Forum för alla i bostadsrätt

Forum för alla i bostadsrätt (http://hotpot.se/php/vb/index.php)
-   Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=12)
-   -   Solceller tak, förändring av föreningens verksamhet? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=32407)

Nillia12 2019-05-18 13:33

Solceller tak, förändring av föreningens verksamhet?
 
Om en förening vill sätta upp solceller med syfte att dels försörja föreningen med el dels att sälja ev. överskotte på marknaden, är detta att anse som en utvidgning av föreningens verksamhet såsom avses i bostadsrättslagen 9:16 tredje stycket? Dvs krävs det att 2/3 av stämman röstar för eller räcker enkel majoritet?

Korsdraget 2019-05-18 23:48

Solcelle
 
Spännande fråga. :5:
Den punkt du hänvisar till i BRL är rätt, men se på de högre punktnumren om vinst. Punkt 12 m fl Regleras i LEF, (ek föreningslagen) om fördelning av vinst. LEF överträder BRL betr vinst. Förfrågan om fördelning av vinst hänvisas till ändring år 2017.
Jag ser att där jämställs vinst med vinst lika som i aktiebolagslagen. Alltså en förstärkt rösträtt för samtliga andelsägare. Attså har Andelsägare nu förstärkt rösträtt över Hur ska vinst ska fördelas. Högsta antal eller samtliga tänker jag. Individuellt en andelstal eller till annat, t ex underhåll. Att bygga solceller antar jag är som en vanlig tillbyggnad.

Det vore trevligt att få veta hur det går för dig med frågan om vinsten.

Lycka till :8:

clabbe 2019-05-19 09:05

Citat:

Ursprungligen skrivet av Nillia12 (Inlägg 75721)
Om en förening vill sätta upp solceller med syfte att dels försörja föreningen med el dels att sälja ev. överskotte på marknaden, är detta att anse som en utvidgning av föreningens verksamhet såsom avses i bostadsrättslagen 9:16 tredje stycket? Dvs krävs det att 2/3 av stämman röstar för eller räcker enkel majoritet?

Jag tycker inte det är att utvidga föreningens verksamhet. Huvudsyftet är ju att försörja föreningen med el. Försäljning av överskott låter mer som en liten bisyssla.

Jämför med att bygga parkeringsplatser för medlemmarna och hyra ut eventuellt lediga platser externt. Är det en utvidgning?

InteIStyrelsen 2019-05-19 12:45

vissa styrelse göre detta även helt utan stämma men jag tror många föreningar som installera solceller har ingen koll om vad dom verkligen köpa och hur det påverkar deras elfakturor.


Konsult och säljare räknar ofta fram genomsnittspris per kwh och at om en anläggning producerar 100000kwh per år sparar man 130000kr pga detta högt effektivkostnad per kwh.


Men i realität sparar man bara el,skatt,certifikat och moms på egenförbrukning och ibland få man för ett år från sin elleverantör för ett år 1kr för såld el.
Föreningar brukar sen sälja för börspris och det är bara 0,4-0,5kr och få betala inmatningsabbonemang på toppen. Börspris kan även bli negativ, detta har händ flera gånger i tyskland pga solel!akta upp med solceller, ingen styrelse som har gjort fel faktiskt berätta om detta, officiellt är det alltid fint och bra och i 10år är det en kassako, men siffror gå ofta inte ihop, men det är mycket pengar för konsulter at hämta därigenom finns det inget finare.

Korsdraget 2019-05-19 12:47

Solceller
 
Uppenbarligen anser TS att detta är oklart. Det är hedrande.
öppen och tydlig om både utgifter ich intäkter är en förtroendevalds plikt.

Anläggningens storlek har en given betydelse.
Bisyssla är f ö skattepliktig.
Energiproduktion för leverans på marknad är skattepliktig.
Förändring i verksamheten ska föras in i stadgarna.
Stämman ska fatta beslut.

Att jämföra två vitt skilda verksamheter parkering med energi, två vitt skilda nyttigheter, är givetvis helt felaktigt. Att dessutom göra det till bisyssla, utan stämma och stadegeändring är garanterat källa till problem, inte en lösning.
Helt förkastligt i en ek förening.

InteIStyrelsen 2019-05-19 13:17

i detta artikel beskrivs en förening som installerade frånluftsåtervinning, solceller och solfångare, titta man i deras årsredovisning förstår man i min uppfattning snabbt at nånting inte stämmer.
I samma artikel berätta dom ochså at det inte krävs stämmobeslut bara när dom har gjort stambyte och det är inte relevant här.

http://www.e-magin.se/latestpaper/kh...er/kf81s47p/38

edit: tänk på at HSB uppdraget är vanligtvis en tidning som bara styrelsemedlemmar känner till, och fokusserar på lekman som fattar beslut om stora belopp.

:7:

Harald 2019-05-19 15:15

Citat:

Om en förening vill sätta upp solceller med syfte att dels försörja föreningen med el dels att sälja ev. överskotte på marknaden, är detta att anse som en utvidgning av föreningens verksamhet såsom avses i bostadsrättslagen 9:16 tredje stycket? Dvs krävs det att 2/3 av stämman röstar för eller räcker enkel majoritet?
Ja skulle svara absolut JA på detta.

Föreningen har inte från början varit en producent av el, alltså är det en utvidgning av verksamheten.

Sedan håller jag med om flera som uttalat sig kring ekonomin i det hela. Det är inte så enkelt att få ihop kalkylen då en massa mellanhänder skall in och äta av kakan både vid installation samt vid hanteringen av mätdata och debitering. De seriösa beräkningar jag har gjort så blir det lönsamt efter knappt 20 år, därefter har du panelernas livslängd att ta hänsyn till. Samt vilka paneler och till vilken kostnad du kan få om 5, 10 eller 15 år istället.

För tänk om du te x år 20 kan få så pass mycket bättre paneler att du väljer att byta ut de befintliga? Rätt beslut DÅ, men samtidigt sopar du undan hela vinsten från de första 20 åren...

Det här är teknik som kommer ingen tvekan om det, men BRF skall med sin ägarstruktur inte agera experimentverkstad. När de stora kommersiella fastighetsbolagen på bred front börjar montera upp paneler, ja då har det blivit lönsamt och är värt att titta på.

Föreningarna som gör detta idag torde basera sina beslut på en politisk övertygelse snarare än att slå blå dunster i medlemmarna om att de kommer få billigare el, för det är inte sant.

Gusten 2019-05-19 15:51

Råd & Rön uppges ha kommit fram till att det tar ca 20 år tills anläggningen har betalat sig.
Är inte det för lång tid för att det, företagsekonomiskt sett, ska anses lönsamt?

Det finns ju även ett statsbidrag som går att få efter ansökan,
om man har tur och inte pengarna som är avsatta till detta är slut.

merbzt 2019-05-21 00:26

Olika föreningar har olika förutsättningar för en solcellsinstallation. För att få en lönsam installation behöver man konsumera det solcellerna producerar i största möjliga mån. Detta fungerar bäst i föreningar där man har genomfört gemensamhetsel och/eller slagit ihop flera fastighetsabonnemang till ett.

Fortsatt om man skall räkna på en lönsamhetskalkyl så ignorera försäljning av el. Tids nog kommer priset på producerad solel att gå mot noll ju mer solcellskapacitet som installeras. De kWh som egenkonsumeras kommer ju alltid kunna räknas hem. Om detta nu ger en återbetalningstid på mindre än 15 år så är det enligt mig en rimlig investering att göra.

Att välja att inte installera nu trots att det skulle vara lönsamt pga att det kanske blir bättre ekonomi i framtiden känns lite som att man inte tar vara på ett förbättringstillfälle. Detta skall ju givetvis vägas mot att solcellsbidraget förmodligen kommer att trappas ned och att kalkylen blir svår att få ihop då.

Tekniken kommer troligtvis att förbättras men inte i den takt som varit de senaste åren. Det jag tror/hoppas på är batterilagring av el (möjligtvis om 10-15år). Då skulle man kunna använda all solel och skulle inte behöva bry sig om ändrade verksamhetsinriktningar.

Iaf så finns det många andra saker än solceller som man som förening kan satsa på innan. Tillägsisolering av vindarna har en teknisk livslängd på 50 år och investeringen är ofta återbetald på mindre än 10 år. Det är 40 år med sänkta värmekostnader mot en relativt enkel åtgärd.

InteIStyrelsen 2019-05-21 20:50

hur mycket värmeförlust är egentligen önskvärdigt för avtorkning av fassad och takstol ?

https://www.lfs-web.se/vind-isolering.htm

Kan man byta takstol i 10 år utan at plocka bort tak och solceller ?

:7:


Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 13:53.

vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2021.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare