Visa ett inlägg
  #37  
Gammal 2013-12-13, 15:34
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
OBS! OBS! OBS! Underhållsplan

För att sammanställa diskussionen om underhållsplanen som jag varit involverad i här så hävdar jag följande;
 1. Styrelsen i en brf är fri att lägga ut underhållsplanen i sin helhet på föreningens webbplats att visas för såväl delägarna i föreningen som för presumtiva köpare.
  Ingen lag finns som skulle kunna sätta stopp för detta.
 2. Föreningens högsta beslutande organ, föreningsstämman, kan tvinga styrelsen att på olika sätt presentera underhållsplanen i sin helhet för delägarna, lämpligen löpande uppdaterad på föreningens webbplats.
  Ingen lag finns som skulle kunna sätta stopp för detta.
 3. Föreningens högsta beslutande organ, föreningsstämman, kan tvinga styrelsen att på olika sätt presentera underhållsplanen i sin helhet för presumtiva köpare, lämpligen löpande uppdaterad på föreningens webbplats.
  Ingen lag finns som skulle kunna sätta stopp för detta.
 4. Underhållsplanen innehåller inget (oavsett hur dåligt utformad den är) som en köpare kan använda sig av för att en domstol ska döma en styrelse till skadestånd.
 5. När underhållsplan redovisas ska alla delar i underhållsplanen ingå.
 6. Inget av ovanstående strider mot 13 kap 1§ LEF (eller någon annan lagparagraf).
  Ej heller någon diffus "vårdplikt" har någon som helst betydelse i detta sammanhang.
 7. Styrelsen ska inte lägga sig i överlåtelser av bostadsrätt, och det gör styrelsen inte genom att underhållsplanen är tillgänglig för såväl delägare som presumtiva köpare.
 8. Det finns ingen anledning att styrelsen delger en köpare underhållsplanen via säljaren (tvärtom medför det en helt onödig risk).
 9. Underhållsplanen är ett synnerligen viktigt dokument för köpare av bostadsrätt (även i de fall denna underhållsplan är under all kritik), precis som föreningens budgetplanering.
  Om man ska köpa en bostadsrätt och föreningen inte redovisar underhållsplan och budget öppet finns det all anledning att fundera på att söka vidare efter en annan bostadsrätt.

Om någon är av avvikande åsikt till något av ovanstående som rör offentliggörande av underhållsplanen så kommentera gärna detta
.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2013-12-13 klockan 16:54.
Svara med citat