Forum för alla i bostadsrätt

Forum för alla i bostadsrätt (http://hotpot.se/php/vb/index.php)
-   Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=12)
-   -   Får styrelsen ta upp tillstyrkta motioner igen (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=44270)

Angeja 2021-05-30 08:31

Får styrelsen ta upp tillstyrkta motioner igen
 
Hej!

Jag har många frågetecken inför den stämma min förening kallat till i år och jag har uppmärksammat styrelsen på felaktigheter men de tänker inte göra om kallelsen för då kan de inte ha stämman på utsatt datum (16 juni tidsfristen är 30 juni. De menar att det skulle bryta mot stadgarna att skicka ut en rättad kallelse.

Jag anser att felen är så stora att man borde skjuta på stämman och skicka ut ny kallelse.

Felen är:
1, Det finns med motioner som tidigare tillstrykts på förra årets stämma.
2, Det är en stämma utan fysisk närvaro och enbart poströstning. I lagtexten finns inget stöd för en poströsningsstämma i och med att styrelsen även väljer att ha med de motioner som ska tas på en fortsättningsstämma. Där är lagtexten tydlig ” Vid den fortsatta föreningsstämman får 27 § inte tillämpas.” 27 § är den som säger att man får ha stämma utan fysisk närvaro.
3, I lagtexten står också tydligt att det måste finnas möjlighet för medlemmarna att ”i det formulär som föreningen tillhandahåller för poströstning ges möjlighet att ta ställning till om beslut i något eller några av ärendena i kallelsen ska anstå till en fortsatt föreningsstämma.”

Jag undrar om de nu ändå genomför stämman och t ex beslut ändras på tidigare tillstrykta motioner hur blir det då? Vad är det som gäller?

Får de ens göra så här?

merbzt 2021-05-31 10:23

Om man tar punkt 1 så är det styrelsen som skickar ut ett förslag till dagordning. Jag skulle nog säga att dagordningen är juridiskt accepterbar. Att frågorna behandlats en gång redan tror jag inte spelar någon roll.

Gällande punkt 2 så uppfattar jag inte det som att denna stämma är en fortsatt föreningsstämma utan en vanlig stämma varvid §27 enbart stipulerar att medlemmarna skall få ett röstningsformulär där möjlighet ges att ta ställning i beslut.

Punkt 3 indikerar att man inte skickat ut något röstningsformulär. Om så är fallet har medlemmarna rätt att faktiskt delta på stämman varvid §27 ej kan tillämpas.


Överlag saknas det detaljer för att man entydigt skall kunna säga att det finns strikta felaktigheter. Om man sedan går till frågan så är min tolkning att om denna stämma är en stämma där inte §27 tillämpas så gäller alla beslut som tas på stämman oberoende om dessa behandlats på en tidigare stämma.

Så om medlemmarna ej har rätt att närvara så §27 aktiveras så tycker jag inte att stämman genomförs korrekt. Men om medlemmarna har rätt att närvara så är min tolkning att man håller sin inom lagens råmärken.

clabbe 2021-05-31 18:31

I lagen står att ” Ett beslut i ett ärende ska anstå till en fortsatt föreningsstämma om föreningsstämman beslutar om det eller om minst en tiondel av samtliga röstberättigade i föreningen begär det”.

Har föreningsstämman fattat ett sånt beslut tidigare, så att detta är en fortsatt föreningsstämma?

Angeja 2021-05-31 19:28

Ursäkta jag uttryckte mig nog lite otydligt och kopierade ungefär vad jag skickade till styrelsen och ni som är vänliga nog att svara är inte lika insatta.

Kallelse har kommit ut till årets stämma. Där försöker man slå ihop fortsättningsstämman från förra året med ordinarie årsstämma. Problemet blir då att man beslutat att ha en poströstningsstämma.

Det finns ett röstningsformulär med enbart ja och nej som alternativ samt att man kan lägga till förslag om man röstar nej vilket är lite spännande vid en poströstningsstämma (detta vid val av styrelsemedlemmar och revisor inga andra frågor). Allra sist kommer en fråga där man får ange om man anser att beslut i något eller några ärenden ska anstå till en fortsatt föreningsstämma och då ska man ange vilka. Dock har man redan röstat ja eller nej till de förslagen eller lämnat blank om man inte vill ta ställning, lite märkligt förfarande det med.

Två av motionerna från förra årets stämma, som inte bordlades då utan tillstyrktes är nu med i kallelsen och man anger bordlagda på dem trots att det inte stämmer med utskickat protokoll från förra årets stämma.

Sedan har man också med de bordlagda motionerna från förra årets stämma samt de nya som inkommit.

Så frågan blir då om de två motioner som nu felaktigt anges som bordlagda ens ska vara med då de tillstyrktes förra året. Styrelsen ger ingen möjlighet till ny diskussion eller motiverar på något vis att de skulle behöva tas om.

Eftersom man slår ihop årets stämma med en fortsättningsstämma så borde man väl inte få tillämpa paragraf 27 utan stämman borde vara fysisk stämma och inte poströstning.

merbzt 2021-06-01 15:07

När jag läste den tillfälliga lagen såg jag inget hinder från att man skulle kunna både ha en fysisk stämma samt poströstning.

Att det i praktiken inte blir så bra och att det i detta fall blir väldigt krångligt tar inte lagen hänsyn till.

Iaf så som det låter så öppnar styrelsen upp för att stämman skulle kunna klandras.

Gällande de 2 motionerna som redan är beslutade så är min tolkning att man kan ta beslut på dem igen eftersom de nu är med på dagordningen. Förhoppningsvis så noterar man bara att de togs med av misstag och att man lämnar ärendet utan åtgärd.

clabbe 2021-06-01 17:12

På vad sätt är det en fortsättningsstämma i den särskilda lagens mening?

Angeja 2021-06-01 17:46

Det är en fortsättningsstämma på så vis att man tar upp alla bordlagda motioner från förra årets stämma. Den stämman var också med enbart poströster. De motioner som bordlades då ska väl tas på en fortsättningsstämma? Och om jag läser lagen rätt så får den inte vara med poströster.

Det som hänt just nu är att man på ordinarie årsstämma i år tar upp allt dvs både bordlagda (och tillstrykta) motioner från förra årets årsstämma samt att man vill behandla allt som normalt behandlas på en årsstämma. Detta ska då ske med enbart poströster ingen fysisk närvaro.

merbzt 2021-06-01 20:24

Lagen om ekonomiska föreningar 13 §.

"Ett beslut i en fråga som avses i 10 § 1-3 ska skjutas upp till en fortsatt föreningsstämma om föreningsstämman beslutar om det eller om minst en tiondel av samtliga röstberättigade begär det. En sådan föreningsstämma ska hållas tidigast fyra veckor och senast åtta veckor därefter. Beslutet får inte skjutas upp ytterligare."

Tidigast 4 veckor och senast 8 veckor.

Dvs denna stämma faller inte inom dessa ramar och kan således ej vara en "fortsatt föreningsstämma". Det som blir kvar och som troligtvis är tanken är att detta är den vanliga årliga ordinarie föreningsstämman.

Angeja 2021-06-01 21:31

Citat:

Ursprungligen skrivet av merbzt (Inlägg 88679)
Lagen om ekonomiska föreningar 13 §.

"Ett beslut i en fråga som avses i 10 § 1-3 ska skjutas upp till en fortsatt föreningsstämma om föreningsstämman beslutar om det eller om minst en tiondel av samtliga röstberättigade begär det. En sådan föreningsstämma ska hållas tidigast fyra veckor och senast åtta veckor därefter. Beslutet får inte skjutas upp ytterligare."

Tidigast 4 veckor och senast 8 veckor.

Dvs denna stämma faller inte inom dessa ramar och kan således ej vara en "fortsatt föreningsstämma". Det som blir kvar och som troligtvis är tanken är att detta är den vanliga årliga ordinarie föreningsstämman.

Fast den tidsfristen gäller väl endast vissa frågor som jag förstått det, dvs de i kap 10 § 1-3, balansräkning, disposition av vinst och ansvarsfrihet, övriga frågor som skjutits upp behöver man inte ta inom den tidsfristen men på en fysisk stämma om jag förstått rätt.

32 § Om en föreningsstämma hålls enligt 27 §, ska medlemmarna i det formulär som föreningen tillhandahåller för poströstning ges möjlighet att ta ställning till om beslut i något eller några av ärendena i kallelsen ska anstå till en fortsatt föreningsstämma.

Ett beslut i ett ärende ska anstå till en fortsatt föreningsstämma om föreningsstämman beslutar om det eller om minst en tiondel av samtliga röstberättigade i föreningen begär det. Då ska styrelsen fastställa tidpunkten för den fortsatta stämman. När det gäller frågor som avses i 6 kap. 10 § 1-3 lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar gäller dock den tidsbegränsning som anges i 6 kap. 13 § andra stycket i den lagen.

Vid den fortsatta föreningsstämman får 27 § inte tillämpas.
Lag (2020:300).

Måste säga att det är lite rörigt med reglerna så jag förstår om det inte blir helt rätt men vissa frågor som skjutits upp kräver verkligen diskussion (därav bordlagda) och att då poströsta om samma frågor igen... eller om tillstyrkta frågor igen...

merbzt 2021-06-01 22:04

Du har rätt gällande det du påpekar.

Men protokollet måste då innehålla att "det beslutades att en fortsatt föreningsstämma ska hållas en senare dag."

Med största sannolikhet så finns ingen sådan del i protokollet. Så jag vidhåller att denna stämma inte är en fortsatt stämma utan den ordinarie stämman.

Så jag ser inga direkta fel i att behandla dessa frågor på så sätt som beskrivs. Olämpligt ja, fel nej.


Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 19:59.

vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2022.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare