Forum för alla i bostadsrätt

Forum för alla i bostadsrätt (http://hotpot.se/php/vb/index.php)
-   Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=12)
-   -   Vad gör man åt egensinnig ordförande? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10816)

Suna 2009-09-16 19:53

Vad gör man åt egensinnig ordförande?
 
Ordföranden och ett par han har som sina "lakejer" ville bygga staket och satte igång. Vet inte vad det kommer att kosta men det har pågått i ett par månader nu... Skulle inte vi medemmar röstat fram prioriteringar, vad vi vill ha gjort för BRFs pengar, eller??

Krickan 2009-09-17 08:46

Alltför många styrelseordföranden har ”missuppfattat” sin roll inom en bostadsrättsförening, där dessa däremot uppfattar sig själva som ”enskilda och privata” ägare och därmed styr både styrelsen och föreningen därefter. Till sin hjälp, och för att få till stånd sina egna beslut, tar man – som du säger – in ”lakejer”. Dessa brukar ofta i en eller annan form – förr eller senare - bli tilldelade förmåner som helt och hållet går utanför ”demokratiska forum” och där lakejer ger utslag vid eventuella (om ens överhuvud taget förekommande) röstningar under årsmöten.
Flera bostadsrättföreningars styre och förvaltning sker helt och hållet på medlemmarnas bekostnad men utan någon som helst möjlighet till att vara delaktiga – både ekonomiskt men även rent förvaltningsmässigt – då det mesta av styrelsearbetet sker under mycket korrupta former såväl i smått som i stort.
Orderupphandlingar anses av styrelser som styrelseinterna dokument! I vilken lag finns detta angivet? (Admin har bevarat denna fråga vid ett tidigare tillfälle!).

Bostadsrättsinnehavare är idag, under rådande förhållanden, i stort behov av både en medlemsorganisation såväl som tillsynsmyndighet. Lagar och regelverk är inte anpassade till den stora omvandling som skett på mycket kort tid varför det nu ser ut som det gör inom ett alltför stort antal bostadsrättsföreningar – vilket detta forum visar tydligt!

totiki 2009-09-17 09:42

Citat:

Ursprungligen skrivet av Suna (Inlägg 16166)
Ordföranden och ett par han har som sina "lakejer" ville bygga staket och satte igång. Vet inte vad det kommer att kosta men det har pågått i ett par månader nu... Skulle inte vi medemmar röstat fram prioriteringar, vad vi vill ha gjort för BRFs pengar, eller??

Du har inte fyllt i din profil och även i övrigt gett mycket lite information.

10% medlemmar kan alltid begära en extra stämma som tar upp ärendet och ifrågasätter det... eller om en stadgeändring gällande att, medlemmarna skall rösta fram prioriteringar för vad de vill ha gjort med BRFs pengar.
Finns staketet med i underhållsplanen? Fyller staketet något syfte?

Piggelin 2009-09-21 23:26

I bostadsrättslag 9 kap. 15§ sägs "Beslut som innebär väsentliga förändringar av föreningens hus eller mark skall fattas av en föreningsstämma, om inte något annat har bestämts i stadgarna."

Admin 2009-09-23 12:19

Väsentliga förändringar i en brf
 
Citat:

Ursprungligen skrivet av Piggelin (Inlägg 16273)
I bostadsrättslag 9 kap. 15§ sägs "Beslut som innebär väsentliga förändringar av föreningens hus eller mark skall fattas av en föreningsstämma, om inte något annat har bestämts i stadgarna."

Ja, denna del av bostadsrättslagen har diskuterats en hel del i detta forum. Problemet med denna paragraf är inte bara att den är så luddig att den helt saknar mening, utan även att vissa styrelser hänvisar till denna för att motivera sitt oligarkiska förfarande.

Denna paragraf ställer alltså till med en hel del skada för många bostadsrättsföreningar, och tillför absolut noll för medlemmarna.

Suna 2009-09-23 12:22

Ingen återvändo denna gång...
 
Det blir dubbelt så dyrt mot vad dom (inititativtagarna i föreningen) trodde... Nu har summan 120.000 kr för staketbygget kommit fram, bl a.

Ordförande slängde fram en bunt papper som han ville påskina visade på att det fanns stöd för att bygga staket.

V g se i stället blanketten "Fullmakt för ombud..." med all den info som står där! Så ska det se ut! Vi var okunniga och oinsatta i vad som skulle ske och vad det kunde tänkas kosta.

Men att göra så är direkt felaktigt förfarande. Se blanketten för ombud vid stämma, där står att en medlem bara får representera en ytterligare frånvarande medlem vid stämma! Man kan alltså inte slänga fram en bunt egenhändigt skrivna papper från medlemmar som inte är insatta.

Nu har bygget pågått ett par månader minst.

Någon form av redovisning har inte kommit. Detta ska väl visas till medlemmarna (inom 3 veckor, eller?)

Ordf ogillade att bilar stannade för att släppa av och på vid infarten till BRF.

Det "växte för mycket..." (sly) bland den nu borttagna häcken (då 2 m hög) där staketet nu ska stå!

I stället för att placera ut ett par "betong-grisar" (det finns fina funktionella sådana numera) borrades nya hål i asfalten för stålstängerna till trästaketet... Instängt och trångt.

P g a staketet förloras nu känslan av öppen planlösning och grönska vi haft. Majoriteten hade önskat kapa häcken på mitten till 1 m höjd. Sly kunde rensats bort och häcken kapas - för att så inse att resultatet hade varit fullgott?!

Ordf vill uppenbarligen markera "sitt revir" mot intilliggande BRF.

Borde inte det fåtal som hittat på detta bli ersättningsskyldiga??

Suna 2009-09-23 12:36

Kan Hyresnämnden bidra med något?
 
Hyresnämnden har till viss del att göra med bostadsrätter också, har jag förstått.

Hur vänder vi oss "uppåt" för att få stöd och hjälp? Det krävs ju att någon vill bli ny ordförande i föreningen. Flera har dragit sig ur de senaste åren.

Blir det vårt öde att gå under som förlorare nu annars?

Admin 2009-09-23 13:26

Vad gör hyresnämnden för medlemmar i en brf?
 
Hyresnämndens åtaganden för bostadsrättshavare är extremt starkt begränsat, och inte en instans du kan vända dig till i detta fall.

Man ska veta att även i de fall hyresnämnden gör något för bostadsrättshavare så är det ofta bara en medling hyresnämnden kan hjälpa till med.
I motsats till hyresärenden så kan då inte hyresnämnden utdöma vite.

Hyresnämnden har dock på ett ypperligt sätt hjälpt mig mot den galna styrelsen i min egen brf, så jag kan inte klaga på vad hyresnämnden presterar.

Det finns inget "uppåt" att vända sig för bostadsrättshavare.
Därav detta forum. Vi får hjälpa varandra i stället eftersom stat, myndigheter och övriga inte vill ta något ansvar för bostadsrättshavarna.

Man skulle kanske kunna tro att det därigenom skulle vara en fördel att tillhöra en bostadsorganisation som HSB, men där upptäcker man vid sin första konflikt med styrelse/förening att bostadsorganisationerna alltid står på styrelsens sida och att bostadsorganisationen med alla tillgängliga medel - ärliga som oärliga - gör allt för att trycka ner den enskilda medlemmen.
Detta dessutom med hjälp av medlemmens egna pengar... medlemmen betalar alltså för motpartens försvar mot samma medlem.

En förening måste ha en styrelse och en ordförande.
Det har mig veterligen aldrig hänt att en förening "gått under" pga att man inte får styrelse och/eller ordförande.
Eftersom alternativet är att föreningen läggs ner så blir det alltid någon som måste ställa upp. Då inte den/de som är lämpade för detta uppdrag, men ändå.

Se;
Vad gör hyresnämnden för bostadsrättshavare?


Citat:

Ursprungligen skrivet av Suna (Inlägg 16302)
Ordförande slängde fram en bunt papper som han ville påskina visade på att det fanns stöd för att bygga staket.

Vad då för papper?

Citat:

Ursprungligen skrivet av Suna (Inlägg 16302)
Någon form av redovisning har inte kommit. Detta ska ju visas till medlemmarna (inom 3 veckor, eller?)

Något sådant krav på redovisning av de arbeten som genomförs finns inte, även om det varit önskvärt.
På stämman är styrelsen lagstadgat skyldig att svara på alla frågor om brf:en. Få utnyttjar denna möjlighet, tyvärr.

Citat:

Ursprungligen skrivet av Suna (Inlägg 16302)
Borde inte det fåtal som hittat på detta bli ersättningsskyldiga, eller??

Det är upp till stämman, dvs medlemmarna i brf:en, att avgöra, men medlemmarna i en brf är som grupp en feg sådan, så om det inte finns några handlingskraftiga medlemmar som driver en sådan fråga lär inget hända.

Piggelin 2009-09-25 03:00

Citat:

Ursprungligen skrivet av Admin (Inlägg 16301)
Ja, denna del av bostadsrättslagen har diskuterats en hel del i detta forum. Problemet med denna paragraf är inte bara att den är så luddig att den helt saknar mening, utan även att vissa styrelser hänvisar till denna för att motivera sitt oligarkiska förfarande.

Denna paragraf ställer alltså till med en hel del skada för många bostadsrättsföreningar, och tillför absolut noll för medlemmarna.

Samtidigt behövs det bara att 10% skriver på en begäran att få en extrastämma så att beslutet blir demokratiskt. Är själv nog snart i den processen.


Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 18:32.

vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2021.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare