Forum för alla i bostadsrätt

Forum för alla i bostadsrätt (http://hotpot.se/php/vb/index.php)
-   Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=11)
-   -   Förbusklausul (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=39547)

kallek 2020-09-01 07:51

Förbusklausul
 
Förbudsklausul.

I vår förening finns ett skrivet och undertecknat nyttjanderättsavtal mellan några brf-innehavare och styrelsen. Bl.a. finns en förbudsklausul inskriven i avtalet.
En av bostadsrättsinnhavarna bryter mot det avtalet.

Nu vill ordförande i vår styrelse gå den boende till mötes genom att förändra/ta bort förbudsklausulen i dennes avtal utan omförhandling (för att ge denne en fördel i sitt boende) genom omröstning i styrelsen som med största sannolikhet skulle väga över till ordförandes fördel.

Kan det verkligen vara tillåtet att genom röstning i styrelsen förändra och ta bort en förbudsklausul i ett undertecknat avtal? Det torde vara ett avtalsbrott från styrelsen sida om en sådan röstning skulle genomföras och verkställas.

Enl min mening så kan en sådan förändring endast ske genom att samtliga avtal sägs upp, och om så sker ska nya avtal förhandlas fram.

merbzt 2020-09-01 11:52

Hos bolagsverket kan man se firmateckning för föreningen. För min förening står det följande:

* Firman tecknas av styrelsen
* Firman tecknas två i förening av ledamöterna

Detta kommer ursprungligen från stadgar och den ekonomiska planen. Detta betyder att 2 ledamöter ur föreningens styrelse kan ingå avtal för föreningens räkning. Så den föreslagna förändringen ser ut att gå korrekt till om styrelsen behandlar och bifaller den.

Men likabehandlingsprincipen måste uppfyllas för alla medlemmar i föreningen varvid ett beslut inte bara kan gälla en boende utan man måste tillåta att alla medlemmar kan bli befriade från förbudsklausulen i den omfattning det är möjligt.

kallek 2020-09-02 18:35

Förbudsklausul
 
Ok, Tack för svar. Det var ung som jag förstod, att alla skulle godkänna. I det här fallet en ac-anläggning i vägg.


Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 23:37.

vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2022.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare