Forum för alla i bostadsrätt

Forum för alla i bostadsrätt (http://hotpot.se/php/vb/index.php)
-   Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=12)
-   -   extra stämma (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14270)

Granne 2011-04-13 01:27

Flera boende i bostadsrättsföreningen har önskemål om att ny förenings stämma utlyses.
Orsak; Omval av styrelse

slut citat.


Dagordning.

citat

KALLELSE TILL EXTRASTÄMMA I Brf 8

Här med kalls till extra stämma angående val av ny styrelse
Kallelse har utlyst enligt lagen för ekonomisk förening kap 7 §5 och enligt stadgarna §23
Valberedningen får i uppdrag att kontakta medlemmarna för att ta fram ett underlag till ny styrelse. Medlemmarna kan också ta kontakt med valberedningen för egna förslag eller komma med ett helt nytt förslag på styrelse som ska jobba för att driva Brf8 framåt
ekonomiskt och underhållsmässigt enligt stadgarna.

1. Val av ordförande vid stämman
2. Val av protokoll förare
3. Upprättande av godkännande av röst längd
4. Val av flera justeringsmän
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkänna förslag till dagordning¨
7. Omval av styrelse
8. Möte avslutas


slut citat.

Fel 1.
omval av styrelse = välja samma styrelse

Fel 2.
punkt 1 ska vara . Öppnande av stämma
punkt 7 ska vara . avsättande av nuvarande styrelse
punkt 8 ska vara . Nyval av styrelse

Enligt min mening är det kriminellt det dom gör.
Vem faan behöver stadgar och lagar, när man gör som man känner för ändå.

clabbe 2011-04-13 07:47

Hur gick det
 
Hur gick det med stämman, vad beslutades?

Granne 2011-04-13 08:40

Vi var 14 röstberättigade av 45 som ville ajournera mötet, Mötets ordförande beslöt att fortsätta med anledning av att stadgar och lagar är endast till som riktlinje.

Så mötet genomfördes trots fel på kallelse och dagordning, ny styrelse vald med samma ordförande, fd vice ordförande, fd sekreterare och sekreterare.

En kriminell handlin är enligt mig utförd.

clabbe 2011-04-13 09:01

Vad skulle du använda för stöd i lag eller stadgar för att ajournera stämman?

Om du anser att stämman fattat ett lagstridigt beslut kan du vända dig till tingsrätten och yrka på att beslutet ogiltigförklaras. Jag kan inte de praktiska bitarna men om du pratar med tingsrätten eller skaffar ett bra och kunnigt ombud så kan du nog få rätt hjälp.

Tillägg: hade inte ni en representant från Riksbyggen i er styrelse? Vad tycker den representanten i det här? Kan du som enskild medlem fråga Riksbyggen om det gått rätt till enligt deras mening?

totiki 2011-04-13 12:07

Fick ni skrivelsen uppläst för er?

Ett annat sätt är att samla underskrifterna igen och begära en ny extra stämma. Förklara i skrivelsen hur kallelsen skall se ut och dagordning. Begär att er skrivelse skall gå ut med kallelsen.
Biter inte detta? Gör samma sak igen, tills det biter.
Styrelsen kommer inte att fungera så länge ni hela tiden begär extra stämma.

clabbe 2011-04-13 12:40

Ja 5 pers borde du väl kunna samla till en begäran om extra stämma (om det nu är 45 medlemmar i föreningen).
Bra förslag från Totiki.

Granne 2011-04-13 13:04

Skrivelsen om ajournering lästes aldrig upp, inte heller valberedningens skrivelse om ajournering.

Enligt lagen om ekonomisk förening så är dagordningen strikt reglerad, likaså i stadgarna.

men nu tycks man kunna höfta lite som man vill.
Kanske blir det tingsrätten nästa och ogiltigförklara hela mötet.

clabbe 2011-04-13 13:08

Men vad är det för lag du ska stödja dig på för att ajournera stämman då?

häxan surtant 2011-04-13 13:16

Har förmodligen missat något men jag undrar vad var anledningen till att det begärdes extrastämma för val av ny styrelse? Är bara nyfiken....

Admin 2011-04-13 14:04

"Omval" av styrelse
 
Citat:

Ursprungligen skrivet av Granne (Inlägg 28244)
Hur går man vidare med detta.

Om jag tolkat det rätt så har extrastämman genomförts.
Det är ju naturligtvis olyckligt att man valt denna formulering ("Omval av styrelse") i kallelsen, vilket gjort att medlemmarna kanske inte förstått vad det handlade om, och därför kanske inte gått på stämman, vilket de annars skulle ha gjort.

Det är också märkligt att mötesordföranden sköter sitt uppdrag så dåligt. Det minsta mötesordföranden skulle ha gjort var att på eget bevåg - eller som senast efter er anmärkning på felet i dagordningen - dela upp "omval av styrelse" i de två korrekta punkter som det skulle ha varit i stället. Det hade ändå inte varit helt rätt, men i alla fall bättre än som det nu blev.

Vad gäller den första punkten så kanske det står i era stadgar att det är en obligatorisk punkt (?), men man få nog låta det passera eftersom det inte har någon rent praktisk betydelse.

Alternativen är få.
Man kan klandra stämman.
De medlemmar som begärt extrastämman kan göra om proceduren.

Men det stod ändå i kallelsen att valberedningen skulle ta fram underlag för ny styrelse, så det är nog inte värt besväret i detta läge att gå vidare.

Ett sätt att undvika dylika problem när medlemmarna kallar till extrastämma är att medlemmarna i sin begäran om extrastämma specificerar hur punkterna i kallelsen ska formuleras (man skickar alltså med en komplett dagordning för extrastämman).


Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 11:47.

vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2022.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare