigheter får debitera medlemmen för denna besiktning. Det får inte råda något tvivel om detta eftersom det är vad som gäller rent juridiskt (det kan finnas undantagsfall, men inget som jag kan se är aktuellt här med de uppgifter vi har).

Du måste skilja på föreningens rätt att besiktiga och föreningens rätt att ta ut avgift för olika saker.

Citat:
Ursprungligen skrivet av Harald Visa inlägg
Jag satsar en liten slant på att det är ventilation/köksfläkt som spökar i detta fall.
Du gör en fri tolkning här. Det finns inget som säger här att anledningen till besiktningen var något spöke.

Citat:
Ursprungligen skrivet av Harald Visa inlägg
Detta är med andra ord rent felaktigt, eftersom EN bostadsrättshavares göranden inte ska drabba andra medlemmar.
Inget blir felaktigt bara för att vad en medlem gör inte ska drabba andra medlemmar. Det är ett önsketänkade, och det kan vi alla ha. Men det är och förblir ändå regelverket som styr, oavsett hur fel och orättvist det kan vara.

Citat:
Ursprungligen skrivet av Harald Visa inlägg
Styrelsen har gjort helt rätt i sak, och skulle med all sannolikhet vinna i en domstol.
Styrelsen har definitivt gjort fel, vilket du t o m själv erkänner i annan mening. Det finns absolut ingenting som tyder på att styrelsen skulle vinna i en rättlig prövning.

Citat:
Ursprungligen skrivet av Harald Visa inlägg
Att döma av de på hand givna uppgifterna, så verkar det som att styrelsen informerat uselt. Men tyvärr, de är lekmän, och bara för att de informerar dåligt, så faller inte bostadsrättshavarens betalningsskyldighet.
Jo, medlemmens betalningsskyldighet för av styrelsen påtvingade besiktningar finns inte, och det blir inte precis bättre av att styrelsen inte har svart på vitt att medlemmen kommer att betala för styrelsens påtvingade besiktningar.

Citat:
Ursprungligen skrivet av Harald Visa inlägg
Styrelsen råder själva över hur de ska agera för att uppfylla sina skyldigheter.
Ja, precis som att medlemmen själv råder över sina handlingar, Men det är ändå regelverket som styr i denna fråga.

Citat:
Ursprungligen skrivet av Harald Visa inlägg
Bedömer de att de behöver en proffessionell besiktnigsman så har de rätt att ta dit en sådan. Detta följer av deras mandat.
Ingen har förnekat styrelsens rätt till besiktning. Men det handlar istället om den betalningsskyldighet som inte finns för de påtvingade besiktningarna.

Dessutom tror denna galna styrelse att de kan debitera medlemmen för styrelseledamotens tid i lägenheten. Om det är korrekt så är det en riktigt absurd historia.Citat:
Ursprungligen skrivet av Harald Visa inlägg
Om du nu är så säker så visa mig ett rättsfall som dömt i din riktning.
Visa mig ett rättsfall där domstolens utfall är att medlemmar ska betala för besiktningsmäns och ledamöters besiktningar. Det finns inte, och förhoppningsvis kommer det heller aldrig att finnas så felaktiga domslut, trots domstolarnas bristande kompetens i bostadsrättsfrågor.

Citat:
Ursprungligen skrivet av Harald Visa inlägg
I grunden gäller, Föreningen äger fastigheten, inkl. allt fast monterat inrede som är nödvändiga för lgh funktion, ex köket.
Det är utanför frågeställningen, men nej, föreningen äger absolut inte t ex mitt badkar.

Citat:
Ursprungligen skrivet av Harald Visa inlägg
Medlemmen har ingått ett avtal med föreningen där man åtagit sig fullt reparations- och underhållsansvar av denna inredning, och det ska hållas i "gott skick".
Det är också utanför frågan, men nej, medlemmen har inte ingått något sådant avtal.

Citat:
Ursprungligen skrivet av Harald Visa inlägg
Samtidigt har styrelsen, som fastighetsägare, ansvar för fastighetens funktion. Här ingår vatten, avlopp, värme och ventilation. Detta har de rätt att inspektera och, om medlem bygger om, ställa krav på hur dessa delar utförs.
Det är också utanför frågeställningen, men ja, styrelsen har inspektionsrätt, och ingen har förnekat detta. Frågan här handlade emellertid om rätten att ta ut avgifter.

Citat:
Ursprungligen skrivet av Harald Visa inlägg
Denna kostnad får inte tas ut av någon ANNAN medlem.
Hur du och jag tycker att det borde fungera är en sak, men om vi håller oss till vad som gäller juridiskt så kvarstår faktum att styrelsen saknar rätt att ta ut den besiktningsavgift som det handlar om här.

Citat:
Ursprungligen skrivet av Harald Visa inlägg
Alltså ska TS betala, om än endast i RIMLIG omfattning.
Medlemmen ska inte betala en krona, såtillvida det inte finns särskilda skäl för detta som inte framkommit här, vad de nu skulle kunna vara.


Citat:
Ursprungligen skrivet av Admin Visa inlägg
Jag vill nog hävda att det är fullt tillämpbart. Däremot, den där hissavgiften är tillåten, och jag skulle gissa att den är frekvent förekommande i alla brf:ar där medlemmarna betalar avgift i förhållande till andel. Jag ser dessutom denna hissasvgift som fullt riktig och rättvis.
Citat:
Ursprungligen skrivet av Harald Visa inlägg
Detta förutsätter att denna avgift är "inbakad" i insats och andelstal FRÅN BÖRJAN.
Ja, det var vad jag skrev. Kan kanske fungera ändå beroende på omständigheterna, att införa ett sådant system i efterskott, men det är en separat historia.

Citat:
Ursprungligen skrivet av Admin Visa inlägg
Jag vet inte riktigt vad du menar med att man som bostadsrättshavare är skyldig att reparera och underhålla köket, men någon sådan skyldighet finns mig veterligen inte. Jag är t.ex. fullt fri att ha trasiga skåpsluckor om jag vill. Och inte tillhör köksinventarier som skåp och spis föreningen.
Citat:
Ursprungligen skrivet av Harald Visa inlägg
Admin, detta kan du, försök inte:
BRL, Kap 7 § 12:
12 § Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick, om inte något annat bestämts i stadgarna eller följer av andra-femte styckena. Detta gäller även mark, om sådan ingår i upplåtelsen.
Det har inte att det minsta att göra med t ex trasiga skåpsluckor, etc.
Det handlar om de punkter som specificerats i lagen, t ex att lägenheten inte får en bli sanitär olägenhet så att andra medlemmar kan drabbas eller att man orsakar vattenskador för föreningen och andra medlemmar, som kunde förhindrats med normala regelbundna kontroller. Du blandar ihop olika saker.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2012-02-28 klockan 18:08.
Svara med citat