Forum för alla i bostadsrätt

Forum för alla i bostadsrätt (http://hotpot.se/php/vb/index.php)
-   Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=11)
-   -   Byte till säkerhetsdörrar i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16916)

Silva 2012-05-30 17:21

Byte till säkerhetsdörrar i brf
 
Styrelsens motion till ordinarie föreningsstämman om säkerhetsdörrar:
"Styrelsen har idag ej budgeterat för detta projekt i vår 10- års budget. Detta innebär att finansiering för detta projekt ordnas separat av föreningen. Finansieringen bygger på att vår bostadsrättsförening lånar upp ovanstående belopp och lägger sedan detta på avgifterna baserat på andelstalet.
Finanskostnad (1 miljon i lånevolym) om vi lånar till detta: 7500 kr/ månad. Vilket ger en ökad avgift på ca 75 kr / % av andelstal per månad.
Exempelvis för en 3:a på 75 m2 med andelstal ca 2,6 %, blir den ökade månadskostnaden ca 200 kr per månad.
Styrelsen föreslår att föreningsstämman beslutar om byte till säkerhetsdörrar genom diskussion och därefter en omröstning."


Att fördela en kostnad på andelstalen betyder att stora lägenheter betalar mer än mindre lägenheter.
Är det vanligt att stora lägenheter ska betala mer för en likadan dörr som till en mindre lägenhet?

Är det någon som vet vad byte till säkerhetsdörr brukar kosta?
I vårt fall skulle det bli 30 dörrar á ca 33 000 kr. Låter dyrt!

I stadgar 44 § står det:
"För beslut som innebär väsentliga förändringar av fastigheten och för beslut om överlåtelse av fastigheten erfordras samtycke av alla medlemmar."

Vad innebär denna formulering? Är byte till säkerhetsdörrar en väsentlig förändring och kan jag som ensam medlem stoppa förslaget genom att rösta emot? :(

När styrelsen sålde föreningens kontorslokal i april påstod SBC att styrelsen inte behövde stämmobeslut. Vad är skillnaden?

Nybörjare 2012-05-30 18:28

Vi valde och betalade själv
 
Hos oss gjordes en gemensam upphandling för att få ner priserna. Sedan fick var och en bestämma om man ville ha säkerhetsdörr. Vi betalade direkt till leverantören. Jag tror kostnaden var ca 12.000 kr. På samma sätt har det varit med inglasning av balkonger och markiser.

Vad som ska beslutas av stämman eller inte verkligen flytande. Jag vet inte om du kan stoppa det, men om man ser till ansvaret för dörrar brukar det vara innehavaren som har det. Då har föreningen enbart skyldighet till "målning av utsidan". I så fall borde var och en få bestämma själv.

Korsdraget 2012-05-30 19:02

Säkerhetsdörrar
 
Skulle nästan tro att vi bor i samma förening. Här är styrelsen så kunnig om allt att de tagit ett eget beslut att den som vill får själv finansiera bytet. De har inte ens hört stämman, så du har det ett snäpp bättre.

Rent byggnadstekniskt är det ett osäkert projekt eftersom det nog ändrar väsentligt i arkitekturen. Är huset K-märkt? I så fall kommer PBL Kap 13, §10 in här. Dvs om man är rädd om arkitekturen.:14:

Ansvaret regleras i stadga 26-27. Frågan i din förening är om detta är "Rubbning av de inbördes förhållandena". En fråga för revisor m h t EFL Kap 6, §5.

Beslut om väsentlig förändring kräver kvalificerad majoritet samt godkännande av var och en. BRL Kap 9, §16.

Oenig stämma ska till Hyresnämnden för beslut innan de får påbörja arbetet.

Ekonomi:
Här har dörrerna kostat allt från 18 tkr till över 30 tkr. Skitdörrar om du frågar mig. Daloc har testats vetenskapligt, vilket andra inte alltid har. Daloc tror jag är bäst, de som satts in är fyllda med sågspån som luktar kemikalier. Certifierad och godkänt mot inbrott är viktigt.

En äkta säkerhetsdörr har inte brevinkast, utan det är placerat på utsidan.
En sådan dörr är så hermetisk att trycket i huset kan förändras.

Jag säger som kineserna: "Om du tror du vet allt då är du dåligt underrättad". Det verkar gälla för denna styrelse såväl som för min.

Som beslut skulle jag föreslå att stämman fattar beslut tillsätta ett utskott/arbetsgrupp, med syfte att i samråd med medlemmarna ta fram ett omarbetat beslutsunderlag.

Silva 2012-05-30 22:01

Vidare påstår styrelsen i denna motion följande:
Nya säkerhetsdörrar ger ökad säkerhet, brandskydd och minskat ljudflöde från trapphuset. Reglerna säger att ytterdörr till lägenhet är bostadsrättsföreningens ansvar. Vid ett byte till säkerhetsdörrar så kommer vi att få postboxar i entrén samt en tidningsklämma vid respektive ytterdörr, alltså ej brevspringa i dörren. Byte av 30 st dörrar mot säkerhetsdörrar, kvarvarande köksdörrar 20 st spackling av gamla hål, rensas så endast ett lås används. Nya beslag, likt nya dörren, ådringsmålning. Vi anser att sätta igen 2 st dörrar som ej används. Ny vägg mållas in befintligt trapphus.

Jag undrar vilken glädje medlemmarna med fungerande köksdörrar har av detta? :15: Jag tror att de som vill ha sina dörrar igensatta sitter i styrelsen. Vi medlemmar har inte fått någon förfrågan.

Vidare kan jag tillägga att det finns hiss i vår 20-tals fastighet. Den är inte kulturmärkt men har vackra originaldörrar, utom vindslägenheterna som redan har säkerhetsdörrar.

Korsdraget 2012-05-31 12:00

Dörrar i k-märkt?
 
Jag köper inte att husen inte är k-märkta. Det är jag övertygad om att de är. Kolla stadsmuseets hemsida och se detaljplanen. Jag gissar den är grön. Du kan också ringa och fråga dem om det här.

När du finner den gröna planen, ta kopia på den och skicka ut till grannarna.
K-märkt är tvingad bygglov, rivningsförbud mm, spara och dokumentera. Detta är folkminnen och ska kunna återställas i framtiden. Men det är väl hos dig som här hos mig: du får riva och bygga om hela insidan, eftersom det är privat egendom.

Vad du än gör, säg nej! Stadsmuseet förordar gallergrind på insidan som lösning på säkerhetsproblematiken. Jag köpte det och fick sänkt försäkring.
Säkrast av allt. Dessutom är den personlig egendom som ökar värdet på lägenheten.

En ny formaldehydproppad dörr är en styggelse i k-märkta hus.

Du säger argumentet är ljudisolering, ja, men också luftisolering, kul!
Tyst och luftfritt i flerfamiljshus, ja, jag säjer då det.

Admin 2012-05-31 12:10

Finansiering i brf med orättvis fördelning av kostnader
 
Citat:

Ursprungligen skrivet av Silva (Inlägg 36273)
Att fördela en kostnad på andelstalen betyder att stora lägenheter betalar mer än mindre lägenheter. Är det vanligt att stora lägenheter skall betala mer för en dörr än en mindre lägenhet?

Nej, det är helt åt h-e, naturligtvis! I detta fall ej förenligt med lagen.

Citat:

Ursprungligen skrivet av Silva (Inlägg 36273)
Är det någon som vet vad byte till säkerhetsdörr brukar kostar? I vårt fall skulle det bli 30 dörrar à ca. 33 000kr. Låter dyrt!

Vill minnas att vi betalade 12.000 kr/säkerhetsdörr inkl. montering och allt samt lite "finesser" som nya lås.
Ordinarie styckpris ligger på ca 16.000 - 17.000 kr/säkerhetsdörr.

Citat:

Ursprungligen skrivet av Silva (Inlägg 36290)
Reglerna säger att ytterdörr till lägenhet är bostadsrättsföreningens ansvar.

Vilka regler? Vad står det i era stadgar om detta?

Se även bl a;
Ytterdörr till bostadsrätt bostadsrättshavarens ansvar?

BYTE YTTERDÖRR & ANDELSTAL
Byte av ytterdörrar

Andelstal i bostadsrättsförening - Beräkna och ändra andelstal bostadsrätt - Faktabanken

Andelstal brf - länklista om andelstal i bostadsrättsföreningar

Ändra andelstal i brf - När är det möjligt/lämpligt med omfördelning av andelstal? - Faktabanken

Silva 2012-05-31 13:12

Ansvar för ytterdörr enligt stadgar
 
Citat:

Ursprungligen skrivet av Admin (Inlägg 36301)
Vilka regler? Vad står det i era stadgar om detta?

I våra stadgar 10 § står det:
Golvbrunnar, eldstäder samt rökgångar i anslutning därtill, inner- och ytterdörrar samt glas och bågar i inner- och ytterfönster; bostadsrättshavaren svarar dock inte för målning av yttersidorna av ytterdörrar och ytterfönster.

Citat:

Ursprungligen skrivet av Korsdraget (Inlägg 36300)
Jag köper inte att husen inte är k-märkta. Det är jag övertygad om att de är. Kolla stadsmuseets hemsida och se detaljplanen. Jag gissar den är grön.

Det är så grönt det kan bli! :79:

Admin 2012-05-31 13:56

Ansvar för ytterdörr till lgh i brf
 
Citat:

Ursprungligen skrivet av Silva (Inlägg 36304)
I våra stadgar 10 § står det: Golvbrunnar, eldstäder samt rökgångar i anslutning därtill, inner- och ytterdörrar samt glas och bågar i inner- och ytterfönster; bostadsrättshavaren svarar dock inte för målning av yttersidorna av ytterdörrar och ytterfönster.

Jag förutsätter att denna §10 alltså avser bostadsrättshavarens ansvar, där det står i klartext att det inte är som styrelsen hävdar, dvs att bostadsrättens ytterdörr är föreningens ansvar (vilket det nog i princip aldrig är).

skanke 2012-05-31 21:49

Daloc-säkerhetsdörr kostar ca 15.000 kr
 
33 000 kr för säkerhetsdörr låter dyrt.

I vår förening erbjöds medlemmarna att köpa säkerhetsdörr (Daloc) för 15-18 000kr inkl installation. Det var dock 3-4 år sedan så priserna är nog lite högre idag.
Man ska också komma ihåg att det finns olika modeller med olika lås(mekanism) även från samma tillverkare, så priserna kan nog variera en del.

Det här med ljudisolering brukar det pratas en del om när det gäller säkerhetsdörrar, och man brukar trycka på detta när man gör reklam för dessa produkter. Det går säkert att mäta fram att de har en ljuddämpande effekt i ett testlab men vad det blir i praktiken monterat i ett gammalt lyhört hus är något annat.

Vi har säkerhetsdörr, men inte upplever vi någon större skillnad faktiskt. Så det där med ljudisolering är nog lite överdrivet.

Gusten 2012-06-01 17:26

Ersättning till bostadsrättshavare som redan har säkerhetsdörr
 
Både hos min och i en bekants förening har vi beställt säkerhetsdörrar. Dock utan något stämmobeslut utan endast de som vill ha dörr har beställt samtidigt. I broschyren (Proloc) varierade priserna från ca 13.000 kr för en helt slät dörr upp till 45.000 kr för den finaste modellen "Strandvägen".

Om man tar ett stämmobeslut om att alla ska ha säkerhetsdörr så blir det föreningen som får stå för kostnaden som alltså kommer att fördelas efter andelstalen som vanligt.
Lägenheter som redan tidigare har säkerhetsdörr borde kunna få viss ersättning från föreningen för detta.

Silva 2012-06-03 15:47

Förenligt med likhetsprincipen?
 
Citat:

Ursprungligen skrivet av Gusten (Inlägg 36356)
Om man tar ett stämmobeslut om att alla ska ha säkerhetsdörr så blir det föreningen som får stå för kostnaden som alltså kommer att fördelas efter andelstalen som vanligt.
Lägenheter som redan tidigare har säkerhetsdörr borde kunna få viss ersättning från föreningen för detta.

Är det förenligt med likhetsprincipen att sex plus fyra medlemmar med stora lägenheter ska få en höjning av sina månadsavgifter med ett belopp som är upp till 4,7 gånger högre än de mindre lägenheterna, för en säkerhetsdörr som är lika stor och ser likadan ut?

Majoriteten består av mindre lägenheter.

Igensättning av köksdörrar på föreningens bekostnad
Är det förenligt med likhetsprincipen att föreningen ska betala för att två medlemmar vill ha sina köksdörrar/extradörrar igensatta (murade), målade på utsidan och insida på föreningens bekostnad?

Får styrelsen bestämma att medlemmarna bara får har ett lås på sin köksdörr? Idag har jag två lås på min köksdörr för säkerhet skull.

Styrelsen skriver i sin motion att arbetet med köksdörrarna omfattar ”spackling av gamla hål, rensas så endast ett lås används. Nya beslag, likt nya dörren, ådringsmålning.” :13:

Gusten 2012-06-03 22:07

Rättsfall NJA 1989 s751
 
I rättsfallet NJA 1989 s751 ansågs det inte strida mot likabehandlingsprincipen att de största lägenheterna fick bidra till kabeltv-kostnader med ca 5 ggr högre avgift än de minsta lägenheterna.
Svårt att säga hur det skulle gå vid ett motsvarande klander av stämmobeslut om säkerhetsdörrar.

Man kanske kan försöka hindra stämmobeslutet genom att framhålla att det vanligaste är att endast de medlemmar som vill ha säkerhetsdörrar går samman och själva beställer och betalar sina säkerhetsdörrar.

Ford P 2012-06-05 09:55

Byte av dörr som bekostas via avgift enligt andelstal
 
Jag kan absolut tänka mig ett scenario där byte av dörr bekostas via avgiften och enligt andelstal.

Det är när man (styrelsen) anser att dörrarna utgör ett stort säkerhetsproblem och risken för inbrott är uppenbar eller att dörrarna är av så dålig kvalitet att de inte bidrar till att skapa tillräckligt bra brandceller. Tycker det är styrelsens skyldighet att beakta dylika säkerhetsaspekter.

Om man inte vill byta dörr för att man vill bevara orginaldetaljer, då kan man kanske installera dessa galler i varje lägenhet - på föreningens bekostnad.
Det här blir en nyinstallation som avskrivs.

Men om byte av dörr görs av någon annan anledning (t ex för att endast marginellt förbättra säkerheten, få snyggare dörrar etc), då kanske man kan anse att det är en fråga där konsensus ska råda (alla medlemmar godkänner, eller 2/3 + hyresnämndens godkännande) för att bostadsrättsföreningen ska ta kostnaden. Enklare är då om föreningen upphandlar, men alla bekostar sina byten.

Korsdraget 2012-06-05 11:53

säkerhetsdörrar
 
Väldigt intressant argument Ford P.

Vi antar att du har en poäng här och att styrelsen känner sig nödgad att ta ansvar för fastigheten eftersom ägarna inte förstår. Det är bra. Du har därför hämtat in synpunkter och sen kommit fram till den modell du beskriver som den bästa för föreningen. Helt ok!

Frågor:
Menar du att det är god ekonomi för föreningen att kostnaderna läggs på fastigheten genom avskrivningarna och bakas in i avgifterna? Gäller detta resonemang endast dörrar, eller är det ett generellt resonemang?

Har du då tänkt bort att bostadsrättshavaren kan använda sig av ROT-avdrag, vilket styrelsen inte kan. Har den jämförelsen gjorts?

Avskrivning i fastigheter baseras på livstidskostnader. Gamla dörrar i K-märkt är färdigbetalda sedan länge. De står där helt gratis. Dvs ett ekonomiskt PLUS för föreningen enligt avskrivningsmodellen. Att riva ut dem inkl det affektionsvärde de har, är det verkligen god ekonomi för föreningen?

Ny investering: Gallergrind har troligtvis väldigt lång avskrivningstid och är därför en sundare investering jämfört med nya säkerhetsdörrar vars kvaliteter troligtvis ger avsevärt kortare livstidskostnader.
Har du räknat på det också?

K-märkt ger högt marknadsvärde. Den som bevarar och sätter in gallergrind på insidan ökar värdet i förhållande till de som river ut och ersätter med säkerhetsdörrar. Bevarat 20-tal ger extra högt marknadsvärde eftersom det är så få byggnader. Det kan vem som helst se i annonserna.

Säg nej! Låt dem ta dig till hyresnämnden. Det är lugnt!
Styrelsen ska inte ges ansvarsfrihet, så menar jag. De har skippat att rådgöra med ägarna, med kommun och med antikvarie. Dessutom ska kostnaderna inte bakas in i avgifterna. Kriminellt!

Fönster och dörrar är utpekade som särskilt värdefulla ur historisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt och får inte förvanskas.
Lagen: K-märkt faller inom "förvanskningsförbudet" och betyder att alla ändringar ska utföras "varsamt" i PBL 3 kap. 10-12 §§. Det gäller invändigt såväl som utvändigt oberoende av om bygglov eller bygganmälan krävs eller inte.
- Huvudkrav är att på ett tidigt stadium rådgöra med brukare, kommunen och antikvarisk expertis.
- Begränsa ingreppen. Bevara och reparera. Rivningsförbud råder, dvs när dörrar byts ut då ryker säkert dörrfodret också. Det ska dokumenteras, fotas och sparas t ex på vind, syftet är att det ska finnas möjlighet i framtiden att återskapa dessa värden.

1920-tals dörrar är platsbyggda, i homogen svensk furu. De nya är gjorda i fabrik och för nya hus. Rena röveriet av ert kapital.

Silva 2012-06-05 12:14

Ytterdörrana är i perfekt skick!
 
Alla lägenhetsytterdörrar i fastigheten är i perfekt skikt. År 2008 - 2009 byggdes vindslägenheter i fastigheter och då anpassades lägenhetsdörrarna till gällande byggregler. På insidan av alla ytterdörrar och köksdörrar monterades betsade extraskivor. Enligt uppgift för att förstärka brandskyddet.

Fastigheten hade igen anmärkning vid 2010 års obligatoriska brandskyddskontroll.

Fastigheten har inget behov av att byta till säkerhetsdörrar. Det är ordförandens projekt då hans lägenheter moderniseras hårt, ser ut som nybyggt, och i den finns nästan inga spår av tjugotal.

I våra stadgar står det tydligt att ytterdörrar är bostadsrättshavarens ansvar. Varför ska vi föreningsmedlemmar betala två gånger för en ytterdörr till lägenheten (förstärka brandskyddet på nuvarande dörrar och sedan byte till säkerhetsdörr) bara för att föreningen har en ny ordförande?

Inte nog med detta, styrelsen påstår att det blir "värdeökning på lägenheten med säkerhetsdörr".

Jag tycker de kastar våra pengar i sjön samtidigt som de höjer avgiften. :18:

Ford P 2012-06-05 12:32

Citat:

Ursprungligen skrivet av Korsdraget (Inlägg 36479)
Vi antar att du har en poäng här och att styrelsen känner sig nödgad att ta ansvar för fastigheten eftersom ägarna inte förstår.

Ok, låt oss göra detta för att testa mitt förslag. Inte säkert att jag tänkt på alla de aspekter du lyfter fram.

Citat:

Ursprungligen skrivet av Korsdraget (Inlägg 36479)
Menar du att det är god ekonomi för föreningen att kostnaderna läggs på fastigheten genom avskrivningarna och bakas in i avgifterna? Gäller detta resonemang endast dörrar, eller är det ett generellt resonemang?
Har du då tänkt bort att lägenhetsinnehavaren kan använda sig av ROT-avdrag, vilket styrelsen inte kan?

Rent principiellt så ska inte ROT användas för sådant som ligger på bostadsrättsföreningens ansvar. Håller med om att det kan bli mer fördelaktigt för medlemmen, men blir omöjligt att genomföra om det ska finansieras via andelstal.
Om bytet görs pga att det måste göras av tekniska orsaker (inbrottsrisk är enorm, brandcell mm) så kan det räknas som en nyinstallation och avskrivas utifrån teknisk livslängd.

Men du har helt rätt i att om det blir billigare för alla med ROT, då bör man nog överväga det. Men vad händer om några medlemmar vägrar byta eller redan maxat sitt ROT-avdrag för inkomståret?

Citat:

Ursprungligen skrivet av Korsdraget (Inlägg 36479)
Avskrivning i fastigheter baseras på livstidskostnader. Gamla dörrar i K-märkt är färdigbetalda sedan länge. De står där helt gratis. Dvs ett ekonomiskt PLUS för föreningen enligt avskrivningsmodellen. Att riva ut dem inkl det affektionsvärde de har, är det verkligen god ekonomi för föreningen?

Nej, naturligtvis är det dålig ekonomi, men nu utgår jag från ett läge där det bara måste göras av vissa skäl (osäkert dock om det finns dörrar som är så pass dåliga att de inte klarar brandsäkerhetsaspekten - är ingen dörrexpert).

Jag bor själv i ett sekelskifteshus och önskar att det gamla hade bevarats bättre. Har en modern tråkig säkerhetsdörr, men hade mycket hellre haft en fin gammal dörr.

Citat:

Ursprungligen skrivet av Korsdraget (Inlägg 36479)
Ny investering: Gallergrind har troligtvis väldigt lång avskrivningstid och är därför en sundare investering jämfört med nya säkerhetsdörrar vars kvaliteter troligtvis ger avsevärt kortare livstidskostnader.
Har du räknat på det också?

Om bytet har att göra med inbrottsrisk så håller jag med dig - grinden kan vara ett lika bra val. Ur ett brandsäkerhetsperspektiv tror jag inte den hjälper så mycket.


Citat:

Ursprungligen skrivet av Silva (Inlägg 36481)
Jag tycker de kastar våra pengar i sjön samtidigt som de höjer avgiften.

Förlåt Silva, jag diskuterar en generell frågeställning. Inte ert specifika.

Att byta dörrar i ert fall är naturligtvis helt vansinnigt.

Korsdraget 2012-06-05 12:58

Säkerhetsdörr
 
Tusen tack för bra inlägg.:7:

De som inte byta tar eget ansvar och jag skulle inte bry mig!
De vill ta risken för inbrott och det är en sak mellan dem och deras försäkringsbolag. Det menar jag.

När det gäller brandsäkerhet så är nog brandmyndigheten värd att höra.
Så vitt jag vet sker inga spridningar vid brand i gamla tegelhus.
Vi hade brand här för flera år sedan. Eftersom vi har gas här så var det pådrag, minst sagt. Brandmännen sa till mig: gå in stäng dörren. Du är helt säker på insidan. Du kan ta det helt lugnt.

OBS! Jag har gammal dörr, men de menade att systemet för luftspridning var säkert trots det. Så jag tror inget om det här. Fakta talar emot branddörr tills vidare.
:13:

Admin 2012-06-05 13:45

Säkerhetsdörr till lgh i brf, vems ansvar?
 
Bara som lite tips så har ansvarsfrågan för ytterdörr och byte av dörr till lgh diskuterats en del tidigare i forumet, t ex;
Ytterdörr i brf, bostadsrättshavarens ansvar
Byte av lägenheternas ytterdörrar, enskild medlems ansvar
Kan medlem i brf vägra dörrbyte?
Motion om utbyte av lägenheternas ytterdörrar

Kanske kan lite inspiration i frågan hämtas från dessa trådar?

Admin 2012-06-05 16:13

Byte till säkerhetsdörr i brf - Hovrättens beslut Mål nr ÖH 3580-09
 
Följande dom i hovrätten avseende byte till säkerhetsdörr (Riksbyggens Bostadsrättsförening Västeråshus nr 18) kan vara av intresse?

Mål nr ÖH 3580-09

YRKANDEN I HOVRÄTTEN
Tommy har yrkat att hovrätten ska avslå Bostadsrättsföreningen Västeråshus nr 18:s talan vid hyresnämnden.

Bostadsrättsföreningen har bestritt ändring.


HOVRÄTTENS SKÄL
Utredningen
Av handlingarna framgår att föreningsstämman den 11 november 2008 beslutade att samtliga lägenhetsdörrar skulle bytas mot säkerhetsdörrar och att dessa dörrar skulle ha brevinkast.

Tommy har utvecklat vad han anförde vid hyresnämnden.

Bostadsrättsföreningen har här påpekat att föreningsstämmans beslut också innebär att föreningen övertar underhållsansvaret för lägenhetsdörrarna.

Hovrättens bedömning

Enligt 1971 års bostadsrättslag hade bostadsrättshavaren i princip en vetorätt mot förändringar av den egna lägenheten. Regleringen i den nuvarande bostadsrättslagen är föranledd av att en bostadsrättshavare inte i varje läge ska kunna säga nej till en ombyggnad som är starkt motiverad. Som exempel nämns i förarbetena en angelägen installation av hiss i fastigheten som kräver att viss del av lägenhetsytorna måste tas i anspråk (prop. 1990/91:92 s. 105 f.).

Bestämmelsen i 9 kap. 16 § första stycket 2 bostadsrättslagen, som talar om att lägenheten "kommer att förändras eller i sin helhet behöva tas i anspråk av föreningen med anledning av en om- eller tillbyggnad" syftar alltså i första hand på fysiska förändringar av själva lägenheten. Förändringar av allmänna utrymmen, som tvättstuga eller vinds- och källarförråd omfattas emellertid också av bestämmelsen.

I praxis (Rättsfall från hovrätterna, RH 2001:24) har bestämmelsens tillämpningsområde ansetts avse även den påverkan på en lägenhet som föranleds av att lägenheten ovanför förses med balkong. Rättsfallet ger dock inte stöd för att i ett fall som det förevarande utvidga begreppet förändring att avse annat än en fysisk förändring av lägenheten.

Av utredningen framgår att dörrbytet inte skulle föranleda några mer omfattande arbeten än byte av dörrkarm och dörrfoder och nödvändiga snickeriarbeten i samband med detta. Dessa arbeten kan knappast sägas medföra en förändring lägenheten. Och att säga att arbetena skulle ha samband med en om- eller tillbyggnad är enligt hovrättens bedömning inte förenligt med bestämmelsens ordalydelse.

Det sagda leder till slutsatsen att dörrbytet inte är en sådan åtgärd som omfattas av den aktuella bestämmelsen. Tommys lägenhet är därmed inte berörd på det sätt som avses med denna. Bostadsrättsföreningens ansökan hade därför inte bort tas upp till prövning vid hyresnämnden. Hyresnämndens beslut bör därför i berört hänseende undanröjas och föreningens talan vid nämnden i den delen avvisas.

HOVRÄTTENS AVGÖRANDE

Hovrätten undanröjer hyresnämndens beslut såvitt avser Tommy och avvisar Bostadsrättsföreningen Västeråshus nr 18:s talan vid nämnden i den delen.

I avgörandet har deltagit hovrättsråden Kazimir Åberg och Måns Edling, referent, och hovrättsassessorn Marianne Trägårdh. Enhälligt.

Silva 2012-06-05 18:12

Byte till säkerhetsdörrar
 
Citat:

Ursprungligen skrivet av Ford P (Inlägg 36483)
Att byta dörrar i ert fall är ju naturligtvis helt vansinnigt.

Tack för att du som jag anser att byte till säkerhetsdörr i vårt fall är vansinne!


Citat:

Ursprungligen skrivet av Admin (Inlägg 36485)
Bara som lite tips så har ansvarsfrågan för ytterdörr och byte av dörr till lgh diskuterats en del tidigare i forumet, t ex;

Om styrelsens vansinniga motion att byta till säkerhetsdörrar trots allt skulle gå igenom på stämman och bara jag säger nej; Kan styrelsen då höja min månadsavgift trots att jag behåller min älskade ytterdörr? :14:


Styrelsens positiva effekter

Har styrelsen överhuvudtaget några bra argument för att byta vår ytterdörr mot en säkerhetsdörr och finns det några positiva effekter?

Styrelsens positiva effekter:
Värdeökning

Det stämmer inte. Tvärtom, det blir värdeminskning när man tar bort vackra originaldörrar.
Högre säkerhet
Hur kan medlemmar få högre säkerhet genom att bara byta en ytterdörr i varje lägenhet till säkerhetsdörr och inte dörrarna till köksingången som ligger bredvid.
Bättre ljudreduktion
Det stämmer inte då det är en 20-tals fastighet och ljudet också kommer in genom väggar och bjälklag.
Förbättrat brandskydd
Stämmer inte då ytterdörrarna och dörrarna till köksingångarna redan är anpassade och uppfyller kraven.

Jag vill även tillägga att fastigheten har stora problem med undertryck i lägenheterna på grund av ändring från självdrag till mekanisk ventilation. Det har nyligen monterats rökgasfläktar upp på skorstenskanalerna då mekanisk ventilationen orsakade problem med eldstäderna. :14:

Gusten 2012-06-05 21:03

Tvångsbyte till säkerhetsdörrar
 
Om jag tolkat det rättsfall rätt som Admin visar, så blev det tvångsbyte till säkerhetsdörrar för samtliga lägenheter.

Admin 2012-06-05 23:46

Rättsfall utan mening
 
Citat:

Ursprungligen skrivet av Gusten (Inlägg 36498)
... så blev det tvångsbyte till säkerhetsdörrar för samtliga lägenheter.

Vi har faktiskt diskuterat detta rättsfall hej vilt tidigare;
Ytterdörr i brf, bostadsrättshavarens ansvar - Mål nr ÖH 3580-09
Det visade sig att alla var förvirrade i vad Hovrätten egentligen kom fram till, även juristerna.
Förmodligen visste inte ens hovrätten vad de beslutade. :1:

Det viktiga i hovrättens dom är (enligt vad vi sagt många gånger under årens lopp i detta forum);
"Av utredningen framgår att dörrbytet inte skulle föranleda några mer omfattande arbeten än byte av dörrkarm och dörrfoder och nödvändiga snickeriarbeten i samband med detta. Dessa arbeten kan knappast sägas medföra en förändring lägenheten. Och att säga att arbetena skulle ha samband med en om- eller tillbyggnad är enligt hovrättens bedömning inte förenligt med bestämmelsens ordalydelse."
Dvs stämman kunde inte påtvinga medlemmarna ny säkerhetsdörr.

Citat:

Ursprungligen skrivet av Silva (Inlägg 36492)
Om styrelsens vansinniga motion att byta till säkerhetsdörrar trots allt skulle gå igenom på stämman och bara jag säger nej. Kan styrelsen då höja min månadsavgift trots att jag behåller min älskade ytterdörr?

Ja, om du inte motsätter dig dörrbyte så kan styrelsen göra vad den vill, som alltid annars. Du måste överklaga stämmobeslutet till hyresnämnden. Problemet är inte din månadsavgift, utan först är ditt problem - om stämman beslutar att säkerhetsdörrar ska installeras - att dra ärendet vidare.

clabbe 2012-06-06 00:10

Citat:

Ursprungligen skrivet av Admin (Inlägg 36500)
Dvs stämman kunde inte påtvinga medlemmarna ny säkerhetsdörr

Jag fattar inte varför du skriver så med tanke på vad du själv skrev i den tråden du refererade till. Det är ju inte det som rättsfallet egentligen handlar om. För att citera dig själv:
"Hovrätten tog inget beslut i sakfrågan utan det handlar bara om hyresnämnden hade befogenhet att ta ett beslut i frågan."

Gusten 2012-06-06 11:54

Citat:

Ursprungligen skrivet av clabbe (Inlägg 36501)
"Hovrätten tog inget beslut i sakfrågan utan det handlar bara om hyresnämnden hade befogenhet att ta ett beslut i frågan."

Detta missade jag. Alltså detta att Hyresnämnden inte skulle ha prövat frågan. Ingreppet ansågs alltså vara så begränsat att det inte ansågs som en förändring av lägenheten som behövde Hyresnämndens godkännande.

Då antar jag att det blev ett tvångsbyte av alla dörrar eftersom stämmobeslutet inte ens behövde godkännas av Hyresnämnden.

Admin 2012-06-06 13:36

Dörrbyte endast i samband med större underhållsåtgärd
 
Citat:

Ursprungligen skrivet av clabbe (Inlägg 36501)
Jag fattar inte varför du skriver så med tanke på vad du själv skrev i den tråden du refererade till. Det är ju inte det som rättsfallet egentligen handlar om. För att citera dig själv: "Hovrätten tog inget beslut i sakfrågan utan det handlar bara om hyresnämnden hade befogenhet att ta ett beslut i frågan."

Jag som tyckte att det var klart som kristall. Men där ser man. Jag är inte säker på att jag förstår din undran eller om din fråga är kopplad till denna tråd eller till den länkade tråden, om det är att du tycker jag är tvetydig, eller att jag motsäger mig själv på något sätt, men jag ska försöka förtydliga mig.

Jag skrev;
Citat:

Det viktiga i hovrättens dom är (enligt vad vi sagt många gånger under årens lopp i detta forum);
"Av utredningen framgår att dörrbytet inte skulle föranleda några mer omfattande arbeten än byte av dörrkarm och dörrfoder och nödvändiga snickeriarbeten i samband med detta. Dessa arbeten kan knappast sägas medföra en förändring lägenheten. Och att säga att arbetena skulle ha samband med en om- eller tillbyggnad är enligt hovrättens bedömning inte förenligt med bestämmelsens ordalydelse."
Dvs stämman kunde inte påtvinga medlemmarna ny säkerhetsdörr.
Jag skriver alltså att det som är viktigt för denna tråd är den citerade texten i blått. Det är vad som är relevant och det är vad som upprepats flera gånger tidigare i detta forum, i rättsfall, av bostadsorganisationer, etc. Alltså en text väl värd att komma ihåg även i andra sammanhang (även om jag tror att domstolarna generellt sett inte förstått vad det innebär i praktiken).

Det spelar alltså ingen roll vad man kommit fram till i rättsfall ÖH 3580-09, eller vad man inte kommit fram till i övrigt. Och för denna tråd spelar det ingen roll vad som står i domen ovanför eller under här citerad text. Domstolen i rättsfall ÖH 3580-09 har förstått att ett absolut kriterium - oavsett allting annat - för att föreningen ska kunna byta ut medlemmarnas ytterdörrar till säkerhetsdörrar är att det görs i samband med en större underhållsåtgärd.

Denna förutsättning för dörrbyte noterade domstolen i rättsfall ÖH 3580-09 att den inte var uppfylld, och därmed saknades också förutsättningarna för att kunna byta ut dörrarna till säkerhetsdörrar.

Kort och gott.
Ett krav för att föreningen ska tillåtas byta ut bostadsrättshavares lägenhetsdörr är att det görs i samband med större underhållsåtgärd.

Är du med nu, Clabbe?

Citat:

Ursprungligen skrivet av Gusten (Inlägg 36504)
Då antar jag att det blev ett tvångsbyte av alla dörrar eftersom stämmobeslutet inte ens behövde godkännas av Hyresnämnden.

Nu är vi definititvt inne på den andra tråden, men nej, tvärtom;
"Av utredningen framgår att dörrbytet inte skulle föranleda några mer omfattande arbeten än byte av dörrkarm och dörrfoder och nödvändiga snickeriarbeten i samband med detta."
Eftersom ingen större underhållsåtgärd var aktuell i föreningen saknades förutsättning för att föreningen skulle kunna byta ut bostadsrättshavarnas lägenhetsdörrar.

PS.
Jag kan inte säga något om ifall hovrättsråden Kazimir Åberg, Måns Edling (referent), och hovrättsassessorn Marianne Trägårdh besitter någon juridisk kompetens eftersom det inte går att avgöra från den extremt korta domen, men det står helt klart att de är i ett väldigt stort behov av en skrivkurs där de får lära sig skriva på begriplig svenska. Det borde vara förenat med sanktioner, som att man får avdrag med en månadslön och i förlängningen avsked, om man beter sig så illa som domstolen i det aktuella fallet gjort.

Det är tyvärr vanligt förekommande att man i domstolarna i stället anstränger sig för att skriva så obegripligt som möjligt. Det tycks alltså vara fullt medvetet som domstolarna skriver på ett sätt så att så få som möjligt ska ha en möjlighet att förstå något. Skulle vara intressant om någon utredde skälen för detta. Själv är jag övertygad om att det är en skyddsmekanism. Domstolarna har ingen som kontrollerar dem, de har inga chefer som bryr sig eller som styr hovrättsråden, m fl, alla håller varandra om ryggen, de känner sig oåtkomliga och upplever att de kan göra precis som de vill. För att då skydda sig själva från kritik - från utomstående - i de fel domstolarna begår (och dessutom oavbrutet) skriver domstolarna så tvetydigt och kryptiskt som möjligt. Dessutom säkrar de anställda på domstolarna sina jobb när medborgarna inte ens kan dra nytta av tidigare domstolsutslag.

Silva 2012-06-20 13:29

Robinsons pakter!
 
Vår förening hade ordinarie föreningsstämma förra veckan. Till ordförande för stämman valdes föreningens ordförande.

När vi kommer fram till styrelsens motion på dagordningen, "Motion avseende säkerhetsdörrar", sa vår förenings ordförande att styrelsen hade fel när den påstod i sin motion att ytterdörrar till lägenheterna är bostadsrättsföreningens ansvar.

Jag och de andra som har större lägenheter tyckte inte om förslaget att byta till säkerhetsdörrar så som förslaget var utformat. Lägenheten som skulle har sina dörrar igensatta på föreningens bekostnad tilhörde en av styrelsens ledamöter.

Ordföranden vill ha en extrastämma för att ändra föreningens stadgar så att ytterdörrar blir föreningens ansvar men frågan sköts på framtiden. Jag sa direkt att jag inte skulle gå med på stadgeändring när det gäller ansvar för ytterdörrarna. Jag får väl vänta och se vilka påhitt de kommer med nästa gång.

Det bisarra var att några medlemmar den här gången behandlade mig väl bara för att de behövde min hjälp att rösta emot förslaget om säkerhetsdörrar. Men när jag behövde deras hjälp på tidigare stämmor blev jag bespottad trots att jag hade rätt. Styrelsens ledamöter och föreningens medlemmar bryr sig bara om sina egna plånböcker, oavsett om det är rätt eller fel. De "paktar" som Robinsondeltagare. :(

Silva 2012-07-15 18:48

Protokollet är ett skämt
 
Nu har vi fått protokollet från ordinarie föreningsstämman efter fyra veckor. I föreningens stadgar står det att protokollet ska vara tillgängligt för medlemmarna senast tre veckor efter stämman. Förutom att protokollet var försenat innehåller det brister och felaktigheter. Protokollet är underskrivet och justerat.

Vid genomgången av årsredovisningen ställde jag en fråga om en intäkt. I protokollet står det bara att jag ställt en fråga men det står inte svaret på min fråga, vilket borde vara det viktigaste i ett protokoll. Däremot har man varit noga med att skriva ut mitt förnamn och efternamn.

Så här står det i protokollet:
”<förnamn efternamn> undrade vad övriga rörelseintäkter stod för vilket ordföranden förklarade.”

Sedan hade vi en motion från styrelsen. Det gällde byte av lägenheternas ytterdörrar mot säkerhetsdörrar. I kallelsen till stämman står det i motionen att lägenheternas ytterdörrar är föreningens ansvar, vilket inte stämmer. I stadgarna står det tydligt att lägenhetens ytterdörr är bostadsrättshavarens ansvar.

När vi kommer fram till punkten om säkerhetsdörrar säger stämmans ordförande (som även är styrelsens ordförande) att styrelsen hade fel när den påstod att ytterdörrar är föreningen ansvar.
Först lägger man fram en motion till stämman och påstår att ytterdörrarna är föreningens ansvar och nu när vi kommer fram till punkten på dagordningen meddelar man att det man först sagt inte stämmer.

I protokollet står det inget om denna fadäs. I stället står det att vi beslutade om att ytterdörrarna är lägenhetsinnehavarens ansvar. Något sådant beslut klubbades inte på stämman men det står så i protokollet. Hur kan man skriva att vi fattade beslut om ytterdörrarna när det redan står i stadgarna att ansvaret är bostadsrättshavarens?

Vidare påstår styrelsen att stämman uppmanar styrelsen att under hösten utarbeta ett förslag till nya stadgar. Styrelsen informerade om att de skulle se över stadgarna under hösten och föreslå ändringar men vi fattade inget beslut. Det var styrelsen som plötsligt ville ändra på vår stadgar under föreningsstämman.

Så här står det i protokollet:
"Motion avseende säkerhetsdörrar. Stämman fattade följande beslut:
  • Ansvar för ytterdörrar är respektive lägenhetsinnehavares ansvar.
  • Styrelsen skall återkomma under hösten med en dörrpolicy för att förtydliga de krav föreningen har på de som önska byta yterdörr till sin lägenhet.
  • Föreningsstämman ser även att våra stadgar behöver uppdateras, vilket stämman uppmanar styrelsen att under hösten utarbeta ett förslag till nya stadgar, och därefter kalla till extrastämma."
Eftersom styrelsen redan kände till att man gjort fel och motionen inte gick att behandla, borde inte denna punkt om säkerhetsdörrar på dagordningen tagits bort i samband med att vi godkände dagordningen?

Det fanns ingen punkt på dagordningen om stadgeändringar. Kan man besluta om översyn av stadgarna och föra in det i protokollet under en punkt som handlar om säkerhetsdörrar? :14:

Silva 2012-11-28 19:27

Styrelsen slösar med våra pengar och förstör vårt kapital
 
Styrelsen kunde inte byta våra gamla original ytterdörrar till lägenheterna mot säkerhetsdörrar som de ville, på grund av föreningens stadgar och att vi var flera medlemmar som förhindrade det.

Nu har styrelsen bytt fastighetens gamla spröjsade entrédörrar mot gården och gamla järndörrar till källaren, utan att informera oss medlemmar. Ännu en gång har styrelsen inte sökt bygglov/bygganmälan innan de gjorde ingrepp i fastigheten. Styrelsens nya moderna släta säkerhetsdörrar passar inte in i den gamla 20-tals fastigheten. Styrelsen brydde sig inte ens om att köpa dörrar som liknade de gamla, trots att styrelsen känner till att fastigheten är K-märkt.

Jag är :mad: på hur styrelsen agerar. Vi är inte några hyresgäster och de äger inte fastigheten, de bara förvaltar den. De förstör vår fastighet och vårt kapital. När ska bostadsrättshavare agera i stället för att passivt se på? När ska de inse att styrelsen förstör en svensk kulturskatt? Tror de att turister kommer till Sverige för att titta på klarakvarteren som de ser ut idag?

Just nu skrivs det mycket på forumet om global ekonomi och skuldsatta bostadsrättshavare. I flera föreningar är det styrelsen som förstör föreningens ekonomi och kulturvärdet, inte bara i min förening. När ska styrelsen och vissa bostadsrättshavare inse att ett gammalt hus inte ska behandlas som ett nybygge?

För några år sedan var det poppis att ha öppen planlösning. Man rev nästan alla icke bärande vägar och serveringsskåp utan anledning och man skulle ha ett öppet jättekök. Nu är det tvärtom. Människor trängs i innerstadslägenheter och gör köket till sovrum, flyttar kök till hallen, delar vardagsrum till sovrum och köper lokaler och gör om till lägenheter. :13:

Korsdraget 2012-11-29 00:02

Dörrar i K-märkt
 
Du bor i en gammal fd bostadsförening. I dessa gamla föreningar gäller i första hand den ursprungliga ekonomiska planen.
Om BRL tillämpas ska den ha anpassats efter LEF och den stadga som finns i den ursprungliga ek planen. Säkert registrerat hos f d Överståthållareämbetet.

I de ursprungliga värdena (ingångsvärdet) är fönster och deras antal en hög indikator, sen kommer inredning, dvs dörrar. Se Stadsmuseets hemsida hur de rekommenderar gallergrind, eller att dörrens djup skalas ner så det kan sättas på utsidan av ny dörr.

Det är trist att du får råd enligt BRL här.

Detta gäller för ditt hus: Plan-och bygglagen, se PBL kap 3, 12§. vilket är en TVINGANDE lag för byggnader med särskilt skyddsvärde, blå eller grön:
"All renovering skall ske varsamt med hänsyn till byggnadens särart och karaktärsdrag" Byggnadens yttre och inre karaktär skall bevaras" Rivningslov, dokumentation krävs för återställande.

Varsågod, detta är svart rivning! Kräver ditt skriftliga tillstånd. Olagligt!

Alla här borde lära sig att hus byggda före 1930 faller under LEF + föreningens ursprungliga stadga, gröna boken, Om BRL tillämpas ska den anpassas till dessa.
De gamla reglerna ska inte anpassar till BRL. Fakta.

kluringen 2012-11-29 07:28

Korsdraget! Källa för ditt påstående tack.
 
Citat:

Ursprungligen skrivet av Korsdraget (Inlägg 39607)
Alla här borde lära sig att hus byggda före 1930 faller under LEF + föreningens ursprungliga stadga, gröna boken, Om BRL tillämpas ska den anpassas till dessa.
De gamla reglerna ska inte anpassar till BRL. Fakta.

Alla bostadsrättsföreningar måste följa bostadsrättslsgen, oavsett vilket år de byggdes. När en bostadsförening ska registreras om till bostadsrättsförening måste man upprätta en ny förenklad ekonomisk plan och man måste anpassa stadgarna till kraven i bostadsrättslagen.

Läs på i BRL innan du skriver vilseledande information i forumet.

Gusten 2012-11-29 08:52

Ombildade bostadsföreningar lyder under bostadsrättslagen
 
Jag förmodar att med "hus byggda före 1930" avses bostadsföreningar (BF) som fanns innan bostadsrättslagen kom 1930.

En del bostadsföreningar finns väl kvar, men vad jag förstått har de flesta numera ombildats till BRF:ar. De ombildade bostadsföreningarna lyder förstås under bostadsrättslagen.

Korsdraget 2012-11-29 19:51

Bf före 1930
 
Jag sitter med en Dom från Svea Hovrätt framför mig och med en ny som är på gång. Dessutom har jag just denna vecka samtalat med 2 som absolut är mera kvalificerad än vad du är.

Nästa gång du är en sådan förståsigpåare att du läxar upp andra och absolut inte kan fatta att du inte vet allt, kan du i alla fall försöka anstränga dig att sänka svansföringen.

Har lärt mig, ja jag lyssnar och lär, att det kan skifta mellan de olika K-märkta byggnaderna, olika kvaliteter kan styra nämligen. Det har med ingångsvärdena att göra. En del tar hela BRL andra tar en del och ytterligare andra tar inget. Karaktärsdragen avgör och BRL skall anpassas efter dem, på just K-märkt.

kluringen 2012-11-30 02:38

Citat:

Ursprungligen skrivet av Korsdraget (Inlägg 39624)
Nästa gång du är en sådan förståsigpåare att du läxar upp andra och absolut inte kan fatta att du inte vet allt, kan du i alla fall försöka anstränga dig att sänka svansföringen.

Nej, jag vet inte allt, men vad jag inte vet försöker jag ta reda på så gott det går. Gör man så urbota korkade uttalande utan källhänvisningar som du gör förtjänar man att bli uppläxad.
Citat:

Ursprungligen skrivet av Korsdraget (Inlägg 39624)
Har lärt mig, ja jag lyssnar och lär, att det kan skifta mellan de olika K-märkta byggnaderna, olika kvaliteter kan styra nämligen. Det har med ingångsvärdena att göra. En del tar hela BRL andra tar en del och ytterligare andra tar inget. Karaktärsdragen avgör och BRL skall anpassas efter dem, på just K-märkt.

Lite kan jag lära dig om du är mottaglig. BRL är förkortning för Bostadsrättslagen. Ingen, kan anpassa en lag enligt eget tycke. Ingen existerande bostadsrättsförenig kan på grund av byggnadsår eller K-märkning göra avsteg som strider mot Bostadsrättslagen, eller BRL om du så vill.

Att det fortfarande finns gamla bostadsföreningar som inte behöver följa BRL är en annan sak. Om en bostadsförening registreras om till bostadsrättsförening finns ingen återvändo. Numera får man inte registrera nya bostadsföreningar, enligt lag.

Jo, jag bor själv i ett K-märkt hus i jugendstil (grönklassat). Byggt 1906. Bostadsföreningen bildades 1920 och registrerades om till bostadsrättsförening 1995.

Svansföringen? Jag skulle faktiskt vilja höja den på goda grunder. Tyvärr är min svans kuperad sen födseln.

clabbe 2012-11-30 15:38

Vad var det för mål-nr på de domar du tog upp?

Du skrev att du hade en dom från Svea Hovrätt.

Korsdraget 2012-11-30 16:19

K-märkt fastighet
 
Hänsvisning till källa
Citat:

Ursprungligen skrivet av Korsdraget (Inlägg 39607)
Detta gäller för ditt hus: Plan-och bygglagen, se PBL kap 3, 12§. vilket är en TVINGANDE lag för byggnader med särskilt skyddsvärde, blå eller grön:
"All renovering skall ske varsamt med hänsyn till byggnadens särart och karaktärsdrag" Byggnadens yttre och inre karaktär skall bevaras" Rivningslov, dokumentation krävs för återställande.

Citat:

Ursprungligen skrivet av clabbe (Inlägg 39655)
Vad var det för mål-nr på de domar du tog upp?

Det handlar inte om dörrar alls. Nr lämnas inte ut här på forumet. Det räcker med en domstol f n. Jag skrev f ö pågående. Det får duga här.

Citat:

Ursprungligen skrivet av clabbe (Inlägg 39655)
Du skrev att du hade en dom från Svea Hovrätt.

Tillämpningen av den prövas nu i samma förening. Släpp det eller skriv privat om du är i nöd nu

kluringen 2012-11-30 17:40

Irrelevant källhänvisning
 
Citat:

Ursprungligen skrivet av Korsdraget (Inlägg 39607)
Detta gäller för ditt hus: Plan-och bygglagen, se PBL kap 3, 12§. vilket är en TVINGANDE lag för byggnader med särskilt skyddsvärde, blå eller grön:
"All renovering skall ske varsamt med hänsyn till byggnadens särart och karaktärsdrag" Byggnadens yttre och inre karaktär skall bevaras" Rivningslov, dokumentation krävs för återställande.

Här har du en länk till Plan och Bygglagen Så här lyder lagbestämmelsen som du hänvisar till.
Citat:

3 kap. Översiktsplan
12 §
Kommunen ska ställa ut planförslaget under minst två månader.
Den fetstilsmarkerade texten som du citerar gissar jag kan finnas i Stockholms Byggnadsordning som varken är lag eller tvingande.

Citat:

Ursprungligen skrivet av clabbe (Inlägg 39625)
Citat:

Ursprungligen skrivet av Korsdraget (Inlägg 39624)
Jag sitter med en Dom från Svea Hovrätt framför mig och med en ny som är på gång. Dessutom har jag just denna vecka samtalat med 2 som absolut är mera kvalificerad än vad du är.

Vad är det för mål-nr?

Citat:

Ursprungligen skrivet av Korsdraget (Inlägg 39664)
Citat:

Ursprungligen skrivet av clabbe (Inlägg 39655)
Vad var det för mål-nr på de domar du tog upp?

Det handlar inte om dörrar alls. Nr lämnas inte ut här på forumet. Det räcker med en domstol f n. Jag skrev f ö pågående. Det får duga här.

Du skrev om en Dom . En Dom är ett avgjort ärende och inte något pågående. Du kan åtminstone beskriva vad målet handlar om?
Citat:

Ursprungligen skrivet av Korsdraget (Inlägg 39666)
Citat:

Ursprungligen skrivet av clabbe (Inlägg 39665)
Du skrev att du hade en dom från Svea Hovrätt.

tillämpningen av den prövas nu i samma förening. Släpp det eller skriv privat om du är i nöd nu.

Tillåt mig tvivla på seriositeten i ditt svammel. Varför skriva om ett mål i en tråd som är så hemlig att det inte går att svara på frågor angående målet? Svea Hovrätt låter som fel instans i mina öron. Tillämpningen av vad? Normalt behandlas ärenden som handlar om tillämpningar av PBL i Förvaltningsdomstolen, i vissa fall i Miljödomstolen. Hur har ett ärende som har med K-märkning att göra kunnat hamna i Svea Hovrätt?

Korsdraget 2012-11-30 21:14

Jag har fått nog
 
Du får tro vad fan du vill om mig. Jag har meriter så det räcker och blir över.

Ett öppet forum där medlemmar agerar jury och domare över andra medlemmar, gör inte annat än skadar forumet.

kluringen 2012-11-30 22:41

Citat:

Ursprungligen skrivet av Korsdraget (Inlägg 39672)
Du får tro vad fan du vill om mig. Jag har meriter så det räcker och blir över.

Jag tror ingenting om dig Korsdraget. Du skrävlar om meriter, som du påstår att du har men som förblir obekräftade så länge som dina inlägg vittnar om okunskap. Inte enbart på den här tråden, utan även på andra trådar.
Citat:

Ursprungligen skrivet av Korsdraget (Inlägg 39672)
Ett öppet forum där medlemmar agerar jury och domare över andra medlemmar, gör inte annat än skadar forumet.

Jag har varken agerat jury eller domare, jag har bara bemött några av dina felaktiga påståenden med fakta. Det är spridande av okunskap som kan skada forumet, inte saklig argumentation om vad som är fakta och vad som är taget ur luften eller en missuppfattning.
Citat:

Ursprungligen skrivet av Korsdraget (Inlägg 39607)
Alla här borde lära sig att hus byggda före 1930 faller under LEF + föreningens ursprungliga stadga, gröna boken, Om BRL tillämpas ska den anpassas till dessa.
De gamla reglerna ska inte anpassar till BRL. Fakta.

Eller vidhåller du, efter att jag har presenterat fakta för dig om hur saker och ting förhåller sig, att ovan uttalande av dig är rätt och riktigt och att det är mina förklaringar som är helt åt helskotta fel? Förklara dig i så fall, istället för att kritisera mina sakargument.

Korsdraget 2012-12-01 00:54

Säkerhetsdörrarna som försvann
 
Kluringen kräver att få veta mina meriter: ovanligt gott humör, villig att lära och villig att dela. Är uppfostrad att alltid vara vänlig. Har inga fiender, mera än de som eventuellt finnes här på forumet.
Jag är liberal och anser att vi alla är fria att uttrycka oss. I det frihetsbegreppet ingår också rätten att tiga! OK?

Minus i meritlistan är jag ser dåligt!
Tar på mig mera jobb än jag egentligen har tid för.
Kan inte lyda order från de som inte har rätt att ge mig sådan, t ex Du skall, alt är är skyldig att förklara dig! Taskig attityd gör mig arg och sjuk!.

Tydligen är PBL 3 kap. numera 12 § numera 8 kap. 13 §. Ändringen har skett nyligen och jag har inte haft anledning att specifikt följa ändringar i PBL.
Jag anser att detta kan erkännas som en viss svaghet i mitt citat. Jag skäms att jag inte kollade detta först!


F Ö: Då det gäller K-märkt i Stockholm hänvisar jag alltid till Stadsmuseet och eller Stadsbyggnadskontoret. Andra städer följer lagstiftningen mera strikt. Det är enklare då. För säkerhets skull: Så uppfattar jag det.

Till Kluringen: jag lovar och svär att jag aldrig mera ska ge några råd på detta forum! Slappna av och ha en god helg!

kluringen 2012-12-01 14:28

Citat:

Ursprungligen skrivet av Korsdraget (Inlägg 39678)
Citat:

Ursprungligen skrivet av kluringen (Inlägg 39674)
Du skrävlar om meriter, som du påstår att du har men som förblir obekräftade så länge som dina inlägg vittnar om okunskap. Inte enbart på den här tråden, utan även på andra trådar.

Kluringen kräver att få veta mina meriter: ovanligt gott humör, villig att lära och villig att dela. Är uppfostrad att alltid vara vänlig. Har inga fiender, mera än de som eventuellt finnes här på forumet.
Jag är liberal och anser att vi alla är fria att uttrycka oss. I det frihetsbegreppet ingår också rätten att tiga! OK?

Nej, jag har inte frågat om dina meriter. Jag har bara konstaterat att kvaliteten och sanningshalten i dina inlägg motsvaras inte av den omfattande kunskapsnivån som du påstår att du har.

Jag har krävt svar på en helt annan fråga i flera inlägg. Ett påstående som du presenterat som fakta och som är så grovt felaktig att det kräver källhänvisning eller ett förklarande svar. Eller ett medgivande att du har misstagit dig.

Citat:

Ursprungligen skrivet av kluringen (Inlägg 39674)
Citat:

Ursprungligen skrivet av Korsdraget (Inlägg 39607)
Alla här borde lära sig att hus byggda före 1930 faller under LEF + föreningens ursprungliga stadga, gröna boken, Om BRL tillämpas ska den anpassas till dessa.
De gamla reglerna skall inte anpassar till BRL. Fakta.

Citat:

Ursprungligen skrivet av Korsdraget (Inlägg 39624)
Har lärt mig, ja jag lyssnar och lär, att det kan skifta mellan de olika K-märkta byggnaderna, jag sa byggnaderna, olika kvaliteter kan styra nämligen. Det har med ingångsvärdena att göra. En del tar hela BRL andra tar en del och ytterligare andra tar inget. Karaktärsdragen avgör och BRL skall anpassas efter dem, på just K-märkt. Tänka sig!

Eller vidhåller du, efter att jag har presenterat fakta för dig om hur saker och ting förhåller sig, att ovan uttalande av dig är rätt och riktig och att det är mina förklaringar som är helt åt helskotta fel? Förklara dig i så fall, istället för att definiera mina sakargument som spridande av galla.

Hur har du lyckats komma fram till att byggnadsår och/eller K-märkning kan påverka i vilken omfattning som bostadsrättslagen gäller i bostadsrättsföreningar?

Din ursäkt om att lagen har ändrats är godkänd, men inte din tolkning som du har markerat i fetstil och givit sken av att vara en tvingande lagtext genom att omsluta texten inom citattecken.
"All renovering skall ske varsamt med hänsyn till byggnadens särart och karaktärsdrag" Byggnadens yttre och inre karaktär skall bevaras"

Så här löd lagtexten i 3 kap. före lagändringen:
12 § Byggnader, som är särskilt värdefulla från historisk, kultur- historisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller som ingår i ett bebyggelseområde av denna karaktär, får inte förvanskas.” vilket inte är samma sak.

Kammarrätten i Stockholm har gjort en helt annan tolkning. Mål nr 4284-10, ett avsnitt ur skälen för kammarrättens avgörande:
Citat:

I fråga om en byggnadsåtgärd innebär en "förvanskning" och därmed enligt 3 kap. 12 § PBL utgör hinder att bevilja bygglov har Högsta förvaltningsdomstolen i RÅ 1977 ref. 77 konstaterat att detta begrepp inte definierats i lagtext eller förarbeten. Högsta förvaltningsdomstolen uttalade i rättsfallet att en byggnad förvanskas om en åtgärd vidtas som går utöver byggnadens och därmed också i åtminstone i någon mån bebyggelseområdets särart.
Således är rättsläget inte alls solklart hur man ska tolka begreppet "förvanskning". Man måste söka vägledning i prejudicerande domar och göra en ny bedömning från fall till fall.


Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 20:43.

vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2021.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare