Forum för alla i bostadsrätt

Forum för alla i bostadsrätt (http://hotpot.se/php/vb/index.php)
-   Bostadsrättsforum (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=2)
-   -   Stämmobeslut? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=35380)

pjärlumjär 2019-12-13 15:51

Stämmobeslut?
 
Hej alla i forumet!
Jag har försökt läsa mig in på forumets trådar ang byte av lägenhetsdörrar. Kan inte riktigt utröna vad som gäller.

Styrelsen har för avsikt att byta lägenhetsdörrarna till säkerhetsdörrar till de boende. Måste detta vara förankrat i underhållsplanen? Våra boendedörrar är gamla men är inte sjangserade.
Vi är en liten förening, 11 medlemmar samt en kommersiell lokal och vi har RB stadgar som är antagna 2017.

Den kommersiella lokalen har bytat och bekostat sina butiksdörrar själv tidigare. I vilken omfattning gäller föreningens underhållsplikt för den medlemmen? Avsikten är att inte underhålla deras dörrar. Vad säger likhetsprincipen?

Skall vi utlysa en extra stämma om detta, eller kan styrelsen besluta detta själv.

mvh!

Gusten 2019-12-13 17:31

Hos en bekant i en liten BRF med 13 medlemmar har de flesta bytt
till säkerhetsdörr, dock inte alla. De som bytte betalade sin säkerhetsdörr själv.
Om föreningen beslutar att alla ska få säkerhetsdörr får föreningen ta kostnaden
som alltså då fördelas på vanligt sätt via årsavgifterna.

Korsdraget 2019-12-13 17:52

lägenhetsdörr
 
hur gammal? Vad säger stadgarna, lgh på insidan och styrelsen på utsidan?

Är det K-märkt så nej, då krävs det rivningslov av alla.
Då sätter man in gallergrindar på insidan.
Det är i vilket fall mest rättvist samt sänker det lägenhetens försäkringskostnad.
Då blir inte dörren en kostnad i föreningens finansplanen heller.
Det känns bra att själv äga kontrollen.

tänk på det. Gid jul 🎄

merbzt 2019-12-14 20:13

Citat:

Ursprungligen skrivet av pjärlumjär (Inlägg 79084)
Skall vi utlysa en extra stämma om detta, eller kan styrelsen besluta detta själv.

mvh!

Om stadgar säger att föreningen har underhållsansvaret kan styrelsen besluta om detta. Annars måste föreningsstämman låta föreningen temporärt ta över underhållsansvaret som sedan kan genomföra dörrbytet.

pjärlumjär 2019-12-15 00:16

Föreningen ansvarar för utsidan och dörr, medlemmarna insidans ytskikt.
Dörrarna är från tidigt 60-tal.

Jag försöker utröna huruvida detta räknas som ett omfattande underhåll eller inte.
Underhållsansvaret mellan föreningen och medlemmarna tycks mig vara i konflikt.
Kan styrelsen ta eget beslut på val av dörrar (kostnad och ytskikt), eller krävs det en extra stämma?

mvh!

merbzt 2019-12-15 14:10

Citat:

Ursprungligen skrivet av pjärlumjär (Inlägg 79113)
Föreningen ansvarar för utsidan och dörr ...

Kan styrelsen ta eget beslut på val av dörrar (kostnad och ytskikt), eller krävs det en extra stämma?

mvh!

Till synes ansvarar föreningen för dörren varvid föreningen kan besluta som den vill via styrelsen. Om den ersättningsdörr man ämnar byta till signifikant avviker kan man ju fråga medlemmarna vad de tycker. Men att byta ca 60år gamla dörrar till säkerhetsdörrar tycker jag är motiverat.

pjärlumjär 2019-12-15 19:26

Tackar för support!Jag hittade detta på forumet skrivet av admin

"stämman skall alltså inte kunna hindra en styrelse från att renovera och underhålla. Men den har beslutsrätt i detaljer, framförallt av estetisk karaktär. När det kommer till funktion och kostnader som belöper inom styrelsens ansvarsområde så är det styrelsen som från början äger frågan helt fullt ut.
Vid ett stambyte lägger man ofta en del pengar på utrustning och ytskikt inom bostadsrättsinnehavarnas ansvarsområde. Kostnaderna här råder stämman över fullt ut".

"Beslutsrätt över estetisk karaktär och detaljer" Finns det någon källa/stöd för det påståendet?

Mvh!

Harald 2019-12-16 00:40

Allmänt så skall en stadgeskriving alltid tolkas restriktivt vad gäller medlems underhållsansvar. Det betyder att står det inte svart på vitt att medlemmen har ansvar - då har den inte det.

Alla skrivningar kring delat underhållsansvar (vanligt rörande just dörrar och även fönster) avser alltid under dess livslängd. Är byggdelen slut och skall bytas ut helt - ja då blir det föreningen som tar hela bytet.

Står det inte att lgh innehavaren ansvar för lgh dörren, ja då råder styrelsen fullt ut över beslut om byte, både när, till vilken kostnad och vad man väljer att byta till.

Nej stämman är absolut inget forum för att diskutera estetik, Admin har hittat på detta själv. Dock kan man gärna arbeta fram 2-3 förslag och sedan låta medlemmarna rösta om vilket de föredrar, men detta sker medelst lappar i brevlåda och resultatet är endast rådgivande - allt sådant här skall hållas långt borta från stämmorna!

Likhetsprincipen innebär att alla medlemmar i grunden har rätt att behandlas lika. Men man får göra undantag om styrelsen finner det lämpligare att göra på annat vis. Har er lokalhyresgäst från början haft lika dörr som lägenheterna, ja då bör denne medlem också få del i bytet lika övriga ( d v s få motsvarande kostnaden utbetald i och med att de redan bytt dörr). Är det dock fråga om en helt annan typ av dörr, ja då får man se i det enskilda fallet och vilka villkor som denna upplåtelse har mm.

Citat:

Jag försöker utröna huruvida detta räknas som ett omfattande underhåll eller inte.
Begreppet "omfattande underhåll" finns inte. Är det ett underhåll som föreningen ansvarar för - ja då utför styrelsen detta underhåll när den finner så lämpligt och till den kostnad som krävs. Eftersom föreningen har krav på sig att sköta sitt underhåll - lika har ju medlemen krav att sköta sitt - så får inte endera parten hindra den andre att utföra sin del. Alltså kan inte styrelsen gå till stämman och fråga, det kan ju bli nej. Här kan också vara på sin plats att nämna att allt snack om olika beloppsgränser et c är just det - ingenting annat än snack och alltså helt fel.

Korsdraget 2019-12-16 00:45

Beslut om nya dörrar
 
Frågan kom upp här för 10 år sen.m

Stadgar som hos dig, utsidan styrelsen, insidan lgh. Här redan K-märkt.
50 år hör nog också hemma inom K-märkt. Krav är då rivningslov. PBL.
Sök på Boverket.

Jag gjorde förstudien här om vad som då gällde. (fd praktiserande antikvarie)
1. Nej, styrelsen får inte besluta om byte. Stämman bestämmer efter förstudie.
2. säkerhetsdörr var inte tryggare än gallergrind enligt säkerhetsbolag.

Beslutet blev att de som själva köpte ny dörr betalade för den samt såg till att ny dörr blev exakt lika den gamla. Inte många valde det. Npgra valda en extra dörr innanför ytterdörren, andra valde grind. De flesta valda att låta styrelsen ordna utsidan och själva ta hand om insidan.

Estetik och kvalitet definieras inom begreppet "väsentlig förändring".
K-märkt förändring ska ske "varsamt". dvs det nya resultatet ska vara så lika som möjligt det gamla. Det gäller materialet också. Är det ek så är det ek.

Föreningen valde bort kostnaderna/lgh valde bort ökad avgift.
De som valde att köpa ny dörr fick höjd värde, slapp ökad avgift.
Extra innerdörr/grind fick sänkt försäkring, högre lägenhetsvärde, ej ökad avgift.
F ö är bevarat (K-märkt) garanterat högre värde vid försäljning.

En ek förening fattar beslut som gynnar de ekonomiska värdena.
Det är inte beslutsform som avgör värdet av förändring. Ökad värde avgör. Dörrar och fönster äger de kvaliteter som klassas högst. Stil, konstnärlighet, historia, miljö/hållbarhet.mm K-märkt. Höjd avgift är negativt.

Det är vad jag erfarit. Andra gör kanske andra värderingar än vi gjorde antar jag.

,

pjärlumjär 2019-12-16 23:52

Tackar för support och resonemang!

Styrelsen och medlemmarna är eniga gällande underhållet men inte valet av ytskikt. Styrelsen vill avvika från det tidstypiska, de vill inte ha ljus ek utan körsbär, vilket förmodligen inte gagnar lägenhetsvärdena och medlemmarnas ekonomi. Jag tror däremot att ett kulturellt bevarande gagnar medlemmen ekonomiskt.

Vilken prioritering skall göras? styrelsens smak, tycke och stil, eller ekonomiska värden?

mvh!


Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 17:29.

vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2022.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare