Forum för alla i bostadsrätt

Forum för alla i bostadsrätt (http://hotpot.se/php/vb/index.php)
-   Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=11)
-   -   Renovering - ansvar vid tillstånd och ansvar för underlag? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=40459)

Tagren 2020-10-26 13:05

Renovering - ansvar vid tillstånd och ansvar för underlag?
 
Hej,

Jag har två frågor kring vem som har ansvaret vid eventuella felaktigheter eller skador som uppkommit till följd av en renovering eller ingrepp i lägenhet, som styrelsen har godkänt.

Fråga 1:

Exempel: En medlem kontaktar styrelsen och vill renovera sitt kök, och ställer frågan ett specifikt ingrepp är tillåtet och kan godkännas av styrelsen. Exempel på ingrepp kan då vara sätta kakel direkt på teglet.

Ska ett sådan ingrepp godkännas av styrelsen, och om den ska det, är det då styrelsen som ansvarar för om denna renovering orsakar skador på huset eller ger andra negativa konsekvenser? Dvs om själva renoveringen/ingreppet i sig är det som orsakat skadan, och inte att det utförs på ett icke-fackmannamässigt sätt.

Förs ansvaret över en renovering över på styrelsen om en renovering har godkänts av styrelsen?

Fråga 2:

Om styrelsen inte besitter kunskapen att bedöma om en renovering eller ingrepp bör godkännas, vem är det som ansvarar för att ta fram underlag och "bevisa" att det går att genomföra utan risk för skador? Är det styrelsen eller medlemmen? Om det behövs underlag eller kontroll av fackman för att bedöma genomförbarheten, är det styrelsen eller medlemmen som ansvarar för denna kostnad?Tack på förhand för all hjälp!

Harald 2020-10-26 18:34

Ansvarsfördelningen är fastslagen i stadga, för ditt exempel (kakel i köket) så är det bostadsrättsinnehavaren. Finns inga risker för husets del rörande detta.

Att styrelsen i vissa fall lämnar tillstånd till visst ingrepp ändrar inte ansvarsfördelningen per se, men om en innehavare tillåtits koppla på sig på inkommande vatten och det går åt skogen så är såklart innehavaren ansvarig för sitt ingrepp. Bäst i sådana gränsdragningstillfällen är att part som enligt Stadga har ansvaret besiktar av ingreppet och därefter är det stadga som gäller. Så klart behöver man också hålla reda på ev. Garantitider som kan gälla först.

Det är alltid den som Vill låta utföra en åtgärd som är ansvarig för att det görs utan följdskador eller ökade kostnader för den andra parten. Gäller även kostnader så klart.

Skulle bli väldigt svårt för en styrelse att besluta en budget te x om föreningens kostnader riskerar att öka utanför styrelsens kontroll när medlemmar bygger om eller renoverar. Av detta följer också att om en medlem får tillstånd att byta ut te x ett fönster (som är föreningens ansvar), så står också medlemmen för hela kostnaden.


Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 08:08.

vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2021.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare