Forum för alla i bostadsrätt

Forum för alla i bostadsrätt (http://hotpot.se/php/vb/index.php)
-   Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=11)
-   -   Byte till säkerhetsdörrar i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16916)

Gusten 2012-06-05 21:03

Tvångsbyte till säkerhetsdörrar
 
Om jag tolkat det rättsfall rätt som Admin visar, så blev det tvångsbyte till säkerhetsdörrar för samtliga lägenheter.

Admin 2012-06-05 23:46

Rättsfall utan mening
 
Citat:

Ursprungligen skrivet av Gusten (Inlägg 36498)
... så blev det tvångsbyte till säkerhetsdörrar för samtliga lägenheter.

Vi har faktiskt diskuterat detta rättsfall hej vilt tidigare;
Ytterdörr i brf, bostadsrättshavarens ansvar - Mål nr ÖH 3580-09
Det visade sig att alla var förvirrade i vad Hovrätten egentligen kom fram till, även juristerna.
Förmodligen visste inte ens hovrätten vad de beslutade. :1:

Det viktiga i hovrättens dom är (enligt vad vi sagt många gånger under årens lopp i detta forum);
"Av utredningen framgår att dörrbytet inte skulle föranleda några mer omfattande arbeten än byte av dörrkarm och dörrfoder och nödvändiga snickeriarbeten i samband med detta. Dessa arbeten kan knappast sägas medföra en förändring lägenheten. Och att säga att arbetena skulle ha samband med en om- eller tillbyggnad är enligt hovrättens bedömning inte förenligt med bestämmelsens ordalydelse."
Dvs stämman kunde inte påtvinga medlemmarna ny säkerhetsdörr.

Citat:

Ursprungligen skrivet av Silva (Inlägg 36492)
Om styrelsens vansinniga motion att byta till säkerhetsdörrar trots allt skulle gå igenom på stämman och bara jag säger nej. Kan styrelsen då höja min månadsavgift trots att jag behåller min älskade ytterdörr?

Ja, om du inte motsätter dig dörrbyte så kan styrelsen göra vad den vill, som alltid annars. Du måste överklaga stämmobeslutet till hyresnämnden. Problemet är inte din månadsavgift, utan först är ditt problem - om stämman beslutar att säkerhetsdörrar ska installeras - att dra ärendet vidare.

clabbe 2012-06-06 00:10

Citat:

Ursprungligen skrivet av Admin (Inlägg 36500)
Dvs stämman kunde inte påtvinga medlemmarna ny säkerhetsdörr

Jag fattar inte varför du skriver så med tanke på vad du själv skrev i den tråden du refererade till. Det är ju inte det som rättsfallet egentligen handlar om. För att citera dig själv:
"Hovrätten tog inget beslut i sakfrågan utan det handlar bara om hyresnämnden hade befogenhet att ta ett beslut i frågan."

Gusten 2012-06-06 11:54

Citat:

Ursprungligen skrivet av clabbe (Inlägg 36501)
"Hovrätten tog inget beslut i sakfrågan utan det handlar bara om hyresnämnden hade befogenhet att ta ett beslut i frågan."

Detta missade jag. Alltså detta att Hyresnämnden inte skulle ha prövat frågan. Ingreppet ansågs alltså vara så begränsat att det inte ansågs som en förändring av lägenheten som behövde Hyresnämndens godkännande.

Då antar jag att det blev ett tvångsbyte av alla dörrar eftersom stämmobeslutet inte ens behövde godkännas av Hyresnämnden.

Admin 2012-06-06 13:36

Dörrbyte endast i samband med större underhållsåtgärd
 
Citat:

Ursprungligen skrivet av clabbe (Inlägg 36501)
Jag fattar inte varför du skriver så med tanke på vad du själv skrev i den tråden du refererade till. Det är ju inte det som rättsfallet egentligen handlar om. För att citera dig själv: "Hovrätten tog inget beslut i sakfrågan utan det handlar bara om hyresnämnden hade befogenhet att ta ett beslut i frågan."

Jag som tyckte att det var klart som kristall. Men där ser man. Jag är inte säker på att jag förstår din undran eller om din fråga är kopplad till denna tråd eller till den länkade tråden, om det är att du tycker jag är tvetydig, eller att jag motsäger mig själv på något sätt, men jag ska försöka förtydliga mig.

Jag skrev;
Citat:

Det viktiga i hovrättens dom är (enligt vad vi sagt många gånger under årens lopp i detta forum);
"Av utredningen framgår att dörrbytet inte skulle föranleda några mer omfattande arbeten än byte av dörrkarm och dörrfoder och nödvändiga snickeriarbeten i samband med detta. Dessa arbeten kan knappast sägas medföra en förändring lägenheten. Och att säga att arbetena skulle ha samband med en om- eller tillbyggnad är enligt hovrättens bedömning inte förenligt med bestämmelsens ordalydelse."
Dvs stämman kunde inte påtvinga medlemmarna ny säkerhetsdörr.
Jag skriver alltså att det som är viktigt för denna tråd är den citerade texten i blått. Det är vad som är relevant och det är vad som upprepats flera gånger tidigare i detta forum, i rättsfall, av bostadsorganisationer, etc. Alltså en text väl värd att komma ihåg även i andra sammanhang (även om jag tror att domstolarna generellt sett inte förstått vad det innebär i praktiken).

Det spelar alltså ingen roll vad man kommit fram till i rättsfall ÖH 3580-09, eller vad man inte kommit fram till i övrigt. Och för denna tråd spelar det ingen roll vad som står i domen ovanför eller under här citerad text. Domstolen i rättsfall ÖH 3580-09 har förstått att ett absolut kriterium - oavsett allting annat - för att föreningen ska kunna byta ut medlemmarnas ytterdörrar till säkerhetsdörrar är att det görs i samband med en större underhållsåtgärd.

Denna förutsättning för dörrbyte noterade domstolen i rättsfall ÖH 3580-09 att den inte var uppfylld, och därmed saknades också förutsättningarna för att kunna byta ut dörrarna till säkerhetsdörrar.

Kort och gott.
Ett krav för att föreningen ska tillåtas byta ut bostadsrättshavares lägenhetsdörr är att det görs i samband med större underhållsåtgärd.

Är du med nu, Clabbe?

Citat:

Ursprungligen skrivet av Gusten (Inlägg 36504)
Då antar jag att det blev ett tvångsbyte av alla dörrar eftersom stämmobeslutet inte ens behövde godkännas av Hyresnämnden.

Nu är vi definititvt inne på den andra tråden, men nej, tvärtom;
"Av utredningen framgår att dörrbytet inte skulle föranleda några mer omfattande arbeten än byte av dörrkarm och dörrfoder och nödvändiga snickeriarbeten i samband med detta."
Eftersom ingen större underhållsåtgärd var aktuell i föreningen saknades förutsättning för att föreningen skulle kunna byta ut bostadsrättshavarnas lägenhetsdörrar.

PS.
Jag kan inte säga något om ifall hovrättsråden Kazimir Åberg, Måns Edling (referent), och hovrättsassessorn Marianne Trägårdh besitter någon juridisk kompetens eftersom det inte går att avgöra från den extremt korta domen, men det står helt klart att de är i ett väldigt stort behov av en skrivkurs där de får lära sig skriva på begriplig svenska. Det borde vara förenat med sanktioner, som att man får avdrag med en månadslön och i förlängningen avsked, om man beter sig så illa som domstolen i det aktuella fallet gjort.

Det är tyvärr vanligt förekommande att man i domstolarna i stället anstränger sig för att skriva så obegripligt som möjligt. Det tycks alltså vara fullt medvetet som domstolarna skriver på ett sätt så att så få som möjligt ska ha en möjlighet att förstå något. Skulle vara intressant om någon utredde skälen för detta. Själv är jag övertygad om att det är en skyddsmekanism. Domstolarna har ingen som kontrollerar dem, de har inga chefer som bryr sig eller som styr hovrättsråden, m fl, alla håller varandra om ryggen, de känner sig oåtkomliga och upplever att de kan göra precis som de vill. För att då skydda sig själva från kritik - från utomstående - i de fel domstolarna begår (och dessutom oavbrutet) skriver domstolarna så tvetydigt och kryptiskt som möjligt. Dessutom säkrar de anställda på domstolarna sina jobb när medborgarna inte ens kan dra nytta av tidigare domstolsutslag.

Silva 2012-06-20 13:29

Robinsons pakter!
 
Vår förening hade ordinarie föreningsstämma förra veckan. Till ordförande för stämman valdes föreningens ordförande.

När vi kommer fram till styrelsens motion på dagordningen, "Motion avseende säkerhetsdörrar", sa vår förenings ordförande att styrelsen hade fel när den påstod i sin motion att ytterdörrar till lägenheterna är bostadsrättsföreningens ansvar.

Jag och de andra som har större lägenheter tyckte inte om förslaget att byta till säkerhetsdörrar så som förslaget var utformat. Lägenheten som skulle har sina dörrar igensatta på föreningens bekostnad tilhörde en av styrelsens ledamöter.

Ordföranden vill ha en extrastämma för att ändra föreningens stadgar så att ytterdörrar blir föreningens ansvar men frågan sköts på framtiden. Jag sa direkt att jag inte skulle gå med på stadgeändring när det gäller ansvar för ytterdörrarna. Jag får väl vänta och se vilka påhitt de kommer med nästa gång.

Det bisarra var att några medlemmar den här gången behandlade mig väl bara för att de behövde min hjälp att rösta emot förslaget om säkerhetsdörrar. Men när jag behövde deras hjälp på tidigare stämmor blev jag bespottad trots att jag hade rätt. Styrelsens ledamöter och föreningens medlemmar bryr sig bara om sina egna plånböcker, oavsett om det är rätt eller fel. De "paktar" som Robinsondeltagare. :(

Silva 2012-07-15 18:48

Protokollet är ett skämt
 
Nu har vi fått protokollet från ordinarie föreningsstämman efter fyra veckor. I föreningens stadgar står det att protokollet ska vara tillgängligt för medlemmarna senast tre veckor efter stämman. Förutom att protokollet var försenat innehåller det brister och felaktigheter. Protokollet är underskrivet och justerat.

Vid genomgången av årsredovisningen ställde jag en fråga om en intäkt. I protokollet står det bara att jag ställt en fråga men det står inte svaret på min fråga, vilket borde vara det viktigaste i ett protokoll. Däremot har man varit noga med att skriva ut mitt förnamn och efternamn.

Så här står det i protokollet:
”<förnamn efternamn> undrade vad övriga rörelseintäkter stod för vilket ordföranden förklarade.”

Sedan hade vi en motion från styrelsen. Det gällde byte av lägenheternas ytterdörrar mot säkerhetsdörrar. I kallelsen till stämman står det i motionen att lägenheternas ytterdörrar är föreningens ansvar, vilket inte stämmer. I stadgarna står det tydligt att lägenhetens ytterdörr är bostadsrättshavarens ansvar.

När vi kommer fram till punkten om säkerhetsdörrar säger stämmans ordförande (som även är styrelsens ordförande) att styrelsen hade fel när den påstod att ytterdörrar är föreningen ansvar.
Först lägger man fram en motion till stämman och påstår att ytterdörrarna är föreningens ansvar och nu när vi kommer fram till punkten på dagordningen meddelar man att det man först sagt inte stämmer.

I protokollet står det inget om denna fadäs. I stället står det att vi beslutade om att ytterdörrarna är lägenhetsinnehavarens ansvar. Något sådant beslut klubbades inte på stämman men det står så i protokollet. Hur kan man skriva att vi fattade beslut om ytterdörrarna när det redan står i stadgarna att ansvaret är bostadsrättshavarens?

Vidare påstår styrelsen att stämman uppmanar styrelsen att under hösten utarbeta ett förslag till nya stadgar. Styrelsen informerade om att de skulle se över stadgarna under hösten och föreslå ändringar men vi fattade inget beslut. Det var styrelsen som plötsligt ville ändra på vår stadgar under föreningsstämman.

Så här står det i protokollet:
"Motion avseende säkerhetsdörrar. Stämman fattade följande beslut:
  • Ansvar för ytterdörrar är respektive lägenhetsinnehavares ansvar.
  • Styrelsen skall återkomma under hösten med en dörrpolicy för att förtydliga de krav föreningen har på de som önska byta yterdörr till sin lägenhet.
  • Föreningsstämman ser även att våra stadgar behöver uppdateras, vilket stämman uppmanar styrelsen att under hösten utarbeta ett förslag till nya stadgar, och därefter kalla till extrastämma."
Eftersom styrelsen redan kände till att man gjort fel och motionen inte gick att behandla, borde inte denna punkt om säkerhetsdörrar på dagordningen tagits bort i samband med att vi godkände dagordningen?

Det fanns ingen punkt på dagordningen om stadgeändringar. Kan man besluta om översyn av stadgarna och föra in det i protokollet under en punkt som handlar om säkerhetsdörrar? :14:

Silva 2012-11-28 19:27

Styrelsen slösar med våra pengar och förstör vårt kapital
 
Styrelsen kunde inte byta våra gamla original ytterdörrar till lägenheterna mot säkerhetsdörrar som de ville, på grund av föreningens stadgar och att vi var flera medlemmar som förhindrade det.

Nu har styrelsen bytt fastighetens gamla spröjsade entrédörrar mot gården och gamla järndörrar till källaren, utan att informera oss medlemmar. Ännu en gång har styrelsen inte sökt bygglov/bygganmälan innan de gjorde ingrepp i fastigheten. Styrelsens nya moderna släta säkerhetsdörrar passar inte in i den gamla 20-tals fastigheten. Styrelsen brydde sig inte ens om att köpa dörrar som liknade de gamla, trots att styrelsen känner till att fastigheten är K-märkt.

Jag är :mad: på hur styrelsen agerar. Vi är inte några hyresgäster och de äger inte fastigheten, de bara förvaltar den. De förstör vår fastighet och vårt kapital. När ska bostadsrättshavare agera i stället för att passivt se på? När ska de inse att styrelsen förstör en svensk kulturskatt? Tror de att turister kommer till Sverige för att titta på klarakvarteren som de ser ut idag?

Just nu skrivs det mycket på forumet om global ekonomi och skuldsatta bostadsrättshavare. I flera föreningar är det styrelsen som förstör föreningens ekonomi och kulturvärdet, inte bara i min förening. När ska styrelsen och vissa bostadsrättshavare inse att ett gammalt hus inte ska behandlas som ett nybygge?

För några år sedan var det poppis att ha öppen planlösning. Man rev nästan alla icke bärande vägar och serveringsskåp utan anledning och man skulle ha ett öppet jättekök. Nu är det tvärtom. Människor trängs i innerstadslägenheter och gör köket till sovrum, flyttar kök till hallen, delar vardagsrum till sovrum och köper lokaler och gör om till lägenheter. :13:

Korsdraget 2012-11-29 00:02

Dörrar i K-märkt
 
Du bor i en gammal fd bostadsförening. I dessa gamla föreningar gäller i första hand den ursprungliga ekonomiska planen.
Om BRL tillämpas ska den ha anpassats efter LEF och den stadga som finns i den ursprungliga ek planen. Säkert registrerat hos f d Överståthållareämbetet.

I de ursprungliga värdena (ingångsvärdet) är fönster och deras antal en hög indikator, sen kommer inredning, dvs dörrar. Se Stadsmuseets hemsida hur de rekommenderar gallergrind, eller att dörrens djup skalas ner så det kan sättas på utsidan av ny dörr.

Det är trist att du får råd enligt BRL här.

Detta gäller för ditt hus: Plan-och bygglagen, se PBL kap 3, 12§. vilket är en TVINGANDE lag för byggnader med särskilt skyddsvärde, blå eller grön:
"All renovering skall ske varsamt med hänsyn till byggnadens särart och karaktärsdrag" Byggnadens yttre och inre karaktär skall bevaras" Rivningslov, dokumentation krävs för återställande.

Varsågod, detta är svart rivning! Kräver ditt skriftliga tillstånd. Olagligt!

Alla här borde lära sig att hus byggda före 1930 faller under LEF + föreningens ursprungliga stadga, gröna boken, Om BRL tillämpas ska den anpassas till dessa.
De gamla reglerna ska inte anpassar till BRL. Fakta.

kluringen 2012-11-29 07:28

Korsdraget! Källa för ditt påstående tack.
 
Citat:

Ursprungligen skrivet av Korsdraget (Inlägg 39607)
Alla här borde lära sig att hus byggda före 1930 faller under LEF + föreningens ursprungliga stadga, gröna boken, Om BRL tillämpas ska den anpassas till dessa.
De gamla reglerna ska inte anpassar till BRL. Fakta.

Alla bostadsrättsföreningar måste följa bostadsrättslsgen, oavsett vilket år de byggdes. När en bostadsförening ska registreras om till bostadsrättsförening måste man upprätta en ny förenklad ekonomisk plan och man måste anpassa stadgarna till kraven i bostadsrättslagen.

Läs på i BRL innan du skriver vilseledande information i forumet.


Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 21:00.

vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2021.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare