Forum för alla i bostadsrätt

Forum för alla i bostadsrätt (http://hotpot.se/php/vb/index.php)
-   Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=12)
-   -   extra stämma (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14270)

Granne 2011-03-24 15:01

Citat:

Ursprungligen skrivet av Trötter (Inlägg 27801)
Ett steg i rätt riktning är när man inser sina brister, när man i samma stund analyserar sina begångna fel och försöker ställa till rätta. DÅ har man kommit en liten bit på vägen.

Jag tror att de största orsakerna till konflikter i föreningar mellan styrelse och medlemmar. Information av låg kvalité, att inte vara lyhörd, och bristande kompetens och dåligt förankrade beslut.
Styrelsens bästa och enda verktyg i sitt arbete är stadgan, bostadsrättslagen, föreningslagen, årsredovisningslagen, "revisorn", hyreslagen, brottsbalken, läs och skriv förmåga, papper och penna. Att inte använda verktygen kan ge problem, så mitt förslag är att alla dessa verktyg ingår i alla ledamöters verktygslåda och att det åläggs ledamöterna att använda dessa.

AMMEN ! :5: :10::10:

clabbe 2011-03-24 15:03

Jag tycker ärligt talat du Trötter har en alldeles för svartvit och drakonisk syn på rättstillämpningen.

Minsta lilla misstänkta överträdelse och du rekommenderar alltid att stämma skiten ur styrelsen. Utrymme för misstag verkar inte finnas.

De flesta som sitter í brf-styrelser är glada amatörer som försöker göra rätt. Ibland blir det fel och det kan alltid finnas förmildrande omständigheter, även i en rättslig prövning tas detta hänsyn till.

Trötter 2011-03-24 15:15

Citat:

Ursprungligen skrivet av Granne (Inlägg 27813)
Jag håller med dig, det finns inga förmildrande omständigheter, men ibland måste man inse att vi bara är vanliga människor som ska underlätta skötseln av föreningen.
Då måste man kanske ge liiiite utrymme för att kunna göra om och göra rätt.
Men jag tror att du har samma inställning som jag ändå, Gör man rätt med rätt kunskap så går man oxå fri från åtal (kort fattat)

Om man gör fel, då ska man försöka göra om, och göra rätt. Följden av att göra fel kan få ekonomiska konsekvenser i en ekonomisk förening och då får man ta den smällen, att detta händer är ytterst ovanligt enligt min mening.

Med kompetens följer ett vist självförtroende och då brukar man fatta bra och väl grundade beslut, detta i sin tur ger en vis juridisk trygghet.

Ett tips: Vid varje styrelsesammanträde har man stadgan, föreningslagen, bostadsrättslagen vid sin sida. När någon av ledamöterna känner en viss osäkerhet inför ett beslut, ja då granskar man författningen och ser vilket lag utrymme man kan ha för att fatta beslut. Kommer man inte fram till ett välgrundat beslut ja då bör frågan bordläggas och granskas ytterligare. Man kan anlita extern kompetens eller ställa frågan på detta förträffliga forum.

totiki 2011-03-24 15:25

Citat:

Ursprungligen skrivet av clabbe (Inlägg 27815)
Jag tycker ärligt talat du Trötter har en alldeles för svartvit och drakonisk syn på rättstillämpningen.

Jag är benägen att hålla med om detta.

Brott som lyder under allmänt åtal skall givetvis anmälas ifall man anser dessa allvarliga. Så allvarliga så att en åklagare instämmer och leder detta till åtal.
Civilrättsliga mål skall en BRF hålla sig ifrån så till vida det inte gäller STORA pengar för föreningen.

Granne 2011-03-24 17:09

Jag kanske inte är helt nöjd med att du citerar något som jag inte publicerat, jag önskar att du tar bort det är du snäll.
Jag har som du ser INTE det publicerat i text här på forumet.

Skulle du kunna göra det :9:

Moderaten 2011-03-24 19:56

Citat:

Ursprungligen skrivet av Granne (Inlägg 27825)
Jag kanske inte är helt nöjd med att du citerar något som jag inte publicerat, jag önskar att du tar bort det är du snäll.
Jag har som du ser INTE det publicerat i text här på forumet.

Skulle du kunna göra det :9:

Skärmdumpat och klart! Sen kan jag väl också säga att det är betydligt fler än 5 "kärringar" som vill ha bort en ledarmot!

Granne 2011-03-24 21:41

Citat:

Ursprungligen skrivet av Moderaten (Inlägg 27828)
Skärmdumpat och klart! Sen kan jag väl också säga att det är betydligt fler än 5 "kärringar" som vill ha bort en ledarmot!

Tvivlar jag inte på, frågan är väl vem av er som är mannen i förhållandet :D

Torsten 2011-03-29 13:01

Hej
Jag tror med största sannolikhet att jag bor i samma förening som granne, men på granngården.
Jag får börja ställa i försvar för granne, den allmänna uppfattningen i föreningen är att styrelsen verkar vara egotrippad.
Vi har i många år haft det ganska lugnt i föreningen, förutom små interna medlemsbråk.
För ca. 2 år sedan valdes G in i styrelsen som suppleant, då började nog bråket tror jag.
Efter en tid beslöt styrelsen att såga ner ett alla träd på den RÖDA gården, efter det blev det stort missnöje mot styrelsen och många trodde G låg bakom.
Jag vet att det var en helt annan person som låg bakom, då jag talat med både försäkringsbolaget och kommunen om ärendet.
Vi pratade vid ett tillfälle om hur ett ledamots frånfälle skulle ersättas med suppleant, styrelsen hävdade att det var gårdsvalda suppleanter.
Men G ifrågasatte detta, han talade om för mig att han blev omtalad av styrelsen att foga sig.
Det visade sig att vi har suppleanter i fallande ordning, och G fick alltså rätt.
Sedan den dagen har mycket skitsnack cirkulerat kring G.
G skrev då på Facebook att han tyckte styrelsen var en hög clowner, ordförande gav då honom en varning.
Resten kan vi ju läsa här i olika trådar.
De personer som startade det medlemsmöte riktat mot just honom, är samma personer som kräver en extra stämma nu.
En av dessa personer som för övrigt är bäste vän med en kvinnlig styrelseledamot, knackade dörr i området och uppmanade oss att vi skulle se till att G åkte ur föreningen.
En annan av dessa personer gick runt och samlade röster för att avsätta just G ur styrelsen.
Jag vet att G har försökt få tillstånd en diskussion med dessa personer, men de låtsas som dom inte hör.
G har även erbjudit sig att avgå om det är det som krävs, men ej heller detta har de svarat på.
Jag vet att vår sekreterare frekvent umgås med dessa personer som hela tiden attackerar G, detta får mig att tro att styrelsen agerar i egen sak genom oss medlemmar.
G har påpekat att vi kan ha fel på avloppssystemet, att vi HAR några läckande tak, dundrande radiatorer i gemensamhets lokalen mm, Jag tycker det är bra att sådant uppmärksammas.
Styrelsen jobbar ju åt oss "stämman" då är det väl inte för mycket begärt att det går rätt till.
G har även talat om att styrelsen är MYCKET okunnig i mångt och mycket, jag är nu väldigt säker på att han har rätt.
Vi har precis haft en utbildning i stadgetolkning anordnat av riksbyggens intresseförening.
En mycket bra utbildning, det är G som låg bakom denna utbildning.
Men det som förvånar mig mest är att bar 3 av dessa som bråkar kom på utbildningen, och ordförande försvarade att de har 6 ledamöter med orden -det står 3-7 i stadgarna så då är det rätt.
Inte ens där är det ju rätt, så en extra stämma är bra men det är fel orsak !
Nu är jag riktigt rädd, se på Filipstadshus 1, där började det så här.
så Granne du har MITT stöd ska du veta.
Och till er andra "kärringar" som läser, vi är flera som inte vill ha er extra stämma.

clabbe 2011-03-29 13:47

Det är ju tråkigt och trist med osämja i en förening och inom en styrelse. Hoppas ni kan lösa det i fred.

Bara en kommentar: du skriver att
Citat:

ordförande försvarade att de har 6 ledamöter med orden -det står 3-7 i stadgarna så då är det rätt.
Inte ens där är det ju rätt
Om man väljer 6 ledamöter och stadgarna säger att det ska vara mellan 3 och 7, då har man inte gjort något fel. Vad stadgarna säger är minsta och högsta antal ledamöter som ska sitta i styrelsen.

Jag kanske missförstått vad du skrivit.

Torsten 2011-03-29 16:29

Ja där fick jag så jag teg !
Jag skulle ju inte lägga mig i detta.
Men det står ju faktiskt i riksbyggens mönster stadgar:

Antalet styrelseledamöter och suppleanter
samt utseende därav
• Styrelsen skall bestå av 3-7 styrelseledamöter
och 3-7 styrelsesuppleanter som utses enligt
följande:
1. Riksbyggen utser en (1) ledamot och en (1)
suppleant.
2. Föreningsstämman utser två (2) till sex (6)
ledamöter samt minst två (2) och högst sex (6)
suppleanter.

Och man kan bör inte ha ett jämt antal ledamöter.
På stagetolkningen fick vi lära oss att, man bör aldrig ha ett jämt antal i styrelsen.
Det rätta vore att föreningen väljer 4 eller 6 ledamöter inklusive ordförande
Riksbyggen 1 ledamot + 1 suppleant
då blir det mer demokratiskt och mötes riktigt kan jag tycka.
Men det är ju min egen åsikt, det riktiga är väl att stämman beslutar antalet ledamöter och suppleanter.

Admin 2011-03-29 17:06

HSBs/Riksbyggens ledamot gör att man inte kan få varken udda eller jämnt antal...
 
Tänk på två saker;
1. Riksbyggens mönsterstadgar gäller inte för någon brf. Det är bara en mall.
2. Det är bra att sikta på att ha ett udda antal ledamöter i styrelsen, men tyvärr är detta en omöjlighet i HSB- och Riksbyggenföreningar eftersom det finns en HSB-/Riksbyggenledamot.

Granne 2011-04-05 12:05

Citat:

Ursprungligen skrivet av Granne (Inlägg 27799)
Om sekreteraren i föreningen någon gång kunde lämna protokoll och kallelser i TID, kanske sådant här inte skulle hända.

Enligt styrelsens nya beslut så har sekreteraren 4 veckor på sig att lämna protokoll och kallelser.
jag kan tycka att det är fel, och att en vecka borde räcka.
Men styrelsens beslut gäller !
Jag fogar mig till detta...

Admin 2011-04-05 14:37

Sekreterarens arbete i en brf
 
En vecka kan jag tycka är lite väl tufft att begära att sekreteraren ska hinna färdigställa protokoll från styrelsemötet och kallelser till nästa möte, men fyra veckor hade jag inte accepterat.

Jag vet inte hur ofta ni har styrelsemöte, men jag skulle vilja vända på formuleringen och säga att minst två veckor innan nästa styrelsemöte ska kallelse gå ut tillsammans med styrelseprotokoll från föregående möte.

tette 2011-04-05 16:14

rimligt
 
Hakar på detta med protokoll o kallelse till nästa möte. 2 veckor låter helt rimligt och senare anser jag att man inte gjorts sitt jobb/uppdrag.

Försening borde rendera avdrag på arvode?
Man kan ju undra varför ingen brf förening infört prestationsbundet arvode.
I alla andra branscher händer det saker, men inte brf.
Inga krav ställs på styrelseledaamöterna, och ytterst få ställs till ansvar för vad de "ställt till med".

totiki 2011-04-05 19:14

Det beror alldeles på hur stor föreningen är och vad som händer, anser jag. Hos oss justerar man protokollet från förra vid nästa möte. Det händer heller inte särskilt mycket emellan. Alla medlemmar sitter dessutom i styrelsen.

Granne 2011-04-05 21:19

Jag förstår precis hur ni resonerar, Jag ska förklara hur jag tänker.
Alltså om vi har ett styrelsemöte och ett antal skrivelser kommer upp på mötet, vi beslutar att bifalla dessa skrivelser.
9 dagar senare kommer en av de som sänt in en skrivelse och undrar vad som beslutades, för han har inte fått något svar från styrelsen än.
Sekreteraren har rest bort och protokollet är inlåst hos henne.
Har man då fått protokollet kan man svara korrekt på dennes fråga.
Har man inte protokollet kan man svara tokigt på frågan.
Nu var det ett lite torftigt exempel, men förstår ni hur jag tänker.

Då jag suttit i små idrottsklubbar så är Jag är van att skriva ut och justera protokollet medans det är färskt i minnet, då är det mindre risk att missa något.
2,3 eller 4 veckor senare har då jag inte korrekt minne av mötet, och riskerar att missa info.
men det är ju jag det.

tette 2011-04-05 22:00

svar från styrelse
 
I brf världen finns det gott om undantag, som tillexempel Totikis förening där alla sitter i styrelsen där kan det räcka med att justera på nästa styrelsemöte för där kan det aldrig hända att en medlem skriver till styrelsen och ber om att få en fråga/ärende behandlat.
I Grannes fall och i normalfallet en förening på +60 medlemmar borde man som medlem få skriftligt svar på en skrivelse senast en månad efter mötet.

Jag vet också att låter man tiden gå kan man påverkas i protokollskrivandet, när man diskuterar upptagna frågor/ärenden med sina ledamöter.

Granne 2011-04-12 20:02

Vi har just nu en extra stämma, 14 personer vill ajournera mötet då det är fel på både kallelse och dagordning.
Styrelsen och ett antal medlemmar vägrar ajournera och genomför stämman i allafall.
Sittande ordförande begär röstning om ajournering eller inte, han finner att mötet fortsätter.

så här ser kallelsen ut:
citat

Flera boende i bostadsrättsföreningen har önskemål om att ny förenings stämma utlyses.
Orsak; Omval av styrelse

slut citat.


Dagordning.

citat

KALLELSE TILL EXTRASTÄMMA I Brf 8

Här med kalls till extra stämma angående val av nuy styrelse
Kallelse har utlyst enligt lagen för ekonomisk förening kap 7 §5 och enligt stadgarna §23
Valberedningen får i uppdrag att kontakta medlemmarna för att ta fram ett underlag till ny styrelse. Medlemmarna kan också ta kontakt med valberedningen för egna förslag eller komma med ett helt nytt förslag på styrelse som ska jobba för att driva Brf8 framåt
ekonomiskt och underhållsmässigt enligt stadgarna.

1. Val av ordförande vid stämman
2. Val av protokoll förare
3. Upprättande av godkännande av röst längd
4. Val av flera justeringsmän
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkänna förslag till dagordning¨
7. Omval av styrelse
8. Möte avslutas


slut citat.


Jag lovar att kallelse och dagordning ser ut så här.
Hur går man vidare med detta.

totiki 2011-04-12 21:31

Vad är fel?
Det finns inga datum? Det framgår inte ifall kallelsen är utskickad i rätt tid?

Orsaken till omvalet?
Begär ordet och be om att skrivelsen läses upp. Eller har hela styrelsen avgått och det är orsaken till omvalet? I så fall är det inte säkert att de behöver besvara frågan om varför de avgått.
Heller så får väl någon av de som undertecknat skrivelsen läsa upp den så att alla berörda medlemmar blir informerade.

Dagordningen som sådan ser annars ut ungefär som man kan förvänta sig.

clabbe 2011-04-12 22:00

Drt står inget i dagordn om entledigande av nuvarande styrelse.

Granne 2011-04-13 02:27

Flera boende i bostadsrättsföreningen har önskemål om att ny förenings stämma utlyses.
Orsak; Omval av styrelse

slut citat.


Dagordning.

citat

KALLELSE TILL EXTRASTÄMMA I Brf 8

Här med kalls till extra stämma angående val av ny styrelse
Kallelse har utlyst enligt lagen för ekonomisk förening kap 7 §5 och enligt stadgarna §23
Valberedningen får i uppdrag att kontakta medlemmarna för att ta fram ett underlag till ny styrelse. Medlemmarna kan också ta kontakt med valberedningen för egna förslag eller komma med ett helt nytt förslag på styrelse som ska jobba för att driva Brf8 framåt
ekonomiskt och underhållsmässigt enligt stadgarna.

1. Val av ordförande vid stämman
2. Val av protokoll förare
3. Upprättande av godkännande av röst längd
4. Val av flera justeringsmän
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkänna förslag till dagordning¨
7. Omval av styrelse
8. Möte avslutas


slut citat.

Fel 1.
omval av styrelse = välja samma styrelse

Fel 2.
punkt 1 ska vara . Öppnande av stämma
punkt 7 ska vara . avsättande av nuvarande styrelse
punkt 8 ska vara . Nyval av styrelse

Enligt min mening är det kriminellt det dom gör.
Vem faan behöver stadgar och lagar, när man gör som man känner för ändå.

clabbe 2011-04-13 08:47

Hur gick det
 
Hur gick det med stämman, vad beslutades?

Granne 2011-04-13 09:40

Vi var 14 röstberättigade av 45 som ville ajournera mötet, Mötets ordförande beslöt att fortsätta med anledning av att stadgar och lagar är endast till som riktlinje.

Så mötet genomfördes trots fel på kallelse och dagordning, ny styrelse vald med samma ordförande, fd vice ordförande, fd sekreterare och sekreterare.

En kriminell handlin är enligt mig utförd.

clabbe 2011-04-13 10:01

Vad skulle du använda för stöd i lag eller stadgar för att ajournera stämman?

Om du anser att stämman fattat ett lagstridigt beslut kan du vända dig till tingsrätten och yrka på att beslutet ogiltigförklaras. Jag kan inte de praktiska bitarna men om du pratar med tingsrätten eller skaffar ett bra och kunnigt ombud så kan du nog få rätt hjälp.

Tillägg: hade inte ni en representant från Riksbyggen i er styrelse? Vad tycker den representanten i det här? Kan du som enskild medlem fråga Riksbyggen om det gått rätt till enligt deras mening?

totiki 2011-04-13 13:07

Fick ni skrivelsen uppläst för er?

Ett annat sätt är att samla underskrifterna igen och begära en ny extra stämma. Förklara i skrivelsen hur kallelsen skall se ut och dagordning. Begär att er skrivelse skall gå ut med kallelsen.
Biter inte detta? Gör samma sak igen, tills det biter.
Styrelsen kommer inte att fungera så länge ni hela tiden begär extra stämma.

clabbe 2011-04-13 13:40

Ja 5 pers borde du väl kunna samla till en begäran om extra stämma (om det nu är 45 medlemmar i föreningen).
Bra förslag från Totiki.

Granne 2011-04-13 14:04

Skrivelsen om ajournering lästes aldrig upp, inte heller valberedningens skrivelse om ajournering.

Enligt lagen om ekonomisk förening så är dagordningen strikt reglerad, likaså i stadgarna.

men nu tycks man kunna höfta lite som man vill.
Kanske blir det tingsrätten nästa och ogiltigförklara hela mötet.

clabbe 2011-04-13 14:08

Men vad är det för lag du ska stödja dig på för att ajournera stämman då?

häxan surtant 2011-04-13 14:16

Har förmodligen missat något men jag undrar vad var anledningen till att det begärdes extrastämma för val av ny styrelse? Är bara nyfiken....

Admin 2011-04-13 15:04

"Omval" av styrelse
 
Citat:

Ursprungligen skrivet av Granne (Inlägg 28244)
Hur går man vidare med detta.

Om jag tolkat det rätt så har extrastämman genomförts.
Det är ju naturligtvis olyckligt att man valt denna formulering ("Omval av styrelse") i kallelsen, vilket gjort att medlemmarna kanske inte förstått vad det handlade om, och därför kanske inte gått på stämman, vilket de annars skulle ha gjort.

Det är också märkligt att mötesordföranden sköter sitt uppdrag så dåligt. Det minsta mötesordföranden skulle ha gjort var att på eget bevåg - eller som senast efter er anmärkning på felet i dagordningen - dela upp "omval av styrelse" i de två korrekta punkter som det skulle ha varit i stället. Det hade ändå inte varit helt rätt, men i alla fall bättre än som det nu blev.

Vad gäller den första punkten så kanske det står i era stadgar att det är en obligatorisk punkt (?), men man få nog låta det passera eftersom det inte har någon rent praktisk betydelse.

Alternativen är få.
Man kan klandra stämman.
De medlemmar som begärt extrastämman kan göra om proceduren.

Men det stod ändå i kallelsen att valberedningen skulle ta fram underlag för ny styrelse, så det är nog inte värt besväret i detta läge att gå vidare.

Ett sätt att undvika dylika problem när medlemmarna kallar till extrastämma är att medlemmarna i sin begäran om extrastämma specificerar hur punkterna i kallelsen ska formuleras (man skickar alltså med en komplett dagordning för extrastämman).

Granne 2011-04-13 16:35

För övrigt så är varken jag eller en av suppleanterna informerade om att vi är avsatta.
men clownerna får väl fortsätta med sitt tilltag.
jag vet med hörsägen att jag är avsatt pga att jag skriver här. :1:

1-0 till mig :1:

clabbe 2011-04-13 16:56

Men du var närvarande på stämman? (kanske en dum fråga men det låter så konstigt)

totiki 2011-04-13 17:39

Ja man saknar info. Det blir svårt att bilda sig en uppfattning. Och analysen dito.

MikHo 2011-04-13 17:45

Ett beslut av en stämma är inte giltigt förren det är justerat.

Så rent praktiskt är du inte avsatt ännu :)

totiki 2011-04-13 17:50

Ska väl anmälas till bolagsverket också. Är du firmatecknare är det viktigt.

Granne 2011-04-13 18:26

Ok !
vi tar om det hela

12 mars hålls en stämma, kallelsen är utskickad i god tid.

Kallelsens utformning uppfattas av flera boende som dubbelt budskap.
Omval av styrelse = välja sittande styrelse
Nyval av styrelse = välja ny styrelse

dessa personer skriver en skrivelse om att de vill ajournera mötet
den ser ut så här:
--------------------------------------------------------------------------

Ajournering av extrastämma

Med anledning av utlyst extra föreningsstämma för medlemmar i Riksbyggens Brf XXxxx, önskar undertecknade medlemmar ajounera mötet av följande orsaker:

1. Den skrivelse som ställdes till ordförande xxxxxxxxxxxx 2011-03-14 anger inte skälet till varför somliga i föreningen önskar en extrastämma. Föreligger ingen giltig orsak, finns heller ingen anledning att bryta mandatperiod för sittande styrelse!

2. I den formella kallelsen daterad 2011-03-22 till alla föreningsmedlemmar saknas flera specificerade punkter i dagordningen som är obligatoriska för ett möte av denna dignitet:

a) sittande ordförande eller annan föreningsmedlem öppnar mötet

b) val av två personer jämte ordförande, som har till uppgift att agera rösträknare alternativt välja rösträknare samt justera protokoll

c) avsättande av sittande styrelse (för att lagligen kunna välja ny styrelse fordras ovillkorligen denna punkt på dagordningen)

I övrigt framstår budskapet i ovannämnda kallelse synnerligen motsägelsefullt.
För att citera ordvalet i ingressen av underrättelsebrevet så kan man läsa;
" ...ta fram underlag till ny styrelse", för att under punkt 7 i underliggande dagordning finna ett helt annat budskap till föreningsmedlemmarna...
" Omval av styrelse"
Därmed faller kallelsen på eget grepp eftersom det ska enligt gällande mötesstadga finnas en punkt med följande innehåll:
d) Fråga om kallelse behörigen skett ( "Här är det viktigt alla har blivit delgivna kallelsen på ett betryggande sätt" annars är stämman ogiltlig.)


Detta föranleder oss att underkänna kallelsens utformning och kräver därmed ajournering av extra stämma i Brf XXXxxx 2011-04-12
--------------------------------------------------------------------------

vid dagordnings punkt nr 5. prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
Så ställer sig 14 röstberättigade medlemmar + valberedningen upp och säger att de vill ajournera, samtidigt lämnas skrivelsen fram.
skrivelsen läggs åt sidan med motiveringen, lagar och stadgar är bara riktlinjer. Frågan om ajournering blir nu en röstnings fråga.
man voterar öppet (hand uppräckning) och finner att stämman skall fortsätta.
då vissa visar aggressivitet så beslutar jag att gå från stämman för min egen säkerhets skull.
resten är info från besvikna medlemmar.
skrivelsen läses aldrig upp, flera av styrelsens medlemmar träffas i tvättstugan och bestämmer att de ska avgå, jag och en suppleant får aldrig info om detta.
Man väljer en ny styrelse, och diskussion om att JAG skriver på internet forum drar igång.
Förslag om att man inte får bo i föreningen och skriva på forum kommer upp.
:10::10:
Nu står vi här med en suppleant och en ledamot som inte vet om de är med eller inte, en styrelse med i stort sett samma sammansättning som innan förutom jag och nämnda suppleant.
Och en hel del ledsna och besvikna medlemmar, tragiskt.

jag tar min hand från hela denna förening, då min familj känner sig rädda att gå ut för vissa styrelse och förenings medlemmar hotar.
man blir ledsen att det kan vara så här i sverige 2011

vi kommer flytta när bästa tillfälle ges, här går det inte bo.

MikHo 2011-04-13 20:49

Jag kan inte mer än beklaga det som inträffat, men eftersom jag inte befinnermig i en liknande situation som du kan jag säkert inte sätta mig in till 100% i dina känslor.

Däremot, av egen erfarenhet så vet jag hur det känns att pinka i motvind för att lyfta fram mina åsikter och tankar.

Jag bor (i två månader till ) i en förening där framförhållning verkar vara av mindre betydelse.

För att nämna två i detta sammanhang triviala saker är att vårens trivseldag (annat namn på den klassiska städdagen) sker nu till helgen den 16:e. Information om detta kom igår eller i måndags.

Vi skall ha stämma den 19:e, i kallelsen (där nya stadgar skall beslutas om) formuleras stadgeändringar på ett sätt som en av justeringsmännen reserverat sig mot. Justeringsmannen tolkar alltså extrastämmans diskussion och beslut på ett annat sätt än vad som protokollförts.

Vi har ännu inte ( vid skrivandets stund ) fått årsredovisningen. I och för sig så formulerar sig lagen om att den skall finnas tillgänglig för föreningens medlemmar senast en vecka innan stämma, tidigare år har vi alltid fått den utdelad... kanske inte detta år, vem vet?

Admin 2011-04-14 13:39

Årsredovisning delas inte ut?
 
Citat:

Ursprungligen skrivet av MikHo (Inlägg 28290)
Vi har ännu inte ( vid skrivandets stund ) fått årsredovisningen. I och för sig så formulerar sig lagen om att den skall finnas tillgänglig för föreningens medlemmar senast en vecka innan stämma, tidigare år har vi alltid fått den utdelad... kanske inte detta år, vem vet?

Misstänker man att stämmohandlingarna inte kommer att delas ut kan man som medlem säkra sig genom att i förväg skriftligen begära stämmohandlingar/årsredovisning.

MikHo 2011-04-14 14:23

Citat:

Ursprungligen skrivet av Admin (Inlägg 28324)
Misstänker man att stämmohandlingarna inte kommer att delas ut kan man som medlem säkra sig genom att i förväg skriftligen begära stämmohandlingar/årsredovisning.

jag mailade ordförande och sekreterare igår och idag svaret att den hängt upp sig på vägen och kommer att delas ut när den kommer styrelsen tillhanda.

Frågan är hur man skall ställa sig till stämman, kallelsen är till den 19:e (tisdag) och årsredovisningen skall vara tillgänglig en vecka innan stämman....

Admin 2011-04-14 14:35

Försenad redovisning
 
Citat:

Ursprungligen skrivet av MikHo (Inlägg 28332)
jag mailade ordförande och sekreterare igår och idag svaret att den hängt upp sig på vägen och kommer att delas ut när den kommer styrelsen tillhanda.

Dålig synk av styrelsen? Eller kanske bara BS?
Hela årsredovisningen hänger tillgänglig för alla på väggen?

Citat:

Ursprungligen skrivet av MikHo (Inlägg 28332)
Frågan är hur man skall ställa sig till stämman, kallelsen är till den 19:e (tisdag) och årsredovisningen skall vara tillgänglig en vecka innan stämman....

Problemet är att rent juridiskt kan man inte göra något.
Det är ju bara de som begärt handlingarna i tid som styrelsen är skyldig att skicka stämmohandlingarna till i lag- och stadgeenlig tid.

Men bortsett från det så tycker jag att stämman borde ajourneras pga att handlingarna inte delats ut.

Om redovisningen inte skulle vara framtagen i tid så är det ingen ursäkt för att inte de medlemmar som begärt handlingarna ska få dem i tid, och i sådant fall torde stämman kunna klandras.


Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 02:31.

vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2021.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare