Forum för alla i bostadsrätt

Forum för alla i bostadsrätt (http://hotpot.se/php/vb/index.php)
-   Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=12)
-   -   extra stämma (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14270)

Granne 2011-03-22 22:30

extra stämma
 
Får styrelsen utlysa extrastämma utan att ange orsak.
i min förening har det inkommit en skrivelse om extrastämma för att avsätta HELA styrelsen, men styrelsen får inte veta varken orsak eller vilka som begär stämman.

/Granne

totiki 2011-03-22 23:35

Förklara. Hur hänger de där meningarna ihop?

Granne 2011-03-23 00:11

Jag sitter som ledamot i styrelsen.
Nu har vi fått en skrivelse inlämnad till styrelsen, där ett antal namn begär en extra stämma för att avsätta hela styrelsen.

fråga
1. har vi rätt att veta varför styrelsen skall avsättas
2. har vi rätt att veta vilka som vill avsätta styrelsen

Enligt Riksbyggens representant så får vi i styrelsen inte veta ORSAKEN eller vilka som skrivit under.

Alltså kan man avsätta en styrelse för att de är fula !!!!!!!

häxan surtant 2011-03-23 10:00

extrastämma
 
Vad jag förstår så måste styrelsen nu genast kalla till extrastämma där enda punkten på dagordningen i kallelsen kommer att bli "val av ny styrelse" om inte de som påkallat extrastämman har angett något mer som ska avhandlas.
Jag tycker absolut att det på kallelsen också ska framgå vilka som krävt extrastämman och varför. Det måste ju vara intressant information för alla medlemmar som nu ska delta i en extrastämma.

Granne 2011-03-23 10:11

Citat:

Ursprungligen skrivet av häxan surtant (Inlägg 27712)
Vad jag förstår så måste styrelsen nu genast kalla till extrastämma där enda punkten på dagordningen i kallelsen kommer att bli "val av ny styrelse" om inte de som påkallat extrastämman har angett något mer som ska avhandlas.
Jag tycker absolut att det på kallelsen också ska framgå vilka som krävt extrastämman och varför. Det måste ju vara intressant information för alla medlemmar som nu ska delta i en extrastämma.

Extrastämma är satt till 12: April
Valberedningen har börjat jobba
Men vi i styrelsen vet fortfarande inte VARFÖR eller VILKA

clabbe 2011-03-23 10:30

Nej, de som begär extrastämma är inte skyldiga att motivera sitt yrkande.

Om ni inte vet vilka som begärt, hur kan ni veta att tillräcklig mängd av medlemmarna begärt stämman? Fast du skrev att det var ett antal namn så jag har kanske missat något i ditt resonemang.

Granne 2011-03-23 10:34

Citat:

Ursprungligen skrivet av clabbe (Inlägg 27715)
Nej, de som begär extrastämma är inte skyldiga att motivera sitt yrkande.

Om ni inte vet vilka som begärt, hur kan ni veta att tillräcklig mängd av medlemmarna begärt stämman? Fast du skrev att det var ett antal namn så jag har kanske missat något i ditt resonemang.

Enligt Riksbyggens representant så får vi i styrelsen inte veta ORSAKEN eller vilka som skrivit under.

clabbe 2011-03-23 10:44

Kallar styrelsen till stämma även om ni inte är säkra på att minst 10% av de röstberättigade begärt det?

Granne 2011-03-23 11:09

Citat:

Ursprungligen skrivet av clabbe (Inlägg 27718)
Kallar styrelsen till stämma även om ni inte är säkra på att minst 10% av de röstberättigade begärt det?

Det är därför jag undrar, Hur ska jag veta att skrivelsen innehåller 10 % röstberättigade namn.
är nu riksbyggens representant i masskopi med en enda medlem så kan 2 personer utlysa extrastämma och hävda att de har 10%.

clabbe 2011-03-23 11:15

Men du sa att skrivelsen innehöll ett antal namn? Innebär det att du inte sett själva skrivelsen?

Granne 2011-03-23 11:17

Citat:

Ursprungligen skrivet av clabbe (Inlägg 27720)
Men du sa att skrivelsen innehöll ett antal namn? Innebär det att du inte sett själva skrivelsen?

JA !
Ingen fick se själva skrivelsen.

clabbe 2011-03-23 11:37

Det där låter ju helt skumt. Har ni ordinarie stämma senare i vår?

totiki 2011-03-23 12:26

Vart har de skickat skrivelsen?

Granne 2011-03-23 12:30

Citat:

Ursprungligen skrivet av clabbe (Inlägg 27722)
Det där låter ju helt skumt. Har ni ordinarie stämma senare i vår?

nej vi har våran ordinarie i höst

Trötter 2011-03-23 12:31

Jag är med clabbe enig, det låter mycket skumt.

En begära om extrastämma som kommer från medlemmar skall delges hela styrelsen, det är styrelsen gemensamt som fattar beslutet om att kalla till stämma, fastställa datum för stämman och utforma dagordningen. Att inte hela styrelsen blir delgiven information om att medlemmar påtalar stämma kan låta som att styrelsen fattar ett beslut utan att vara beslutsför.

När det gäller motivering till att avsätta styrelsen eller enskilda ledamöter är inte nödvändigt. Men jag personligen tycker att man ska ha en tydlig motivering till varför man väcker misstroende mot styrelsen.

clabbe 2011-03-23 12:32

Om styrelsen beslutat att kalla till extra stämma utan att ha tillgång till underlaget för beslutet har styrelsen agerat fel tycker jag. Beslutet kan vara ogiltigt.

Granne 2011-03-23 12:39

Det är just det att jag tycker att vi måste få se namnen så vi vet att minst 10% är uppnått.
hur ska jag annars kunna godkänna stämman, tänk om det bara är 5%, och jag godkänner stämman.
Då gör ju jag FEL ev lagbrott eller ?

totiki 2011-03-23 12:49

Vart har skrivelsen gått? Vem har informerat styrelsen?
Ifall begäran inte inkommit till styrelsen kan ju inte styrelsen agera.

Är det Riksbyggen som står bakom detta? Är de i så fall 10% av medlemmarna?

Granne 2011-03-23 12:53

Skrivelsen inkom till ordförande, ordförande är tillfälligt satt ur spel av privata orsaker.
så skrivelsen äverlämnades till riksbyggens representant, delgav mötet att stämma begärdes.
Men ingen fick läsa skrivelsen !

clabbe 2011-03-23 12:56

Det kanske finns viss grund för missnöjet i föreningen om ni brukar fatta så dåligt underbyggda beslut?

Granne 2011-03-23 14:18

Citat:

Ursprungligen skrivet av clabbe (Inlägg 27734)
Det kanske finns viss grund för missnöjet i föreningen om ni brukar fatta så dåligt underbyggda beslut?

AMEN :1::10:

Granne 2011-03-23 14:27

Frågan kvarstår !

HAR JAG RÄTT ATT LÄSA SKRIVELSEN I SIN HELHET????.
Jag är ju styrelseledamot !

clabbe 2011-03-23 14:31

Om skrivelsen är det underlag ni hade för att fatta styrelsebeslutet har du absolut rätt att läsa den. Den ska även fogas till protokollet som bilaga.

totiki 2011-03-23 14:57

Den har ju inte inkommit till styrelsen ännu, eftersom ni inte fått läsa den. Meddela Riksbyggens representant det. Ni kan inte utlysa extra stämma på hörsägen.

Riksbyggens representant kan inte utlysa extra stämma på egen hand. För det är det styrelsen som gör. Riksbyggens representant kan inte ha ett styrelsemöte för att besluta om extra stämma på egen hand och vara beslutsmässig.
Styrelsen kan inte ta beslut om extra stämma utan underlag.

tette 2011-03-23 15:52

vad är detta
 
För mig låter detta som ett tidigt aprilskämt.

Eller en kupp från Riksbyggen.

Vilket är samma sak?

Trötter 2011-03-23 16:01

Denna historia blir bara mer och mer pinsam. När det gäller styrelsens sammanträden, då är det ordförande som har uppgiften att sammankalla ledamöterna, det är ordförande som tillser att dagordning upprättas till detta möte. Ordförande tillser att mötet förs enligt stadga och lag, ordförande ansvara även för att det förs justerade protokoll. Att en representant på Riksbyggen ger er direktiv och mörkar information som du anger här, tyder på att det finns ugglor i mossen.

Om ordförande är satt ur spel och ej kan utföra sitt uppdrag då bör ni inom styrelsen omedelbart tillse att ny ordförande utses, detta gör ni enklast genom att hålla ett konstituerande sammanträde där ni väljer en ny ordförande inom styrelsen.

När ni har genomfört detta, då kan man anse att styrelsen är beslutsför. Och den nya ordförande kan härmed kalla styrelsens ledamöter till sammanträde där frågan om medlemspåkallad extrastämma kan behandlas. När eller om ni kommer så här lång, då skall argumentet för extrastämma redovisas inför ledamöterna. Om argumentet 10 % av medlemmarna i föreningen biträder extrastämma, då skall styrelsen inom 2 veckor kalla medlemmarna till denna stämma.

totiki 2011-03-23 16:37

Citat:

Ursprungligen skrivet av Trötter (Inlägg 27756)

Om ordförande är satt ur spel och ej kan utföra sitt uppdrag då bör ni inom styrelsen omedelbart tillse att ny ordförande utses, detta gör ni enklast genom att hålla ett konstituerande sammanträde där ni väljer en ny ordförande inom styrelsen.

Och har ni redan en vice ordförande utsedd kan ni glömma ovanstående och låta denna direkt gå vidare med uppgiften.

Granne 2011-03-23 17:39

Vi kommer nu Göra om och Göra rätt,
Skrivelsen kommer nu att läsas av, samtliga ledamöter.
där efter är alltså beslutet om extrastämma giltligt.
tack för all hjälp.

Moderaten 2011-03-23 23:45

Citat:

Ursprungligen skrivet av Trötter (Inlägg 27756)
Denna historia blir bara mer och mer pinsam. När det gäller styrelsens sammanträden, då är det ordförande som har uppgiften att sammankalla ledamöterna, det är ordförande som tillser att dagordning upprättas till detta möte. Ordförande tillser att mötet förs enligt stadga och lag, ordförande ansvara även för att det förs justerade protokoll. Att en representant på Riksbyggen ger er direktiv och mörkar information som du anger här, tyder på att det finns ugglor i mossen.

Om ordförande är satt ur spel och ej kan utföra sitt uppdrag då bör ni inom styrelsen omedelbart tillse att ny ordförande utses, detta gör ni enklast genom att hålla ett konstituerande sammanträde där ni väljer en ny ordförande inom styrelsen.

När ni har genomfört detta, då kan man anse att styrelsen är beslutsför. Och den nya ordförande kan härmed kalla styrelsens ledamöter till sammanträde där frågan om medlemspåkallad extrastämma kan behandlas. När eller om ni kommer så här lång, då skall argumentet för extrastämma redovisas inför ledamöterna. Om argumentet 10 % av medlemmarna i föreningen biträder extrastämma, då skall styrelsen inom 2 veckor kalla medlemmarna till denna stämma.

Det är ju bra att GRANNE går ut och skriver datumet för extra stämman här på forumet innan medlemmarna ens blivit kallade! :10::16:

Trötter 2011-03-24 00:03

Citat:

Ursprungligen skrivet av Moderaten (Inlägg 27788)
Det är ju bra att GRANNE går ut och skriver datumet för extra stämman här på forumet innan medlemmarna ens blivit kallade! :10::16:

Jag förmodar att du bor i samma förening som GRANNE, eller.:13:

För övrigt så har jag svårt att bemöta ditt inlägg, med mer än den infon om datum som är satt till den 12 april. Om detta datum är delgiven medlemmarna i föreningen eller inte, där har inte jag några synpunkter på eftersom informationen i tråden är knapphändig.


Citat:

Ursprungligen skrivet av totiki (Inlägg 27762)
Och har ni redan en vice ordförande utsedd kan ni glömma ovanstående och låta denna direkt gå vidare med uppgiften.

Givetvis är detta möjligt, om det finns stöd inom styrelsen för att delge viceordförande ansvaret för att föra styrelsens sammanträden.

totiki 2011-03-24 00:53

Citat:

Ursprungligen skrivet av Trötter (Inlägg 27789)
Givetvis är detta möjligt, om det finns stöd inom styrelsen för att delge viceordförande ansvaret för att föra styrelsens sammanträden.

Det stödet fick han väl redan på det konstituerande mötet då han blev utsedd.

Man kan inte göra om allting vid varje möte. Antingen är styrelsen kapabel eller så är den inte det. Det är inte jag man nog att avgöra med den knapphändiga information som till buds här. Men du verkar kunna det Trötter. Eller har du förutfattade meningar, eller info ingen annan blivit delgiven på forat?

Trötter 2011-03-24 01:35

Citat:

Ursprungligen skrivet av totiki (Inlägg 27790)
Det stödet fick han väl redan på det konstituerande mötet då han blev utsedd.
Citat:

Det har du alldeles rätt Totiki:10:.
Man kan inte göra om allting vid varje möte.
Citat:

Jo om man gör fel, gör man fel får man göra om, eller?
Antingen är styrelsen kapabel eller så är den inte det. Det är inte jag man nog att avgöra med den knapphändiga information som till buds här. Men du verkar kunna det Trötter. Eller har du förutfattade meningar, eller info ingen annan blivit delgiven på forat?

Om man läser innantill i tråden och tittar på vad GRANNE har skrivit i tidigare trådar/ämnen, då kan man dra slutsatser om hur det står till i denna förenings administrativa förvaltning=styrelse.
http://hotpot.se/php/vb/search.php?searchid=141453

Att det fungerar bristfälligt i föreningars administration är ju omdebatterat i detta forum och är enligt mig inte speciellt unikt. Så att jag förtydligar eller ger min syn på inläggen i detta forum gör inte att jag är mer insatt en någon annan. Min natur och mitt sätt att tänka, ger mig inte mycket utrymme för förutfattade meningar, jag brukar utgå i från kända fakta och vetenskap. Har jag inte kunskapen då försöker jag skaffa relevant information och värdera denna på ett källkritiskt sätt, jag lyckas inte alltid och då kan det bli fel.

Att med automatik tillsätta viceordförande som ordinarie ordförande är enligt mig genomförbart om ledamöterna enas om detta. Är det enbart något enstaka tillfälle där inte ordinarie ordförande kan medverka, då kan ju viceordförande träda in med ordinarie ordförandes medgivande. Och detta är min syn på hur det kan fungera.

totiki 2011-03-24 08:24

En styrelse som får göra om allt varje möte är inte kapabel.
Det finns förhastade slutsatser också.

Granne 2011-03-24 08:57

Nu är det så att denna styrelse gör många fel, men äntligen försöker dom (måste säga vi) rätta till och göra rätt när jag påtalar felen. Jag har till och med fått igenom en stadge utbildning.
Jag får visserligen slåss för att de ska inse sina misstag, men samtidigt inser jag att människan är felbar.
Det är ju inte sämre skick på styrelsen än att man kan välja om på ordinarie stämma.
Efter 12 april kommer säkert fler frågor.

Granne 2011-03-24 09:41

Citat:

Ursprungligen skrivet av Moderaten (Inlägg 27788)
Det är ju bra att GRANNE går ut och skriver datumet för extra stämman här på forumet innan medlemmarna ens blivit kallade! :10::16:

För det första,
Vad spelar det för roll, om du inte vet vem jag är så kan du ju inte veta vilken förening det gäller :5:
För det andra
Beslutet är klubbat så då kan jag offentliggöra det.
för det tredje
Du är trevligare om du ringer på min dörr istället för att kommentera här.
och kanske vill hjälpa till att få styrelsen och mig att lära oss styrelse arbetet.
så slipper jag dra lasset själv :1:

Om sekreteraren i föreningen någon gång kunde lämna protokoll och kallelser i TID, kanske sådant här inte skulle hända.
Men genomgående så har hon ALDRIG lämnat information i tid.
och vad beträffar om DEN 12.E APRIL DÅ VI HAR EXTRASTÄMMA och det är JÄTTE viktigt att valberedningen får information om det, men det är inte heller gjort på rätt vis.
Så käre MODERATEN du är välkommen till 12F jag bjuder på kaffe och kaka så vi kan samtala under trevliga former, Vi behöver all hjälp vi kan få från er medlemmar.

Trötter 2011-03-24 10:44

Ett steg i rätt riktning är när man inser sina brister, när man i samma stund analyserar sina begångna fel och försöker ställa till rätta. DÅ har man kommit en liten bit på vägen.
Citat:

Ursprungligen skrivet av Granne (Inlägg 27798)
Nu är det så att denna styrelse gör många fel, men äntligen försöker dom rätta till och göra rätt när jag påtalar felen. Jag har till och med fått igenom en stadge utbildning.
Citat:

Utbildning är bra, men om man ska utbilda alla som rullar i genom en brf's styrelse, ja då kan man ha stora kostnader att handskas med. Mitt förslag i styrelsens arbete är att skaffa rutiner. Exempel på tillvägagångssätt i styrelsens beslutskedja.
  1. Frågor/förslag/idéer i styrelsen. Man kan se detta som att när frågan väcks det är då arbetet börjar för ledamöterna inom styrelsen. Vissa frågor är enkla som att förankra löpande fakturor som för energi, fastighetsskötsel mm. Svåra frågor brukar vara större ombyggnation, enskilda medlems frågor mm. Fråga/förslag/idéen kan komma från medlem, ledamot, utomstående, entreprenör mm.
  2. Frågan/förslaget/idéen diskuteras inom styrelsen och dokumenteras som fråga/förslag/idé. Detta kan benämnas som att styrelsen börjar behandla frågan.
  3. Styrelsens ledamöter granskar frågan/förslaget/idéen, detta gäller alla ledamöter. Om det finns personer inom styrelsen som inte vill eller har förmåga att granska fakta och sätta sig in i frågor, då har inte dessa i styrelsen att göra enligt min mening.
  4. Det gäller att alla frågor granskats och förankrats inom styrelsen innan beslut. Styrelsen skall även kontrollerat att beslutet inte strider mot stadga och lag
  5. När man inom styrelsen bedömer att man har information som anses som relevant, då ska styrelsen anta frågan/förslaget/idéen eller förkasta den. Detta är den svåra biten om man inom styrelsen inte kan finna enighet eller att någon eller några känner osäkerhet. Då har man möjlighet att votera inom styrelsen för att kunna komma fram till ett beslut. Styrelsen kan även vända sig till medlemmarna för att förankra beslutet på en bredare nivå.

Jag får visserligen slåss för att de ska inse sina misstag, men samtidigt inser jag att människan är felbar.
Citat:

Alla gör fel. Lagarna gör ingen värdering i om man gör fel, på följd vid juridisk prövning ska inte ta hänsyn till detta.
Det som är värre är väl att styrelsen är demokratiskt vald, och nu ska vi ha en stämma där styrelsen skall avsättas.
Citat:

Det är detta som är demokrati och enligt mig är demokrati oftast bra, det är inte alltid säkert att de andra alternativet är bättre. Men om man är desperat då gör man vad som krävs för att få till en förändring.
Citat:

Att sitta i styrelsen är enligt mig ingen tävling om popularitet, utan en administrativ uppgift som styrs av stadga och lag. Alla kan inte gilla alla.
Det är ju inte sämre skick på styrelsen än att man kan välja om på ordinarie stämma.
Citat:

Att ifrågasätt styrelsens mandat är varje medlems rättighet om en minoritet av medlemmarna driver denna fråga, då är det bara att gilla läget och svälja sin stolthet
Men var lugn, mer information kommer efter 12 april och säkert fler frågor.

Jag tror att de största orsakerna till konflikter i föreningar mellan styrelse och medlemmar. Information av låg kvalité, att inte vara lyhörd, och bristande kompetens och dåligt förankrade beslut.

Styrelsens bästa och enda verktyg i sitt arbete är stadgan, bostadsrättslagen, föreningslagen, årsredovisningslagen, "revisorn", hyreslagen, brottsbalken, läs och skriv förmåga, papper och penna. Att inte använda verktygen kan ge problem, så mitt förslag är att alla dessa verktyg ingår i alla ledamöters verktygslåda och att det åläggs ledamöterna att använda dessa.

totiki 2011-03-24 10:54

"xxx", "xxx"

Ovanstående är två citat Trötter, som jag inte kan finna i tråden. Du måste ha extra info från någon annanstans.

clabbe 2011-03-24 13:08

Jag tror vår gode Granne sedermera strök det ur sitt inlägg skrivet 07:57. Jag har ett bestämt minne av att ha läst det innan Trötter citerade det.

Något som jag inte förstår är följande meningar:
Citat:

Alla gör fel. Lagarna gör ingen värdering i om man gör fel, på följd vid juridisk prövning ska inte ta hänsyn till detta.
Trötter kanske kan förklara det lite tydligare.

Trötter 2011-03-24 14:48

Citat:

Ursprungligen skrivet av clabbe (Inlägg 27806)
Jag tror vår gode Granne sedermera strök det ur sitt inlägg skrivet 07:57. Jag har ett bestämt minne av att ha läst det innan Trötter citerade det.

Något som jag inte förstår är följande meningar:


Trötter kanske kan förklara det lite tydligare.

Jag medger att det är lite otydligt, så här kommer en liten förklaring på hur jag tänker.

Om man kör mot rött ljus och polisen uppmärksammar detta, då ska följden bli böter, körkortsindragning eller i värsta fall bedömas som vårdslöshet. Jag är övertygad om att en bortförklaring som, att det visste jag inte eller att jag hade bråttom gör att överträdelsen kan betecknas som förmildrande. Man kan givetvis neka och saken hamnar ärendet i domstol, och de flesta vet att domstolen sätter polismans ord som mer trovärdigt. Bedöms det som vårdslöhet hamnar man obönhörligen i domstol.

Så till brf och styrelsens juridiska ansvar kopplat till beslut som fattas och genomförs inom styrelsen.
Om det inom styrelsen fattas beslut som strider mot stadga eller lag och det blir föremål för en juridisk prövning/process. Då kommer detta att granskas med utgångs punkt av beslutets art och påverkan på föreningen. Vilken information och kompetens styrelsen har vid beslutsgenomförandet är av mindre betydelse, påföljden är inte kopplad till underlaget för beslutet utan bygger helt på hur beslutet strider mot författning. Det finns angivet i föreningslagen att alla ledamöter skall ha relevant information om alla beslut som behandlas och genomförs. Så att skylla på att man inte visste, ger således inget förmildrande eller amnesti för överträdelser.

Snipp snapp så va sagan slut:1:

Granne 2011-03-24 14:57

Jag håller med dig, det finns inga förmildrande omständigheter, men ibland måste man inse att vi bara är vanliga människor som ska underlätta skötseln av föreningen.
Då måste man kanske ge liiiite utrymme för att kunna göra om och göra rätt.
Men jag tror att du har samma inställning som jag ändå, Gör man rätt med rätt kunskap så går man oxå fri från åtal (kort fattat)


Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 09:46.

vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2023.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare