Forum för alla i bostadsrätt

Forum för alla i bostadsrätt (http://hotpot.se/php/vb/index.php)
-   Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=12)
-   -   extra stämma (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14270)

Admin 2011-03-29 16:06

HSBs/Riksbyggens ledamot gör att man inte kan få varken udda eller jämnt antal...
 
Tänk på två saker;
1. Riksbyggens mönsterstadgar gäller inte för någon brf. Det är bara en mall.
2. Det är bra att sikta på att ha ett udda antal ledamöter i styrelsen, men tyvärr är detta en omöjlighet i HSB- och Riksbyggenföreningar eftersom det finns en HSB-/Riksbyggenledamot.

Granne 2011-04-05 11:05

Citat:

Ursprungligen skrivet av Granne (Inlägg 27799)
Om sekreteraren i föreningen någon gång kunde lämna protokoll och kallelser i TID, kanske sådant här inte skulle hända.

Enligt styrelsens nya beslut så har sekreteraren 4 veckor på sig att lämna protokoll och kallelser.
jag kan tycka att det är fel, och att en vecka borde räcka.
Men styrelsens beslut gäller !
Jag fogar mig till detta...

Admin 2011-04-05 13:37

Sekreterarens arbete i en brf
 
En vecka kan jag tycka är lite väl tufft att begära att sekreteraren ska hinna färdigställa protokoll från styrelsemötet och kallelser till nästa möte, men fyra veckor hade jag inte accepterat.

Jag vet inte hur ofta ni har styrelsemöte, men jag skulle vilja vända på formuleringen och säga att minst två veckor innan nästa styrelsemöte ska kallelse gå ut tillsammans med styrelseprotokoll från föregående möte.

tette 2011-04-05 15:14

rimligt
 
Hakar på detta med protokoll o kallelse till nästa möte. 2 veckor låter helt rimligt och senare anser jag att man inte gjorts sitt jobb/uppdrag.

Försening borde rendera avdrag på arvode?
Man kan ju undra varför ingen brf förening infört prestationsbundet arvode.
I alla andra branscher händer det saker, men inte brf.
Inga krav ställs på styrelseledaamöterna, och ytterst få ställs till ansvar för vad de "ställt till med".

totiki 2011-04-05 18:14

Det beror alldeles på hur stor föreningen är och vad som händer, anser jag. Hos oss justerar man protokollet från förra vid nästa möte. Det händer heller inte särskilt mycket emellan. Alla medlemmar sitter dessutom i styrelsen.

Granne 2011-04-05 20:19

Jag förstår precis hur ni resonerar, Jag ska förklara hur jag tänker.
Alltså om vi har ett styrelsemöte och ett antal skrivelser kommer upp på mötet, vi beslutar att bifalla dessa skrivelser.
9 dagar senare kommer en av de som sänt in en skrivelse och undrar vad som beslutades, för han har inte fått något svar från styrelsen än.
Sekreteraren har rest bort och protokollet är inlåst hos henne.
Har man då fått protokollet kan man svara korrekt på dennes fråga.
Har man inte protokollet kan man svara tokigt på frågan.
Nu var det ett lite torftigt exempel, men förstår ni hur jag tänker.

Då jag suttit i små idrottsklubbar så är Jag är van att skriva ut och justera protokollet medans det är färskt i minnet, då är det mindre risk att missa något.
2,3 eller 4 veckor senare har då jag inte korrekt minne av mötet, och riskerar att missa info.
men det är ju jag det.

tette 2011-04-05 21:00

svar från styrelse
 
I brf världen finns det gott om undantag, som tillexempel Totikis förening där alla sitter i styrelsen där kan det räcka med att justera på nästa styrelsemöte för där kan det aldrig hända att en medlem skriver till styrelsen och ber om att få en fråga/ärende behandlat.
I Grannes fall och i normalfallet en förening på +60 medlemmar borde man som medlem få skriftligt svar på en skrivelse senast en månad efter mötet.

Jag vet också att låter man tiden gå kan man påverkas i protokollskrivandet, när man diskuterar upptagna frågor/ärenden med sina ledamöter.

Granne 2011-04-12 19:02

Vi har just nu en extra stämma, 14 personer vill ajournera mötet då det är fel på både kallelse och dagordning.
Styrelsen och ett antal medlemmar vägrar ajournera och genomför stämman i allafall.
Sittande ordförande begär röstning om ajournering eller inte, han finner att mötet fortsätter.

så här ser kallelsen ut:
citat

Flera boende i bostadsrättsföreningen har önskemål om att ny förenings stämma utlyses.
Orsak; Omval av styrelse

slut citat.


Dagordning.

citat

KALLELSE TILL EXTRASTÄMMA I Brf 8

Här med kalls till extra stämma angående val av nuy styrelse
Kallelse har utlyst enligt lagen för ekonomisk förening kap 7 §5 och enligt stadgarna §23
Valberedningen får i uppdrag att kontakta medlemmarna för att ta fram ett underlag till ny styrelse. Medlemmarna kan också ta kontakt med valberedningen för egna förslag eller komma med ett helt nytt förslag på styrelse som ska jobba för att driva Brf8 framåt
ekonomiskt och underhållsmässigt enligt stadgarna.

1. Val av ordförande vid stämman
2. Val av protokoll förare
3. Upprättande av godkännande av röst längd
4. Val av flera justeringsmän
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkänna förslag till dagordning¨
7. Omval av styrelse
8. Möte avslutas


slut citat.


Jag lovar att kallelse och dagordning ser ut så här.
Hur går man vidare med detta.

totiki 2011-04-12 20:31

Vad är fel?
Det finns inga datum? Det framgår inte ifall kallelsen är utskickad i rätt tid?

Orsaken till omvalet?
Begär ordet och be om att skrivelsen läses upp. Eller har hela styrelsen avgått och det är orsaken till omvalet? I så fall är det inte säkert att de behöver besvara frågan om varför de avgått.
Heller så får väl någon av de som undertecknat skrivelsen läsa upp den så att alla berörda medlemmar blir informerade.

Dagordningen som sådan ser annars ut ungefär som man kan förvänta sig.

clabbe 2011-04-12 21:00

Drt står inget i dagordn om entledigande av nuvarande styrelse.


Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 12:02.

vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2022.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare