Visa ett inlägg
  #6  
Gammal 2012-06-15, 15:36
FranzJaeger FranzJaeger är inte inloggad
Medlem
 
Reg.datum: Jun 2012
Inlägg: 2
Standard Köpa loss rum av granne i brf

Jag står också inför möjligheten att köpa loss ett rum av min granne. Rummet i fråga har en gång i tiden tillhört vår lgh så rent praktiskt borde det inte vara något problem. Dock tycker jag det är väldigt svårt att få klarhet i hur man verkligen går tillväga med detta. Jag har varit i kontakt med SBC, Skatteverket och Stadsbyggnadskontoret och har fått information enligt nedan:

Stadsbyggnadskontoret:

Att lägga till rummet till vår lägenhet är en så kallad anmälningspliktig åtgärd. Detta innebär att man måste skicka in en ansökan för att få genomföra detta till Stadsbyggnadskontoret. Ansökan ska innehålla en ny planritning samt en beskrivning av hur dörröppningen ska byggas igen. Detta ska vara verifierat av en kvalitetsansvarig att det följer nuvarande regler vad gäller brandskydd och ljudisolering.

SBC:

Av SBC fick jag följande underlag för hur man ska gå tillväga:

PM angående omdisponering av lgh xx och lgh xx i Brf NN, ...gatan i ...

Bakgrund
Innehavaren av lgh xx och lgh xx, NN, önskar att de båda lägenheterna omdisponeras så att att de utgör en lgh om x rok och en lgh om x rok istället för nuvarande x rok och x rok.

Formalia
En förändring av lägenheternas ursprungliga karaktär så som de upptagits i upplåtelsen kräver att en föreningsstämma fattar beslut om nyupplåtelse.

Föreningsstämman fattar beslut om att bostadsrätten till lägenheterna xx och xx upphör för att därefter besluta om att med bostadsrätt upplåta de nya lägenheterna xx och xx till NN.

Föreningsstämman uppdrar till styrelsen att hantera den beslutade förändringen. I praktiken innebär det att styrelsen tecknar överenskommelse med medlemmen om att denne står för alla kostnader i samband med förändringen såsom byggkostnader, eventuella avgifter i samband med bygglov, anlitande av exempelvis Bostadsrätterna etc. Det innebär också att styrelsen ansvarar för att förändringen införs i lägenhetsförteckningen och att de nya lägenheterna åsätts insats, andelstal och årsavgift.


Förslag till beslut till föreningsstämman

Proposition 1/2011 - fråga om att upplåta nya lägenheter

Bakgrund: enligt ovan

Förslag till beslut:

Styrelsen föreslår stämman besluta
- att bostadsrätten till lgh xx och lgh xx upphör att gälla i sin nuvarande utformning
- att en ny lgh xx om ca xx kvm upplåts med bostadsrätt
- att en ny lgh xx om ca xx kvm upplåts med bostadsrätt
- att styrelsen får i uppdrag att i allt väsentligt hantera förändringen


Skatteverket

Då jag på diverse forum i ämnet sett folk har hävda att processen är sådan att föreningen köper de befintliga bostadsrätterna och att man sedan köpte tillbaka de nybildade bostadsrätterna med justerade andelstal av föreningen.

Detta skulle då potentiellt innebära att inblandade tvingas skatta för den vinst som då realiseras. Jag ville få detta bekräftat och ringde därför Skatteverket. De tyckte detta lät mycket konstigt och förstod inte alls varför detta skulle ske och enligt damen jag pratade med så hade de inget intresse av detta då de inte ansåg att någon egentlig försäljning hade skett.

Senast redigerad av Admin: 2014-07-12 klockan 04:49.
Svara med citat