Forum för alla i bostadsrätt

Forum för alla i bostadsrätt (http://hotpot.se/php/vb/index.php)
-   Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=12)
-   -   Nominering till styrelse (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=35264)

Marianne 2019-12-05 23:59

Nominering till styrelse
 
Vi är en brf sedan april 2019, ombildad från hyresrätt. Jag är med i valberedningen som just påbörjat arbetet. I föreningen finns bostadsrättshavare (medlemmar), andrahandshyresgäster och ett antal hyresgäster. Vi funderar på vem som kan nominera medlemmar till styrelsen. Vi har nog klart för oss vilka som kan väljas - men kan alla ovanstående nominera?

Ytterligare en fråga är om vi kan föreslå mandatperiod per funktion i stället för per person. I styrelsen avgör man själv hur man fördelar rollerna - men kan vi föreslå t ex ordförande 2 år, kassör 2 år, sekreterare 1 år - i stället för Asta 2 år, Bertil 2 år och Svea 1 år?

Harald 2019-12-06 10:09

Alla medlemmar är ju valbara, och bara medlemmar har rösträtt när man väljer, i övrigt finns inga regleringar rörande vem som får nominera. Du kan gå till den lokala ICA affären och fråga - i princip.

Lagen har lite eller inga regleringar kring valberedningens arbete. Valberedningen är snarare en funktion som vuxit fram ur Svensk föreningstradition av praktiska orsaker. Så ni är fria att lägga upp ert arbete hur ni vill!

På andra fråga n så blir det nej. Eftersom stämman väljer personer -inte funktioner - så kan stämman bara välja in dessa personer på olika mandattid. Undantaget är ordföranden som numera utses av stämman.

Dock är det inget som hindrar, det förekommer då och då, att valberedningen uttrycker för stämman vilka funktioner de tänkt att var och en skall ha. Man får fundera på hur man lägger fram detta på ett bra sätt bara så att man inte inkräktar på styrelsens egen rätt att fördela funktioner.

"Och så föreslår vi Olle på två år, vi tror att han blir en utmärkt sekreterare och Olle har förklarat sig redo att ta sig an den uppgiften!"


Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 03:35.

vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2022.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare