Forum för alla i bostadsrätt

Forum för alla i bostadsrätt (http://hotpot.se/php/vb/index.php)
-   Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=12)
-   -   Poströsta - vad gäller? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=20112)

anco 2013-12-03 09:30

Poströsta - vad gäller?
 
Jag vet att det inte förekommer så ofta hos Brf föreningar men jag sitter i styrelsen i en annan förening där man kan rösta både med ombud (fullmakt) och poströstning på årsmöten. Generellt hur fungerar de? Vid förra årsmötet gick det inte rätt till enligt min åsikt då var de en som fiskade röster (ville ha en speciell post i styrelsen) och fick många att poströsta på henom. Anledningen var att henoms namn inte fanns med på valberedningens förslag till nominerade.

Ordförande hänvisar till stadgarna då man frågar om riktlinjer/regler (även mallar frågade jag efter) och där står det bara att det är tillåtet. På andra sidor har jag läst;
- Att poströstning endast får ske genom de namn valberedningen har på sin lista som är utsänd till mötet
- att poströstning ej får återkallas
- om du poströstar och kommer på mötet får du inte rösta då poströstningen gäller.

Så vad måste göras för att få in gällande regler så detta inte händer igen? Är det en stadgeändring? (skriva motion till årsmötet) policybeslut? (tas på ett styrelsemöte) eller finns det annat att göra åt detta?

clabbe 2013-12-03 09:35

Man måste nog läsa era stadgar specifikt för att förstå era regler och se om de behöver ändras.

anco 2013-12-03 09:47

Citat:

Ursprungligen skrivet av clabbe (Inlägg 48028)
Man måste nog läsa era stadgar specifikt för att förstå era regler och se om de behöver ändras.

är det bara den ang poströstningen som ordförande hänvisade till?

isf är det:
§ 8 För att medlem ska ha rösträtt vid föreningsmöten ska medlemsavgift för innevarande år vara betald. Medlemmen ska också ha fyllt 15 år
§ 9 Rösträtt får utövas med skriftlig och undertecknad fullmakt - dock maximalt 3 fullmakter per mötesdeltagare, eller genom skriftlig och undertecknad poströst.

clabbe 2013-12-03 10:04

Citat:

Ursprungligen skrivet av anco (Inlägg 48030)
är det bara den ang poströstningen som ordförande hänvisade till?

isf är det:
§ 8 För att medlem ska ha rösträtt vid föreningsmöten ska medlemsavgift för innevarande år vara betald. Medlemmen ska också ha fyllt 15 år
§ 9 Rösträtt får utövas med skriftlig och undertecknad fullmakt - dock maximalt 3 fullmakter per mötesdeltagare, eller genom skriftlig och undertecknad poströst.

Om det är allt som står i era stadgar så gäller väl inte det som du hittat på andra sidor. Det rör nog andra föreningar än din förening.
Rent generellt så brukar det vara så att även de som valberedningen inte nominerat är valbara till föreningens poster (förutom om stadgarna begränsar vilka som fär väljas till olika poster).

Gusten 2013-12-03 10:22

Är det verkligen tillåtet med poströstning i BRF överhuvudtaget, alltså oavsett vad som står i stadgarna?

clabbe 2013-12-03 10:27

Citat:

Ursprungligen skrivet av Gusten (Inlägg 48035)
Är det verkligen tillåtet med poströstning i BRF överhuvudtaget, alltså oavsett vad som står i stadgarna?

Jag tror det inte är en BRF som tråden handlar om.
Poströstning i en BRF tror jag inte är tillåten pga LEF. 7 kap 2§

Admin 2013-12-03 10:33

Kan man poströsta till stämmor i bostadsrättsförening?
 
Citat:

Ursprungligen skrivet av Gusten (Inlägg 48035)
Är det verkligen tillåtet med poströstning i BRF överhuvudtaget, alltså oavsett vad som står i stadgarna?

En bra fråga. Som jag tog upp för snart sex år sedan, år 2008, ur en lite annan synvinkel;
Rösta på distans i brf (se inlägg #4)

Uppenbarligen har i alla fall Bolagsverket inget att invända mot poströstning i brf, eftersom det står i aktuell förenings stadgar. Å andra sidan vet vi nu att det är mycket personligt tyckande i Bolagsverket och deras åsikt kan ändras när som helst från dag till dag, beroende på vem som jobbar där och på vilket humör denna anställda är den dag stadgarna registreras.

Så vitt jag känner till finns det inget hinder i lagen för att rösta på distans i bostadsrättsföreningar.
Kanske LEF 7 kap 2 § (som Clabbe nämner) kan begränsa möjligheterna lite?
Citat:

2 § En medlems rätt vid föreningsstämman utövas av medlemmen personligen eller den som är medlemmens ställföreträdare enligt lag eller genom ombud med skriftlig, dagtecknad fullmakt.
Endast medlemmens make eller sambo eller annan medlem får vara ombud, om inte annat anges i stadgarna.
Är medlemmen en juridisk person får denne företrädas av ombud som inte är medlem, om inte annat anges i stadgarna.
Ingen får som ombud företräda mer än en medlem, om inte annat anges i stadgarna.
Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet.
En medlem kan vid föreningsstämman medföra högst ett biträde. Endast medlemmens make eller sambo eller annan medlem får vara biträde, om inte annat anges i stadgarna.
Är det inte en brf frågan handlar om?

anco 2013-12-03 10:45

Citat:

Ursprungligen skrivet av clabbe (Inlägg 48033)
Om det är allt som står i era stadgar så gäller väl inte det som du hittat på andra sidor. Det rör nog andra föreningar än din förening.
Rent generellt så brukar det vara så att även de som valberedningen inte nominerat är valbara till föreningens poster (förutom om stadgarna begränsar vilka som fär väljas till olika poster).

Det är ju därför jag undrar om jag ska:
skicka in en motion om tex stadgeändring ang detta eller om det räcker med ett policybeslut taget på ett styrelsemöte för att förhindra att detta uppstår igen.

Jag vet att nya namn kan komma upp på ett årsmöte till valbara poster men det borde ju vara tämligen omöjligt att poströsta på dessa namn iom att poströstningen ska vara sekreteraren tillhanda 1 vecka innan årsmötet och då gäller de väl endast kända namn?. Vill man rösta på årsmötesdagen är man väl där personligen eller skickar ett ombud med fullmakt som ska röst åt dig.

hittade även detta i stadgarna:
§12 Kallelse till ordinarie årsmöte och föreningsmöte, med förslag till dagordning, eventuella motioner och
valberedningens förslag inklusive redovisning av samtliga nominerade, ska skickas ut till
medlemmarna senast 21 dagar i förväg. Endast ärenden som angivits i kallelsen kan tas upp för beslut
på mötet.

clabbe 2013-12-03 11:34

En välvillig tolkning av en poströst på en person som inte nominerats av valberedningen är väl att tolka det som att den som röstar också nominerar personen.
Precis som på mötet att man ropar upp ett namn som man vill ska röstas på.

Men vill du ha en ändring är det stadgarna som ska ändras på, ett policybeslut duger inte.

anco 2013-12-03 13:09

Citat:

Ursprungligen skrivet av clabbe (Inlägg 48039)
En välvillig tolkning av en poströst på en person som inte nominerats av valberedningen är väl att tolka det som att den som röstar också nominerar personen.
Precis som på mötet att man ropar upp ett namn som man vill ska röstas på.

Men vill du ha en ändring är det stadgarna som ska ändras på, ett policybeslut duger inte.

Denna person nominerade sig själv och fiskade röster för att bli invald till en viss position i styrelsen. Hen visste att många medlemmar skulle protestera om henoms namn dök upp på valberedningens kanditatlista och skulle då rösta mot henom.
Vid årsmötet, då hon fick flest röster pga fiskning så "hotade" halva styrelsen att avgå i och med att de inte ville ha henom på den positionen i styrelsen som poströsterna och personen i fråga handlade om. Styrelsen blev kvar pga jämtning men personen fick en annan position än henom ville.

Varför skulle inte ett policybeslut fungera då de är regler/riktlinjer?
"Policybeslut är av allmän karaktär tagna av styrelsen. Dessa skall fungera som riktlinjer för sittande och framtida styrelser. Ett policybeslut är en rekommendation som skallföljas, men besluten kan strykas eller ändras på ett styrelsemöte. "


Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 19:14.

vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2021.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare