Forum för alla i bostadsrätt

Forum för alla i bostadsrätt (http://hotpot.se/php/vb/index.php)
-   Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=12)
-   -   extra stämma (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14270)

Granne 2011-04-13 15:35

För övrigt så är varken jag eller en av suppleanterna informerade om att vi är avsatta.
men clownerna får väl fortsätta med sitt tilltag.
jag vet med hörsägen att jag är avsatt pga att jag skriver här. :1:

1-0 till mig :1:

clabbe 2011-04-13 15:56

Men du var närvarande på stämman? (kanske en dum fråga men det låter så konstigt)

totiki 2011-04-13 16:39

Ja man saknar info. Det blir svårt att bilda sig en uppfattning. Och analysen dito.

MikHo 2011-04-13 16:45

Ett beslut av en stämma är inte giltigt förren det är justerat.

Så rent praktiskt är du inte avsatt ännu :)

totiki 2011-04-13 16:50

Ska väl anmälas till bolagsverket också. Är du firmatecknare är det viktigt.

Granne 2011-04-13 17:26

Ok !
vi tar om det hela

12 mars hålls en stämma, kallelsen är utskickad i god tid.

Kallelsens utformning uppfattas av flera boende som dubbelt budskap.
Omval av styrelse = välja sittande styrelse
Nyval av styrelse = välja ny styrelse

dessa personer skriver en skrivelse om att de vill ajournera mötet
den ser ut så här:
--------------------------------------------------------------------------

Ajournering av extrastämma

Med anledning av utlyst extra föreningsstämma för medlemmar i Riksbyggens Brf XXxxx, önskar undertecknade medlemmar ajounera mötet av följande orsaker:

1. Den skrivelse som ställdes till ordförande xxxxxxxxxxxx 2011-03-14 anger inte skälet till varför somliga i föreningen önskar en extrastämma. Föreligger ingen giltig orsak, finns heller ingen anledning att bryta mandatperiod för sittande styrelse!

2. I den formella kallelsen daterad 2011-03-22 till alla föreningsmedlemmar saknas flera specificerade punkter i dagordningen som är obligatoriska för ett möte av denna dignitet:

a) sittande ordförande eller annan föreningsmedlem öppnar mötet

b) val av två personer jämte ordförande, som har till uppgift att agera rösträknare alternativt välja rösträknare samt justera protokoll

c) avsättande av sittande styrelse (för att lagligen kunna välja ny styrelse fordras ovillkorligen denna punkt på dagordningen)

I övrigt framstår budskapet i ovannämnda kallelse synnerligen motsägelsefullt.
För att citera ordvalet i ingressen av underrättelsebrevet så kan man läsa;
" ...ta fram underlag till ny styrelse", för att under punkt 7 i underliggande dagordning finna ett helt annat budskap till föreningsmedlemmarna...
" Omval av styrelse"
Därmed faller kallelsen på eget grepp eftersom det ska enligt gällande mötesstadga finnas en punkt med följande innehåll:
d) Fråga om kallelse behörigen skett ( "Här är det viktigt alla har blivit delgivna kallelsen på ett betryggande sätt" annars är stämman ogiltlig.)


Detta föranleder oss att underkänna kallelsens utformning och kräver därmed ajournering av extra stämma i Brf XXXxxx 2011-04-12
--------------------------------------------------------------------------

vid dagordnings punkt nr 5. prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
Så ställer sig 14 röstberättigade medlemmar + valberedningen upp och säger att de vill ajournera, samtidigt lämnas skrivelsen fram.
skrivelsen läggs åt sidan med motiveringen, lagar och stadgar är bara riktlinjer. Frågan om ajournering blir nu en röstnings fråga.
man voterar öppet (hand uppräckning) och finner att stämman skall fortsätta.
då vissa visar aggressivitet så beslutar jag att gå från stämman för min egen säkerhets skull.
resten är info från besvikna medlemmar.
skrivelsen läses aldrig upp, flera av styrelsens medlemmar träffas i tvättstugan och bestämmer att de ska avgå, jag och en suppleant får aldrig info om detta.
Man väljer en ny styrelse, och diskussion om att JAG skriver på internet forum drar igång.
Förslag om att man inte får bo i föreningen och skriva på forum kommer upp.
:10::10:
Nu står vi här med en suppleant och en ledamot som inte vet om de är med eller inte, en styrelse med i stort sett samma sammansättning som innan förutom jag och nämnda suppleant.
Och en hel del ledsna och besvikna medlemmar, tragiskt.

jag tar min hand från hela denna förening, då min familj känner sig rädda att gå ut för vissa styrelse och förenings medlemmar hotar.
man blir ledsen att det kan vara så här i sverige 2011

vi kommer flytta när bästa tillfälle ges, här går det inte bo.

MikHo 2011-04-13 19:49

Jag kan inte mer än beklaga det som inträffat, men eftersom jag inte befinnermig i en liknande situation som du kan jag säkert inte sätta mig in till 100% i dina känslor.

Däremot, av egen erfarenhet så vet jag hur det känns att pinka i motvind för att lyfta fram mina åsikter och tankar.

Jag bor (i två månader till ) i en förening där framförhållning verkar vara av mindre betydelse.

För att nämna två i detta sammanhang triviala saker är att vårens trivseldag (annat namn på den klassiska städdagen) sker nu till helgen den 16:e. Information om detta kom igår eller i måndags.

Vi skall ha stämma den 19:e, i kallelsen (där nya stadgar skall beslutas om) formuleras stadgeändringar på ett sätt som en av justeringsmännen reserverat sig mot. Justeringsmannen tolkar alltså extrastämmans diskussion och beslut på ett annat sätt än vad som protokollförts.

Vi har ännu inte ( vid skrivandets stund ) fått årsredovisningen. I och för sig så formulerar sig lagen om att den skall finnas tillgänglig för föreningens medlemmar senast en vecka innan stämma, tidigare år har vi alltid fått den utdelad... kanske inte detta år, vem vet?

Admin 2011-04-14 12:39

Årsredovisning delas inte ut?
 
Citat:

Ursprungligen skrivet av MikHo (Inlägg 28290)
Vi har ännu inte ( vid skrivandets stund ) fått årsredovisningen. I och för sig så formulerar sig lagen om att den skall finnas tillgänglig för föreningens medlemmar senast en vecka innan stämma, tidigare år har vi alltid fått den utdelad... kanske inte detta år, vem vet?

Misstänker man att stämmohandlingarna inte kommer att delas ut kan man som medlem säkra sig genom att i förväg skriftligen begära stämmohandlingar/årsredovisning.

MikHo 2011-04-14 13:23

Citat:

Ursprungligen skrivet av Admin (Inlägg 28324)
Misstänker man att stämmohandlingarna inte kommer att delas ut kan man som medlem säkra sig genom att i förväg skriftligen begära stämmohandlingar/årsredovisning.

jag mailade ordförande och sekreterare igår och idag svaret att den hängt upp sig på vägen och kommer att delas ut när den kommer styrelsen tillhanda.

Frågan är hur man skall ställa sig till stämman, kallelsen är till den 19:e (tisdag) och årsredovisningen skall vara tillgänglig en vecka innan stämman....

Admin 2011-04-14 13:35

Försenad redovisning
 
Citat:

Ursprungligen skrivet av MikHo (Inlägg 28332)
jag mailade ordförande och sekreterare igår och idag svaret att den hängt upp sig på vägen och kommer att delas ut när den kommer styrelsen tillhanda.

Dålig synk av styrelsen? Eller kanske bara BS?
Hela årsredovisningen hänger tillgänglig för alla på väggen?

Citat:

Ursprungligen skrivet av MikHo (Inlägg 28332)
Frågan är hur man skall ställa sig till stämman, kallelsen är till den 19:e (tisdag) och årsredovisningen skall vara tillgänglig en vecka innan stämman....

Problemet är att rent juridiskt kan man inte göra något.
Det är ju bara de som begärt handlingarna i tid som styrelsen är skyldig att skicka stämmohandlingarna till i lag- och stadgeenlig tid.

Men bortsett från det så tycker jag att stämman borde ajourneras pga att handlingarna inte delats ut.

Om redovisningen inte skulle vara framtagen i tid så är det ingen ursäkt för att inte de medlemmar som begärt handlingarna ska få dem i tid, och i sådant fall torde stämman kunna klandras.


Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 17:03.

vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2022.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare