Forum för alla i bostadsrätt

Forum för alla i bostadsrätt (http://hotpot.se/php/vb/index.php)
-   El, Uppvärmning/inneklimat, V&V, Vatten - Bredband, telefon, TV (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=10)
-   -   Ventilation och fläkt i bostadsrätt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10516)

Admin 2009-07-05 16:42

Ventilation och fläkt i bostadsrätt
 
Frågor och svar om ventilation och fläkt i lägenheten.


1. Ansvar för ventilationen i lägenheten

Fråga: Sotare har precis besiktat vår fastighet. Ett par bostadsrätter, däribland vår, har fått många anmärkningar. Det finns ingen ventilation alls i vardagsrum eller sovrum.
Hur ska vi ta reda på om det funnits ventilation i rummen förut?
Är det vi som ska bekosta åtgärderna?
Har vi möjlighet att begära ersättning från tidigare lägenhetsinnehavare?

Svar: Ventilationen i lägenheten ansvarar föreningen för. Ni bör kontakta föreningen för att få detta åtgärdat och för att få de upplysningar om lägenheten som ni vill ha. Föreningen ska sedan åtgärda bristen utan dröjsmål.

Har däremot förre ägaren, utan föreningens godkännande, gjort så att ventilationen inte fungerar kan föreningen be er att på egen bekostnad återställa detta eftersom ni nu tagit över ansvaret för det gentemot föreningen.

Ni kan sedan försöka kräva förre ägaren på ersättning för återställandet. Vägrar denne medverka återstår att ge in en stämningsansökan vid tingsrätt.


2. Ventilation - Vem betalar för att montera fläkt i kök?

Fråga: Jag bor i en äldre HSB-lägenhet och i köket finns endast en ventil.
Jag skulle vilja montera in en fläkt, men är det jag eller föreningen som ska bekosta detta?
Finns det inte en lag som säger att ventilationen måste vara bra?

Svar: Föreningen är som fastighetsägare ansvarig för att ventilationen fungerar tillfredsställande. Ett intyg om genomförd besiktning av ventilationen (OVK) ska finnas uppsatt på väl synlig plats i till exempel trapphus och entréer.

Inomhusluften ska kontinuerligt kunna bytas ut mot frisk luft utifrån. Socialstyrelsens normer för luftväxling ska vara uppfyllda. I äldre hus är det vanligt med självluftsventilation, det vill säga att luften strömmar in genom tilluftsventiler, vädringsfönster eller otätheter i huset och passerar sedan ut genom frånluftsventiler.

Du kan kontakta miljö- och hälsoskyddskontoret i kommunen för mätning av luftflödet i din lägenhet om du är tveksam till om ventilationen är tillräcklig.

Det finns inget krav på att det ska finnas en köksfläkt i äldre hus. Du får alltså själv bekosta köksfläkten och installationen av denna. Det rekommenderas ändå att kontakta styrelsen innan installationen eftersom åtgärden kan påverka ventilationen i övriga huset.


3. Föreningen skyldig att ersätta bostadsrättshavare för nedmontering av fläkt

Fråga: I vår förening är det inte tillåtet att ha spisfläktar. Styrelsen har beslutat att alla måste kopplas ur och inga besiktningar vid ägarbyte godkänns om sådana är inkopplade.
Kan styrelsen ogiltigförklara de gamla besiktningsprotokollen där fläkten godkänts och tvinga mig att plocka ned den?
Bör föreningen inte betala kostnaden för byte?

Svar: Om köksfläkten ingår i husets ventilationssystem har föreningen ansvaret och kan då besluta att fläktarna inte får vara inkopplade. Då köksfläkten är föreningens ansvar bör föreningen stå för eventuell demontering och kostnaden för byte.

Styrelsen kan dock ha lämnat tillstånd till montering av en köksfläkt som senare, av någon anledning, inte får användas. I så fall kan föreningen vara skyldig att ersätta bostadsrättshavarna för kvarvarande värde och, om fläkten ingår i lägenhetens standardutrustning, eventuellt installera en sådan som uppfyller ventilationskraven.

Om en förening lämnar tillstånd till en enskild medlem att installera en köksfläkt är det viktigt att undersöka om även andra bostadsrättshavare kan göra detsamma utan att exempelvis ventilationen påverkas.


4. Ventilation - problem med matos i lägenheten

Fråga: När grannen lagar mat är det i min bostadsrätt som om någon höll på och lagade mat i mitt eget kök.
I vilken utsträckning ska man tolerera grannens matos i sin egen lägenhet?

Svar: Du ska självklart inte behöva få in grannens matos i din lägenhet. Att oset kommer in till dig beror troligtvis på något fel på ventilationssystemet. Du bör kontakta föreningens styrelse för att få saken utredd.

Styrelsen ansvarar för ventilationen i fastigheten och är skyldig att åtgärda brister som dessa.Frågorna och svaren ovan kan utgöra en bra grund för framtida diskussioner i liknande frågor, och det är så jag hoppas man ser det som, dvs som ett diskussionsunderlag.
Om du har ett problem som liknar dem som tagits upp här, beskriv din situation så kan forumets medlemmar tillsammans komma fram till den bästa lösningen för varje specifik situation.

MikHo 2009-07-06 01:01

viktigt att kontrollera innan man monterar in en fläkt är vilken typ av system som föreningen har.

Om man ahr gemensamma frånluftstammar så är fläkt med motor förbjudna, man är hänvisad till en standard spiskåpa istället.

Admin 2009-07-06 10:21

Motorfläkt ej sammankopplad med ventil
 
Ja, det stämmer, men man kan göra som t.ex. jag har gjort i min lgh med gemensamma frånluftsstammar.

Jag har en motordriven spisfläkt och ett rör som ända upp till frånluftsventilen i köken, men röret från spisfläkten och frånluftsventilen är inte sammankopplade med varandra.

Denna metod är tillåten.

MikHo 2009-07-06 12:34

Helt rätt, så länge "systemen" inte sitter samman så går det bra, själv har jag en motordriven kolfilter fläkt som inte heller sitter samman med frånluftsventilen.

Gusten 2009-07-06 16:52

I min förening med självdragsventilation är det separata murade kanaler från varje kök ända upp till taket, så många har haft fläkten kopplad direkt till frånluftsventilen. Vid en besiktning konstaterades dock läckage mellan kanalerna varför styrelsen förbjöd sådan direktkoppling.
Den som vill kan själv kosta på indragning av tätning vilket blir dyrare ju längre ner lägenheten ligger. Av de 16 lägenheterna tror jag att det är 6 st, bl. a jag
som låtit täta kanalen. Jag såg dock att tätslangen bara är 100 mm i diameter vilket med en längd på 11 meter minskar kapaciteten en hel del jämfört med den
kapacitet som uppges för fläkten.

Admin 2009-07-06 19:19

Otät ventilation
 
Ja, 10 cm i diameter låter lite klent för en ventilation.

Du kanske bor på bredden och inte på höjden, men är det inte ändå föreningens ansvar att se till så att det är tätt hos er?
Ventilationskanalerna brukar ju ligga på föreningens ansvar.

Gusten 2009-07-06 21:03

Huset med fyra våningsplan är väl egentligen bara avsett för självdrag eftersom det är byggt 1944.
Föreningen kanske därmed bara har ansvar för att ventilationen fungerar för självdrag ?
Det var ordföranden som tog initiativet och tog in tre offerter och inbjöd de som ville hänga på att få det lite billigare när fler gjorde det samtidigt.
Även ordföranden tog alltså kostnaden själv och jag har därför inte velat bråka om betalningsansvaret. Man kan dock tycka att firman som tätade kunde ha
informerat om att det skulle bli så liten diameter på slangen. Då jag inte köpt fläkt ännu tänkte jag kompensera den dåliga diametern med en fläkt som har hög kapacitet.

totiki 2009-07-07 07:41

Jag har för mig att de där slangarna är rätt dyra, stämmer det?

Ett annat alternativ är annars att "dra" ventilationsgången med lera (man kan blanda pipleran med vattenglas) eller keramiskt tätningsmedel. När det inte eldas i kanalen blir inte påverkan så stor så detta har lång hållbarhetsfaktor. Man behåller på så vis kanalens ursprungliga dimensioner och kostnaden kanske inte skiljer sig så mycket från slangen?

MikHo 2009-07-07 10:48

Ventilationen ligger på föreningens ansvar oavsett om den funnits där sedan huset byggdes eller om det gjorts i efterhand. Så länge det har gjorts till alla lägenheterna i föreningens regi och inte av privatpersoners eget bevåg.

Gusten 2009-07-08 18:24

Den alternativa metod som Totiki nämner hade kanske varit att föredra.
Offerterna byggde väl på den billigaste tätmetoden. Tyvärr presenterades
ingen alternativ metod som man skulle kunna få mot pristillägg.

Lägenheten ligger näst högst upp och då kostade det 18.000 kronor totalt
att täta både rökgången till öppna spisen och ventilationskanalen till köket.
Har för mig att drygt två tredjedelar av kostnaden avsåg rökgången.


Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 03:25.

vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2021.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare