Forum för alla i bostadsrätt

Forum för alla i bostadsrätt (http://hotpot.se/php/vb/index.php)
-   Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=13)
-   -   Ordförande och sekreterare vägrar införa mina reservrationer i protokollet (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=25076)

paragrafryttaren 2016-04-22 11:06

Ordförande och sekreterare vägrar införa mina reservrationer i protokollet
 
Hej

Jag har en liten delikat situation. Som jag gärna skulle vilja har lite tankar kring

1. Vid årstämman våren 2015 valdes en ytterligare suppleant in i styrelsen. Dock anser majoritet i styrelsen att en ändringsanmälan till bolagsverket inte behöver skickas in med argumentet att suppleanter inte har attesteringsrätt. Jag reserverar mig trotts att jag blir otrevligt bemött.

2. Vi antog helt nya stadgar vid dårstämman våren 2015 och extrastämman hösten 2015. Tyvärr råkade sekreteraren ut för ett datorproblem och således förlorade word-dokumentet med stadgarna. Istället för att skicka in en utskriven kopia som alla i föreningen fått valde sekreteraren att skriva av stadgarna manuellt vilket tyvärr föranledde det finns skillnader i text och att de ser olika ut. Dessa nya är registrerade trots jag fann vissa osäkerheter i dess giltighet. Jag reserverade mig och otrevligheter uppstår.

3. Inga av mina reservationer läggs till styrelseprotokoll trots uppmaning.

4. Inget av ovanstående framkommer heller i årsredovisningen.

Tyvärr är det en klassisk liten förening där några dominerar och resten är tysta. De som har annan åsikt blir mycket otrevligt bemöta och så har skett sedan jag flyttade dit. Och min tanke var i alla fall att vi skulle följa svenska lagar mm.

Vad ska man göra. Vi har årsstämma snart. Jag känner ett stort ansvar som förtroendevald men vill inte heller tar juridiska konsekvenser för ovanstående.

Kan jag i årsredovisningen skriva dit mina reservationer när jag ska skriva under som ledamot. Är som sagt orolig för min situation då situationen är "hotfull"...

???

Dia 2016-04-22 11:34

Om du inte tillåts skriva reservationerna då kontaktar du revisorn med alla dina avvikande meningar, lägger till i årsredovisningen att du anmält avvikande mening till revisorn och att de kommer att bifogas i separat bilaga. Bilagan kan du dela ut i brevlådan till alla.

paragrafryttaren 2016-04-22 11:47

Citat:

Ursprungligen skrivet av Dia (Inlägg 61396)
Om du inte tillåts skriva reservationerna då kontaktar du revisorn med alla dina avvikande meningar, lägger till i årsredovisningen att du anmält avvikande mening till revisorn och att de kommer att bifogas i separat bilaga. Bilagan kan du dela ut i brevlådan till alla.

Vi har bara en internrevisor och jag är inte säker på att hen gör det trotts att jag gett informationen. Jag har inget hört ännu och årsstämman är imorgon.

Thomas_A 2016-04-22 12:03

Om inget framkommer via revisor som är den normala vägen, ser jag ingen annan möjlighet att öppet reservera sig på mötet med förklaring och att tala om detta för styrelsen innan mötet. Det kan bli otrevligt och ingen gillar att få byxorna nerdragna dra ner men görs inget händer inget.

paragrafryttaren 2016-04-22 12:17

Citat:

Ursprungligen skrivet av Thomas_A (Inlägg 61398)
Om inget framkommer via revisor som är den normala vägen, ser jag ingen annan möjlighet att öppet reservera sig på mötet med förklaring och att tala om detta för styrelsen innan mötet. Det kan bli otrevligt och ingen gillar att få byxorna nerdragna dra ner men görs inget händer inget.

Jo. Det är ju så jag troligen får göra. Det är väl lämpligen att göra det när man går igenom årsredovisningen eller revisorns berättelse.

Otrevligt är det redan tyvärr.

Problemet är ju också att jag behöver få in det i ett protokoll då det kan uppkomma problem om någon lyfter frågorna juridiskt avd gäller suppleanten eller stadgarna...

Gusten 2016-04-22 13:30

Tycker det verkar logiskt att även suppleanter ska registreras hos Bolagsverket eftersom suppleanten kan
rycka in och delta i riktiga styrelsebeslut om någon ordinarie är frånvarande.

Är suppleanten inte registrerad hos Bolagsverket så riskerar man nog att ett styrelsebeslut där "suppleanten" har deltagit, blir ogiltigt.

Dia 2016-04-22 15:23

Citat:

Ursprungligen skrivet av paragrafryttaren (Inlägg 61397)
Vi har bara en internrevisor och jag är inte säker på att hen gör det trotts att jag gett informationen. Jag har inget hört ännu och årsstämman är imorgon.

Räknas inte intern som jäv?

paragrafryttaren 2016-04-22 16:20

Citat:

Ursprungligen skrivet av Gusten (Inlägg 61400)
Tycker det verkar logiskt att även suppleanter ska registreras hos Bolagsverket eftersom suppleanten kan
rycka in och delta i riktiga styrelsebeslut om någon ordinarie är frånvarande.

Är suppleanten inte registrerad hos Bolagsverket så riskerar man nog att ett styrelsebeslut där "suppleanten" har deltagit, blir ogiltigt.

Det verkar ju vara lite drastiskt. Vet du något mera om det eller är det mera en spekulation?

paragrafryttaren 2016-04-22 16:21

Citat:

Ursprungligen skrivet av Dia (Inlägg 61404)
Räknas inte intern som jäv?

Det är ganska vanligt bland små föreningar att man bara har internrevisor har jag förstått. Vilket är synd för huset med allt kan ju vara vår 100 miljoner ändå...

Dia 2016-04-22 20:49

Citat:

Ursprungligen skrivet av Gusten (Inlägg 61400)
Tycker det verkar logiskt att även suppleanter ska registreras hos Bolagsverket eftersom suppleanten kan
rycka in och delta i riktiga styrelsebeslut om någon ordinarie är frånvarande.

Är suppleanten inte registrerad hos Bolagsverket så riskerar man nog att ett styrelsebeslut där "suppleanten" har deltagit, blir ogiltigt.

Citat:

Ursprungligen skrivet av paragrafryttaren (Inlägg 61405)
Det verkar ju vara lite drastiskt. Vet du något mera om det eller är det mera en spekulation?

Gusten har rätt.

LEF 6:9

9 § Styrelsen är beslutför, om mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter eller det högre antal som föreskrivs i stadgarna är närvarande. Beslut i ett ärende får dock inte fattas, om inte såvitt möjligt samtliga styrelseledamöter har fått tillfälle att delta i ärendets behandling och erhållit tillfredsställande underlag för att avgöra ärendet. Om en styrelseledamot inte kan komma och det finns en suppleant som skall träda in i hans ställe, skall suppleanten ges tillfälle till det. Suppleant för arbetstagarledamot, som har utsetts enligt lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda, skall dock alltid få underlag och ges tillfälle att delta i ärendets behandling på samma sätt som en styrelseledamot.
Om inte stadgarna föreskriver en särskild röstmajoritet, gäller som styrelsens beslut den mening för vilken mer än hälften av de närvarande röstar eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder. Är styrelsen inte fulltalig, skall de som röstar för beslutet dock utgöra mer än en tredjedel av hela antalet styrelseledamöter, om inte annat föreskrivs i stadgarna.
Handlingar som enligt denna lag skall undertecknas av styrelsen skall skrivas under av minst hälften av hela antalet styrelseledamöter. Lag (1987:1247).

Information från bolagsverket:
http://www.bolagsverket.se/fo/foreni...orening-1.1848

clabbe 2016-04-22 23:53

Jag hittar inget där som säger att suppleanten ska vara anmäld till Bolagsverket.

Gusten 2016-04-23 00:16

Här är Bolagsverkets blankett för ändring av styrelsesammansättning.

http://www.bolagsverket.se/polopoly_...dfFile/914.pdf

Det finns utrymmen på blanketten för att fylla i både styrelseledamöter och suppleanter.

Dia 2016-04-24 22:27

Citat:

Ursprungligen skrivet av clabbe (Inlägg 61410)
Jag hittar inget där som säger att suppleanten ska vara anmäld till Bolagsverket.

Föreningslagen
6 kap 15§

clabbe 2016-04-25 12:51

Citat:

Ursprungligen skrivet av Dia (Inlägg 61417)
Föreningslagen
6 kap 15§

Tack. vad jag inte kan utläsa är om suppleantvalet är ogiltigt om registrering inte sker hos Bolagsverket

Dia 2016-04-25 22:22

Citat:

Ursprungligen skrivet av clabbe (Inlägg 61410)
Jag hittar inget där som säger att suppleanten ska vara anmäld till Bolagsverket.

Citat:

Ursprungligen skrivet av Dia (Inlägg 61417)
Föreningslagen
6 kap 15§

Citat:

Ursprungligen skrivet av clabbe (Inlägg 61425)
Tack. vad jag inte kan utläsa är om suppleantvalet är ogiltigt om registrering inte sker hos Bolagsverket

FL 6:15 och FL 6:9 borde utgöra det som du efterfrågar.

Dia 2016-04-26 12:01

http://www.bolagsverket.se/fo/foreni...orening-1.1848

I en bostadsrättsförening ska det finnas en styrelse som ansvarar för den löpande verksamheten. Styrelsen ska också anmäla ändringar i föreningen till Bolagsverket.


Styrelseledamöterna

Bostadsrättsföreningens styrelse ska bestå av minst tre ledamöter. Styrelsen utses av föreningsstämman.

Styrelseledamöterna och suppleanterna ska
•vara minst 18 år
•normalt vara medlemmar i föreningen, om inte annat är bestämt i stadgarna
•inte vara försatta i konkurs, ha näringsförbud eller ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

Om styrelseledamöterna inte kan fullfölja sina arbetsuppgifter är det styrelsesuppleanterna som träder in i deras ställe.

Bolagsverket bevakar att bostadsrättsföreningen har en behörig styrelse. Om den inte har det kan den riskera tvångslikvidation, det vill säga att vi beslutar att avsluta föreningen.


Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 11:35.

vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2022.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare