Forum för alla i bostadsrätt

Forum för alla i bostadsrätt (http://hotpot.se/php/vb/index.php)
-   Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=11)
-   -   Kan en stämmoordförande anses ha 'Tolkningsföretäde' i en årsstämma? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=40690)

laglydig 2020-11-10 20:14

Kan en stämmoordförande anses ha 'Tolkningsföretäde' i en årsstämma?
 
Jag har en fråga om en stämmoordförande vid en ordinarie årsstämma kan anses ha någon form av 'tolkningsföreträde' ifråga om tolkning av årsstämmans beslut? I detta fall har årsstämman genomförts i form av 'poströstning' där utfallet ifråga om val av styrelseledamöter inte blev entydigt. Genom röstningsunderlagets utformning kunde olika tolkningar av utfallet göras. I protokollet har båda rösträknarna/justeringsmännen reserverat sig mot stämmoordförandens beslut eftersom rösträknarna ansett att "det inte föreligger en entydigt utfall av poströstningen och därför föreslagit "omval genom extra årsstämma".
Stämmoordföranden som "extern" (inte medlem) har hävdat att denna har tolkningsföreträde.

Jag har granskat såväl föreningens stadgar som tillämplig lagstiftning (Bostadsrättslagen - BRL och Lag om Ekonomiska förening - EOL) och har inte kunnat hitta något stöd för att stämmoordföranden skulle kunna anses ha någon form av tolkningsföreträde.
Föreningens stadgar lämnar inget stöd för att stämmoordföranden har utslagsröst vid lika röstetal eller någon form av tolkningsföreträde.

Föreningens stadgar beskriver i § 27 att styrelsens ordförande har utslagsröst vid lika röstetal i styrelsens arbete MEN detta gäller inte för årsstämman. Såvitt kan kunna tolka stadgar och lagstiftning gäller att
- Om Stämmoordförande är medlem gäller det röstetal som följer av föreningens stadgar.
- Om Stämmoordförande inte är medlem har denne varken utslagsröst eller tolkningsföreträde.
[Ref: BRL 9.14.2 Föreningsstämmans befogenheter får inte överlämnas åt utsedda fullmäktige.]

Tacksam för råd och vägledning!

Harald 2020-11-11 01:36

Stämmoordförande har utslagsröst. Spelar ingen roll att det var en extern.


Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 21:48.

vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2022.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare