Visa ett inlägg
  #2  
Gammal 2013-12-10, 13:22
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Glad Vårdplikt för en styrelse i en brf, vad innebär det?

Citat:
Ursprungligen skrivet av Harald Visa inlägg
till skillnad från tex Admin som tror att den handla som att styrelsen ej får skada en medlem
Men det var väl ändå inte vad jag skrev?:
Vad innebär styrelsens vårdplikt?


Citat:
Ursprungligen skrivet av Harald Visa inlägg
Vårdplikten innebär ju att styrelsen eller enskild ledamot I EFTERHAND kan dömas till skadestånd om dennes agerande i ärende/hantering av information, döms ha orsakat skada (e.g. ekonomisk förlust/kostnad) för någon medlem. (Alltså även förening eftersom det (förvisso efter utspädning) drabbar enskild medlem.
Domslutet är i sig inte vårdplikt utan en konsekvens av att styrelsen brutit mot vårdplikten.
Dessutom kan det vara värt att nämna att vad det handlar om här är styrelsens vårdplikt (inte bostadsrättshavarens).
Tycker personligen min defintion var tydligare, men tack för kompletteringen med dina åsikter om vad vårdplikt innebär
.

Citat:
Ursprungligen skrivet av Harald Visa inlägg
Av detta följer att lagen inte tar upp alla tänkbara scenarion, och vi kan ju inte på förhand veta om någon I EFTERHAND upplever att denne lidit ekonomisk skada på grund av styrelsens/ledamotens agerande, eller hur?
Lagen tar sällan upp alla tänkbara scenarion, men en lag som inte är helt meningslös ger vägledning i vad lagen syftar på, när så behövs. Det gör den inte för vårdplikten, inte minst eftersom vårdplikten inte ens omnämns i lagen.

Att vi sedan inte på förhand kan veta om någon i efterhand "upplever" sig ha lidit ekonomisk skada så vill jag tillägga att det inte är vad det handlar om. Det är ju bara retorik för att försvara styrelsen så att styrelsen aldrig kan "upplevas" göra fel oavsett hur mycket styrelsen brutit mot vårdplikten.


Citat:
Ursprungligen skrivet av Harald Visa inlägg
Det är alltid en domstol som avgör detta. Inte jag och inte vi här på ett forum.
I en demokrati är vi alla fria att ha de åsikter vi vill, och framföra dessa. Detta oavsett om det är en domstol som fäller avgörandet om en styrelse brutit mot vårdplikten.... vilket det inte alltid är. Det kan även avgöras av en föreningsstämma om styrelsen brutit mot vårdplikten (oavsett hur rätt eller fel denna dom är). Sedan kan det vara en domstol som utmäter särskilda straff.


Se
Styrelsen, tystnadsplikt gäller ej! - Vårdplikt
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2013-12-12 klockan 11:46. Anledning: Rättat citats ref från 48232 efter flytt av detta inlägg
Svara med citat