Forum för alla i bostadsrätt

Forum för alla i bostadsrätt (http://hotpot.se/php/vb/index.php)
-   Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=12)
-   -   Begära extra stämma med många felaktigheter (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=31952)

Rob222 2019-04-03 21:39

Begära extra stämma med många felaktigheter
 
Hej,
kan man begära extra stämma om lite vad som helst? Måste styrelsen alltid kalla till extra stämma för vilken fråga som helst? Även om medlemmars begäran innehåller felaktigheter och man inte alls har koll på hur ärendet ligger till?

Har ett ärende där man begärt kallelse till extra stämma för att återinsätta "trädgårdsförvaltare xxx" (man namnger inte trädgårdsmästaren utan skriver xxx).

Man hänvisar även till ett beslut ifrån tidigare årsstämma, men har inte kontrollerat själva beslutet utan har helt fel. Fel i sin tolkning eller redogörelse för det gamla beslutet. "Ärende att behandla" blir så att säga på felaktiga grunder.
Det gamla beslutet ifrån tidigare årsstämma var att styrelsen fick frihet att hantera frågan och avsätta medel för att hantera trädgården.

Man anger flera felaktigheter vidare i texten.

Man är i texten orolig att styrelsen inte skall upphandla ny trädgårdstjänst. Ett arbete som var påbörjat vid tillfället fast de inte kände till det. Styrelsen har nu upphandlat ny trädgårdsförvaltare.

Man har inte kontrollerat med förre trädgårdsmästaren, vilken har gått vidare och idag jobbar för annat företag som inte tillåter "konkurrerande verksamhet", vilket betyder att han inte kan jobba vidare med samma skyllt på mössan längre, samma gamla företag kan inte fortsätta fakturera.

Om det ändå är så att man kan kalla till extra stämma om "vad som helst".
Hur skulle en kallelse se ut i sådant här fall, hur skulle punkten 8 se ut?
Man kan väl i rimlighetens namn inte fråga extra stämman om man kan återinsätta "xxx"? Dessutom med vetskap om att han inte kan köra vidare i sitt gamla namn och bör/måste upphandlas på nytt i nya företaget?

Kort och gott. Kan styrelsen hävda att det är en ickefråga och avvisa medlemmars önskan om extra stämma?
Kan vi be dom omformulera sin inlaga, eller är det alltid så att man är tvungen att bara köra extra stämma om vad som helst bara 10% begär det?

/Formaliaärkul

Harald 2019-04-04 00:22

Förstår inte varför det skall hållas stämma över huvud taget.

Befogenhet:

Att sköta trädgården är föreningens ansvar och därmed är det upp till styrelsen hur de vill låta utföra detta. De kan anställa eller anlita eller utföra i egen regi hur som helst utan att fråga stämman om lov.

Ansvar:

Ledamöterna i styrelsen har fått mandat och ansvar att förvalta föreningen fram tills nästa (ordinarie) stämma. Det ska de ha arvode för. Arvodet speglar till en del arbete, men framförallt ansvaret och förväntningen att de skall fatta för föreningen nödvändiga beslut.

En styrelse som "duckar" sitt ansvar och springer till stämman med allehanda olika frågor, gör alltså inte sitt jobb och bör med tiden bytas ut.

Rob222 2019-04-04 07:22

Citat:

Ursprungligen skrivet av Harald (Inlägg 75135)
Förstår inte varför det skall hållas stämma över huvud taget.

Hej,

"10% medlemmars" ståndpunkt: Om 10% begär det skall styrelsen ordna extra stämma, oavsett felaktigheter i fakta kring tidigare stämmobeslut m.m.

Styrelsens hållning: Ingen extra stämma pga felaktigheter m.m.

Styrelsen duckar alltså inte utan hävdar att man upphandlat trädgårdstjänst samt nämnda felaktigheter.

/Rob

Rob222 2019-04-04 13:16

Hej alla,

jag har talat med Bolagsverket och tydligen gäller fortfarande regeln att det skall vara 1/10 av medlemmarna, inte hushållen eller antalet lägenheter. I vårt fall var det 1/10 av hushållen som skrivit under begäran om extra stämma, vilket då gör att detta fallet är löst. Det blir ingen extra stämma nu då det är för få underskrifter i den insända begäran om extra stämma.

Men för saken skull vill jag ända att frågan kvarstår.
Kan 1/10 av medlemmarna ta upp vilken fråga som helst?
Vart går gränsen för att det är en motion till årsstämman, istället för kallelse till extra stämma. Styrelsen är ju satt att sköta driften. Man kan väl inte ha ett läge där t.ex en falang medlemmar får för sig att skicka in flertalet kallelser till extra stämmor på pin tji för att lägga på styrelsen massor med extra jobb. Frågan måste väl ha någon form av dignitet och inte kunna vänta till årsstämman. Finns dokumentation som visar på exempel av fall där Bolagsverket gott vidare med kallelse, respektive avslagit begäran?

Mvh
R

Harald 2019-04-04 16:46

Tyvärr har du fått fel svar av Bolagsverket. Det är 10 % av rösterna som gäller, alltså lägenheter och inte huvuden. (Annars så hade ju en lgh kunnat skrivas på 50 pers som alla sökte medlemskap och så hade de haft röstmajoritet i alla frågor). Lite klurigt med BRF som på denna punkt skiljer sig från andra föreningar.

Om 10 % av rösterna så begär så skall stämma sammankallas. I begäran skall klart framgå vad de yrkar så att alla vet vilket beslut de vill att ni röstar ja eller nej till.

I övrigt gäller mitt svar innan fortfarande. Det vill säga att om dessa medlemmar vill få till ett beslut som inskränker styrelsens beslutsrätt i en fråga som styrelsen normalt handhar, så är stämman förhindrad att fatta beslut i frågan. Eller så blir beslutet ogiltigt i samma ögonblick som klubban slår i bordet, lite hur man vill se på saken.

Med reservation för att din framställning är något oklar, så jag har inte fullt ut förstått bakgrunden.

Rob222 2019-04-05 07:49

Hej igen,

jag beklagar att jag är otydlig.

I våra stadgar står: "1/10 av samtliga röstberättigade".

När jag letade runt här på forumet hittade jag den här länken i en av trådarna. Se även fotnot längst ned i den artikeln om att det skulle komma prejudicerande dom hösten 2018.

Med detta i minnet ringde jag till Bolagsverket och frågade vad som gällde. Vad jag förstod i samtal med Bolagsverket så finns inte sådan prejudikat ännu varför det fortfarande gäller med 1/10 av alla röstberättigade.

Har du Harald annan information du kan delge, länk till dom eller annat?
Jag tycker ju själv att principen med "alla röstberättigade" är fel, och som de säger i artikeln länkad här ovan så är det ju inte rimligt att 52 delägare i en fjällstuga som ingår i Brf får 52 röster. Men finns info att det Bolagsverket säger på telefon samt artikeln skriver om i Bofakta inte stämmer?

/R

Harald 2019-04-05 11:08

Artikeln beskriver problematiken rätt bra. Men så här:

Ingrid Uggla är en av kanske en handfull personer i hela Sverige som är verklig expert på juridiken kring bostadsrätt. Hon ligger bland annat bakom boken "Bostadsrättslagen -en kommentar" och har också deltagit i framtagandet av själva lagen.

Jag delar hennes slutsats att Bolagsverket har hamnat fel i denna fråga, och jag är övertygad om att när detta blir färdig prövat i domstol så kommer utslaget bli en lgh = en röst.

Innan prövningen är klar så är båda tolkningarna lika rätt juridiskt (eftersom inget avgörande finns). Men man kan ju vara klok som människa ändå och tänka själv, precis som du gjort när du analyserat frågan.

Rob222 2019-04-05 16:37

Tack Harald.

Mvh
Trevlig helg
/Rob


Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 12:56.

vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2021.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare