Visa ett inlägg
  #4  
Gammal 2011-04-04, 09:26
kluringens avatar
kluringen kluringen är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Dec 2009
Ort: Stockholm
Inlägg: 1 608
Standard Kalkyl

Revisorns tips

Funderingar i dialog med revisorn om hur man kan undvika konsekvensen med negativt i fritt eget enligt 2009 års ekonomibeslut ledde fram till ett tips från revisor xxx xxxxxx. ”Det är möjligt att gå över till komponentavskrivning…..” skrev han i ett mejl med bifogad artikel om Byggnadsavskrivning och svenska redovisningsregler som vägledning om vad man bör se över när man gör en ny bedömning.

Ny bedömning

Vi införde ett nytt begrepp, ”bokföringsklass” i underhållsplanen. Varje byggnadsdel (komponent) bedömdes utifrån nuläget och hur vi vill behandla dem framöver i bokföringen då total komponentavskrivning ska tillämpas. Bland annat har byggnadsdelarnas aktuella skick, årtalet för senaste byte, tidpunk för nästa åtgärd och hur senaste bytet har finansierats (ifall det var känt) beaktats.

Andra aspekter som vi har kikat på är den proportionella fördelningen av byggnadsdelarna enligt diagram på sidan 2 i artikeln för att försäkra oss om att vi inte är snett ute.

Lägenheternas inre, t ex ytskikt, vitvaror, köksinredning badrum mm utgör mint 25 % av byggnadens värde, men ingår inte i föreningens ekonomi eftersom underhållsansvaret ligger på medlemmarna.

Byggnadens stomme, även den minst 25 % av det totala värdet måste anses vara avskrivet för länge sedan. Hela kåken inklusive tomten köptes ursprungligen för en (1) million kronor. Hur de ursprungliga insatserna har kunnat försvinna ur bokföringen, eller när och varför man har gjort en omvärdering av marken och byggnaden är en gåta.
Aktuella taxeringsvärden: byggnad = 46 506 000, mark = 36 432 000.

Avskrivningskalkyl

Gamla avskrivningsposter har summerats till byggnad, summeringen framgår i tilläggsinformationen som delades ut i samband 2011 års stämma.

För beräkning av den genomsnittliga avskrivningstiden för byggnad och dess ingående komponenter har vi summerat den årliga kostnaden för varje enskild ingående komponent. Summan är 0,394 % av det omräknade anskaffningsvärdet vilket gör den beslutade nyttjandetiden för byggnad = 200 år mycket rimlig.

Äldre kalkyler

Alla äldre kalkyler som gruppen har tagit fram tidigare kan lämnas därhän nu när vi startar om med ny redovisningsprincip. Det intressanta är att det nya beslutet har ingen verkan på avgiftsnivån som vi anser är den rätta enligt alla tidigare kalkyler och den senaste kalkylen.

Vi hanterar samma pengar som tidigare men på ett annat sätt än tidigare. Den väsentliga skillnaden mellan 2009 och 2011 års beslut är det som händer redovisningsmässigt med det egna kapitalet.

Vi får visserligen betala stambyte m.m. två gånger efter 2010 års omkast, men det sker över så lång tid att det påverkar avgiftsnivån endast mycket marginellt. I övrigt är allt lika som förut.

Bevarade originaldokument

Dokument som är skrivna i Word eller Excel finns sparade i original format på föreningens webbhotell. Kan användas som underlag för framställning av nya versioner. Där finns samtiga underhållsplaner, stadgarna m.m. och kan laddas hem och vidarebefordras av personen/personerna som har ”Admin” rättigheter till föreningens hemsida.

Excel dokumenten kan innehålla flera kalkylblad än de som har publicerats eller används för utdelning. Underhållsplan 2010 består av fem kalkylblad där alla beräkningar framgår och omfattar även muntliga kommentarer.

Exempel på annan "bra att ha" dokument är sammanställning av Resultaträkning 1998 - 2006. Man kan lätt göra värdefulla analyser med hjälp av del- och tvärsummeringar och andra formler direkt i dokumentet.
Svara med citat