Forum för alla i bostadsrätt

Forum för alla i bostadsrätt (http://hotpot.se/php/vb/index.php)
-   Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=12)
-   -   Val av styrelse (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16864)

qada 2012-05-24 06:08

Val av styrelse
 
Styrelsen har tidigare bestått av 5 ledamöter. En ledamot avgick vid årsskiftet och ersattes inte. Det senaste halvåret har styrelsen därför haft 4 ledamöter.
Vid årsstämman beslöts att styrelsen skall bestå av 5 ledamöter. En icke närvarande medlem valdes till ny ledamot men har uppenbarligen tackat nej till uppdraget.

Skall extra stämma utlysas av styrelsen?

schrapet 2012-05-24 08:56

Kolla i registreringbeviset bolagsverket
 
Det står på föreningens registreringsbevis (bolagsverket) hur många ledamöter styrelsen skall minst ha och hur många som föreningen max får ha. Om 4 ledamöter finns inom detta intervall tycker jag att en extra årsstämma är ganska onödigt.

Admin 2012-05-24 09:23

Fyllnadsval i brf
 
Det står också i stadgarna för föreningen vad minsta antalet ledamöter ska vara. Oftast är det tre.

Om antalet ledamöter inte understiger vad som krävs behöver styrelsen inte kalla till extrastämma.

Personligen är jag av den åsikten att vid varje avhopp från styrelsen ska styrelsen kalla till extrastämma för fyllnadsval. Sker tyvärr sällan och en av de främsta anledningarna till detta är att styrelsen då som regel får ett högre arvode när färre behöver dela på arvodet.

I min egen brf fick jag igenom 0,25 prisbasbelopp per ledamot (4 st) istället för ett prisbasbelopp i styrelsearvode. Det gör styrelsen mer benägen att kalla till fyllnadsval.

qada 2013-06-02 06:58

När anses man ingå i styrelsen mm
 
En medlem (X) valdes i sin frånvaro in i styrelsen vid förra årets stämma. Några dagar efter stämman tog en i valberedningen, som föreslagit X, kontakt med mig. Hen förklarade att X 'tackat nej' då X trodde det rört sig om en annan tjänst i föreningen. Jag tror inte X deltog i något styrelsemöte, vilket jag skall försöka ta reda på. Lite svårt då X flyttade strax efter stämman.

Kan X anses ha varit ledamot i styrelsen? I årsredovisningen anges att

- X Ledamot, avgick pga flytt redan innan sommaren (i ett inledande kapitel*)
- X Ledamot ( i förvaltningsberättelsen)

X är och har inte varit registrerad av Bolagsverket. Dock finns X:s namn med bland underskrifterna i 2012-års årsredovisning.

Vad har X där att göra?

*) Årsredovisningen inleds med två sidor efter försättsbladet och innehållsförteckningen under rubriken 'Året som gått!!' Vissa stycken upprepas sedan i förvaltningsberättelsen i två fall med motstridiga uppgifter.
Sidorna har inte signerats av revisorn men ingår i den löpande pagineringen.

När börjar årsredovisningen? Vid försättsbladet eller vid förvaltningsberättelsen, där revisorns signatur startar?

En medlem försökte ta upp frågan om X vid stämman men tystades ner - effektivt.

Är mina frågor nulliteter? Ibland tvivlar jag på mitt omdöme ......... :(


Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 01:41.

vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2022.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare