Forum för alla i bostadsrätt

Forum för alla i bostadsrätt (http://hotpot.se/php/vb/index.php)
-   Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=12)
-   -   Kallelse till extrastämma (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14264)

Malin78 2011-03-22 08:58

Kallelse till extrastämma
 
Hej
Jag har en liten fråga om en extrastämma.
Styrelsen vill slå ihop den med ordinarie stämma.
Altså kallar dom till årsstämma! Ingenting om extrastämma i kallelsen.
Kan detta verkligen få gå till så?

Hoppas på svar

Mvh

clabbe 2011-03-22 09:23

De frågor som skulle ha tagits upp på extastämman, är de med i kallelsen till ordinarie stämma ?

Trötter 2011-03-22 09:29

Det finns några frågetecken angående din fråga.
  • Vem har begärt extrastämma?
  • Om det är medlemmar som begärt stämma, har det gått mer än 2 veckor?
  • När skall ordinarie stämma hållas?
  • Har styrelsen kallat till ordinarie stämman?
  • Vad skall/skulle extrastämman behandla?
Lagen och förmodligen er stadga anger att stämma skall hållas om en minoritet om 10 % av medlemmarna begär detta. Då har styrelsen 2 veckor på sig att kalla till stämma, styrelsen kan sätta ut tidpunkten för extrastämma till 4 veckor efter att begäran delgavs styrelsen. När det gäller ordinarie stämma då kan detta skilja lite från förening till förening. Du bör studera er stadga där det kan anges. Men det som gäller för ordinarie stämma, det är att stämman skall hållas 6 månader efter räkenskapsårets utgång. Kallelsen skall delges medlemmarna tidigast 2 veckor före stämma eller 4 veckor som senast.

Malin78 2011-03-22 09:41

Ca 20% utav medlemmarna har begärt det.
Lappen för extrastämma kom till styrelsen för 6 dagar sedan.
3 dagar efter det kom en kallelse till årsstämma.
Ordinarie stämma var inte planerad förens lappen kom in. (den kom in på styrelsemötet).
Extrastämman skulle behandla bristande förtroende för styrelsen.

Tack för snabba svar,det uppskattas.
Mvh Malin

Citat:

Ursprungligen skrivet av Trötter (Inlägg 27685)
Det finns några frågetecken angående din fråga.
  • Vem har begärt extrastämma?
  • Om det är medlemmar som begärt stämma, har det gått mer än 2 veckor?
  • När skall ordinarie stämma hållas?
  • Har styrelsen kallat till ordinarie stämman?
  • Vad skall/skulle extrastämman behandla?
Lagen och förmodligen er stadga anger att stämma skall hållas om en minoritet om 10 % av medlemmarna begär detta. Då har styrelsen 2 veckor på sig att kalla till stämma, styrelsen kan sätta ut tidpunkten för extrastämma till 4 veckor efter att begäran delgavs styrelsen. När det gäller ordinarie stämma då kan detta skilja lite från förening till förening. Du bör studera er stadga där det kan anges. Men det som gäller för ordinarie stämma, det är att stämman skall hållas 6 månader efter räkenskapsårets utgång. Kallelsen skall delges medlemmarna tidigast 2 veckor före stämma eller 4 veckor som senast.


Trötter 2011-03-22 10:00

Om 20 % av medlemmarna har kallat till stämma då skall styrelsen kalla till sådan inom 2 veckor. Styrelsen kan inte utan minoritetens medgivande blanda i hop medlemspåkallad stämma med ordinarie stämma. Men som det framgår av inlägget/tråden, så är det förtroendet för styrelsens som ni vill behandla. Denna frågan finns på dagordningen för ordinarie stämma, som val av ledamöter till styrelsen samt en punkt på dagordningen där ansvarsfrågan behandlas.

Guide extrastämma. http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=7865

Malin78 2011-03-22 10:55

Tack igen för otroligt snabba svar!

Har kollat igenom länken du gav mig,men blev inte så mycket klokare av det :0/
SKA/KAN vi begära att styrelsen kallar till extrastämma trots att frågan kommer upp på den "vanliga" stämman?
Vi vill ju att de boende som skrivit under skall kunna ställa sina frågor och funderingar på varför dem gör som dem gör.
Jag gissar på att de kallar till stämma och lämnar sina platser till förfogande.
Då får vi ju inte svar på våra frågor.
För det får man mig veterligen inte ta upp på en "vanlig" stämma?

Så finns det isåfall någon paragraf man kan hänvisa till att dom är tvugna att kalla till extrastämma innan den "vanliga" stämman?

Ursäkta allt "ludd",skriver på en mobiltelefon,så de blir krångligt att kolla alla felstavningar och formuleringar.

Tack återigen för otroligt snabba och bra svar
Mvh
Malin

Citat:

Ursprungligen skrivet av Trötter (Inlägg 27687)
Om 20 % av medlemmarna har kallat till stämma då skall styrelsen kalla till sådan inom 2 veckor. Styrelsen kan inte utan minoritetens medgivande blanda i hop medlemspåkallad stämma med ordinarie stämma. Men som det framgår av inlägget/tråden, så är det förtroendet för styrelsens som ni vill behandla. Denna frågan finns på dagordningen för ordinarie stämma, som val av ledamöter till styrelsen samt en punkt på dagordningen där ansvarsfrågan behandlas.

Guide extrastämma. http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=7865


Trötter 2011-03-22 11:20

Citat:

Ursprungligen skrivet av Malin78 (Inlägg 27688)
Tack igen för otroligt snabba svar!

Har kollat igenom länken du gav mig,men blev inte så mycket klokare av det :0/
SKA/KAN vi begära att styrelsen kallar till extrastämma trots att frågan kommer upp på den "vanliga" stämman?
Vi vill ju att de boende som skrivit under skall kunna ställa sina frågor och funderingar på varför dem gör som dem gör.
Jag gissar på att de kallar till stämma och lämnar sina platser till förfogande.
Då får vi ju inte svar på våra frågor.
För det får man mig veterligen inte ta upp på en "vanlig" stämma?

Så finns det isåfall någon paragraf man kan hänvisa till att dom är tvugna att kalla till extrastämma innan den "vanliga" stämman?

Ursäkta allt "ludd",skriver på en mobiltelefon,så de blir krångligt att kolla alla felstavningar och formuleringar.

Tack återigen för otroligt snabba och bra svar
Mvh
Malin

Vid ordinarie stämma har styrelsens upplysningsplikt, när det gäller punkten på dagordningen som ska bedöma ansvaret för mandatperioden. Eftersom du inte anger vad ni är missnöjd med när det gäller styrelsens agerande, då är det svårt för mig att bedöma när, var och hur ni ska ställa frågor till styrelsen. Men om det handlar om ekonomi då är det enligt min åsikt ordinarie stämma som lämpar sig bäst för dessa frågor. Om det är ett beslut som styrelsen har fatta, som medlemmarna är missnöjd med, då kan en extrastämma vara bra för att återkalla styrelsens beslut. Om man misstänker lag och stadga överträdelser då är en extrastämma att föredra.

Om hela eller delar av styrelsen vid stämma byts ut, då har den nya styrelsen full insyn i föreningens verksamhet och ska kunna ta del av all dokumentation för överskådlig tid.

Men eftersom det inte framgår vad som har hänt, då är det svårt att bedöma ditt specifika fall. Jag har bara angett fiktiva fall och vad som gäller för medlemspåkallad extrastämma. Det som jag anser som viktigt vid påkallad stämma, är att man i den begäran som delges styrelsen också bifogar en dagordning eller de frågor som ska behandlas till denna stämma klart och tydligt.

Malin78 2011-03-22 11:37

Dem följer inte stadgarna plus att dem struntar i styrelsebeslut. (4 av styrelsemedlemmarna har hoppat av pga detta).
Dem gör lite vad dem själva vill.
Svarar sällan/aldrig i telefon eller mail,när dem väl svarar så är det otrevliga toner.
Går ut med namn på folk som har klagat på vissa saker.
Behandlar inte alla lika.
Jag kan rabbla upp hur mycket som hellst.
Det jag igentligen är ute efter är OM dom har "lagen" på sin sida och bara ta en stämma? eller kan vi enligt lag kräva en extrastämma?

Mvh
Malin

Trötter 2011-03-22 11:54

Citat:

Ursprungligen skrivet av Malin78 (Inlägg 27691)
Dem följer inte stadgarna plus att dem struntar i styrelsebeslut. (4 av styrelsemedlemmarna har hoppat av pga detta).
Dem gör lite vad dem själva vill.
Svarar sällan/aldrig i telefon eller mail,när dem väl svarar så är det otrevliga toner.
Går ut med namn på folk som har klagat på vissa saker.
Behandlar inte alla lika.
Jag kan rabbla upp hur mycket som hellst.
Det jag igentligen är ute efter är OM dom har "lagen" på sin sida och bara ta en stämma? eller kan vi enligt lag kräva en extrastämma?
a
Mvh
Malin

Det är tråkigt när man får höra det du beskriver, men det är enligt mig allt för vanligt i brf'ar.

Till din fråga angående extrastämma, extrastämma skall hållas enligt föreningslagen kap 7 § 5. Extra föreningsstämma skall hållas när styrelsen finner skäl till det. Sådan stämma skall även hållas när det för uppgivet ändamål skriftligen begärs av en revisor eller av minst en tiondel av samtliga röstberättigade eller det mindre antal som kan vara bestämt i stadgarna. Kallelse skall utfärdas inom fjorton dagar från den dag då sådan begäran kom in till föreningen.

I kallelsen till denna stämma skall det bifogas en dagordning som överensstämmer stadga och lag.

Malin78 2011-03-22 15:53

Okey,nu har jag fått mycket bra svar.
Men kan man få ett par snabba svar till? Utan att verka tjatig =O)

KAN dem kalla till en vanlig stämma?
KAN vi kontakta styrelsen och avblåsa den vanliga stämman pga att vi vill ha extrastämman som vi krävde?
KAN dem baka in extrastämman i den vanliga stämman utan att skriva orsaken till extrastämman i kallelsen?


Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 16:01.

vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2021.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare