Visa ett inlägg
  #1  
Gammal 2009-07-05, 16:42
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Fråga Ventilation och fläkt i bostadsrätt

Frågor och svar om ventilation och fläkt i lägenheten.


1. Ansvar för ventilationen i lägenheten

Fråga: Sotare har precis besiktat vår fastighet. Ett par bostadsrätter, däribland vår, har fått många anmärkningar. Det finns ingen ventilation alls i vardagsrum eller sovrum.
Hur ska vi ta reda på om det funnits ventilation i rummen förut?
Är det vi som ska bekosta åtgärderna?
Har vi möjlighet att begära ersättning från tidigare lägenhetsinnehavare?

Svar: Ventilationen i lägenheten ansvarar föreningen för. Ni bör kontakta föreningen för att få detta åtgärdat och för att få de upplysningar om lägenheten som ni vill ha. Föreningen ska sedan åtgärda bristen utan dröjsmål.

Har däremot förre ägaren, utan föreningens godkännande, gjort så att ventilationen inte fungerar kan föreningen be er att på egen bekostnad återställa detta eftersom ni nu tagit över ansvaret för det gentemot föreningen.

Ni kan sedan försöka kräva förre ägaren på ersättning för återställandet. Vägrar denne medverka återstår att ge in en stämningsansökan vid tingsrätt.


2. Ventilation - Vem betalar för att montera fläkt i kök?

Fråga: Jag bor i en äldre HSB-lägenhet och i köket finns endast en ventil.
Jag skulle vilja montera in en fläkt, men är det jag eller föreningen som ska bekosta detta?
Finns det inte en lag som säger att ventilationen måste vara bra?

Svar: Föreningen är som fastighetsägare ansvarig för att ventilationen fungerar tillfredsställande. Ett intyg om genomförd besiktning av ventilationen (OVK) ska finnas uppsatt på väl synlig plats i till exempel trapphus och entréer.

Inomhusluften ska kontinuerligt kunna bytas ut mot frisk luft utifrån. Socialstyrelsens normer för luftväxling ska vara uppfyllda. I äldre hus är det vanligt med självluftsventilation, det vill säga att luften strömmar in genom tilluftsventiler, vädringsfönster eller otätheter i huset och passerar sedan ut genom frånluftsventiler.

Du kan kontakta miljö- och hälsoskyddskontoret i kommunen för mätning av luftflödet i din lägenhet om du är tveksam till om ventilationen är tillräcklig.

Det finns inget krav på att det ska finnas en köksfläkt i äldre hus. Du får alltså själv bekosta köksfläkten och installationen av denna. Det rekommenderas ändå att kontakta styrelsen innan installationen eftersom åtgärden kan påverka ventilationen i övriga huset.


3. Föreningen skyldig att ersätta bostadsrättshavare för nedmontering av fläkt

Fråga: I vår förening är det inte tillåtet att ha spisfläktar. Styrelsen har beslutat att alla måste kopplas ur och inga besiktningar vid ägarbyte godkänns om sådana är inkopplade.
Kan styrelsen ogiltigförklara de gamla besiktningsprotokollen där fläkten godkänts och tvinga mig att plocka ned den?
Bör föreningen inte betala kostnaden för byte?

Svar: Om köksfläkten ingår i husets ventilationssystem har föreningen ansvaret och kan då besluta att fläktarna inte får vara inkopplade. Då köksfläkten är föreningens ansvar bör föreningen stå för eventuell demontering och kostnaden för byte.

Styrelsen kan dock ha lämnat tillstånd till montering av en köksfläkt som senare, av någon anledning, inte får användas. I så fall kan föreningen vara skyldig att ersätta bostadsrättshavarna för kvarvarande värde och, om fläkten ingår i lägenhetens standardutrustning, eventuellt installera en sådan som uppfyller ventilationskraven.

Om en förening lämnar tillstånd till en enskild medlem att installera en köksfläkt är det viktigt att undersöka om även andra bostadsrättshavare kan göra detsamma utan att exempelvis ventilationen påverkas.


4. Ventilation - problem med matos i lägenheten

Fråga: När grannen lagar mat är det i min bostadsrätt som om någon höll på och lagade mat i mitt eget kök.
I vilken utsträckning ska man tolerera grannens matos i sin egen lägenhet?

Svar: Du ska självklart inte behöva få in grannens matos i din lägenhet. Att oset kommer in till dig beror troligtvis på något fel på ventilationssystemet. Du bör kontakta föreningens styrelse för att få saken utredd.

Styrelsen ansvarar för ventilationen i fastigheten och är skyldig att åtgärda brister som dessa.Frågorna och svaren ovan kan utgöra en bra grund för framtida diskussioner i liknande frågor, och det är så jag hoppas man ser det som, dvs som ett diskussionsunderlag.
Om du har ett problem som liknar dem som tagits upp här, beskriv din situation så kan forumets medlemmar tillsammans komma fram till den bästa lösningen för varje specifik situation.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2009-07-05 klockan 21:59.
Svara med citat