Forum för alla i bostadsrätt

Forum för alla i bostadsrätt (http://hotpot.se/php/vb/index.php)
-   Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=11)
-   -   Stadgeändring (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16986)

Gusten 2012-06-13 13:19

Citat:

Ursprungligen skrivet av clabbe (Inlägg 36693)
Kan en bostadsrättsförening verkligen köpa en bostadsrätt i föreningen? Eller är det inlösen det skulle vara fråga om?

Ja inlösen måste det förstås bli i föreningens fall. Till marknadspris efter att föreningen vunnit budgivningen i konkurrens med andra spekulanter.

Admin 2012-06-13 15:19

Inlösen av bostadsrätt
 
Citat:

Ursprungligen skrivet av Harald (Inlägg 36686)
Citat:

Ursprungligen skrivet av Admin (Inlägg 36664)
Du har inte berättat omständigheterna, men nej, det är inte möjligt att lägga in i stadgarna att föreningen har förköpsrätt på enskild medlems bostadsrätt.

Detta tror jag är fel, jag tror styrelsen gör helt rätt och att de har stöd i BRL.

Mjae, jag vet inte...
BRL kap 6 §9 beskriver ju inlösen (som det nu sagts att det handlar om) för övergång från bostadsrätt till specifikt lokal. Och inte ens efter förtydligandet framgår det väl att det är detta som det handlar om... eller minns jag fel?

Sedan tror jag det blir väldigt svårt att lägga in i stadgar att en minoritet ska kunna missgynnas.

Men oavsett vilket så är det ju som du säger att det krävs bostadsrättshavarens medgivande, vilket gör att det faller på detta.

Den där respiten på 30 dagar som styrelsen skulle få ställer jag mig också ytterst tveksam till.

I övrigt ser jag det som en stor nackdel om det inte sker som Gusten skrivit...


Och som någon påpekade (Ford P?) så är det klart att intresset för att buda på en bostadsrätt där man har särskilt små möjligheter att få igenom sin önskan kan göra att försäljningspriset sjunker en hel del... och det kanske inte är så bra... för bostadsrättshavaren.

Gusten 2012-06-13 15:55

I BRL 6 kap 9§ står det övergång av bostadsrätt till lokal.
Detta tolkar jag så att inte handlar om en bostad som ska göras om till lokal, utan med "övergång" avses överlåtelse av något som
redan före överlåtelsen är en lokal (övergång=överlåtelse). Det som överlåtes är alltså bostadsrätten till en lokal.

BRL 6 kap 9§ är alltså inte överhuvudtaget tillämplig om det inte är en lokal redan före överlåtelsen.

Harald 2012-06-13 19:54

Jag såg givetvis också att paragrafen avsåg "till lokal". Men jag såg det endast som en "omväg".

Vill föreningen nyttja denna möjlighet, för att bygga fler lägenheter, så kan de ju göra:

1) Stadgeändringen
2) Köpa via förköpsrätten
3) Bilda lokal
4) Ombilda till lägenheter.

Stadgeändringen är i mina ögon till för att säkerställa att föreningen inte MISSAR en fösäljning, alltså att föreningen måste underättas om att lgh är till salu. Högsta pris lär ju gälla ändå.

Vad jag vill ha sagt är alltså att jag tror inte det är relevant huruvida det är eller blir en lokal, utan jag tror klon är att detta sätt säkerställer underrättelsen.

Och i normala fall är man ju fri att sälja till vem man vill, alltså behöver man inte ta det högsta budet. Med denna stadgeskrivning tolkar jag det som att man MÅSTE sälja till föreningen, FÖRUTSATT att de bjuder högst.

Mer initierad kunskap behövs, jag saknar tyvärr erfarenhet av att praktiskt tillämpa denna paragraf.

Gusten 2012-06-13 21:15

Även du Harald verkar ju vara med på att en stadgebestämmelse av detta slag kräver den berörda bostadsrättshavarens samtycke. Något styrelsen förmodligen inte hade räknat med.

Stadgebestämmelsen innebär ju att - sedan ett köpeavtal har upprättats - har föreningen 30 dagar på sig att hindra köparen från att tillträda bostadsrätten.
Föreningen slipper alltså på så sätt att själv delta i budgivningen.

Att det är osäkert om köparen kan tillträda måste spekulanterna naturligtvis upplysas om, vilket kommer att skrämma bort spekulanter och inverka negativt på budgivningen.
Så en stadgebestämmelse av detta slag är något man som bostadsrättshavare absolut inte ska gå med på frivilligt.

Borättexperten 2012-10-03 21:46

Varför har ingen tittat på BRL 2kap.2§ ?

"Sådana stadgevillkor för medlemskap är utan verkan som innebär
...
2. att den till vilken en bostadsrätt övergår skall utses av någon annan än bostadsrättshavaren...."


Som jag ser det utesluter det möjligheten till förköpsrätt för styrelsen. :13:


Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 23:32.

vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2021.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare