Forum för alla i bostadsrätt

Forum för alla i bostadsrätt (http://hotpot.se/php/vb/index.php)
-   Bostadsrättsforum (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=2)
-   -   Störd av grannes tvättmaskin (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=20727)

Anngre 2014-03-13 08:54

Störd av grannes tvättmaskin
 
Vår granne har sin tvättstuga väggivägg med vårt sovrum. De tvättar 6-7 timmar VARJE dag, vardag som helgdag ( ej övedrivet!). De håller sig inom tiderna 7.00-22.00. Jag är sjukskriven pga händelser som bidraget till att jag har akut stresssyndrom. Jag måste vila mycket och tillbringar därför mycket tid dagtid i sängen. Och här uppstår en konflikt då jag blir väldigt störd av vibrationer och stomljud från maskinerna. Detta bidrar inte till min förmåga att bli frisk.
Jag har givetvis tagit upp detta med grannen, men de anser sig ha rätt att tvätta hur mycket de vill. Tog då upp det med styrelsen som tycker att de har svårt att agera då vi inte i våra stadgar har reglerat detta.
Så frågan kvarstår, är det ok att uppleva en störning sju timmar per dygn, varje dag året om? Är det någon som känner till någon instans som detta kan lyftas? Någon som har liknande erfarenheter?
Kan nämna också att vi har fyra utmärkta tvättmaskiner i gemensam tvättstuga.

neptunus 2014-03-13 09:34

Citat:

Ursprungligen skrivet av Anngre (Inlägg 50548)
Är det någon som känner till någon instans som detta kan lyftas?

Tingsrätten, men en rättegång kan bli dyr och om du förlorar måste du troligen betala motpartens kostnader.

Risken finns att domstolen tycker att man måste tåla oljud från tvättmaskiner i ett flerfamiljhus och att alla ska ha rätt att tvätta hur mycket man vill (inom tillåtna tider) oberoende av en grannes sjukdom eller överkänslighet.
En medlems rätt att tvätta med tvättmaskin ska kanske inte vara beroende av vilken granne man råkar ha.
Så tror i alla fall jag att tingsrätten kan komma att resonera.
Men jag kan ha helt fel och kanske du kan vinna en rättegång.

Lännqvist 2014-03-13 21:01

Frågan är om oljudet är tillräkligt högt. Kommunens miljö( och/eller) byggnadsnämnd borde kunna ge dig råd.

När min lägenhet drabbades av lågfrekvent (infraljud) buller från en felkonstruerad ventilationsanläggning var det miljönämnden som hjälpte mig att tvinga styrelsen att göra mätningar. Men det är en annan och lång historia.

Kommunen har rätt att ge styrelsen anmodan om rättelse med hot om vite om det visar sig att buller överskrider gränsvärden.

Pensionär 2014-03-13 21:21

Störd av grannes tvättmaskin
 
Citat:

Ursprungligen skrivet av Anngre (Inlägg 50548)
är det ok att uppleva en störning sju timmar per dygn, varje dag året om? Är det någon som känner till någon instans som detta kan lyftas? Någon som har liknande erfarenheter?
.

Riktvärden för buller inom fastigheten
Buller i bostäder regleras i miljöbalken. I balken anges bland annat att en bostad ska ge betryggande skydd mot buller.
Vid bedömning av buller inom fastigheter tillämpas Socialstyrelsens Allmänna råd (SOSFS 2005:6).

Riktvärdet för den ekvivalenta ljudnivån, 30 dBA, gäller ihållande störningar, t ex en fläkt. Ljud med hörbara tonkomponenter bedöms strängare. Nivåer ner till 25 dBA, ekvivalentnivå, kan uppfattas som störande.

Det lägre riktvärdet för maximalt buller är 35 dBA och avser ofta återkommande bullerstörningar, t ex en hiss. Det högre riktvärdet är 45 dBA och avser bullerstörningar som förekommer några få gånger under en natt.

Socialstyrelsens Allmänna råd innehåller också riktvärden för lågfrekvent buller. I de fall där Miljöförvaltningen bedömer det nödvändigt kan en mer omfattande mätning (tersbandsmätning) utföras.

Du kan vända dig till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i din kommun för en opartisk ljudmätning och därmed kontrollera om det handlar om en ljudnivå som du får anses kunna stå ut med eller inte


Bättre än google
Se
Faktabanken

Anngre 2014-03-14 08:35

Tack för svar!

Mätningar är bra då man får något objektivt att förhålla sig till. Men det som kan bli problem är att egentligen är det inte ljudet som sig som är problemet, utan det är tiden. Skulle jag höra ljudet en timme varje dag skulle jag inte bry mig, men i sju timmar blir det utmattande. Och där verkar det inte finnas några regleringar.

Gusten 2014-03-14 10:56

Citat:

Ursprungligen skrivet av Anngre (Inlägg 50563)
Tack för svar!

Mätningar är bra då man får något objektivt att förhålla sig till. Men det som kan bli problem är att egentligen är det inte ljudet som sig som är problemet, utan det är tiden. Skulle jag höra ljudet en timme varje dag skulle jag inte bry mig, men i sju timmar blir det utmattande. Och där verkar det inte finnas några regleringar.

Finns det någon annan lägenhet som ligger intill den gemensamma tvättstugan som har samma problem? Där kanske man har ljudisolerat bättre?

Annars verkar ju sju timmar om dan inte normalt för en tvättmaskin i en lägenhet. Men dom kanske tvättar åt andra också?

anco 2014-03-14 19:35

förlåt om jag kidnappar tråden lite men om buller eller liknande (som i TS fall) skulle störa andra i huset. Tex barnskrik, hög musik, eller annat som anses störande för grannarna som skulle kunna avhjälpas med bättre isolering. Vem skulle då måste stå för kostnaden? Den som orsakar störningar, BRF eller byggherren?

Pensionär 2014-03-15 17:13

Citat:

Ursprungligen skrivet av anco (Inlägg 50579)
Tex barnskrik, hög musik, eller annat som anses störande för grannarna som skulle kunna avhjälpas med bättre isolering. Vem skulle då måste stå för kostnaden? Den som orsakar störningar, BRF eller byggherren?

Buller från tvättstugan är rel frekvent, konstant och dagligen förekommande. Lätt att mäta bullernivå, i störd lägenhet. Lätt att jämföra med gällande gränsvärden. Lätt att utpeka vem som är åtgärdsskyldig (föreningen).

Här nämner du de klassiska störningarna i bostadsrätt. De svåra frågorna.

Citerar några rader från googlad text.

Vissa faktorer i bullret gör det mera störande för sömnen. Stor variation och toppnivåer ibland långt över gränsvärden medför större risk för störning än ett jämnt, regelbundet och förutsägbart buller.
Dessa som uppstår ibland s k "intermittent" buller.
... maximinivå och antal bullerhändelser, liksom tiden på dygnet, har avgörande betydelse för uppkomsten av störningar snarare än medelljudnivån.

Enstaka barnskrik måste t ex varje människa kunna uthärda, även om de inte kommer från den egna produktionen.
De kommer när som helst, varar kort, eller ibland i evigheter. Omöjliga att fånga och anpassa till befintliga gränsvärden.

M a o det går inte att avgöra i generella termer, vem som är skyldig att göra vad. Varje fall blir ett eget ärende med oviss utgång.

Om bullret kommer från normalt familjeliv, i dåligt isolerade hus. Du får nog själv försöka att bullerisolera din lägenhet.
Eller att försöka förmå föreningen att göra en bullerdämpande insats i alla lägenheter. Teoretiskt möjligt, men i praktiken svårt att få enighet. Vår förmåga att tolerera buller är mycket varierad.
Om bullret har t ex missbrukarorsak, kanske de skyldiga kan vräkas någon gång. En oftast mycket svår och plågsam process.
Det sannolikt lägsta priset betalar den som omedelbart och med egna medel kan vidta en bullerdämpande ombyggnad. Kan ge återbäring vid kommande försäljning.
Alternativet full strid med granne och/eller föreningen, är mera osäkert. Det mesta i frågan är väl sammanfattat i faktabankens tråd nr 1
Störningar i bostadsrätt. Möjligheter till fördjupade studier ges i massor av länkar till enskilda fall därefter.

schrapet 2014-03-15 18:39

Knäpptyst i flerfamilshus
 
Ljud från andras aktiviteter är tyvärr oundvikliga i flerfamiljshus med avseende på tvättmaskin, hydraulhiss, entrédörr e.t.c.
För egen del hör jag när värmepumpen (kompressor) mullrar i källaren 4 våningar ner ca 7 h/dygn. Man vänjer sig!
Vill man att det skall vara knäppt tyst så återstår öronproppar!

Korsdraget 2014-03-15 20:06

jmf med att spela piano i lägenhet
 
Ta kontakt med Hyresnämnden. Så här säger de då det gäller piano i Hyresrätt. Jag vet att det gäller sångövningar också.

"Det beror på när på dygnet du spelar, hur ofta du spelar och hur länge du spelar varje gång. Något generellt förbud mot att spela eller sjunga i sin lägenhet finns inte.

Även om det inte uttryckligen står i lagen är det allmänt accepterat att man inte får störa sina grannar efter klockan 22 på kvällen och före klockan 08 på morgonen. Men det innebär inte att du kan spela hur mycket och hur högt du vill på annan tid av dygnet. Du måste vara särskilt noga med att ta hänsyn till dina grannar om du bor i ett flerfamiljshus.

Var gränsen går får avgöras från fall till fall. En hyresrättslig bedömning blir aktuell först om hyresvärden säger upp hyresgästen.

Säger hyresvärden upp avtalet till omedelbart upphörande ska allmän domstol döma. Sägs avtalet i stället upp med vanlig uppsägningstid, ska hyresnämnden avgöra frågan.
Du hittar lagregeln i 12 kap. 25, 42-44 och 46 §§ jordabalken."

Jag tror inte du är rättslös och styrelsen ska agera. Din nyttjanderätt har ju kraftigt inskränkts. Jag tror därför att avgiften kan sänkes på grannens bekostnad. Då om inte förr blir det lugnare.

Visst har du sagt att det finns tvättstuga i huset?


Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 08:16.

vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2021.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare