Forum för alla i bostadsrätt

Forum för alla i bostadsrätt (http://hotpot.se/php/vb/index.php)
-   Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=12)
-   -   Inga medlemmar på årsstämman (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=17017)

Glader 2012-06-16 22:25

Inga medlemmar på årsstämman
 
Hej!
Vår förening hamnade i en trist situation för några dagar sedan. Vi hade kallat till ordinarie stämma (helt korrekt enligt stadgarna) och kunde bara konstatera att endast styrelsen behagade infinna sig till mötet (samtliga ledamöter, ordförande och suppleanter).
Några frågor dök då upp för oss. Hur gör vi med beslut där styrelsen inte har röstberättigande/bör delta?

Val av justeringsman: kutym är ju att justerare inte ska vara någon ur styrelsen utan en opartisk medlem.

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen: här kan ju inte vi i styrelsen rösta. Vi har förvisso ett utlåtande från revisorn som rekommenderar ansvarsfrihet. Räcker det?

Arvode åt styrelsen: Nu har vi förvisso ingen arvodering till styrelsen (och hade ingen förslagen heller). Men hur beslutar vi i frågan?

Val av styrelseledamöter och suppleanter: Nu löste vi det så att vi röstade in personerna en och en på förtroendeplatserna. Känns ju lite fel ändå att vi sitter och röstar in varandra i styrelsen.

tette 2012-06-16 23:51

Knepigt?
 
"Val av justeringsman: kutym är ju att justerare inte ska vara någon ur styrelsen utan en opartisk medlem."

Detta är bra tänkt, tyvärr så funkar det inte så i massor av föreningar.
Där "handplockas" ofta protokollsjusterare ut av styrelsen.

Övriga frågor är knepigt.
Hade det funnits motioner så finns ju ett förslag till beslut i och med styrelsens utlåtande. Om då ingen säger något kan ordföranden klubba beslutet genom styrelsens förslag.
men ansvarsfrihet?
Revisorns utlåtande är inget förslag. och kan inte vara det då det blir någon sorts jäv.

Eller är denna vanliga text ett förslag?????

"Jag tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för
föreningen och disponerar vinsten enligt förslag i förvaltningsberättelsen och beviljar
styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret."

Korsdraget 2012-06-17 00:12

Ingen medlem på stämman
 
Demokratiskt underskott heter sånt. Det lider många föreningar av. Med en lånenivå på 85% och utan att betala av sin skuld äger ju banken bostaden. Det är kanske tid nu för att bankena får ta del av närvarolistorna som underlag för sina krediter och ränterna.:35:

Här var vi för 3 år sedan 37 pers, för 2 år sedan 35, för ett sedan nästan 50 på årets möte, men när vi begärde extrastämma för att lämna HSB då kröp alla ur sina malhålor och ömmade för tryggheten i HSB. :mad:Hur lyckas HSB år efter år att jobba mot inflytande med argument om trygghet. Folk är så trygga att ingen behöver samråda och hjälpa varandra längre. Men kaxigt är det trots rumpan är bar.

Glader 2012-06-18 17:54

Fick följande svar i ett annat forum. Vad säger ni?

"Trist situation. Men problemen är hanterbara tycker jag.

1. Justeringsman. Någon ut styrelsen måste det bli. Lämpligen en suppleant, eftersom det då blir bättre när punkten om ansvarsfrihet för styrelsen kommer upp.

2. Ansvarsfrihet. Det är inte styrelsen som kollektiv som får ansvarsfrihet, man kan ju tänka sig att vissa får det och vissa inte. Om suppleanterna inte deltagit i styrelsearbetet kan de rösta i ett beslut om hela styrelsens ansvarsfrihet. Om samtliga närvarande berörs av beslutet får man väl rösta om person efter person, och just denne deltar inte just det beslutet som berör honom själv..

3. Arvodering. Man bruka fastställa arvodet innan man väljer styrelse, styrelsekandidaterna ska ju känna till villkoren för det blivande uppdraget. Som jag ser det är den blivande styrelsen inte jävig vid denna tidpunkt, den är ju ännu inte vald.

4. Val av styrelsen. Alla kan rösta. Det är tillåtet att rösta på sig själv."

Ford P 2012-06-18 22:19

Citat:

Ursprungligen skrivet av Glader (Inlägg 36823)
Fick följande svar i ett annat forum. Vad säger ni?

"Trist situation. Men problemen är hanterbara tycker jag.

1. Justeringsman. Någon ut styrelsen måste det bli. Lämpligen en suppleant, eftersom det då blir bättre när punkten om ansvarsfrihet för styrelsen kommer upp.

2. Ansvarsfrihet. Det är inte styrelsen som kollektiv som får ansvarsfrihet, man kan ju tänka sig att vissa får det och vissa inte. Om suppleanterna inte deltagit i styrelsearbetet kan de rösta i ett beslut om hela styrelsens ansvarsfrihet. Om samtliga närvarande berörs av beslutet får man väl rösta om person efter person, och just denne deltar inte just det beslutet som berör honom själv..

3. Arvodering. Man bruka fastställa arvodet innan man väljer styrelse, styrelsekandidaterna ska ju känna till villkoren för det blivande uppdraget. Som jag ser det är den blivande styrelsen inte jävig vid denna tidpunkt, den är ju ännu inte vald.

4. Val av styrelsen. Alla kan rösta. Det är tillåtet att rösta på sig själv."

2 och 3 låter vettigt.
1, inte kan ni välja justeringsman efteråt. Ni får köra på det ni bestämde. Förstår inte heller varför en ledamot inte skulle få vara justerare på stämman. Det är klart det är 'snyggare' om det inte är en ledamot, men kan ni göra om ni har medlemmar som inte bryr sig.

Admin 2012-06-18 23:58

Medlemslös stämma
 
Citat:

Ursprungligen skrivet av Glader (Inlägg 36823)
2. Ansvarsfrihet. Det är inte styrelsen som kollektiv som får ansvarsfrihet, man kan ju tänka sig att vissa får det och vissa inte. Om suppleanterna inte deltagit i styrelsearbetet kan de rösta i ett beslut om hela styrelsens ansvarsfrihet. Om samtliga närvarande berörs av beslutet får man väl rösta om person efter person, och just denne deltar inte just det beslutet som berör honom själv..

3. Arvodering. Man bruka fastställa arvodet innan man väljer styrelse, styrelsekandidaterna ska ju känna till villkoren för det blivande uppdraget. Som jag ser det är den blivande styrelsen inte jävig vid denna tidpunkt, den är ju ännu inte vald.

Förstår inte riktigt "svaren" på punkt 2 & 3, men definitivt inte punkt 2. För att det överhuvudtaget ska vara ens tänkbart att en styrelseledamot ska rösta för ansvarsfrihet för annan styrelseledamot måste det ha funnits beslut där styrelsen inte varit enig och att detta beslut varit en direkt avgörande fråga för ansvarsfriheten. Men t o m det är långsökt.

Kommer det inga medlemmar så kommer det inga, men om ni har en suppleant som deltog på stämman så har ni i alla fall en röst för ansvarsfrihet.

Men ni i styrelsen få nog börja ta på er ett ansvar för att motivera medlemmarna att gå på stämman. Det ligger i ert eget intresse.

För sent nu, men ni borde kanske ha ajournerat tidigare stämman pga att ingen dök upp?

Glader 2012-06-21 18:57

Citat:

Ursprungligen skrivet av Ford P (Inlägg 36825)
2 och 3 låter vettigt.
1, inte kan ni välja justeringsman efteråt. Ni får köra på det ni bestämde. Förstår inte heller varför en ledamot inte skulle få vara justerare på stämman. Det är klart det är 'snyggare' om det inte är en ledamot, men kan ni göra om ni har medlemmar som inte bryr sig.

Vi valde en styrelsemedlem till justerare. Ville bara höra om det kan finnas något formellt hinder för det.

Citat:

Ursprungligen skrivet av Admin (Inlägg 36827)
Kommer det inga medlemmar så kommer det inga, men om ni har en suppleant som deltog på stämman så har ni i alla fall en röst för ansvarsfrihet.

Nu gjorde vi så att vi (styrelsen) röstade för ansvarsfrihet, bara för att ha ett beslut överhuvudtaget. En av oss är suppleant. Skulle vi då kunna justera protokollet så suppleanten röstar för ansvarsfrihet och ta bort övriga styrelsens röster?

Citat:

Ursprungligen skrivet av Admin (Inlägg 36827)
Men ni i styrelsen få nog börja ta på er ett ansvar för att motivera medlemmarna att gå på stämman. Det ligger i ert eget intresse.

För sent nu, men ni borde kanske ha ajournerat tidigare stämman pga att ingen dök upp?

Saken är den att detta är blott vår andra stämma, och på förra stämman kom det bra med folk. Vi hade samma veckodag och tid denna gång.

Om jag förstår det rätt borde vi ha ajournerat mötet? Problemet är att om vi ska kalla till en ny stämma så bryter vi mot stadgarna då den kommer för sent.

Tack för alla svar!

Jonte_1953 2012-09-13 19:39

Årsmöte
 
Det behövs två medlemmar på ett årsmöte för att det ska vara ett beslutfört möte. En person ska vara ordförande och en annan ska justera protokollet.

kluringen 2012-09-14 09:07

Citat:

Ursprungligen skrivet av Jonte_1953 (Inlägg 38114)
Det behövs två medlemmar på ett årsmöte för att det ska vara ett beslutfört möte. En person ska vara ordförande och en annan ska justera protokollet.

Det borde ligga i alla medlemmarnas intresse att att delta på stämman även om alla inte förstår det. För att väcka soffliggarna har vi följande bestämmelse i stadgarna.

Citat:

§ 7 Stämmansgenomförande
7.1 Stämman är beslutför när mer än hälften av samtliga röstberättigade medlemmar deltar genom närvaro eller fullmakt.
En enda gång har det hänt att det fattades folk för att kunna genoföra stämman. Då hjälptes vi åt att knacka dörr. Det löste sig den gången.

Bestämmelsen skyddar föreningen från att en eventuell skurkstyrelse ska kunna kalla till stämma på midsommar- eller julafton för att lobba igenom känsliga beslut. :5:

tette 2012-09-14 19:44

lite och mycket
 
2 är för lite och 50% av föreningens medlemmar för mycket.

skulle vara intressant att få veta lite statistk på hur många föreningar som har skrivit in regler för minsta antal ledamöter på sina stämmor.

Att man inte har gjort det skyller jag på HSB, Riksbyggen och SBC. Det vill säga de 3 största organisation avseende bostadsrätt, som tjänar pengar på att så mycket som möjligt är oreglerat och oklart.

OBS att vid minsta möjliga deltagare på stämman måste båda vara medlemmar i föreningen.


Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 18:17.

vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2021.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare