Forum för alla i bostadsrätt

Forum för alla i bostadsrätt (http://hotpot.se/php/vb/index.php)
-   Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=12)
-   -   Får en styrelse förorda omval av sig sjäva? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=21300)

PTZic 2014-05-15 18:48

Får en styrelse förorda omval av sig sjäva?
 
I min Brf med drygt 120 lägenheter finns det av någon anledning ingen valberedning, det finns inte med i stadgarna. Jag har tidigare påtalat det olämpliga i det ur demokratisynpunkt, det blir svårt för nya kandidater att konkurrera med sittande ledamöter när det inte finns nåt organ som kan föreslå dem, eller att medlemmar har någon att påtala till om man är missnöjd med någon i sittande styrelse.

I ett infoblad i våras skrev styrelsen att om det var någon som var intresserad av att sitta i styrelsen skulle man anmäla sitt intresse till styrelsen.

När nu kallelse och handlingar skickats ut till årets stämma så står det såhär i kallelsen och dagordningen:

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
Nominerade till styrelsen är följande:
(Här följer då namnen på tre st sittande ledamöter i styrelsen och den tid de föreslås väljas på. Det avslutas sedan med):
"Styrelsen förordar att dessa nominerade omväljs"

Här har vi alltså en styrelse som i årsmöteskallelsen och i dagordning förordar omval av sig själva, och kallar dem för "nominerade" vilket också är av styrelsen själva.

Att tycka det är olämpligt etisk behöver jag nog inte ens argumentera för. Men är det ens tillåtet att göra så? I stadgar till Brf är ordningen hur årsmötet ska gå till och dagordning se ut tydligt reglerade. Men kan en styrelse nominera sig själva som enda valbara kandidater, och framförallt: Kan de förorda hur de tycker medlemmarna ska rösta när det gäller dem själva? Alla frågor som avhandlas på en årsstämma kring resultat, resultatdisposition, ansvarsfrihet, arvode till styrelsen är ju medlemmarnas godkännande av styrelsens arbete under året. Medlemmarna röstar och godkänner där vad styrelsen gjort, efter att ha delgjorts fakta genom årsredovisning. Det åligger väl inte styrelsen att tala om hur medlemmarna ska rösta, och defintivt inte när det gäller val av dem själva?

Om någon har synpunkter eller kunskap om det lämpliga att inte ha val av valberedning i stadgarna för en så pass stor förening så tar jag tacksamt emot sådant också

Admin 2014-05-15 20:06

Styrelse som valberedning föreslår sig själva
 
Citat:

Ursprungligen skrivet av PTZic (Inlägg 52054)
Att tycka det är olämpligt etisk behöver jag nog inte ens argumentera för. Men är det ens tillåtet att göra så?

Visst är det i allra högsta grad etiskt olämpligt. Ingen med det minsta sunda förnuft kan hävda något annat, men tyvärr bryter det inte mot regelverken.

Det är bara en pytteliten del av allt som borde regleras i brf:ar som verkligen regleras i lag och stadgar. Därför måste alla brf:ar löpande arbeta för att utveckla stadgarna för att likaledes löpande försöka täcka upp de många svarta hålen i regelverken.

Citat:

Ursprungligen skrivet av PTZic (Inlägg 52054)
Men kan en styrelse nominera sig själva som enda valbara kandidater, och framförallt: Kan de förorda hur de tycker medlemmarna ska rösta när det gäller dem själva?

En odemokratisk styrelse agerar på detta sätt, men;
- Styrelseledamöterna är inte de enda valbara till styrelsen. Varje medlem kan på stämman föreslå alternativ, och sedan väljs de som flest röster.
Tyvärr är det dock som regel väldigt svårt för någon ny att ersätta en styrelseledamot pga att stämmodeltagarna oftast inte är tänkande människor
.

En förtroendevald i en bostadsrättsförening kan avsättas när som helst (på stämma där frågan tas upp någonstans i dagordningen, inkl. i motioner).

Citat:

Ursprungligen skrivet av PTZic (Inlägg 52054)
Det åligger väl inte styrelsen att tala om hur medlemmarna ska rösta, och defintivt inte när det gäller val av dem själva?

En styrelse som agerar på detta sätt skickar ut mycket starka varningssignaler... men sällan starka nog för att väcka zombierna i föreningen.

Citat:

Ursprungligen skrivet av PTZic (Inlägg 52054)
Om någon har synpunkter eller kunskap om det lämpliga att inte ha val av valberedning i stadgarna för en så pass stor förening så tar jag tacksamt emot sådant också

Självklart ska val av valberedning ingå i stadgarna, där det stadgas att val av valberedning ska ingå som standard på årsstämman.
Enda sättet att få till stånd en förändring är at
t motionera om stadgeändring i denna fråga.

Se:
Mall för Sveriges bästa stadgar

PTZic 2014-05-15 21:10

Maktövertag
 
Jo, jag vet att varje medlem kan nominera både en och flera personer till styrelsen. Men kombinationen av att det inte finns någon valberedning, att det inte finns något organiserat nomineringsförfarande med utskick av nomineringsblankett mm, och att styrelsen själva nominerar och dessutom förordar val redan på utskickad kallelse och dagordning, gör ju det närmast omöjligt för en medlem som nominerar på stämman att vända på det maktövertag som sittande styrelse skaffat sig.

När medlemmarna dessutom inte förstår vikten av att välja en opartisk ordförande för stämman och istället väljer sittande så har styrelsen fullständig kontroll på både stämma och röstningar

Argus 2014-05-16 05:47

Beslut vid årsstämman
 
Vid stämman förekommer det inte att stämman röstar ner valberedningens eller styrelsens förslag, vilket tycks vara ganska vanligt i många andra föreningar.

Styrelsens fanclub har mycket starka röster och leds av en 'cheer leader', som 'eldar' gruppen genom att resa sig upp och vifta med armarna som vid fotbollsmatcher.

Varje val borde avgöras med votering eller sluten dito. Men det är inte så lätt alla gånger. Då blir man anklagad för att bråka, stämman tar för lång tid och leder till ökat ordförandearvode! Ibland är det nästan omöjligt, då de professionella ordföranden i kvicka med klubban.

Det känns inte meningsfullt att delta i stämman, men jag går av plikt.

qada 2014-05-16 07:56

Motion om regler för valberedningen
 
Jag har skrivit om hur valberedningen behandlade mig i tidigare inlägg, då jag anmälde mitt intresse till en plats i styrelsen. I år har jag anmält en motion och bl a yrkat att VB skall

- nominera samtliga intresserade *)
- tillsammans med distributionen av kallelsen lämna en kort presentation/CV för nominerade
- snarast möjligt bekräfta mottagandet av intresseanmälningar
- inte kräva referenser för kontroll av CV *)

Vi har ingen som helst aning om vem vi röstar då ingen presenterar nominerade. En ny ledamot, som valdes i sin frånvaro, presenterades med: Hen är inte här.

Styrelsens svar:Styrelsen anser att valberedningen har utfört sitt arbete på ett korrekt och ansvarsfullt sätt och enligt gällande regler och bestämmelser.

I vår förening är det i praktiken styrelsen som bestämmer vem som skall sitta i styrelsen.

Finns det några regler eller bestämmelser för VB utom det som sägs i stadgarna?

*) kan diskuteras har jag erfarit under veckan och instämmer

PS. Jag har studerat Admins långa och innehållsrika inlägg om VB. Tyvärr blir jag så upprörd att jag inte kan tänka klart. VB i vår förening följer inget av råden. Det finns inget att göra helt enkelt.


Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 23:05.

vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2021.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare