Forum för alla i bostadsrätt

Forum för alla i bostadsrätt (http://hotpot.se/php/vb/index.php)
-   El, Uppvärmning/inneklimat, V&V, Vatten - Bredband, telefon, TV (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=10)
-   -   Ventilation och fläkt i bostadsrätt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10516)

Admin 2009-07-05 16:42

Ventilation och fläkt i bostadsrätt
 
Frågor och svar om ventilation och fläkt i lägenheten.


1. Ansvar för ventilationen i lägenheten

Fråga: Sotare har precis besiktat vår fastighet. Ett par bostadsrätter, däribland vår, har fått många anmärkningar. Det finns ingen ventilation alls i vardagsrum eller sovrum.
Hur ska vi ta reda på om det funnits ventilation i rummen förut?
Är det vi som ska bekosta åtgärderna?
Har vi möjlighet att begära ersättning från tidigare lägenhetsinnehavare?

Svar: Ventilationen i lägenheten ansvarar föreningen för. Ni bör kontakta föreningen för att få detta åtgärdat och för att få de upplysningar om lägenheten som ni vill ha. Föreningen ska sedan åtgärda bristen utan dröjsmål.

Har däremot förre ägaren, utan föreningens godkännande, gjort så att ventilationen inte fungerar kan föreningen be er att på egen bekostnad återställa detta eftersom ni nu tagit över ansvaret för det gentemot föreningen.

Ni kan sedan försöka kräva förre ägaren på ersättning för återställandet. Vägrar denne medverka återstår att ge in en stämningsansökan vid tingsrätt.


2. Ventilation - Vem betalar för att montera fläkt i kök?

Fråga: Jag bor i en äldre HSB-lägenhet och i köket finns endast en ventil.
Jag skulle vilja montera in en fläkt, men är det jag eller föreningen som ska bekosta detta?
Finns det inte en lag som säger att ventilationen måste vara bra?

Svar: Föreningen är som fastighetsägare ansvarig för att ventilationen fungerar tillfredsställande. Ett intyg om genomförd besiktning av ventilationen (OVK) ska finnas uppsatt på väl synlig plats i till exempel trapphus och entréer.

Inomhusluften ska kontinuerligt kunna bytas ut mot frisk luft utifrån. Socialstyrelsens normer för luftväxling ska vara uppfyllda. I äldre hus är det vanligt med självluftsventilation, det vill säga att luften strömmar in genom tilluftsventiler, vädringsfönster eller otätheter i huset och passerar sedan ut genom frånluftsventiler.

Du kan kontakta miljö- och hälsoskyddskontoret i kommunen för mätning av luftflödet i din lägenhet om du är tveksam till om ventilationen är tillräcklig.

Det finns inget krav på att det ska finnas en köksfläkt i äldre hus. Du får alltså själv bekosta köksfläkten och installationen av denna. Det rekommenderas ändå att kontakta styrelsen innan installationen eftersom åtgärden kan påverka ventilationen i övriga huset.


3. Föreningen skyldig att ersätta bostadsrättshavare för nedmontering av fläkt

Fråga: I vår förening är det inte tillåtet att ha spisfläktar. Styrelsen har beslutat att alla måste kopplas ur och inga besiktningar vid ägarbyte godkänns om sådana är inkopplade.
Kan styrelsen ogiltigförklara de gamla besiktningsprotokollen där fläkten godkänts och tvinga mig att plocka ned den?
Bör föreningen inte betala kostnaden för byte?

Svar: Om köksfläkten ingår i husets ventilationssystem har föreningen ansvaret och kan då besluta att fläktarna inte får vara inkopplade. Då köksfläkten är föreningens ansvar bör föreningen stå för eventuell demontering och kostnaden för byte.

Styrelsen kan dock ha lämnat tillstånd till montering av en köksfläkt som senare, av någon anledning, inte får användas. I så fall kan föreningen vara skyldig att ersätta bostadsrättshavarna för kvarvarande värde och, om fläkten ingår i lägenhetens standardutrustning, eventuellt installera en sådan som uppfyller ventilationskraven.

Om en förening lämnar tillstånd till en enskild medlem att installera en köksfläkt är det viktigt att undersöka om även andra bostadsrättshavare kan göra detsamma utan att exempelvis ventilationen påverkas.


4. Ventilation - problem med matos i lägenheten

Fråga: När grannen lagar mat är det i min bostadsrätt som om någon höll på och lagade mat i mitt eget kök.
I vilken utsträckning ska man tolerera grannens matos i sin egen lägenhet?

Svar: Du ska självklart inte behöva få in grannens matos i din lägenhet. Att oset kommer in till dig beror troligtvis på något fel på ventilationssystemet. Du bör kontakta föreningens styrelse för att få saken utredd.

Styrelsen ansvarar för ventilationen i fastigheten och är skyldig att åtgärda brister som dessa.Frågorna och svaren ovan kan utgöra en bra grund för framtida diskussioner i liknande frågor, och det är så jag hoppas man ser det som, dvs som ett diskussionsunderlag.
Om du har ett problem som liknar dem som tagits upp här, beskriv din situation så kan forumets medlemmar tillsammans komma fram till den bästa lösningen för varje specifik situation.

MikHo 2009-07-06 01:01

viktigt att kontrollera innan man monterar in en fläkt är vilken typ av system som föreningen har.

Om man ahr gemensamma frånluftstammar så är fläkt med motor förbjudna, man är hänvisad till en standard spiskåpa istället.

Admin 2009-07-06 10:21

Motorfläkt ej sammankopplad med ventil
 
Ja, det stämmer, men man kan göra som t.ex. jag har gjort i min lgh med gemensamma frånluftsstammar.

Jag har en motordriven spisfläkt och ett rör som ända upp till frånluftsventilen i köken, men röret från spisfläkten och frånluftsventilen är inte sammankopplade med varandra.

Denna metod är tillåten.

MikHo 2009-07-06 12:34

Helt rätt, så länge "systemen" inte sitter samman så går det bra, själv har jag en motordriven kolfilter fläkt som inte heller sitter samman med frånluftsventilen.

Gusten 2009-07-06 16:52

I min förening med självdragsventilation är det separata murade kanaler från varje kök ända upp till taket, så många har haft fläkten kopplad direkt till frånluftsventilen. Vid en besiktning konstaterades dock läckage mellan kanalerna varför styrelsen förbjöd sådan direktkoppling.
Den som vill kan själv kosta på indragning av tätning vilket blir dyrare ju längre ner lägenheten ligger. Av de 16 lägenheterna tror jag att det är 6 st, bl. a jag
som låtit täta kanalen. Jag såg dock att tätslangen bara är 100 mm i diameter vilket med en längd på 11 meter minskar kapaciteten en hel del jämfört med den
kapacitet som uppges för fläkten.

Admin 2009-07-06 19:19

Otät ventilation
 
Ja, 10 cm i diameter låter lite klent för en ventilation.

Du kanske bor på bredden och inte på höjden, men är det inte ändå föreningens ansvar att se till så att det är tätt hos er?
Ventilationskanalerna brukar ju ligga på föreningens ansvar.

Gusten 2009-07-06 21:03

Huset med fyra våningsplan är väl egentligen bara avsett för självdrag eftersom det är byggt 1944.
Föreningen kanske därmed bara har ansvar för att ventilationen fungerar för självdrag ?
Det var ordföranden som tog initiativet och tog in tre offerter och inbjöd de som ville hänga på att få det lite billigare när fler gjorde det samtidigt.
Även ordföranden tog alltså kostnaden själv och jag har därför inte velat bråka om betalningsansvaret. Man kan dock tycka att firman som tätade kunde ha
informerat om att det skulle bli så liten diameter på slangen. Då jag inte köpt fläkt ännu tänkte jag kompensera den dåliga diametern med en fläkt som har hög kapacitet.

totiki 2009-07-07 07:41

Jag har för mig att de där slangarna är rätt dyra, stämmer det?

Ett annat alternativ är annars att "dra" ventilationsgången med lera (man kan blanda pipleran med vattenglas) eller keramiskt tätningsmedel. När det inte eldas i kanalen blir inte påverkan så stor så detta har lång hållbarhetsfaktor. Man behåller på så vis kanalens ursprungliga dimensioner och kostnaden kanske inte skiljer sig så mycket från slangen?

MikHo 2009-07-07 10:48

Ventilationen ligger på föreningens ansvar oavsett om den funnits där sedan huset byggdes eller om det gjorts i efterhand. Så länge det har gjorts till alla lägenheterna i föreningens regi och inte av privatpersoners eget bevåg.

Gusten 2009-07-08 18:24

Den alternativa metod som Totiki nämner hade kanske varit att föredra.
Offerterna byggde väl på den billigaste tätmetoden. Tyvärr presenterades
ingen alternativ metod som man skulle kunna få mot pristillägg.

Lägenheten ligger näst högst upp och då kostade det 18.000 kronor totalt
att täta både rökgången till öppna spisen och ventilationskanalen till köket.
Har för mig att drygt två tredjedelar av kostnaden avsåg rökgången.

Undrandez 2010-11-09 14:33

jag fick lära mig nåt nytt idag när sotaren var här och kontrollerade ventilationen. vi har haft ett kluckande i avloppen lääänge,och idag fick jag svaret,vi har haft spjällen över fönstren STÄNGDA och det har gjort att det kluckar i avloppen.
nu är spjällen öppna överallt och kluckandet är BORTA!!
:10::4::3:

kluringen 2010-11-09 15:22

Citat:

Ursprungligen skrivet av Undrandez (Inlägg 24415)
jag fick lära mig nåt nytt idag när sotaren var här och kontrollerade ventilationen. vi har haft ett kluckande i avloppen lääänge,och idag fick jag svaret,vi har haft spjällen över fönstren STÄNGDA och det har gjort att det kluckar i avloppen.
nu är spjällen öppna överallt och kluckandet är BORTA!!
:10::4::3:

Det var det dummaste jag har hört.:16:

Ni måste ha ett fantastisk bra utsug av er frånluft om den tillstrypa tilluften ska kunna ställa till med "kluck" i avloppsytemet. Nästintill vakum!

Kalle i Malmköping 2011-01-24 11:00

Betyder det att om vårt kök har separat frånluftskanal så är det tillåtet att använda fläkt med motor kopplat till frånluftskanalen? Vår förening har nämligen beordrat oss att demontera nuvarande fläkt och ersätta den med kolfilterfläkt med hänvisning till att radonnivåer annars blir för höga

Admin 2011-01-24 11:19

Fläkt till separat frånluftskanal
 
Eh? Jag förstår inte.
Skulle radonnivån öka med en motoriserad fläkt för utsug i köket jämfört med en kolfilterfläkt?
Där skulle man vilja veta hur styrelsen resonerat.
Har styrelsen några dokument att visa upp från experter inom detta område?

Vad gäller "separat frånluftskanal" så gissar jag att du avser en frånluftskanal som ingen annan lägenhet har tillgång till, och i sådant fall torde det vara givet att det inte är några problem med en utsugsfläkt direkt kopplad till frånluftskanalen.

Kalle i Malmköping 2011-01-24 11:27

Jag gissar att de resonerar så här: En fast monterad fläkt som ej används kommer ju inte att evakuera någon luft från köket, det gör den ju först när den sätts på. Självdragssystemet är ju satt ur spel eftersom fläkten och tillhörande filter sitter i vägen. Radon som finns i byggnadsmaterial eller som finns någon annanstans kommer ju då inte kunna ventileras ut, varför radonnivåerna skulle stiga.

Admin 2011-01-24 12:16

Självdragssystem
 
Ok, men det finns väl ett ställe till där luften sugs ut, i badrummet?
Inte tillräckligt?

Jag gissar att radonmätningar gjorts i föreningen, och att det då uppmätts höga nivåer?

kluringen 2011-01-24 13:09

Lite fakta om ventilation och självdragssystem
 
Alla ventilationssystem bygger på att föra bort den begagnade rumsluften (frånluft) som då måste ersättas med frisk luft (tilluft). En grundregel är att luften skall bytas 0,5 gång per timme. Minsta frånluftsflöde bör vara 15 l/s i våtrum och 10 l/s i kök. Det är dessa kriterier som ska vara uppfyllda för godkänd OVK.

Självdragsventilation är godkänd. Nackdelen med självdrag är att det inte fungerar när det är varmare ute än inne. Murad kanal behöver inte vara tät för självdrag. Kanalen behöver heller inte vara tät om man monterar takfläkt för att förbättra draget under den varma årstiden. Man får däremot inte koppla in fläkt som TRYCKER ut luft till en otät kanal då oset trängs ut till intilliggande kanaler och in till andra lägenheter.

Att täta en murad ventilationskanal gör ingen nytta. Den förbättring av draget som en slätare yta medför är försumbart litet. Det är kanalens höjd, area och temperaturen inom och utomhus samt tryckförhållandena i rummet som påverkar. Avsaknad av tilluft i ett rum ger undertryck som gör att grannens matos sugs in genom otäta väggar. Tumregeln är att det ska finnas frånluft i alla ”smutsiga” rum d.v.s våtrum och kök och tilluft i alla andra rum.

Vanliga köksfläktar som kopplas till en tät kanal (borde förbjudas?) medför att köket saknar allmänventilation helt när fläkten är avstängd.

Köksfläktar/kåpor ämnade för flerbostadshus som har installerat mekanisk frånluft i köken har två lägen. Ett läge som man inte kan stänga av själv som är på dygnet runt och ett forcerat läge som man kan reglera själv när man lagar mat.

Föreningens ansvarar för att fastigheten har godkänd OVK. I hus med självdrag är underhållsansvaret begränsad till rengöring av imkanalerna och tillsyn att inga fläktar är kopplade till otäta kanaler. Köksfläkten och tätning av kanalen är medlemmens ansvar. Kan stå annat i stadgarna. Det är ingen självklar rättighet att få ha en köksfläkt ansluten till en frånluftskanal.

Avsaknaden av tilluft är ett vanligt problem i gamla hus. Även på femtiotalet var det på modet med energisparhysteri. Man murade helt enkelt igen tilluftsventilerna i fasaderna. Senare har man ersatt dessa med spaltventiler i fönstren som inte alltid ger tillräklig tilluftsflöde. Utan tilluft kan inget ventilationssystem fungera.

Lösningen? Fixa tilluften! Våra fönster är inte lämpade för spaltventiler som ger tillräcklig luftflöde. Borstlister vill folk inte ha. Återstår hål i väggen. Minst ett i varje rum utom i kök och våtrum.

Information om hur man vädrar kan avhjälpa vissa problem. Öppnar man köksfönstret när man lagar mat sprids oset till resten av lägenheten, till grannarna och till trapphuset. Testa gärna med en tändsticka för att se åt vilket håll luftflödet går, med all säkerhet inte ut genom fönstret som man gärna vill tro!

Värt att tänka på är att har en kanal renoverats med rör som inte är godkänd för eldning är det besvärligt (och dyrt) att i ett annat skede ändra detta (boendemodet växlar med tiden). Tar man den extra kostnaden som det kostar att ställa ordning kanalen för eldning från början slipper man framtida problem om man skulle ångra sig. Kanal som är godkänd för eldning är även godkänd för anslutning av ventilationsfläkt.

Admin 2011-01-24 13:26

Ventilation, finns det någon lösning?
 
Det är märkligt att man en bit in på 2000-talet inte lyckats finna någon bra lösning på ventilationen i lägenheterna, utan nackdelar.

Jag har erfarenhet av vägghål i min egen brf.
Vad gäller antal hål så måste man först tänka på att hålen måste vara stora, så att det inte uppstår visselljud.

Bor man intill en trafikerad gata kan det bli ganska störande eftersom ljuden färdas lättare genom de upptagna hålen.

Sedan måste man försöka hitta en lösning så att det inte blir golvdrag, vilket det nästan alltid blir (rejält!).
I min lgh har detta lösts genom att rikta den inkommande luften uppåt samt pressa elementen utan en enda millimeter mellan element och ventil (vilket medför att elementet kyls ner rejält under kalla vinterdagar, och förlorar effekt, och uppvärmningskostnaderna rasar i höjden).

Vad gäller hål i väggen tror jag det måste vara två hål för varje ventil om det ska funka. Så blev resultatet i alla fall i min brf.
Sedan finns det ingen logik i att vissa har fått fyra hål (eller fler) i rum av samma storlek som mitt där det bara finns två hål.

Man måste också kunna stänga av fläktarna för utsuget i händelse av olycka (brand, kärnkraftverksolycka, etc).

Sedan måste man tänka på att filterna måste rengöras regelbundet. Det samlas mycket märkliga kryp därinne i hålen, och efter ett tag blockeras ventilationen av kryp och nedsmutsat filter.

kluringen 2011-01-24 14:19

Citat:

Ursprungligen skrivet av Admin (Inlägg 26287)
Vad gäller hål i väggen tror jag det måste vara två hål för varje ventil om det ska funka. Så blev resultatet i alla fall i min brf.

Två hål?? Ett hål som går rakt igenom väggen. Gälgaller med insektsnät på utsidan och en reglerbar ventil på insidan. Röret som går rakt igenom väggen är försedd med ett utbytbart kanalfilter. Mot bullrig gata gör man större hål och förser det med ett ljuddämpat rör. Placeringen ska vara så nära element och så högt upp mot taket som möjligt. Den invändiga ventilen ska ha en bra kastlängd, då känner man inget eller endast ett väldigt litet drag. Vi har valt förnicklade spiralventiler från en byggnadsvårdsbutik.

Citat:

Ursprungligen skrivet av Admin (Inlägg 26287)
Man måste också kunna stänga av fläktarna för utsuget i händelse av olycka (brand, kärnkraftverksolycka, etc).

Det är insuget som måste kunna stängas av. Den är inte försedd med fläktar.

P.S. Vi har visst redigerat om varandra. Jag petade tillbaks texten som du citerade, under tiden hann du ta bort det. :D

Ada 2011-01-24 15:38

ventilationsproblem
 
Vi flyttade för 2 år sen hit till HSB och i somras var dom och mätte och borrade ett stort hål rakt genom väggen i samtliga 3 rum. Vi har som en stor plastbricka med 20 st hål bakom elementen. Jag hörde konstiga ljud i höstas och trodde det var möss som gnagde men jag förstår nu att det är fåglar som sätter si i rören och pickar i sig insekter från filtret.
Innan detta gjordes märkte vi inte av nån dålig ventilation i o m att alla lägenheter är utrustade med vädringsfönster.
Som det är nu så kan vi inte stänga ute ljud tex när man ska sova. Sen undrar vi över en annan sak. Om det skulle bli ett giftutsläpp från soptippen eller från nån industri, eller brand i huset bredvid, hur gör man då eftersom det inte finns nån ventil eller nåt som går att stänga igen?!!
Vi trives jättebra här både med grannar och miljön, men nu tycker vi att styrelsen med hsb har förstört husen. Och glädjen!
Och ingen frågar oss om nåt, det bara sitter ett anslag i entrén att så och så ska det bli. Och nån ökad värme har vi inte fått heller, tvärtom är det nog nedsatt lite i stället. När vi nyss flyttat in brände man sig nästan på elementen. :16: :15:

Pensionär 2011-01-24 23:05

Ventilation och radon
 
Citat:

Ursprungligen skrivet av Admin (Inlägg 26287)
Det är märkligt att man en bit in på 2000-talet inte lyckats finna någon bra lösning på ventilationen i lägenheterna, utan nackdelar.

Mögel är ett problem som plågar en del lågventilerade hus.
Men det största problemet är att man hann bygga rätt många typer av ventilationssystem innan man upptäckte radonfaran. Som ju är av två slag och som kan kräva lite skilda lösningar.
Nu försöker man rädda situationen med "billigaste lösningar" i en vild flora av hustyper och ventilationssystem.
Grunden är ungefär denna. Fördubbling av ventilationen=> ger halvering av radonhalt.
En komplikation i fallet markradon. Ökad ventilationen, skapar ofta ett undertryck i huset, som leder till ökat insug av markradon. Har man mycket höga halter av radon måste utsuget snart balanseras med uppvärmd tilluft, annars blir situationen ohållbar.
Då klarar man sig ganska långt innan även ljudproblemet tillkommer som lök på laxen.
Men sen ska man energispara. Uppvärmd tilluft, för att undvika drag, blir en dyr historia.
Så dyrt att vi i Sverige behåller gränsvärdet på 200 Bq/kbm.
Av medicinska skäl borde vi inte bara följa med i omvärldens sänkning till 100 Bq. Vi borde nog sänka ytterligare. Men det är en annan historia.

MadeleineC 2013-12-18 10:40

Citat:

Ursprungligen skrivet av Admin (Inlägg 15408)
Ja, det stämmer, men man kan göra som t.ex. jag har gjort i min lgh med gemensamma frånluftsstammar.

Jag har en motordriven spisfläkt och ett rör som ända upp till frånluftsventilen i köken, men röret från spisfläkten och frånluftsventilen är inte sammankopplade med varandra.

Denna metod är tillåten.

Hej!

Jag är nyfiken på hur du har gjort detta och hur väl det faktiskt fungerar... Hur nära är dina två rör? Är det slutet runt om på något sätt, eller är det i något skåp? Vi har en inbyggd fläkt i ett skåp, så oset kommer inte därifrån i alla fall...

Har lite problem i min förening där det först var okej, men nu inte längre okej med motordriven fläkt...

Hälsningar
Madeleine

Admin 2013-12-18 10:59

Ventilation i brf
 
Jag har bara ett rör som går rakt upp från den motordrivna fläkten i ett skåp och vidare rakt upp genom skåpet till ventilationen (utsuget). Röret får inte kopplas till ventilationen utan går vertikalt upp och slutar precis under utsuget.

Vid matlagning kan det hända att det inte räcker till (inte fläktens fel utan den otillräckliga ventilationen) och då går brandlarmet i hallen intill köket. Jag har noterat att detta är ett vanligt problem, vilket leder till att en del bostadsrättshavare helt enkelt kopplar ur brandlarmet.

Citat:

Ursprungligen skrivet av MadeleineC (Inlägg 48497)
Har lite problem i min förening där det först var okej, men nu inte längre okej med motordriven fläkt...

Tror det blir svårt (läs: omöjligt) för föreningen att förbjuda motordrivna fläktar.
Hur motiverar styrelsen detta?


Ventilationen i flerfamiljshus är ett ständigt problem.

Korsdraget 2013-12-18 18:55

Läs kluringens inlägg i tråden
 
Håller ni själva på och trixar med ventilationen?:16:

Se HSB stadgar §26 sista raderna. Vem ansvarar för lägenhetens insida efter förändringarna? Även om föreningen på stämma beslutat om detta övergår nog ansvaret på lgh omedelbart efteråt.

Jag skulle nog tillkalla en behörig besiktningsman oavsett, är det hus med självdrag då ska sotare besiktiga, fixa rubbet och skicka räkning till styrelsen.
Korsdraget

Admin 2013-12-18 19:55

Ventilation, rör från motordriven köksfläkt
 
Citat:

Ursprungligen skrivet av Korsdraget (Inlägg 48526)
Håller ni själva på och trixar med ventilationen?

Nej, det handlar inte om att trixa med ventilationen. Det är inte tillåtet för en bostadsrättshavare eftersom ventilationen hör till föreningens ansvar. Att dra ett rör från fläkt till utsug är inte att trixa med ventilationen!

Det finns inget krav, eller ens behov av, en besiktningsman för detta, men att man inte kan laga mat utan att brandlarmet i hallen går är ett problem. Vet inte hur frekvent förekommande detta är. Det ska noteras i mitt fall att ventilationen noga mätts med speciell utrustning och befunnit sig inom gränsvärdena. I alla fall den dag och just den minut då mätning utfördes, sedan kan det förändras i nästa minut.

mette 2015-10-23 11:55

Citat:

Ursprungligen skrivet av Admin (Inlägg 15408)
Ja, det stämmer, men man kan göra som t.ex. jag har gjort i min lgh med gemensamma frånluftsstammar.

Jag har en motordriven spisfläkt och ett rör som ända upp till frånluftsventilen i köken, men röret från spisfläkten och frånluftsventilen är inte sammankopplade med varandra.

Denna metod är tillåten.

Jag undrar var jag hittar den informationen som underbygger att det är lagligt som jag kan ge till styrelsen?

Pensionär 2015-10-24 14:17

Citat:

Ursprungligen skrivet av mette (Inlägg 59574)
Jag undrar var jag hittar den informationen som underbygger att det är lagligt som jag kan ge till styrelsen?

I avsaknad av guds röst och vägledning, är google ofta ett alternativ.
Om "utblåset" från spisfläkten inte direkt kopplas på frånluftsdonet, är det tillåtet. Skälet är att arrangemanget inte skapar något förändrat tryck i frånluftskanalen (som skulle ändra/minska grannarnas frånluft).
Liten överkurs.
Om fläkten (som skapar undertrycket i frånluftskanalen) förses med tryckavkänning/reglering kan det t o m tillåtas att koppla kanalen från spisfläkt direkt på utblåset. Men, man måste då välja kåpafläkt som inte stryper frånluften från köket, när den är avstängd.
Det finns. Jag har själv en sådan.

henrikO 2015-10-25 11:05

Grejen som används för att koppla in sig till ventilationsdonet kallas för "dragavbrott". Det som inte ventilationssystemet klarar att suga i sig far ut på sidan med en sådan inkopplad.

Att koppla in en köksfläkt som har inbyggd fläkt direkt till systemet kräver som nämnts att systemet har en tryckgivare som känner av när den egna fläkten drar igång - då drar den gemensamma fläkten på mer för att det fortfarande ska vara undertryck i kanalsystemet. Jag tror att det också förutsätter att varje lägenhet ska ha separata kanaler ända upp till vinden där de strålar samman, annars finns nog fortfarande risk att man matar ut något till en granne. Sedan ska det faktiskt ändå vara så att flödet är strypt när man inte använder den egna köksfläkten. Det är ett lägre grundflöde som öppnas fullt vid matlagning. Det styrs av timervredet,annars blir det för mycket grundflöde och i ett F-system där tilluften tas utifrån blir det drag från tilluftsventilerna. Finns en anordning för att justera det i köksfläkten.

Det generella rådet när man grejar med ventilationen bör vara att ALDRIG göra några egna ingrepp utan att blanda in någon som verkligen vet hur ventilationen i just det aktuella huset fungerar. Det är väldigt stora skillnader mellan olika system och risken att ställa till med problem är stor. Dessutom kan man tvingas ändra när det blir dags för OVK, då brukar kreativa lösningar bli avslöjade...

Pensionär 2015-10-25 13:49

Citat:

Ursprungligen skrivet av henrikO (Inlägg 59597)
Det som inte ventilationssystemet klarar att suga i sig far ut på sidan med en sådan inkopplad.

Ja så är det. En mindre del av "oset" återförs till köket, dock mer eller mindre filtrerat genom div filter i kökskåpan.
Citat:

Att koppla in en köksfläkt som har inbyggd fläkt direkt till systemet kräver som nämnts att systemet har en tryckgivare som känner av när den egna fläkten drar igång - då drar den gemensamma fläkten på mer för att det fortfarande ska vara undertryck i kanalsystemet. Jag tror att det också förutsätter att varje lägenhet ska ha separata kanaler ända upp till vinden där de strålar samman, annars finns nog fortfarande risk att man matar ut något till en granne.
Ja nu är vi inne på trosfrågor båda. Jag tror att vi har gemensam kanal i vårt hus (3) våningar. Det kräver bara en fläkt med viss förmåga att snabbt variera varvtal/undertryck efter behov. Effekten av att en köksfläkt på annat plan slås på blir kort och försumbar. Det uppstår aldrig något "övertryck" i kanalen, som skulle puffa ut mitt köks-os till grannen.
du uttrycker ungefär samma sak nedan:
Citat:

Sedan ska det faktiskt ändå vara så att flödet är strypt när man inte använder den egna köksfläkten. Det är ett lägre grundflöde som öppnas fullt vid matlagning. Det styrs av timervredet,..Att koppla in en köksfläkt som har inbyggd fläkt direkt till systemet kräver som nämnts att systemet har en tryckgivare som känner av när den egna fläkten drar igång
Och grundflödet (från min lägenhet) som ska upprätthållas även vid avstängd fläkt, kräver dels en fläktkonstruktion av viss typ, samt att undertrycket i stam-kanalen förmår kompensera för det ökade motstånd som uppstår genom avslagen köksfläkt, och den kanalstump (efter filter) upp till frånluftsdonet.
Att rätt grundflöde är injusterat måste kollas både vid montering och senare OVK.


Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 07:06.

vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2021.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare