Forum för alla i bostadsrätt

Forum för alla i bostadsrätt (http://hotpot.se/php/vb/index.php)
-   Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=11)
-   -   Byte till säkerhetsdörrar i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16916)

Andersokok 2013-12-07 14:05

Säkerhetsdörrar - x-stämma
 
Men brf har kallat till extrastämma den 11:e. Förslaget är att man ska fatta beslut om att alla lägenheters ytterdörrar ska bytas till säkerhetsdörrar, även de som redan har bytt till säkerhetsdörr och det kommer inte utgå någon ersättning till dem som redan bytt.

Jag bytte bägge mina dörrar för ett år sedan, efter att fått försäkringar från ordföranden att föreningen inte skulle sätta in säkerhetsdörrar, utan man satsade på skalskyddet. Minst sagt surt.

Jag har kollat föreningens stadgar och där står inget om vem som ansvarar för dörren. Allt som står är;
Bostadsrättshavare skall på egen bekostnad hålla lägenheten inre med tillhörande övriga utrymmen i gott skick samt underhålla disponibla förrådsutrymmen. Föreningen svarar för husets skick i övrigt.


Jag har fått detta tolkat som att då tillhör dörren det inre underhållet, alltså bostadsrättshavaren och det är medlemmen som äger dörren. Enligt samma källa kan man då inte fatta ett stämmobeslut om detta, utan att först ändra på stadgarna.
Är det någon som vet något om detta stämmer?

Dia 2013-12-07 15:11

Säkerhetsdörr finansieras med egna medel
 
En vännina till mig var i samma sits. Föreningen löste det på så sätt att alla fick finansiera detta med egna medel, vid flytt tar nästa person över. Föreningen använde hennes färg på dörren för en enhetlig look.

Harald 2013-12-07 20:29

Temporärt flytta ansvar för ytterdörr till bostadsrättsförening
 
Citat:

Ursprungligen skrivet av Andersokok (Inlägg 48146)
Är det någon som vet något om detta stämmer?

Dörren hör till det inre underhållet, just därför krävs ett stämmobeslut som (tillfälligt) flyttar ansvaret till föreningen. Efter genomfört byte återgår ansvarsfördelningen igen.

1) Lagen säger att styrelsen inte får fatta ett beslut som verkar otillbörligt för någon medlem, därmed torde inte heller stämman ha denna rätten.

2) Vidare ges av likabehandlingsprincipen att alla, så långt det är möjligt, ska få "lika".
I fråga om dörrbytet blir det så här:
För att stämman ska kunna säga ja till dörrbyte finansierat via föreningen, torde stämman vara tvungen att ta hänsyn till de som redan bytt dörr (enligt punkt 1).
Lösningen för att möta punkt 2 är att INTE byta ut "nya" säkerhetsdörrar, utan istället ersätta dessa lägenhetsinnehavare ekonomiskt med samma värde som övriga.

Entreprenadsumman delas med antal bytta dörrar, denna summa betalas ut till de lägenheter där dörr inte behövde bytas.

Rättvist och korrekt enligt lag.

Gusten 2013-12-07 22:16

Varför ska de med högre andelstal betala mer för dörr?
 
Citat:

Ursprungligen skrivet av Harald (Inlägg 48151)
Dörren hör till det inre underhållet, just därför krävs ett stämmobeslut som (tillfälligt) flyttar ansvaret till föreningen. Efter genomfört byte återgår ansvarsfördelningen igen.

Jag antar att detta innebär att det krävs två stämmobeslut som bägge måste finnas angivna i kallelsen för att det ska bli giltigt:

1) Stämmobeslut om att tillfälligt flytta underhållsansvaret för dörrarna till föreningen.

2) Stämmobeslut om att byta dörrarna.

En annan sak de kanske inte tänkt på är att om årsavgifterna fördelas enbart efter andelstal så kommer stora lägenheter att bidra mer till dörrbytet än små lägenheter.

Både hos mig och hos en bekant gjordes istället ett gemensam beställning av säkerhetsdörrar som var frivillgt att delta i.
Genom att var och en betalade sin dörr själv blev det samma kostnad för alla som bytte dörr.
De som redan hade säkerhetsdörr bytte förstås inte sin dörr.

Man kanske kunde föreslå stämman att välja ett sådant frivilligt dörrbyte istället?

Borättexperten 2013-12-08 00:29

I samband med omfattande fastighetsunderhåll
 
En föreningsstämma kan inte besluta att ta över medlemmarnas uh-ansvar hur som helst. I bostadsrättslagen finns ingen sådan paragraf (?). Däremot i Hsb:s mönsterstadgar. Och förutsättningen är att det då sker i samband med ett omfattande fastighetsunderhåll, som anknyter till det man vill besluta om. T. ex stambyte och badrumsrenovering.
Ytterdörrar kan nog aldrig kvala in på dessa förutsättningar. Möjligen om hela trapphuset måste byggas om. Och det måste som sagt finnas stöd i stadgarna.


Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 20:33.

vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2021.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare